Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Position paper Ivoren Kruis

Dovnload 22.02 Kb.

Position paper Ivoren KruisDatum31.10.2018
Grootte22.02 Kb.

Dovnload 22.02 Kb.

Position paper Ivoren Kruis
Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Doel: een gezonde mond voor iedereen. De vereniging, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is een nationaal begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid en behartigt het preventiebelang van de patiënt.

De vereniging bekostigt de enige bijzonder hoogleraar met preventie als opdracht. In het Ivoren Kruis is de totale beroepskolom van mondzorgkundigen vertegenwoordigd: zo’n 2.500 tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten zijn lid. De vereniging is daarnaast een begrip voor andere mondzorgzorgverleners, zorgaanbieders en zorginstellingen, opleidings- en onderwijsinstellingen, GGD en gemeenten, media, fabrikanten, zorgverzekeraars en de consument. Alle activiteiten worden bekostigd uit een jaarbudget van

€ 550.000 dat bijeen wordt gebracht met contributies, donaties en sponsoring.

Speerpunt van alle activiteiten is het bevorderen van preventie, dé basis van de mondgezondheid.


Kernactiviteiten van de vereniging:

  • Het opstellen van wetenschappelijke adviezen en vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar praktische methoden voor de mondzorgpraktijk en de patiënt. Het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis levert de wetenschappelijke basis voor alle mondzorgadviezen en de (patiënten)voorlichting. Dit wordt onder meer toegepast in patiëntenfolders, een app en vele duizenden websites van mondzorgpraktijken. Het adviescollege bestaat uit wetenschappers van de drie dentale faculteiten en TNO. Er zijn onder meer adviezen ontwikkeld over cariëspreventie, fissuurcariës, wortelcariës, tongreinigen, droge mondproblematiek en tanderosie.
  • De Gewoon Gaaf methode is de meest recente activiteit van het vertalen van onderzoek naar de praktijk. Het is een preventiemethode voor kinderen van 0 tot 18 jaar en zijn ouders. De tandarts of mondhygiënist geeft een advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Hij begeleidt het kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de mondzorgverlener een risico-inschatting. Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij (de ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Zo wordt de patiënt begeleid en worden cariës en curatieve behandelingen voorkomen en worden zorgkosten bespaard. Het Ivoren Kruis ontwikkelde een stappenplan voor implementatie in de praktijk en bevordert de toepassing.
  • Social responsabilty project: In het primair onderwijs geven ruim 3.000 mondzorgkundigen als vrijwilliger kosteloos tandenpoetslessen met project Hou je mond gezond!. Hiermee werden in zeven jaar zo’n 750.000 kinderen bereikt. Met dit project worden kinderen bewust gemaakt van de invloed die zij zelf hebben op hun (mond)gezondheid. Dit is een erkende Gezonde School interventie.
  • De Preventie Academie van het Ivoren Kruis is opgezet omdat in het cursusaanbod van de faculteiten en opleidingsinstituten preventie niet of nauwelijks aan bod kwam. Met de praktische cursussen van de academie worden dentale praktijken up-to-date geïnformeerd over de kansen die preventie biedt.
  • Voor kwetsbare ouderen is in 2015 het project (h)Oud de mond gezond ontwikkeld. Dit is een train-de-trainer programma. Mondzorgkundigen krijgen een kosteloze cursus over mondzorg voor kwetsbare ouderen. Als tegenprestatie geven zij zelf kosteloze trainingen aan zorgverleners in instellingen. Dit social responsability project werkt tevens als agendering van de problematiek bij instellingen en stimuleert de mondzorgkunde nog meer betrokken te zijn bij kwetsbare ouderen die tot in hun laatste levensfase een goede mondgezond behoeven voor de best mogelijke kwaliteit van leven. Aan dit programma werken nu al zo’n 450 vrijwilligers mee.

Het Ivoren Kruis wil een nog groter bereik realiseren bij kwetsbare doelgroepen. De vereniging heeft de ambitie om ouders van jonge kinderen te bereiken in groepen met een lage sociaaleconomische status. Daar zijn de grootste problemen met mondgezondheid. Mogelijkheden om de voorlichting hiervoor via consultatiebureaus te verbeteren worden onderzocht.


Het Ivoren Kruis is bezorgd dat de nu voorliggende maatregel van bestuur het goed functionerende systeem van afgebakende taakverantwoordelijkheden zal fragmenteren. Preventie in de mondzorg is het belangrijkste goed. Dit dient, samen met de andere aspecten van de mondzorg, centraal gemonitord, gedocumenteerd en geregisseerd te worden.
De vereniging is constant actief om de professionele inzet en de inzet van vrijwilligers te bevorderen bij het geven van preventievoorlichting. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met of samenwerking aangeboden aan andere relevante partijen. Aan de overheid vraagt het Ivoren Kruis om de vijf speerpunten van het preventiebeleid uit te bereiden met het nu ontbrekende begrip mondgezondheid.
www.ivorenkruis.nl www.gewoon-gaaf.nl www.houjemondgezond.nl www.h-ouddemondgezond.nl

IvK DOC16-06 / RB / 22-09-2016 / rwbos@ivorenkruis.nl


Dovnload 22.02 Kb.