Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Persbericht Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest Het Geel-Witte Boekje Eerste hulp bij katholieke begrippen

Dovnload 6.31 Kb.

Persbericht Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest Het Geel-Witte Boekje Eerste hulp bij katholieke begrippenDatum31.07.2017
Grootte6.31 Kb.

Dovnload 6.31 Kb.


Persbericht
Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest

Het Geel-Witte Boekje

Eerste hulp bij katholieke begrippen
De rooms-katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen een heel eigen taalgebruik en woordenschat ontwikkeld. Langzaam maar zeker verdwijnt de kennis van deze woordenschat uit onze cultuur. De media (kranten, televisie, internet) zijn een goede graadmeter hiervoor: steeds vaker worden katholieke begrippen fout gebruikt of in een verkeerde context geplaatst. Het Geel-Witte Boekje wil journalisten helpen ‘katholieke blunders’ te voorkomen. Voor hen en voor allen die geïnteresseerd zijn in het rooms-katholieke geloofsleven is dit boekje samengesteld.
Aalmoezenier
Priester, diaken of pastoraal werk(st)er belast met het pastoraat voor speciale sectoren of groepen, zoals het leger, gevangenissen, ziekenhuizen, de binnenscheepvaart, woonwagenbewoners, Sinti en Roma, kermissen en luchthavens. Oorspronkelijk was de aalmoezenier een priester die geld of goederen (‘aalmoezen’) aan de armen verstrekte als uiting van liefdadigheid.
Zielemis
Mis ter nagedachtenis van een gestorven gelovige.

Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest

Het Geel-Witte Boekje

Eerste hulp bij katholieke begrippen

Een uitgave van

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk.

ISBN 9 78-90-8972-046-7

144 pagina’s | Prijs: € 12,50

Bestellen: info@berneboek.com0413-291394
Heeswijk / 15 mei 2012

  • Aalmoezenier
  • E ric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest Het Geel-Witte Boekje

  • Dovnload 6.31 Kb.