Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Persoonsgegevens

Dovnload 37.86 Kb.

PersoonsgegevensDatum29.10.2018
Grootte37.86 Kb.

Dovnload 37.86 Kb.

Aanvraagformulier

Renteloze lening huurwaarborg

_____________

(In drukletters invullen a.u.b.)


PERSOONSGEGEVENS

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………....

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………….......

Vlimpersnummer / personeelsnummer: ……………………………………………………...………………..Huidig domicilieadres:

Straat + huisnummer: …………………….………………………………………………………………………

Postcode + gemeente: …………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer (privé): …………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer (werk): …………………………………………………………………………………..........

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………….

Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………...
Hebt u een partner?: Ja / Nee Indien ja, zelfde toekomstig verblijfsadres: Ja / Nee

Indien zelfde adres, naam en voornaam partner: ……………………………………………………………..

Contract: O Bepaalde duur Einddatum: …… / ……… / …………

O Onbepaalde duur

O Vastbenoemd


VERHUISGEGEVENS

Toekomstig adres:

Straat + huisnummer: …………………………………………………………………………………………….

Postcode + gemeente: ……………………………………………………………………………………………

De renteloze lening huurwaarborg wordt beperkt tot maximaal 1.260 euro.
Dit betekent dat de huurprijs niet hoger mag liggen dan 630 euro per maand
.

Huurprijs: …………euro/maand Ingangsdatum huurcontract: ……/……/…………...

Terugbetalingmodaliteiten

Huurwaarborg: (één van beide mogelijkheden aankruisen):

O tot en met 600,00 euro O 6 keer 100 euro O 3 keer 200 euro

O van 600,01 tot 660,00 euro O 6 keer 110 euro O 3 keer 220 euro

O van 660,01 tot 720,00 euro O 6 keer 120 euro O 3 keer 240 euro

O van 720,01 tot 780,00 euro O 6 ke er 130 euro O 3 keer 260 euro

O van 780,01 tot 840,00 euro O 6 keer 140 euro O 3 keer 280 euro

O van 840,01 tot 900,00 euro O 6 keer 150 euro O 3 keer 300 euro

O van 900,01 tot 960,00 euro O 6 keer 160 euro O 3 keer 320 euro

O van 960,01 tot 1.020,00 euro O 6 keer 170 euro O 3 keer 340 euro

O van 1.020,01 tot 1.080,00 euro O 6 keer 180 euro O 3 keer 360 euro

O van 1.080,01 tot 1.140,00 euro O 6 keer 190 euro O 3 keer 380 euro

O van 1.140,01 tot 1.200,00 euro O 6 keer 200 euro O 3 keer 400 euro

O van 1.200,01 tot 1.260,00 euro O 6 keer 210 euro O 3 keer 420 euro

Startdatum terugbetaling: O 1 maand na ingangsdatum huurcontract

O 2 maand na ingangsdatum huurcontract

O 3 maand na ingangsdatum huurcontract

FINANCIELE GEGEVENS

Zijn er openstaande schulden die moeilijk kunnen terugbetaald worden?............ Ja / Nee

Hebben u (of uw partner) momenteel al een achterstand in afbetalingen of
openstaande facturen die u niet kan betalen? ……………………………………. Ja / Nee

Is er loonbeslag bij u? …………………………………………………………………. Ja / Nee

Is er loonbeslag bij uw partner (indien van toepassing)? ………………………….. Ja / Nee

Wenst u een contact met de maatschappelijk assistent van uw regio?................ Ja / NeeAANDACHT

Hebt u een hoger bedrag nodig voor uw verhuis? Zou u de terugbetalingen liever over een langere periode spreiden? Verwacht u problemen met de terugbetaling van deze lening?

Aarzel niet om contact op te nemen met de maatschappelijk assistent van uw regio op basis van de postcode van de gemeente waar u woont (zie postcodelijst in bijlage)!
Zij kan – indien nodig – een leningsvoorstel op maat voor u uitwerken en u met raad en daad bijstaan bij al uw andere vragen of problemen.
Gelieve uw aanvraagdossier zo snel mogelijk over te maken op volgend adres:

vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

Lening Huurwaarborg

Boudewijnlaan 30 – bus 51

1000 BRUSSEL

Een volledig aanvraagdossier bestaat uit:

- een aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend door u (en uw partner als die op hetzelfde adres zal wonen)

- een (voorlopig) huurcontract of een ander schriftelijk attest met originele handtekening van het immokantoor of de verhuurder als bewijs van de huurwaarborg en de ingangsdatum van de huurovereenkomst

- een loonfiche of ander bewijs van inkomst (werkloosheidsuitkering, onderbrekingsuitkering, …) van u
(en uw partner als die op hetzelfde adres zal wonen)

Van zodra wij uw aanvraagdossier in goede orde ontvangen hebben, zullen volgende documenten u


met de post opgestuurd worden op het huidig domicilieadres zoals vermeld op dit aanvraagformulier:

- de Leningsovereenkomst in drie exemplaren

- de Akte van loonafstand en afstand van andere inkomsten, uitkeringen of vorderingen in drie exemplaren

Deze documenten bezorgt u zo snel mogelijk in drie exemplaren met “Gelezen en goedgekeurd” + originele handtekening van u (en uw partner als die op hetzelfde adres zal wonen) op bovenstaand adres.

Van zodra wij de ondertekende documenten in drie exemplaren ontvangen hebben, zal de betaling uitgevoerd worden op het rekeningnummer zoals vermeld op dit aanvraagformulier.
Indien u voor een snellere afhandeling een e-mailadres heeft waarop wij deze documenten kunnen opsturen, kunt u dit hier opgeven: ………………………………………………………………………………………………………..

Voor een snelle afhandeling kunt u ook steeds (samen met uw partner indien u gaat samenwonen) persoonlijk langskomen op het kantoor in Brussel, waar alle nodige documenten onmiddellijk voor u in gereedheid gebracht worden en ter ondertekening kunnen voorgelegd worden.


O Hierbij verklaar ik op erewoord het aanvraagformulier correct en naar waarheid ingevuld te hebben.
Datum: ……/……/…………...
Handtekening personeelslid Handtekening partner
(indien van toepassing)

  • Aanvraagformulier Renteloze lening huurwaarborg _____________
  • De renteloze lening huurwaarborg wordt beperkt tot maximaal 1.260 euro. Dit betekent dat de huurprijs niet hoger mag liggen dan 630 euro per maand .
  • Akte van loonafstand en afstand van andere inkomsten, uitkeringen of vorderingen

  • Dovnload 37.86 Kb.