Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Postadres: Morgenster 42

Dovnload 42.15 Kb.

Postadres: Morgenster 42Datum01.02.2019
Grootte42.15 Kb.

Dovnload 42.15 Kb.


AGON Nijverdal e.o.
Postadres: Morgenster 42
7443 LA Nijverdal
Email: info@agon-nijverdal.nl
l gemene

ehandicapten

rganisatie

ederland, afd. Nijverdal e.o.
Jaarverslag AGON 2017

Januari
: Nieuwjaarsbijeenkomst met Rad van Fortuin, er waren heel veel (gekregen) prijzen die een nieuwe eigenaar gekregen hebben.

Maart Jaarvergadering Het 1e jaar van onze AGON Nijverdal e.o. zit er op. Er is ongelooflijk veel werk verzet. Zoals de website is er maar moet nog professioneler aangepakt worden. Het ANBI keurmerk is binnen. Wij hebben nieuwe flyers en parkeerkaarten. Tevens hebben de 2 jubilarissen het speldje van de AGON opgespeld gekregen, met een mooie bos bloemen, nl. D. Bouwhuis 40 jaar lid en J. Poelarends 12.5 jaar lid.

-Tevens hebben wij gevraagd dat alle leden de contributie zelf de betaling regelen bij hun bank.

-Namens de kascommissie geeft Carla van Rooyen aan dat de kas gecontroleerd is en akkoord heeft gegeven.

-Subsidie toegekend door gem. Hellendoorn voor de nieuwe vereniging.


-Het valt op dat de avonden met eten beter bezocht worden dan de andere avonden, maar het aantal leden dat naar de avonden komt daar zijn we heel blij mee.

- Secretaris dhr. G. Van Rooijen stopt per direct door gezondheidsredenen.April: We zijn over gegaan naar een andere hosting nl Direct ICT (beursvloer 2016)

Mei
: Ben gaat profiel opstellen om zo op de vrijwilligers vacaturebank te zetten voor secretariaat en penningmeester.
- Met de adviseurs wordt enkele keren per jaar vergaderd.

Juni: BBQ, Wim heeft alles goed geregeld, we werden in de watten gelegd.

Juli: -Collectebussen zijn schoongemaakt door mensen van de dagbesteding en voorzien van de nieuwe stickers.
De collecte met de naam Hart voor Handicap, hebben wij helaas ook dit jaar niet in alle plaatsen kunnen houden. We hopen dat dit in 2018 beter wordt en dat u waar dit kan wil helpen.

Augustus: er wordt hard gewerkt om de website z.s.m. klaar te krijgen, maar zoeken ook iemand die deze wil onderhouden. Handicamp heft aangegeven onze collecte hart voor Handicap niet meer te willen organiseren.

Sept. De 2 jaarlijkse busreis ging dit jaar naar Giethoorn met 23 personen, wij hadden heel erg mooi weer en TCR tours had alles goed geregeld.
- De ledenadministratie wordt voorlopig door D. Stegeman overgenomen.
-Tevens heeft zich Jan Bakker aangemeld als bestuurslid.

Okt: Verder een belangrijk hoogtepunt in 2017 was het op 17 oktober 2017 verkregen CBF certificaat van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wij hadden we een chinees buffet dat ook weer zeer goed verzorgd was.

-Tevens hebben wij deelgenomen aan de Grote Clubactie, de opbrengst wordt in januari 2018 bekend gemaakt.


-Er wordt een brief gemaakt die naar alle mogelijke verenigingen en organisaties in diverse gemeentes gemaild om ons te helpen met de collecte, waarvan hun dan een percentage van ontvangen.
-Huishoudelijke reglement en het beleidsplan 2018-2021 is in concept klaar.

Nov.: Een van onze trouwe leden Jaap Broere is helaas overleden.
Het bestuur overweegt om van het AGON-fonds een eigen stichting te maken, zodat deze onafhankelijk is van de AGON.

Dec: Tijdens ons jaarlijkse Kerstin hebben we genoten Van Lucia op de melodica. Ook hebben we lekkere soep gegeten, en er waren 2 bingo Kerst verhalen. Na afloop kregen een aantal leden een kerstbakje mee en werden de overgebleven prijzen verloot.
-Naar de oud ANGO leden van afdeling Almelo wordt een brief gestuurd met onze doorstart en een nieuwsbrief met o.a. info over het AGON-fonds, ook zit er een AGON flyer in de enveloppe.
-Folders en info AGON leggen b.v. apotheek,dokters en wijkgebouwen.
-Kandidaat voor penningmeester heeft zich gemeld, de heer John Pas.
-Op de website komt nog een pagina waar leden en belanghebbenden ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen maken.

Algemeen: Voor juridistisch zaken hebben we contact gehad met de Jurist Kevin Wevers. Bij hem kunnen we aankloppen als we vragen hebben op juristes vlak.

Met onze locatie Wijkgebouw “Ons Erf” zijn wij erg tevreden en bedanken hun voor de gastvrijheid en verzorging.Er werd veel werk, o.a. regel- en wetgeving en financieel beleid, in het afgelopen jaar door ons verzet.

Rest ons u allen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, bestuur en activiteitencommissie.

Tot slot suggesties zijn altijd welkom.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur AGON Nijverdal e.o.
Voorzitter Secretariaat

Wilna Eisink Bert LichtenbergIBAN NL21 ABNA 0554 4714 85 www.agon-nijverdal.nl

KvK 6599 2067 Facebook: AGON-NIJVERDAL

RSIN 8563 47 450
  • Jaarverslag AGON 2017 Januari
  • April

  • Dovnload 42.15 Kb.