Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Persmap Foto/Photo

Dovnload 49.48 Kb.

Persmap Foto/PhotoDatum31.07.2017
Grootte49.48 Kb.

Dovnload 49.48 Kb.


Persmap Foto/Photo

Door de lens over de grens / Images sans frontières
Een project van Studenten Culturele Studies (K.U.Leuven):Tine Alleman, Maja Cools, Sandrine Mouton, Koen Vanden Bosch, Tine Vandikkelen
In samenwerking met cc de borre, cc de la vallée de la Néthen, Centrum voor Beeldexpressie, Masereelfonds (Bierbeek), Davidsfonds (Bierbeek), kwb (Bierbeek), gemeente Beauvechain


De andere kant van de taalgrens in beeld
Staat de taalgrens symbool voor een scheidingslijn tussen twee volkeren? Zijn er echt verschillen? Wat maakt Vlamingen verschillend van Walen? Op die vraag zijn uiteenlopende antwoorden mogelijk. Foto/Photo wil deze antwoorden op een artistieke manier onder de aandacht brengen aan de hand van een fotowedstrijd en bijbehorende tentoonstelling.
Iedereen (elke amateurfotograaf) kan foto’s insturen vanaf 1 maart 2008 tot 30 juni 2008.
Alle foto’s worden tentoongesteld van 19 oktober 2008 tot 8 november 2008 in cc de borre in Bierbeek en van 10 tot 30 november 2008 in cc de la vallée de la Néthen in Hamme-Mille. De zes beste foto’s zullen uitvergroot in het straatbeeld verschijnen.
Opzet


Foto/Photo bestaat uit twee luiken, een wedstrijd enerzijds en een tentoonstelling anderzijds. Het gaat erom de persoonlijke visie op de andere kant van de taalgrens in beeld te brengen, met respect voor ‘de Ander’.
Het is de bedoeling de eigen opvatting over Vlaanderen (voor Waalse fotografen) of Wallonië (voor Vlaamse fotografen) in beeld te brengen. De invalshoek is dus niet enkel fotografisch, maar ook artistiek-filosofisch.
Naast de tentoonstelling in verschillende culturele centra, zullen de beste foto’s op openbare plekken geplaatst worden. Daarmee probeert Foto/Photo een zo groot mogelijk publiek te bereiken en de samenstelling van het publiek zo divers mogelijk te houden. Foto/Photo wil ook een gespreksonderwerp zijn en de taalgrensbewoners even laten stilstaan bij het thema. De expositie zal gepaard gaan met randactiviteiten, zoals een wandeling van Bierbeek naar Beauvechain en een filosofisch praatcafé waarbij kan gereflecteerd en gediscussieerd worden over het thema en de foto’s van de tentoonstelling.
Doelstellingen
Foto/Photo hoopt, door de visie van de ene ‘partij’ op de andere expliciet te maken, een groter inzicht in de relatie tussen de twee tot stand te laten komen.
Door de problematiek op een zichtbare manier aan te kaarten, wil Foto/Photo tevens een gespreksonderwerp zijn, een katalysator voor sociaal contact tussen de grensbewoners.

Foto/Photo tracht fotografie als kunstvorm in de kijker te zetten en koppelt bewust een wedstrijd aan de tentoonstelling, zodat ook (aanstormend) amateurtalent de kans krijgt om zijn kunsten aan het publiek te tonen.
Tot slot is het de bedoeling met dit project een zo divers mogelijk publiek aan te spreken en kunst naar de mensen te brengen.


Beoordeling en prijs
De ingestuurde foto’s worden beoordeeld door een professionele jury, samengesteld uit zowel Vlaamse als Waalse experts. Michiel Hendryckx en Pascal Baetens zetelen aan Vlaamse zijde, Isabelle Deserf en Georges Vercheval aan Waalse. De winnaar mag onder andere rekenen op een canvas van zijn foto, publicaties in kranten en in de catalogus van de Fêtes de la Saint-Martin. Alle inzendingen zullen zowel in een Vlaams (Bierbeek) als in een Waals (Beauvechain) cultuurcentrum geëxposeerd worden. De zes beste foto’s zullen ook nog eens op openbare plaatsen verschijnen tijdens de periode van de tentoonstelling. Daarmee wil Foto/Photo de wenkbrauwen van passanten doen fronsen, hen even laten stilstaan bij het onderwerp en hen eventueel aanzetten om de volledige tentoonstelling te bezoeken.
Pilootproject
Het is de bedoeling dat op langere termijn ook andere gemeentes kennismaken met Foto/Photo. De editie in Bierbeek-Beauvechain moet daarom gezien worden als een pilootproject dat in andere gemeentes te implementeren is. Andere culturele centra langs de (taal)grens kunnen de tentoonstelling overnemen of zelf aan de slag gaan met het concept.

Partners

Masereelfonds


Het Masereelfonds is één van de vijf erkende cultuurfondsen in Vlaanderen - samen met het Davids-, het Vermeylen-, het Willems- en het Rodenbachfonds - maar tegelijkertijd ook een buitenbeentje omdat het aan geen enkele belangengroep schatplichtig is. Het Masereelfonds probeert progressieven van diverse pluimage te verenigen, om met een open geest over de hedendaagse uitdagingen, het actuele culturele leven, het maatschappelijke reilen en zeilen, na te denken en te discussiëren. Met dat doel worden over het hele Vlaamse land door haar vrijwilligers diverse activiteiten georganiseerd gaande van panelgesprekken en voordrachten over museumbezoek en uitstappen tot poëzieavonden en muziekconcerten. Interculturele werking is een belangrijk aandachtspunt van het Masereelfonds. In Leuven uit zich dat o.a. in de organisatie van Colora Festival.

Masereelfonds
Kazernestraat 33, 1000 Brussel

tel.: +32 (0)2 502 38 80 - fax: +32 (0)2 502 41 53brussel@masereelfonds.be - www.masereelfonds.be - www.colora.org

Afdeling Bierbeek: Johan Rohaert, Bergstraat 32, 3360 Bierbeek, 016 461477, 0486 606876
Davidsfonds

Davidsfonds Bierbeek is een cultuurvereniging met een pittige traditie. We hebben een zwak voor taal en lezen, een voorliefde voor geschiedenis en erfgoed, zin in kunst in Vlaanderen en de wereld. Zin om een concert mee te pikken? Te proeven van boeiende lezingen? Te genieten van een interessante tentoonstelling? Bij ons bent u aan het juiste adres.www.davidsfonds.beCentrum voor Beeldexpressie

Het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) is erkend als organisatie voor de ondersteuning van beeldcultuur. Het wil in Vlaanderen hét aanspreekpunt zijn voor al wie niet-beroepsmatig actief is of wil zijn op vlak van film, foto en multimedia. Het is een dynamisch platform én een belangrijke promotor van de universele beeldtaal. Het CvB informeert, documenteert en adviseert iedereen, individueel of in groepsverband, met een (voor)liefde voor film, video, fotografie en multimedia. Het stelt je een ruim cursusaanbod voor, net zoals alle mogelijke workshops, exposities, wedstrijden, lezingen, festivals en andere evenementen.http://www.beeldexpressie.be/

kwb

Kwb (Kristelijke WerknemersBeweging) is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten: ontspanning, debat- en infoavonden, sport, cultuur, uitstappen... voor het hele gezin.www.kwb.be


cc de borre


Cultuurcentrum Bierbeek.

Meer info: www.deborre.be
cc de la vallée de la Néthen


Cultuurcentrum Hamme-Mille en omstreken

Meer info: http://www.beauvechain.be/fr/vie_culturelle/CCVN_Renseignements.htmPraktische informatie
Foto’s worden aanvaard tussen 1 maart 2008 en 30 juni 2008

Deelname is gratis


Foto’s verzenden naar:

cc de borre, t.a.v. Chris Tullen

Speelpleinstraat 10

3360 Bierbeek


of naar
cc de la vallée de la Néthen, t.a.v. Emmanuel Paÿe

Rue Auguste Goemans 20 A

1320 Hamme-Mille
Voor meer informatie, mail naar: info.fotophoto@gmail.com
Bezoek ook onze website: www.deborre.be/foto-photo
Logo


Bijlage 1
F

oto/Photo

Door de lens over de grens


FOTOWEDSTRIJD
Opdracht:

Breng je opvattingen over de andere kant van de taalgrens in beeld met respect voor ‘de Ander’. Het is niet zozeer de bedoeling een toeristische foto te maken, dan wel een eigen opvatting over Wallonië (voor Vlaamse fotografen) in beeld te brengen. De invalshoek is niet enkel fotografisch, maar ook artistiek-filosofisch.


Praktische gegevens:

Foto’s worden aanvaard tussen 1 maart 2008 en 30 juni 2008.

Deelname is gratis.

Reglement en info op http://www.deborre.be/foto-photo


Als studenten Culturele Studies aan de K.U.Leuven organiseren wij een fotowedstrijd rond één van de heetste actuele hangijzers in België: de relatie Vlaanderen-Wallonië. We zien dit actueel thema als een artistieke uitdaging. De grens tussen Vlaanderen en Wallonië is een belangrijk gespreksonderwerp in de media, waarbij die grens meer blijkt te zijn dan louter de taalgrens. Vaak wordt gezegd dat die grens symbool staat voor de scheiding tussen twee volkeren met elk hun eigen karakteristieken. Wat is het dat Vlamingen zo verschillend en uniek maakt van Walen en omgekeerd?
We spreken de beide taalgroepen aan om elk hun eigen visie hierover fotografisch vast te leggen. De foto’s van de Vlamingen worden in cc de borre verzameld, de foto’s van de Walen worden in het cc de la vallée de la Néthen verzameld. In het najaar worden de werken gezamenlijk aan het publiek voorgesteld en vindt er in beide landsdelen een tentoonstelling plaats. Door de verschillende visies met elkaar in contact te brengen, kan er meer inzicht komen in de relatie tussen beide partijen.
En zoals bij elke fotowedstrijd, worden er ook prijzen uitgereikt!
Wij rekenen op jou om deel te nemen!
Tine, Sandrine, Maja, Tine en Koen.
i.s.m. cultuurcentrum de borre, Centrum voor Beeldexpressie, Davidsfonds Bierbeek, Masereelfonds Bierbeek, kwb Bierbeek, en Centre culturel de la vallée de la Néthen.
e-mail: info.fotophoto@gmail.com
Bijlage 2Foto/Photo


Door de lens over de grens

Images sans frontièresinfo.fotophoto@gmail.com

Reglement voor de fotowedstrijd Foto/Photo
1. WEDSTRIJDCONCEPT
Foto/Photo is een project georganiseerd door een groep studenten van de K.U.Leuven en richt zich tot amateurfotografen. Het doel en onderwerp van de fotowedstrijd is de visie op de andere kant van de taalgrens.

De grens tussen Vlaanderen en Wallonië is een belangrijk gespreksonderwerp in de actuele media, waarbij ze meer blijkt te zijn dan louter de taalgrens. Vaak wordt gezegd dat die grens symbool staat voor de scheiding tussen twee volkeren met elk hun eigen karakteristieken. Wat is het dat Vlamingen zo verschillend en uniek maakt van Walen (of ook niet)?

Het is niet zozeer de bedoeling een toeristische foto te maken, dan wel een eigen opvatting over Vlaanderen (voor Waalse fotografen) of Wallonië (voor Vlaamse fotografen) in beeld te brengen. De invalshoek is dus niet enkel fotografisch, maar ook filosofisch.
2. VOORWAARDEN
De fotowedstrijd loopt van 1 maart 2008 tot 30 juni 2008. De foto’s worden uiterlijk op 30 juni 2008 bezorgd aan een van de volgende genoemde cultuurcentra. Na 30 juni 2008 is het niet meer mogelijk om beelden binnen te brengen.
(Vlaams) cc de borre – ter attentie van Mevr. Chris Tullen

Speelpleinstraat 10

3360 Bierbeek

(Waals) cc de la vallée de la Néthen – à l’intention de M. Emmanuel Paÿe

Rue Auguste Goemans 20 A

1320 Hamme-Mille


Deelname is gratis
Foto’s
De beelden worden binnengebracht zowel afgedrukt op A4 formaat als digitaal op CD-ROM in JPEG-formaat.

De resolutie van de beelden moet 300 dpi zijn. De minimale grootte van elk beeld is 5 miljoen pixels (5 megapixels). De maximale grootte van de beelden is 10 miljoen pixels.

Zowel digitale opnamen als ingescande analoge foto’s worden aanvaard.

Foto’s mogen digitaal bewerkt worden met programma’s als Photoshop, Corel Draw, enz.Opgelet: De foto’s worden uitvergroot, hou er dus rekening mee dat de kwaliteit van de foto’s hierbij kan verminderen.
Er worden maximaal 4 foto’s binnengebracht. Deze mogen een samenhang vormen, maar de jury bekijkt elke foto afzonderlijk.

Elke foto moet voorzien zijn van een titel en begeleidend tekstje van maximum 5 lijnen. Op de achterkant van de foto moet een nummer staan, verwijzend naar titel en tekst. Foto’s waarop tekst of naam zichtbaar zijn, worden niet aanvaard.

De foto mag uniek zijn, maar mag ook al eerder (voor andere doeleinden) gebruikt zijn.
Auteursrechten & privacy
De deelnemers verklaren dat de foto’s eigenhandig gemaakt zijn.

Deelnemers aan de wedstrijd behouden de auteursrechten op de ingezonden foto(‘s) en vrijwaren de organisatie voor aanspraken van derden. Deze aanspraken gelden zowel voor het portretrecht van afgebeelde personen als de auteursrechten van derden.


De ingezonden foto‘s kunnen worden gebruikt voor communicatie over en promotie voor de wedstrijd en de tentoonstelling zonder vergoeding van het auteursrecht. Elk ander gebruik gebeurt in overleg met de fotograaf. Bovendien kunnen de foto’s opgenomen worden in de rondreizende tentoonstelling van Foto/Photo, maar de fotografen behouden wel de auteursrechten.
Foto’s worden niet teruggestuurd, maar zullen ter beschikking van de auteurs worden gesteld na de tentoonstellingen.
Deelnemen is akkoord gaan met de voorwaarden. Er dient ook een extra inschrijvingsformulier ondertekend te worden, met bevestiging dat de deelnemer amateurfotograaf is. Gegevens van de deelnemers worden niet voor promotionele doeleinden, anders dan degene die Foto/Photo aangaan, gebruikt.
3. JURERING
De jury bestaat uit: Pascal Baetens (internationaal fotograaf), Michiel Hendryckx (fotograaf bij De Standaard), Isabelle Deserf (Schepen van Cultuur van Beauvechain) en Georges Vercheval (Ere-directeur van het Musée de la Photographie van Charleroi).

De jury beoordeelt de inzendingen op hun conformiteit met het reglement, op hun technische kwaliteit, op de esthetische waarde en de originaliteit en op hun sensibiliserende kracht. Beelden waaruit een ernstige verstoring van het onderwerp blijkt, worden niet aanvaard.

Verloop: De jury maakt uit alle ingezonden foto’s een eerste selectie van 50 foto’s. Vervolgens worden hieruit de 6 beste foto’s geselecteerd. Hieruit wordt dan de winnende foto verkozen. De jury kan ook beslissen om geen winnende foto aan te wijzen, bijvoorbeeld bij een ex aequo.
4. PRIJZEN
Alle ingezonden foto’s worden sowieso opgenomen in de rondreizende fototentoonstelling Foto/Photo en worden zowel in een Vlaams als in een Waals cultuurcentrum tentoongesteld.

De 50 beste inzendingen worden ingekaderd en tentoongesteld (de overige worden gepresenteerd in een doorlopende slideshow). De zes beste foto’s komen uitvergroot buiten te hangen op publieke plaatsen in Bierbeek en Beauvechain (tijdens de respectievelijke tentoonstellingen) en worden gepubliceerd in de catalogus van de Fêtes de la Saint-Martin te Beauvechain en in het tijdschrift Beeld Express. De fotografen van de zes beste foto’s krijgen ook een jaarabonnement op Beeld Express.

De fotograaf van de winnende foto zal deze als prijs op canvas uitvergroot krijgen. De foto verschijnt ook uitvergroot in het straatbeeld. .De foto wordt gepubliceerd in de catalogus van Beauvechain en in het tijdschrift Beeld Express (waar de fotograaf ook een jaarabonnement op krijgt). Samen met een interview, wordt de foto ook gepubliceerd in de cultuurkrant van Bierbeek.
De fotografen worden van de selectie van hun foto(‘s) op de hoogte gebracht per telefoon en via een brief (in september/oktober) samen met een uitnodiging voor de prijsuitreiking en de vernissage van de tentoonstelling.
5. VRAGEN EN BETWISTINGEN
Vragen stellen kan steeds via e-mail: info.fotophoto@gmail.com
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement. Over de beraadslaging en de uitslag wordt geen discussie gevoerd.

Meer informatie op de website van cc de borre: www.deborre.be/foto-photo


Met steun van cc de borre Bierbeek, cc de la vallée de la Néthen, kwb Bierbeek, Davidsfonds Bierbeek en Masereelfonds Bierbeek, gemeente Bierbeek en Beauvechain.


  • Masereelfonds
  • Foto/Photo

  • Dovnload 49.48 Kb.