Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Praktijkadres: Johan Poststraat 39

Dovnload 33.91 Kb.

Praktijkadres: Johan Poststraat 39Datum22.10.2018
Grootte33.91 Kb.

Dovnload 33.91 Kb.

ZIMA Dier en Homeopathie
Praktijkadres:

Johan Poststraat 39

7918 AB Nieuwlande

06-54278815zimadierenhomeopathie@gmail.com
VACCINATIE EN ALTERNATIEVEN
Voor de meeste hondeneigenaren geldt dat ze hun honden laten vaccineren om ze te beschermen tegen een aantal virusziektes en bacteriële infecties. Het idee daarachter is dat vaccinaties veilig zijn en dat de hond beschermd is als hij gevaccineerd is. Niet gevaccineerd is niet beschermd en dit brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid.

Maar klopt dit wel, is dit echt zo?


Een vaccinatie wordt door veel eigenaren onderschat maar is een behoorlijke medische ingreep met veel impact. In een natuurlijke besmettingssituatie komen micro-organismen via inademing of de slijmvliezen in het lichaam terecht en bij een goed functionerend immuunsysteem vormen ze geen bedreiging. Ze worden gewoon, samen met miljoenen anderen, met de ontlasting mee uitgescheiden.
Als een hond gevaccineerd wordt komen de dode en verzwakte virussen en bacteriën samen met de hulpstoffen door inspuiting in het lichaam in de bloedbaan terecht en via de bloedbaan in de hersenen en andere kwetsbare organen. Het lichaam probeert de hulpstoffen uit het lichaam te verwijderen door middel van ontstekingsreacties. Soms onopgemerkt, soms kortdurend (koorts), soms chronisch in de hersenen, darmen of waar ze ook maar terechtgekomen zijn met als gevolg beschadigingen, littekenweefsel enz. Een gezonde hond zal hiervan misschien geen problemen ondervinden. Bij oude, zieke of heel jonge honden waarvan het immuunsysteem (nog) niet optimaal functioneert kunnen de gevolgen schadelijk en blijvend zijn.
Bij een vaccinatie worden er meerdere virussen en / of bacteriën in het lichaam geïnjecteerd, samen met stoffen die het immuunsysteem moeten prikkelen en hulpstoffen zoals conserveringsstoffen en adjuvans. Het lichaam maakt als gevolg van het toedienen van een vaccinatie niet alleen antilichamen aan maar ook T-killercellen die de ongewenste, met virus besmette cellen opruimen en helpen bij het bestrijden van deze virussen. Daarnaast worden er geheugencellen aangemaakt die zeer lang – waarschijnlijk levenslang – aanwezig blijven in het lichaam. Als het lichaam geconfronteerd wordt met een bekend virus zetten de geheugencellen het lichaam aan om op dezelfde effectieve manier te reageren als de vorige keer door het aanmaken van passende antistoffen.
U hebt als eigenaar verschillende mogelijkheden en keuzes:
~Vaccineren volgens het huidig gehanteerde, gangbare schema
~Titerbepaling, vaccineren op maat
~Niet (meer) vaccineren
~Optimaliseren van de weerstand en het immuunsysteem van de hond
~Vaccineren in combinatie met homeopathische begeleiding om bijwerkingen te minimaliseren
~Homeopathische profylaxe
~Ontstoren van vaccinaties
VACCINEREN volgens het huidig gehanteerde, gangbare schema.

Pup rond 6 weken: DP (Distemper en Parvo)

Pup rond 9 weken: DHP (Distemper, Hepatisits, Parvo)

Pup rond 12 weken: DHP

Hond op de leeftijd van ongeveer 1 jaar: DHP

Daarna elke 3 jaar: DHP

Elk jaar: Leptospirose, Kennelhoest

Elke 3 jaar: Rabiës als je met de hond naar het buitenland gaat

Er is geen dwingende vaccinatieplicht dwz geen van deze vaccinaties zijn wettelijk verplicht met uitzondering van Rabiës als de hond naar het buitenland gaat. Het is de keuze van de eigenaar om de andere vaccinaties wel of niet te laten geven.
TITERBEPALING, vaccineren op maat
Een titerbepaling meet de hoeveelheid antistoffen in het bloed van het dier. Hiervoor is maar één druppeltje bloed nodig. Bij een bepaalde hoeveelheid antistoffen is er voldoende bescherming en is een vaccinatie (nog) niet nodig. Bij de hond is titerbepaling mogelijk voor de DHP vaccinatie (Distemper [Hondenziekte], Hepatitis en Parvo).

De officiële geldigheidsduur voor bescherming tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis die afgegeven wordt door de fabrikant is drie jaar, maar meer dan 95% van de gevaccineerde honden bleek bij onderzoeken door o.a. Dr R. D. Schultz een bescherming te hebben van 7 jaar. Langer is niet onderzocht, dus mogelijk is de beschermingsduur nog langer.


Titeren wordt niet alleen bij volwassen honden met een vaccinatie historie gedaan maar is ook bij pups in het nest al mogelijk. Pups krijgen na de geboorte antistoffen mee van de moeder via de biest. Deze antistoffen blijven gedurende een aantal weken werkzaam en nemen daarna af. De hoeveelheid maternale antistoffen kan door middel van titeren bepaald worden en als deze weg zijn dan is 1 x vaccineren voldoende. Vaak ligt dit moment ergens tussen de 8 en 16 weken, met uitschieters naar boven en beneden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bepaald dat titerbepalingen een wettelijke status hebben en aantonen dat de hond voldoende beschermd is in situaties waar vaccinaties verlangd worden, bijvoorbeeld in pensions, hondenshows, hondenscholen.

Er is uitgebreide informatie over titeren te vinden op de site www.vaccicheck.nl.


NIET (MEER) VACCINEREN
"Als je kiest voor niet vaccineren moet je kunnen leven met het feit dat je hond een ziekte op kan lopen. Hij kan ernstig ziek worden en in sommige gevallen zelfs komen te overlijden. Maar ditzelfde geldt ook bij de keuze om wel te vaccineren; ook dan kan je hond ernstig ziek worden en hij kan overlijden aan de gevolgen hiervan." (*)
Veel eigenaren vaccineren omdat ze willen voorkomen dat hun hond bepaalde ziektes krijgt. Maar sommige vaccinaties zijn geen garantie voor bescherming: bij kennelhoest kan er toch een uitbraak van deze ziekte optreden ondanks dat de honden gevaccineerd zijn en een hond die besmet wordt met Leptospirose kan ondanks dat wel ziek worden, hoewel over het algemeen het verloop minder heftig zal zijn.
OPTIMALISEREN VAN DE WEERSTAND EN HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE HOND
Als u besluit om niet (meer) te vaccineren wil dit niet zeggen dat u helemaal niets moet of kunt doen. Integendeel.

Er zijn twee soorten immuniteit: a-specifieke en specifieke immuniteit. Ongeveer 90% van de immuniteit is a-specifiek. Het is algemene weerstand die de hond beschermd tegen allerlei ziekten. Daarnaast is 10% specifiek, bestaande uit antilichamen die erop gericht zijn om één bepaalde ziekteverwekker te bestrijden. Vaccins “stimuleren” deze specifieke immuniteit door antilichamen-productie en daarbij focussen we ons dus op de 10% i.p.v. op de 90%. Terwijl het logischer is om ervoor te zorgen dat de algehele gezondheid ondersteund wordt en dat de hond in een zo optimaal mogelijke conditie is door goede, bij de diersoort passende voeding, optimale huisvesting en leefomstandigheden en zo min mogelijk stress. Een goede conditie geeft een betere weerstand en het optimaliseert het immuunsysteem van uw hond.


VACCINEREN IN COMBINATIE MET HOMEOPATHISCHE BEGELEIDING
Wanneer een hond toch gevaccineerd moet worden omdat hij bijvoorbeeld meegaat naar het buitenland of naar een pension waar Kennelhoest verplicht is dan kunt u dit met homeopathische middelen begeleiden ter preventie van bijwerkingen. Het lichaam wordt hierdoor als het ware voorbereid op de vaccinatie die gaat komen en het vermindert of voorkomt mogelijke bijwerkingen die op kunnen treden na een vaccinatie. De behandeling bestaat uit toediening van een homeopathische verdunning van de vaccinatie zelf en / of homeopathische middelen, eventueel in combinatie met Schüssler celzouten. Het toedienen van celzouten kan een ondersteuning zijn bij het verwijderen van de hulpstoffen die aanwezig zijn in vaccinaties en kunnen het dier helpen om na vaccinatie weer in balans te komen.
Pups die naar het buitenland gaan en vanwege de geldende regels op de leeftijd van 12 weken gevaccineerd moeten worden tegen Rabiës hebben veel baat bij deze vaccinatiebegeleiding omdat Rabiës een erg belastende vaccinatie is en het immuunsysteem van een 12 weken oude pup nog volop in ontwikkeling is. Vaccinatiebegeleiding wordt geadviseerd om klachten en schadelijke bijwerkingen te voorkomen.
HOMEOPATHISCHE PROFYLAXE
Dit systeem is al 200 jaar oud en heeft in meerdere studies en grootschalige praktijktoepassing bewezen effectief te zijn zonder bijwerkingen. Het werkt d.m.v. een energetische prikkel.

Deze vorm van preventie tegen besmettelijke ziektes bestaat uit het geven van homeopathische nosodes. Het is geen “homeopathisch vaccineren” maar homeopathisch immuniseren.

Vaccineren zet het lichaam aan tot het maken van antistoffen op een kunstmatige, niet natuurlijke wijze, door het injecteren of via de slijmvliezen toedienen van een vaccin.

Homeopathische profylaxe is een methode waarbij homeopathisch gepotentieerde middelen worden gegeven die gemaakt worden van ziekteverwekkers. Hierbij worden geen antistoffen gemaakt.

Het immuunsysteem werkt niet alleen via antistoffen, maar zoals hierboven al genoemd spelen ook geheugencellen een belangrijke rol in het adequaat reageren op een ziekteverwekker. Deze geheugencellen hebben als het ware een databank met informatie over ziekteverwekkers. Als er een indringer langs komt dan onderzoekt de geheugencel of het deze indringer al eens eerder heeft gezien. Als dat het geval is dan wordt het lichaam aangezet om op dezelfde effectieve manier als de vorige keer te reageren, bijvoorbeeld met het aanmaken van de passende antistoffen. HP levert aan de databank van de geheugencel een plaatje, zonder dat de daadwerkelijke ziekteverwekker langs is geweest.
HP zorgt er dus niet voor dat het dier de ziekte niet kan krijgen.
Als voorbeeld Leptospirose, een ziekte die door verschillende bacteriën veroorzaakt kan worden.
Als een hond HP voor Leptospirose toegediend heeft gekregen en er komt een Lepto bacterie in het lichaam van de hond dan wordt deze herkend en er worden snel afweerstoffen gemaakt tegen deze bacterie. Een stuk sneller dan je kunt verwachten van een (niet gevaccineerde) hond die de ziekte niet eerder heeft doorgemaakt. Een volkomen natuurlijke manier van reageren waarbij in veel gevallen de omgeving niet eens zal merken dat er sprake is geweest van besmetting. Zou deze hond onderzocht worden op antistoffen tegen Leptospirose dan zul je deze aantreffen, niet als gevolg van de HP maar omdat het lichaam op adequate wijze een Lepto besmetting heeft afgeweerd.
HP is een overweging waard als alternatieve methode voor vaccinatie bij Leptospirose.
In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische middelen ter preventie van potentieel gevaarlijke (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoeken en die van anderen, die aantonen dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische middelen, een net zo hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe.
Christopher Day, een Engelse dierenarts heeft veel ervaring opgedaan met het gebruik van HP en claimt goede resultaten. Hij heeft verschillende onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat deze preventieve manier van voorschrijven daadwerkelijk werkt. Deze zijn terug te vinden op zijn site www.alternativevet.org.
In Cuba zijn er op grote schaal ervaringen met het toedienen van profylaxe bij Leptospirose.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839


De antistoffen voor Parvo, Hondenziekte en Hepatitis kunnen door middel van titerbepaling gemeten worden, dit geeft een objectief beeld van de beschermingsstatus van de hond. Voor Leptospirose is een titerbepaling niet mogelijk, hier is de optie jaarlijks vaccineren of niet vaccineren.

Als u wilt voorkomen dat uw hond Leptospirose krijgt en u kiest er voor uw hond niet te laten vaccineren, dan is HP een methode die een goede bescherming geeft.


Het is echter goed om uzelf altijd af te blijven vragen of de toediening van deze prikkel echt nodig is.
Komt Leptospirose voor in de omgeving? Behoort uw hond inderdaad tot een potentieel kwetsbare of risicovolle groep en is de kans reëel aanwezig dat hij met deze ziekteverwekker in aanraking komt? Is bescherming hiertegen echt nodig?
ONTSTOREN VAN VACCINATIES met homeopathische middelen
Vaccinaties zijn een belasting voor het immuunsysteem en er kunnen ziektes en blokkades door ontstaan. Als er klachten zijn na vaccinatie of het vermoeden bestaat dat de klachten gerelateerd zijn aan vaccinaties dan zal er allereerst gezocht worden naar middelen die bij de symptomen passen die het dier laat zien. Soms blijkt dat niet te werken omdat er blokkades zijn in het afweersysteem die door vaccinaties zijn ontstaan. Door gebruik te maken van homeopathisch middelen en / of gepotentieerde vaccins (isotherapie) kunnen blokkades opgeheven worden. Dit kan in principe met elke vaccinatie: DHPPi, Leptospirose en Rabiës.
Bronnen:
http://www.earth-matters.nl/…/nep-of-natuurlijk-enndash-tie…

Vaccinatie, een fascinerend onderwerp. Een homeopathische visie op ziekte en gezondheid. Auteurs: M. Rekveld-Temminck en A. Rodenburg, E-book

The Complete Practitioner’s Manual of Homoeoprophylaxis, Dr Isaac Golden

http://nvkp.nl/veel…/zijn-er-alternatieven-voor-vaccinaties/

www.alternativevet.org

http://www.martindemunck.nl/diens…/homeopathische-profylaxe/

http://peterdobias.com/…/11014173-study-on-duration-of-immu…
http://www.orthomedique.nl/…/16-wetenschap-van-vaccinatiesc…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839https://www.vaccicheck.nl/


Dovnload 33.91 Kb.