Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Persbericht voor onmiddellijke publicatie 16 02 2005 Bedrijfsleven en onderwijs: een werk van lange adem Agoria wil scholen die aangepast zijn aan moderne noden

Dovnload 11.03 Kb.

Persbericht voor onmiddellijke publicatie 16 02 2005 Bedrijfsleven en onderwijs: een werk van lange adem Agoria wil scholen die aangepast zijn aan moderne nodenDatum10.07.2017
Grootte11.03 Kb.

Dovnload 11.03 Kb.

PERSBERICHT - VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE - 16 02 2005
Bedrijfsleven en onderwijs: een werk van lange adem

Agoria wil scholen die aangepast zijn aan moderne noden
Brussel en Wallonië tellen enkele honderdduizenden werklozen en toch blijven nog duizenden vacatures openstaan in de technologische industrie. Het onderwijs moet dringend worden aangepast, niet met grote woorden en alomvattende nieuwe pedagogische systemen, wel door concrete kwaliteitseisen op te leggen en meer contact met de werkvloer in de programma's in te bouwen, aldus Agoria.
Brussel en Wallonië tellen samen ..... werklozen. Tegelijk raken veel vacatures niet ingevuld. Vooral voor technische functies worden vaak geen mensen gevonden. Het gaat dan over jobs voor elektriciens, mechaniekers, lassers, draaiers, technisch tekenaar, informatici, ingenieurs,..
Op basis van een enquête bedrijven blijkt dat vooral drie soorten toekomstgerichte functies erg moeilijk in te vullen zijn1) technico-commercial 2) informatici en 3) projectleiders en onderhoudsagenten. Uit diezelfde bevraging blijkt dat technologiebedrijven op zoek zijn naar werknemers met kwaliteiten als talenkennis, teamspirit, projectgericht werken, flexibiliteit en mobiliteit. Voor dat laatste valt op hoe sterk de kerktoren- en 9 to 5-mentaliteit nog heerst bij vele jong afgestudeerden.
Veel werk nog aan de winkel dus bij het vormen van de werknemers van morgen. MP Arena deed alvast een eerste poging in haar contrat stratégique pour l'éducation. En het moet gezegd: er staan een aantal waardevolle uitgangspunten in. Leerlingen moeten meer voeling krijgen met de realiteit op de werkvloer, uitrusting en machinepark van scholen moet verbeterd worden en het verschil tussen goede en slechte scholen moet afgebouwd worden, dat alles kan Agoria volmondig onderschrijven.
Toch heeft de federatie ook een aantal fundamentele bedenkingen. Eerst en vooral over de haalbaarheid: in het veelvoud van doelstellingen en aanbevelingen worden weinig prioriteiten gelegd. Een volledige uitvoering voor 2013 is dan ook volstrekt onrealistisch. Het dreigt dan ook het zoveelste plan te worden dan ongebruikt in de schuif beland. Daarenboven vrezen de bedrijven de factuur voorgeschoteld te krijgen van de ambitieuze plannen inzake bedrijfsstages en de la formation en alternance.
Agoria doet alvast zelf een aantal aanbevelingen. Om te beginnen is het de hoogste tijd om het aantal leerlingen dat de school verlaat zonder diploma drastisch te verminderen. Nog te veel leerlingen krijgen hun uiteindelijke opleiding pas tijdens herscholingsprojecten. En van de leerlingen die een studie afmaken, is het hoogst onzeker wat hun diploma nu eigenlijk waard is door het grote kwaliteitsverschil tussen de scholen. Vandaar zou het goed zijn een centraal evaluatiesysteem te ontwikkelen, zodat alle leerlingen op dezelfde vaardigheden en kennis getest worden.
In het onderwijs zouden veel middelen kunnen vrijkomen, mocht ook het aanbod gerationaliseerd worden. Nu is het vaak dat scholen zowel mechanica, tuinbouw en horeca willen aanbieden, dit alleen al om minstens een even groot aanbod te hebben dan de concurrent in de buurt. En dat geldt a fortiori voor de concurrentie tussen de diverste netten. Eerder dan de beschikbare middelen verder te versnipperen over parallelle initiatieven, zou bijvoorbeeld beter samen geïnvesteerd worden in technische uitrusting en machinepark of praktijklokalen. Bedrijven die in dergelijke infrastructuur investeren zouden hiervoor fiscaal moeten beloond kunnen worden.
Een hardnekkig pijnpunt bij afgestudeerde jongeren is de zeer gebrekkige talenkennis. Technici die afstuderen zouden op zijn minst vragen van klanten of leveranciers of voorschriften en instructies in de andere landstaal moeten kunnen begrijpen. Het huidig taalonderricht schiet hier duidelijk te kort. Daarom pleit Agoria voor een meer praktijkgerichte taalverwerving. Dat kan onder meer door bijvoorbeeld Vlaamse praktijkleerkrachten in hun eigen taal les te laten geven of bijvoorbeeld een leerlingenuitwisselingprogramma à la Erasmus op te zetten. Vreemd genoeg zijn wat dat betreft de landsgrenzen minder hardnekkig dan taalgrens, merkt Dominique Michel op.
Maar ook de leerkrachten moeten volgens Agoria meer uit hun traditioneel patroon durven stappen. Het komt spijtig genoeg nog veel te vaak voor dat een leraar tientallen jaren les geeft zonder ooit te hebben meegedraaid in een onderneming. Daarom moeten verplichte bedrijfsstages worden ingebouwd. Ook moeten bedrijfstechnici vlot de overstap kunnen maken naar het onderwijs. Dat gebeurt vandaag te weinig omdat hun jarenlange bedrijfsanciënniteit niet gevaloriseerd wordt en zij dus aan de onderste loonschalen moeten starten. Ook zou het onderwijs moeten investeren in een stoomcursus didactiek en pedagogische technieken voor dergelijke mensen.

Bijkomende inlichtingen:


Stijn Ombelets

Verantwoordelijke public relations

T. 02 706 78 25

G 0477 50 29 29

E. stijn.ombelets@agoria.be
Eric Robert

Conseiller senior formation & communication

Agoria Wallonie

T. 02 706 78 47E. eric.robert@agoria.be
Vandaag organiseert Agoria rond dit thema ook een grootscheeps evenement in het parlement van de Franstalige gemeenschap. Op het programma staan onder meer interventies van MP Arena, Senator Destexhe, Etienne Michel, hoofd van het Franstalig katholiek onderwijs, onderwijsinspecteurs en bedrijfsleiders. Vanzelfsprekend bent u ook daar van harte welkom. Programma en inschrijvingen: www.agoria.be/forumindustrie.
De persberichten zijn beschikbaar op de website van Agoria: http://www.agoria.be.

  • De persberichten zijn beschikbaar op de website van Agoria: http://www.agoria.be.

  • Dovnload 11.03 Kb.