Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Picture Exchange Communication System (pecs) Een omschrijving

Dovnload 17.01 Kb.

Picture Exchange Communication System (pecs) Een omschrijvingDatum25.06.2017
Grootte17.01 Kb.

Dovnload 17.01 Kb.

Picture Exchange Communication System (PECS)

Een omschrijving

Picture exchange communication system of PECS is een augmentatief communicatieprogramma, ontworpen door Bondy en Frost voor personen met ASS en andere beperkingen op vlak van expressieve taal (Bondy & Frost, 1994).

Augmentatief staat voor interventies en methodieken die gebruikt worden voor het verbeteren van de spraak van een individu. Daarnaast zijn er ook alternatieve communicatieprogramma’s, waarin technieken gebruikt worden die iemand’s spraak vervangen. Deze worden toegepast bij personen die geen spraak kunnen verwerven (McCormick & Shane, 1990, zoals geciteerd in Simpson et al., 2005).


PECS leert kinderen de betekenis van communicatie kennen binnen een sociale context (Simpson et al., 2005). Kinderen leren hoe ze een gewenst voorwerp kunnen krijgen van hun gesprekspartner in ruil voor een prent van het gewenste voorwerp. Een aantal voordelen van PECS zijn:

  • Het programma vereist geen vooraf verworven vaardigheden.

  • Het programma werkt met concrete bekrachtigers.

  • Het aantal spontane communicatieve interacties van het kind vergroot.

  • Er zitten een aantal strategieën voor generalisatie van vaardigheden in vervat.


REFERENTIES

Bondy, A.S., & Frost, L.A. (1994). The Picture Exchange Communication System. Focus on Autistic Behavior, 9, 1-19.


Simpson, R.L., de Boer-Ott, S.R., Griswold, D.E., Myles, B.S., Byrd, S.E., Ganz, J.B, et al. (2005). Autism spectrum disorders: Interventions and treatments for children and youth. Thousands Oaks, CA: Corwin Press.
Snelle link

Pyramid Educational Consultants: www.pecs.comWetenschappelijk onderzoek

Het PECS programma wordt vaak gebruikt, zowel in voorschoolse opvang als in de basisschool. Toch zijn er slechts weinig studies naar de effectiviteit van PECS gepubliceerd (Simpson et al., 2005).


Bondy en Frost (1994) rapporteren de onderzoeksresultaten van 85 kinderen met PECS. 95% van die kinderen leert twee of meer prenten gebruiken via PECS. 76% leert spraak gebruiken als enige communicatiemiddel of extra ondersteund met een symbolensysteem. Verder blijkt ook dat de algemene communicatieontwikkeling sterk gerelateerd is aan het algemene intellectuele vermogen van het kind.
Schwartz, Garfinkle en Bauer (1998) besluiten dat 31 kinderen met beperkingen (waaronder 16 met ASS) gemiddeld na 14 maanden op een functionele manier kunnen communiceren aan de hand van PECS. In een tweede studie stellen ze vast dat 44% van de kinderen met beperkingen spraak ontwikkelt en dat alle kinderen (n= 18) een aantal succesvolle communicatieve interacties tonen.
Ganz en Simpson (2004) vinden dat PECS-training bij drie jonge kinderen met autisme resulteert in een snelle verwerving van het communicatiesysteem, een toename van het aantal gesproken woorden tijdens interacties en een vermeerdering in complexiteit en lengte van zinnen. Door de beperkte steekproefgrootte worden de resultaten van dit onderzoek best met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd.
REFERENTIES

Bondy, A.S., & Frost, L.A. (1994). The Picture Exchange Communication System. Focus on Autistic Behavior, 9, 1-19.


Ganz, J.B., & Simpson, R.L. (2004). Effects on communicative requesting and speech developement of the Picture Exchange Communication System in children with characteristics of autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34, 395-409.
Schwartz, I.S., Garfinkle, A.N., & Bauer, J. (1998). The Picture Exchange Communication System: Communicative outcomes for young children with disabilities. Topics in Early Childhood Special Education, 18, 144-159.
Simpson, R.L., de Boer-Ott, S.R., Griswold, D.E., Myles, B.S., Byrd, S.E., Ganz, J.B, et al. (2005). Autism spectrum disorders: Interventions and treatments for children and youth. Thousands Oaks, CA: Corwin Press.

  • Snelle link

  • Dovnload 17.01 Kb.