Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pgo-leidraad Algemene NatuurWetenschapen

Dovnload 76.5 Kb.

Pgo-leidraad Algemene NatuurWetenschapenDatum12.03.2017
Grootte76.5 Kb.

Dovnload 76.5 Kb.

PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschapen

module

Heelal


Groepsleden

(max. 4)

voorzitter:

Jasper Ebus

notulist: Lucas PeetersOverige Casper Kanaar

Lars Nieksens
Artikel (titel)

André Kuipers heeft veel twijfels over Mars One-project


De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de zevensprong en is verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof door de groepsleden. In de eerste les moet stap 1 t/m 5 verwerkt worden, in de tweede les stap 6 en

7. De notulist vult dit blad in en is verantwoordelijk voor de rapportage aan de docent.
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen

2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel

Is het MarsOne project wel realistisch?3. Analyseer het artikel / de rode draad

André Kuipers en andere ruimtevaartspecialisten hebben hun twijfels over het MarsOne project, dat in 2025 moet plaatsvinden. De organisatoren willen eerst twee vrouwen en twee mannen op Mars zetten, die om de twee jaar

gezelschap krijgen. Hoeveel gezelschap krijgen deze mensen op Mars?

Volgens Kuipers zullen er echter twee problemen ontstaan, technologie en financiën. Hij vindt het slim dat er zoveel

mogelijk bestaande ruimteapparatuur wordt gebruikt, maar denkt dat er te weinig tijd zal zijn voor onderhoud en

reparaties. Ook vindt hij het vreemd dat er een lijndienst voor voedsel en reserveonderdelen wordt opgezet en vindt

een beter idee om het geld te investeren in een raket die mensen terugbrengt naar aarde. Hoe willen de organisatoren

van MarsOne een lijndienst realiseren?

Ook de financiën worden een probleem. MarsOne wil in een tv-uitzending maken waarin mensen voor de missie

worden geselecteerd. Deze uitzendingen zouden de benodigde 6 miljard voor het project moeten opleveren. Volgens Kuipers is dit niet realistisch en wordt het project waarschijnlijk duurder. Blijft het bij tv-uitzendingen voor de reis of

worden er ook beelden vanuit Mars uitgezonden?

Verder zij er ook problemen op het gebied van fysiek en mentaal overleven. De kans op overlijden of ernstig letsel is

om de planeet Mars zo’n 95 procent. Waarom is de overlevingskas op mars zo klein? Mentaal gezien denkt psycholoog Dietrich Manzey dat de astronauten hun motivatie zullen verliezen, omdat ze in het begin niet echt iets relevants verrichten. Wat verrichten ze dan wel in het begin?

Het laatste probleem is voedsel. Het kost namelijk een paar seizoenen om de grond op Mars vruchtbaar te krijgen, dus moeten de astronauten tot de tijd leven op gevriesdroogd voedsel, wat niet gevarieerd genoeg is om je lichaam gezond te hoeden. Hoe ziet de Marsbodem er dan uit?4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem

Hoeveel gezelschap krijgen de vier eerste mensen op Mars per twee jaar?

Hoe willen de organisatoren van MarsOne een lijndienst voor voedsel en reserveonderdelen realiseren?

Blijft het bij een tv-uitzending voor de reis naar Mars of worden er ook beelden vanuit mars uitgezonden?

Waarom is de overlevingskans op mars zo klein?

Wat verrichten de eerste mensen op Mars?

Hoe ziet de Marsboden eruit?

5. formuleer leerdoelen

  1. Waarom gaat de reis naar Mars en niet naar een andere planeet?  1. Waarom is de overlevingskans op Mars zo klein?  1. Hoe ziet de Marsbodem eruit?
procescontrole docent

(punten, datum)





6. Beantwoord je leerdoelen

1. Hier zijn een aantal redenen voor. Mars een hemellichaam met veel meer variatie dan bijvoorbeeld de maan.

Ook heeft de maan een atmosfeer, dit maakt Mars een goede planeet voor langdurige menselijke bewoning.

Verder heeft Mars ook een dag-en-nachtritme dat sterk op de aarde lijkt.

2. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat de astronauten op mars voortdurend aan straling worden blootgesteld.

3. De grond op mars is onderzocht en bestaat voor de helft uit (verweerd) vulkanisch glas en bevat daarnaast aanzienlijke hoeveelheden veldspaat, pyroxeen en olivijn – mineralen die kenmerkend zijn voor basaltachtig materiaal.7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem

HetHet MarsOne project lijkt op het eerste oog realistisch. Er zijn echter een aantal probleem volgens André Kuipers en

andere ruimtevaartspecialisten. Zo zijn er problemen op het gebied van technologie, financiën, fysieke overleving,

mentale overleving en voedsel. Of dit het project echt in gevaar zal brengen blijft een vraag, maar het is wel zeker dat

het project een aantal serieuze risico’s met zich mee draagt.


procescontrole docent

(punten, datum)


Dovnload 76.5 Kb.