Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Plan van aanpak Implementatie eHerkenning Ondernemers zijn niet lastig, ondernemers zijn verschillend. Dat is best lastig

Dovnload 187.18 Kb.

Plan van aanpak Implementatie eHerkenning Ondernemers zijn niet lastig, ondernemers zijn verschillend. Dat is best lastigPagina1/7
Datum01.08.2017
Grootte187.18 Kb.

Dovnload 187.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

king_logo_2013_rgb2.jpg

Plan van aanpak

Implementatie eHerkenningOndernemers zijn niet lastig,

ondernemers zijn verschillend.

Dat is best lastig.
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

1Inleiding 3

1.1eHerkenning bij de gemeente xxx 3

1.2Dienstverleningsvisie van gemeente xxx 3

1.3Opzet van het plan van aanpak 32Wat is eHerkenning en hoe werkt het? 4

3Wie zijn de stakeholders bij dit proces en hoe betrekken we ze er bij? 6

4Waar moeten we aan denken bij het aanschaffen van eHerkenning? 8

4.1Vooraf 8

4.2Het eerste proces dat wij gaan aansluiten op eHerkenning? 8

5Stappenplan 10

Bijlage I (voorbeeld projectopdracht) 14

Opdracht 14

Projectdoel en resulaten 14

Opdrachtgever en opdrachtnemer 14

Uitgangspunten en randvoorwaarden 15

Project risico’s en maatregelen 15

Relaties met andere projecten 16

Bijlage II (voorbeeld projectorganisatie, planning en benodigde middelen) 17

Project initiatie 17

Inventarisatie en classificatie 17

Uitwerken implementatiescenario 17

Monitoring en evaluatie 17

Projectbemensing: 17

Stappenplan 18

Planning 20

Financiën 20

Bijlage III (Wie gebruiken eHerkenning en waarvoor?) 21

Bijlage IV (Presentatie eerste workshop eHerkenning) 24

Bijlage V 25
versie

datum

Aanpassing

Concept 01

…. 2013

Startversie (concept 01)

1Inleiding

1.1eHerkenning bij de gemeente xxx


Als aanbieder van digitale overheidsdiensten voor ondernemers wil de gemeente xxx weten dat de persoon die van haar dienst(en) gebruikmaakt namens een onderneming, gemachtigd is dat te doen. Tegelijkertijd wil zij zo klantvriendelijk mogelijk zijn en het hem zo makkelijk mogelijk maken om elektronisch zaken te regelen. eHerkenning is dé manier om betrouwbaarheid en gebruiksgemak hand in hand te laten gaan voor zowel een ondernemer en zijn medewerkers als voor de gemeente zelf.
eHerkenning is een elektronische authenticatiedienst voor overheidsorganisaties, die vanaf 2010 beschikbaar is gekomen voor overheidsorganisaties om zakelijke afnemers digitaal te herkennen. eHerkenning heeft een toegevoegde waarde voor het lokale bedrijvenloket, omdat het voorziet in betrouwbare authenticatie (zonder het bijbehorende beheer) en het de prefill van formulieren in combinatie met het Nieuwe Handelsregister mogelijk maakt. Zowel eHerkenning, als het Nieuwe Handelsregister behoren tot de NUP-bouwstenen die alle gemeenten op 1-1-2015 dienen te hebben geïmplementeerd.

1.2Dienstverleningsvisie van gemeente xxx


Onze gemeente heeft …….
Alternatief I

nog geen visie ontwikkeld op de wijze waarop de dienstverlening aan ondernemers vorm dient te krijgen. De implementatie van eHerkenning is een eerste stap bij het ontwikkelen van deze visie.

……………..

Alternatief IIenige tijd geleden een visie op dienstverlening aan ondernemers ontwikkeld, die met de implementatie van eHerkenning verder vorm krijgt.

……………..

1.3Opzet van het plan van aanpak


Dit plan van aanpak gaat in op de volgende vragen:

  • wat is eHerkenning en hoe werkt het?

  • wie zijn de stakeholders binnen en buiten de organisatie die belang hebben bij de inzet van eHerkenning?

  • waar moeten we aan denken bij het aanschaffen van eHerkenning?

  • hoe zien de projectorganisatie en de planning er uit en welke middelen hebben we nodig?

Het plan vormt daarmee de basis voor de aanschaf en implementatie van de bouwsteen eHerkenning in onze gemeentelijke organisatie.


Nb. De implementatie van eHerkenning is een groeimodel. Het uiteindelijk doel is om de dienstverlening aan ondernemers te versterken, maar voor de korte termijn is het doel van dit plan aansluiting op e Herkenning met tenminste één product. En dat te bereiken voor 1 januari. M.a.w. 'Realisatie', dus 'Doen'.

2Wat is eHerkenning en hoe werkt het?

Zoals burgers zich bij overheden online kunnen identificeren met DigiD, zo kunnen ondernemers dat met eHerkenning.

Overheden weten, dankzij eHerkenning, met welk bedrijf / welke ondernemer ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens een bedrijf te handelen. Bedrijven kunnen met één digitale sleutel meerdere diensten bij meerdere overheidsorganisaties afnemen.

Efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig online zaken doen tussen overheden en bedrijven. Een kenmerkend verschil tussen DigiD en eHerkenning is dat DigiD wordt ‘uitgegeven’ door BZK/Logius en eHerkenning door meerdere marktpartijen onder auspiciën van de overheid. Logius is beheerder van het afsprakenstelsel rondom eHerkenning en certificeert de aanbieders.


1

21

2

eHerkenning is qua functionaliteit goed te vergelijken met iDeal. De aanbieders van producten en diensten zijn overheden en voor de authenticatiedienst wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerde eHerkenningsmakelaar. Net zoals voor het betalen met iDeal bij een dienstenaanbieder gebruik wordt gemaakt van een bank.
  1   2   3   4   5   6   7

  • Inhoudsopgave
  • 1Inleiding 1.1eHerkenning bij de gemeente xxx
  • 1.2Dienstverleningsvisie van gemeente xxx
  • 1.3Opzet van het plan van aanpak
  • 2Wat is eHerkenning en hoe werkt het

  • Dovnload 187.18 Kb.