Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Piekeren & Angst Je leven terug zelf in handen nemen i p. v angst je leven te laten leiden

Dovnload 24.06 Kb.

Piekeren & Angst Je leven terug zelf in handen nemen i p. v angst je leven te laten leidenDatum22.05.2018
Grootte24.06 Kb.

Dovnload 24.06 Kb.Piekeren

&

Angst


Je leven terug zelf in handen nemen i.p.v. angst je leven te laten leiden

Cursus ACT

(Acceptance and Commitment Therapy)
Voor piekeren, gegeneraliseerde angst (GAS), paniek, hypochondrie, dwang (OCD), sociale fobie, andere angst- en spanningsklachten, stress, schuldgevoelens, burnout, neiging tot depressie

ACT gaat zowel over acceptatie als over verandering:

aanvaarding van de onvermijdelijke pijn,

pijnlijke gedachten en gevoelens, die horen bij het leiden van een waardevol leven zoals jij dat wil


8-weken cursus (start 3 X per jaar)

door Sara Bosman, psycholoog en gedragstherapeut

te Mortsel in het JOC

Voor ACT-opleiding voor hulpverleners: www.ACT-Academie.be

www.ACT-Academie.be
Opzet van de cursus

De cursus is opgezet voor mensen die overmatig piekeren, last hebben van angstklachten zoals gegeneraliseerde angst (GAS), paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, hypochondrie, emetofobie (angst voor over te geven) of dwang (OCD), of andere onaangename emoties zoals schuldgevoelens, depressieve gevoelens en futloosheid. Ook mensen met eetproblemen, CVS, burnout en pijn zijn welkom en zullen hier op een meer helpende manier (op lange termijn) leren omgaan met storende gedachten, gevoelens en lichamelijk ongemak.

De therapievorm die gebruikt wordt is ACT: Acceptance and Commitment Therapy: één van de nieuwere therapievormen binnen de gedragstherapie.

Essentiële onderdelen van ACT zijn: de strijd loslaten met ongewenste gedachten en gevoelens, bewust aanwezig zijn in de realiteit, en actie ondernemen in de richting van je waarden. ACT gaat dus zowel over acceptatie als over verandering: aanvaarding van de onvermijdelijke pijn (pijnlijke gedachten en gevoelens) die hoort bij het leiden van een waardevol leven zoals jij dat wil. In het geval van overmatig piekeren bijv., gaat het dus over het aanvaarden van de onzekerheid van de toekomst en de daarbij horende beangstigende gedachten en gevoelens omwille van het kunnen leiden van het leven dat jij voor ogen hebt.

ACT voor angstklachten combineert de effectief gebleken onderdelen van bv. cognitieve therapie (werken op de inhoud van gedachten), relaxatie en exposure (blootstelling aan beangstigende situaties) en voegt daar acceptatie en mindfulness aan toe, als oplossing voor de tekortkomingen van de eerder genoemde therapieën.

In de cursus wordt gewerkt met allerlei oefeningen om je bewust te worden van je gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een gezonde afstand van te leren nemen zodat je er niet meer door wordt opgeslorpt en ze je gedrag –en dus je leven- niet meer bepalen.

De cursus is heel ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met het vertellen van verhalen, metaforen, doe-oefeningen en ervaringsgerichte oefeningen. Eén van de technieken die gebruikt wordt is mindfulnessmeditatie. Alles wordt zeer down-to-earth gebracht, er is geen religieuze of spirituele tint.

Er wordt uitleg gegeven over de verschillende soorten angstklachten maar er wordt voornamelijk gekeken naar de gezamenlijke onderliggende mechanismen van al deze verschijningsvormen van angst en andere onaangename emoties.

Er worden opdrachten meegegeven voor thuis, een syllabus om te lezen, en CD’s om de oefeningen mee te herhalen.

Voor meer informatie over ACT en de ACT-cursus (bv. feedback van ex-cursisten) kijk op www.acceptanceandcommitmenttherapy.be


Waar en wanneer?

Het gaat om een 8-weken cursus in groep. De volgende cursus start op maandagavond 15 april. De geplande data zijn: 15, 22, 29 april, 13, 27 mei, 10, 17 en 24 juni 2013. Het kan gebeuren dat er nog kleine wijzigingen aan de geplande data worden aangebracht. Deze worden in de online folder aangekondigd.

De sessies gaan door in het JOC te Mortsel: Lusthovenlaan 10 (éénrichtingsverkeer), 2640 Mortsel, een zijstraat van de Mechelsesteenweg richting Mechelen. Het JOC ligt niet ver van het centrum van Mortsel en is dus via allerlei trein- (station Mortsel Oude God), tram- en busverbindingen gemakkelijk te bereiken.
Kandidaat-deelnemers

Er wordt een actieve inzet verwacht van de deelnemers: werken met het aangeboden materiaal thuis is essentieel.

Een vereiste voor deelname is dat men zich houdt aan geheimhouding van informatie over de deelnemers binnen de groep. Dit wil niet zeggen dat men verplicht is om zichzelf “bloot te geven” in groep.

Er kan gewerkt worden met persoonlijk materiaal en er kunnen vragen gesteld worden maar het is niet de bedoeling dat er oeverloos gepraat wordt. Het blijft een cursus –weliswaar met een therapeutische opzet- met een gestructureerd aanbod.

Men mag zeker sceptisch zijn maar men moet bereid zijn om nieuwe dingen uit te proberen.

Het volgen van de cursus is niet aangewezen voor mensen die in de acute fase van een depressie zitten of een trauma aan het verwerken zijn. Deze groep wordt ook niet opengesteld voor mensen met een persoonlijkheidsproblematiek (borderline e.a.) of psychotische problematiek, een agressie-problematiek of autisme. Indien men buiten de angst-, stress- of depressieve klachten last heeft van nog andere psychische klachten, wordt in overleg bekeken of deze cursus geschikt is op dit moment. Individuele therapie kan desgewenst gevolgd worden in de privépraktijk te Edegem (zie website).


Hoe inschrijven?

Men kan telefonisch of per mail contact nemen. Een eerste stap is het invullen van een vragenlijst. Dit is nodig om uit te maken of er geen tegenindicaties zijn voor het volgen van deze cursus op dit moment en om ervoor te zorgen dat de cursusinhoud aan uw probleem is aangepast. Indien nodig wordt men uitgenodigd voor een intakegesprek (kostprijs 57 euro). Wanneer men reeds individuele therapie volgt –bij mij of elders- kan deze stap meestal overgeslagen worden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 320 euro (voor de cursus in april 2013). In deze prijs zijn ook een syllabus (op CD) en de CD’s met geluidsopnames inbegrepen. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling van het volledige inschrijvingsgeld (rek.nr. 780-5926700-13, IBAN: BE08 7805 9267 0013, BIC: GKCCBEBB) met vermelding van uw naam en startdatum van de cursus. Indien het bedrag betaald is ten laatste 4 weken vóór de startdatum krijgt men een korting en bedraagt het inschrijvingsgeld 297 euro (voor de cursus in april 2013). Als men de cursus herhaalt kan men korting krijgen (35%). Vermits u uw plaats reserveert voor de gehele cursus is er geen restitutie van inschrijvingsgeld mogelijk. Enkel in geval van medische overmacht (met medisch attest voor minstens 2 weken) kan u uw inschrijving verplaatsen naar een latere cursus (administratiekost 50 euro).
Cursus
Piekeren & angst
Acceptance and Commitment Therapy

in het JOC te Mortsel, Lusthovenlaan 10


door Sara Bosman, psycholoog en gedragstherapeut

- gsm: 0486/617.625

- email: sarabosman@yahoo.com

- www.gedragstherapie-mindfulness-ACT.be

- www.ACT-Academie.be
- Individuele therapie te Edegem

Start ACT-cursus:

15 april 2013

Regelmatig opfrisavonden voor ex-deelnemers (mail voor info)

ACT-opleiding voor hulpverleners op regelmatige basis


ACT Academie

Doen wat werkt  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Cursus Piekeren angst Acceptance and Commitment Therapy
  • Regelmatig opfrisavonden

  • Dovnload 24.06 Kb.