Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Perscommuniqué De eu-assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

Dovnload 54 Kb.

Perscommuniqué De eu-assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigdenDatum10.06.2019
Grootte54 Kb.

Dovnload 54 Kb.Perscommuniqué


De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigdenCOR/12/73

Brussel, 26 november 2012Voorzitter Barroso komt prioriteiten voor 2013 toelichten op CvdR-zitting
(29-30 november)


Toekomst van cohesiebeleid, EU-begroting en milieu staan ook op de agenda Op 29 november, een paar dagen na het mislukken van de poging van de lidstaten om overeenstemming te bereiken over de EU-begroting, zal José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, de leden van het Comité van de Regio's (CvdR) tijdens hun zitting toespreken over het werkprogramma en de prioriteiten van de Europese Commissie voor 2013.

Vervolgens zullen de CvdR-leden zich buigen over een advies betreffende het gemeenschappelijk strategisch kader voor het cohesiebeleid na 2014, dat is opgesteld door Marek Woźniak (voorzitter van het regiobestuur van Groot-Polen, PL/EVP). EP-lid Lambert van Nistelrooij, co-rapporteur van een advies van het Europees Parlement over hetzelfde onderwerp, zal ook aan het debat deelnemen. Andere onderwerpen die met het toekomstige cohesiebeleid te maken hebben zullen eveneens aan de orde komen, waarbij de adviezen "Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling" (rapporteur: Graham Garvie, lid van de Scottish Borders Council, UK/ALDE) en "Gedragscode inzake partnerschap" (rapporteur: Stanislaw Szwabski, voorzitter van de gemeenteraad van Gdynia, PL/EA) als grondslag dienen.

Met het advies van Alain Hutchinson (BE/PSE) als basisdocument zal ook de controversiële kwestie van werknemers die tijdelijk in een ander land worden gedetacheerd onderwerp van discussie zijn. Dit advies bevat een aantal amendementen op het voorstel van de Commissie die ervoor moeten zorgen dat de EU-wetgeving gedetacheerde werknemers een goede sociale zekerheid biedt en hen naar behoren beschermt.

Ook milieukwesties komen ruim aan bod tijdens de zitting; er staan vier adviezen over deze onderwerpen op de agenda. Nilgun Canver (UK/PSE) zal een toelichting geven bij haar advies over het voorstel voor een zevende milieuactieprogramma, waarin ter ondersteuning van de Europa 2020-doelstellingen doelen voor het milieubeleid worden geformuleerd en maatregelen voor een betere uitvoering in Europa worden geopperd. Op de tweede dag van de zitting zal Urve Erikson (EE/EA), lid van de gemeenteraad van Tudulinna, haar advies "Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid" nader toelichten, waarna Corrie McChord (UK/PSE), lid van de gemeenteraad van Stirling, zijn advies "Tenuitvoerlegging van de thematische strategie inzake bodembescherming" zal presenteren. Ook de aanbevelingen van het CvdR met betrekking tot de EU-strategie voor een duurzame bio-economie (rapporteur: Rogier van der Sande (NL/ALDE)) worden op die dag in stemming gebracht.De voltallige vergadering van het CvdR wordt op 29 en 30 november a.s. in het gebouw van het Europees Parlement te Brussel gehouden.

Nadere informatie:

De debatten worden op donderdag 29 november vanaf 15 uur en vrijdag 30 november vanaf 9 uur live uitgezonden op www.cor.europa.eu.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 2 282 2461

Mobiele telefoon: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0) 2 282 2535

Mobiel: +32 (0) 473.854.759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0) 2 282 2499Mobiel: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués

  • Perscommuniqué De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden
  • COR/12/73
  • Graham Garvie
  • Urve Erikson
  • De voltallige vergadering van het CvdR wordt op 29 en 30 november a.s. in het gebouw van het Europees Parlement te Brussel gehouden. Nadere informatie
  • Het Comité van de Regios
  • Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu Volg ons op Twitter: @EU_CoR

  • Dovnload 54 Kb.