Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Persoonlijke gegevens aanvrager

Dovnload 20.5 Kb.

Persoonlijke gegevens aanvragerDatum12.04.2017
Grootte20.5 Kb.

Dovnload 20.5 Kb.

INSCHRIJF/AANVRAAGFORMULIER HUURWONING
Wijk: ___________________________________ Straatnaam: _________________________________________

Persoonlijke gegevens aanvrager

1. Naam en voornamen _______________________________________________________m/v

2. Adres __________________________________________________________

3. Postcode + plaats __________________________________________________________

4. Telefoonnummer __________________________________________________________

5. E-mailadres __________________________________________________________

6. BSN nummer __________________________________________________________

7. Bankrekeningnr. __________________________________________________________

8. Geboortedatum _____________________ Plaats: ______________________________

9. Reden verhuizing: __________________________________________________________


Persoonlijke gegevens partner/ medebewoners

1. Naam en voornamen ________________________________________________________m/v

2. Adres ________________________________________________________

3. Postcode + plaats ________________________________________________________

4. Telefoonnummer ________________________________________________________

5. E-mailadres __________________________________________________________

6. BSN nummer __________________________________________________________

7. Bankrekeningnr. __________________________________________________________

8. Geboortedatum __________________________________________________________

9. Inwonende kinderen ________________________________________________________


Gegevens inkomen aanvrager/borgsteller

Beroep functie ________________________________________________________

Bruto inkomen per jaar ________________________________________________________

Netto inkomen per maand ________________________________________________________

Opgave schuld/ krediet ________________________________________________________
Gegevens inkomen partner/borgsteller

Beroep/functie _______________________________________________________

Bruto inkomen per jaar _______________________________________________________

Netto inkomen per maand _______________________________________________________

Opgave schuld/ krediet _______________________________________________________
Algemene gegevens

Heeft u huisdieren ? □ ja □ nee

namelijk ____________________________________

Wat u moet weten

1. De aanvrager is geen inschrijfkosten verschuldigd. Uw aanvraag wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen. De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.


2. Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing worden ontleend.
3. Aanvrager (en partner) dient bij dit formulier gegevens te overleggen waaruit o.a. het inkomen blijkt;

- laatste IB60 op te vragen bij de belastingdienst

- kopie laatste 3 salarisstroken

- alimentatieverplichtingen

- schuldenoverzicht

- kleurkopie paspoort

- recent uittreksel bevolkingsregister

- verhuurdersverklaring + kopieën van de drie laatste betalingen huur/hypotheek

- een originele werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand.

4. Ingeval u als zelfstandige werkzaam bent, graag informatie waaruit de opgave inkomen gestaafd wordt, kopie IB 60 formulier van de belastingdienst alsmede een uittreksel van de Kamer van Koophandel.


5. Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontracttekenen overeenkomstig het laatste model van de Raad van Onroerende Zaken. Een contract wordt aangegaan voor een periode van tenminste één jaar en kan tussentijds niet worden beëindigd.
6. De huurprijs wordt per de eerstvolgende 1 juli verhoogd volgens het besluit van de Rijksoverheid.
7. Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een waarborgsom in rekening worden gebracht.
8. Het aanvragen van een eventuele huisvestingsvergunning komt geheel voor rekening en risico van de aanvrager. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten. Aanvrager dient binnen 4 dagen een bewijs te overleggen dat het aanvraagformulier voor een huisvestingsvergunning is ingeleverd bij Dienst Burgerzaken aan de Coolsingel te Rotterdam
9. De door u verstrekte gegevens zullen na een afwijzing worden vernietigd.
10. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is.
11. Inschrijfformulieren met bijlagen graag per e-mail verzenden aan: info@realestate.nl

Aanvrager verklaart hierbij dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld.


Plaats: ___________________ Datum: _________________ Handtekening: _______________

  • Persoonlijke gegevens aanvrager
  • Persoonlijke gegevens partner/ medebewoners
  • Gegevens inkomen aanvrager/borgsteller
  • Gegevens inkomen partner/borgsteller
  • Algemene gegevens

  • Dovnload 20.5 Kb.