Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Preventieve Organisatie Diagnose

Dovnload 85.9 Kb.

Preventieve Organisatie DiagnosePagina2/2
Datum05.11.2018
Grootte85.9 Kb.

Dovnload 85.9 Kb.
1   2

Titelpagina

Voorwoord


Als studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en Management aan het HIS, moeten wij in het kader van blok 1.3 een Preventieve Organisatie Diagnose maken. Naar aanleiding van deze gestelde diagnose moeten wij een advies of aanbeveling presenteren aan de organisatie zodat zij onze aanbevelingen of adviezen verder kan onderzoeken en wanneer dit bruikbaar is eventueel ook kan toepassen.
Wij zullen onze aanbevelingen presenteren aan het bestuur van K.G.R de Hunze. K.G.R de Hunze is bereid geweest om voor dit onderzoek onze opdrachtgever te zijn en alle medewerking te verlenen.
Alle mensen van K.G.R de Hunze die ons medewerking hebben verleend in alle opzichten, willen wij hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet.
Wij hopen dat K.G.R de Hunze onze adviezen kan gebruiken zodat de vereniging haar

bestaansrecht in de toekomst kan versterken en veilig stellen.


Met veel plezier hebben wij aan dit onderzoek gewerkt en hebben er enorm veel van geleerd. Wij hopen dat u dit verslag met evenveel plezier zult lezen.
Emile ten Hoopen
Ricardo Hazenberg

Inhoudsopgave

Inleiding


(Historisch stukje tekst incl situatieschets en missie visie hunze)

Dit verslag bevat een uitgewerkte Preventieve Organisatie Diagnose. We kregen van school de opdracht een externe vereniging te benaderen met de vraag of wij een POD bij hen mochten uitvoeren. Via studenten roeivereniging G.S.R Aegir kwamen we in contact met K.G.R de Hunze, zij waren gelijk enthousiast. Zij gingen akkoord met ons verzoek en waren gewillig ons alle medewerking te verlenen die wij nodig hadden voor ons onderzoek.

We begonnen het proces met de verkenning van de vereniging, na een kennismakingsgesprek met de voorzitter werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering. Bij deze algemene ledenvergadering kregen we al een goeie indruk wat er speelde bij de vereniging en hoe deze vereniging in elkaar stak. Hierna gingen we meer gedetailleerde informatie verzamelen aan de hand van interviews en enquêtes om positieve of negatieve symptomen proberen te signaleren.

Na de verkenningsfase gingen we door met het analyseren van de verkregen informatie, dit hebben we verwerkt in de interne analyse, externe analyse en de SWOT-analyse.

Toen we alle analyses hadden uitgewerkt hebben we aan de hand van alle getrokken conclusies een advies kunnen schrijven.

 1. Managementsamenvatting


In de managementsamenvatting wordt samenvattend beschreven hoe het hele proces is verlopen, met alle resultaten overzichtelijk op een rijtje gezet.
 1. Onderzoeksopzet


In het onderzoeksopzet wordt in het kort beschreven hoe het onderzoek eruit ziet. Hier wordt kort ingegaan op de aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvragen. Ook wordt hier beschreven hoe het hele proces is aangepakt, hoe het gaat met de dataverzameling en de data-analyse.
 1. Interne analyse

MVDS-model


Missie

Visie
Doelstellingen
StrategieBLIM-model


Bestaansrecht:

Een vereniging of organisatie heeft het bestaansrecht nodig om te kunnen voortbestaan. Deze hangt af van een aantal factoren. De Financiën moeten op orde zijn en positief. Genoeg leden zijn nodig om het vrijwilligers werk te verrichten wat ook nodig is voor het bestaansrecht.

Financiën: Financieel gezien in de Hunze gezond. Er zijn voldoende inkomsten via contributie en sponsoren om de vereniging draaide te houden. Verder zijn er ook veel subsidies vanuit de gemeente
Leefbaarheid:
Inrichting:
Management

Het BLIM model

Bestaansrecht

Een organisatie heeft voldoende bestaansrecht als de doelstelling zodanig inspeelt op de behoefte dat, als gevolg hiervan, de organisatie over voldoende middelen kan beschikken om te bestaan.

Als we naar het bestaansrecht van verenigingen kijken, dan kijken we naar 3 punten. Heeft de vereniging genoeg leden, zijn de financiën op orde en hebben ze genoeg vrijwilligers.
- Financiën: Over de financiën is niks bekend, dit word niet bijgehouden. Maar blijkbaar is er elke maand genoeg geld om de huur van het park te betalen, anders waren ze al failliet verklaard. We gaan er vanuit dat dit in orde is.
- Leden: Het skateboardpark werkt niet met leden. Je kan kiezen voor een dag, maand of jaarkaart. Onder de vaste leden verstaan we de skateboarders die regelmatig komen skaten. Omdat dit verder niet word bijgehouden is hier niet veel over te zeggen. Zelf het aantal jaarkaarten is niet bekend. Wel hebben we gehoord dat dit er niet meer dan 10 zijn. Het is moeilijk te gokken hoeveel mensen er regelmatig komen. Maar omdat het skateboardpark nog steeds bestaat in de enige is in zijn soort in omstreken, komt iedereen die wilt skaten naar het Colosseum. We gaan er dan ook maar van uit dat ze genoeg leden hebben.
- Vrijwilligers: Vrijwilligers die op drukken dagen willen helpen zijn er genoeg. Volgens Klaas zijn dit er ongeveer 20 en komt het nooit voor dat hij met te weinig zit. Vrijwilligers zijn er genoeg. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Dit is echter wel een probleem. Op dit moment zijn er geen leden dit officieel in het bestuur willen behalve Hobbe de voorzitter. Wel is er een groepje mensen dat wilt helpen en bij bestuur vergaderingen aanwezig wilt zijn. Maar er is geen vast bestuur. Dit zien wij als een groot probleem.

Waar haalt het Colosseum verder zijn bestaansrecht uit?


Het Colosseum is een uniek skateboardpark in Groningen. Skateboardparken heb je overal wel. Maar zoals bij het Colosseum, een indoor skateboardpark, dat vind je bijna nergens. Ook wedstrijden en cursussen voor skateboarden worden er bijna nergens gegeven. In Groningen en omstreken is het Colosseum de enige zijn soort. Skateboarden is een vrij bekende sport. Overal in Nederland zijn er wel mensen die deze sport beoefenen. Daarom is er altijd wel behoefte aan een indoor skateboardpark, zolang het maar niet super weer is.
De stichting is geen commerciële organisatie waardoor ze de kosten voor de leden laag kunnen houden. Omdat de kosten voor de leden zo laag zijn is het park voor mensen uit alle klasse toegankelijk. Er is geen vaste competitie waardoor alle leden hetzelfde voor dezelfde prijs krijgen. Het is niet zo dat de betere skateboarders meer voor hun geld krijgen dan de minder goede skateboarders. Iets wat bij verenigingen waarbij teams op verschillende niveaus spelen vaak wel het geval is.

Leefbaarheid


De werkomstandigheden kwalificeren wij al 'leefbaar' als er sprake is van en voor het personeelslid positieve resultante tussen de lasten die de arbeidsorganisatie bij het personeelslid veroorzaakt en de baten die deelname aan de organisatie oplevert. We kijk dus naar de verhouding tussen de baten voor de leden en de lasten die daarbij komen kijken. Wat moet iemand doen om te skaten in het Colosseum en wat krijgt hij of zij er voor terug en waarom gaat iemand juist bij het Colosseum skateboarden?
Omdat het Colosseum het enige indoor skateboardpark is in Groningen en er in een grote straal om het Colosseum ook gaan indoor skateboardparken zijn, hoeft het Colosseum geen rekening te houden met omliggende parken. We hoeven dus niet te kijken de concurrenten, die zijn er niet. Wat het materiaal en de prijs betreft, is het alleen maar van belang dat de leden hier tevreden over zijn en het niet te duur vinden. Het is niet zoals een voetbal vereniging waarbij het grasveld goed moet zijn, de kleding en de ballen. Alleen de baan zelf is van belang. De rest van het materiaal schaf je bij skateboarden zelf aan en neem je zelf mee.

Ook kijken we bij leefbaarheid naar de betrokkenheid van de leden, vrijwilliger en het bestuur van de club. Om hier antwoord op te krijgen hebben wij een enquête gehouden bij de vereniging. Hier onder ziet u de resultaten. Bij de blauw gekleurde vlakken kan men kiezen tussen een waarde van 1 t/m 5 waar 1 onbelangrijk is en 5 heel belangrijk. In de gele vlakken kan men kiezen tussen 1 en 2, waar 1 nee het antwoord is en 2 ja. In de laatste twee kolommen, met roze gekleurd, vind u het gemiddelde van alle vragen.


Boven elk vlak was de vraag:
Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten voor een vereniging? En is dit ...Goede sfeer (Onbelangrijk - Belangrijk)

Goede sfeer (Nee - Ja)

Hechte cultuur (Onbelangrijk - Belangrijk)

Hechte cultuur (Nee - Ja)

Gevoel er bij te horen (Onbelangrijk - Belangrijk)

Gevoel er bij te horen (Nee - Ja)

Respect voor alle leden (Onbelangrijk - Belangrijk)

Respect voor alle leden (Nee - Ja)

4,79

2

4,19

1,83

4,55

2

4,69

2

Onderlinge betrokkenheid (Onbelangrijk - Belangrijk)

Onderlinge betrokkenheid (Nee - Ja)

Totaal

Totaal

4,19

1,86

4,482

1,938

Inrichting


De inrichting staat voor: wat doet de vereniging met de middelen die ze hebben. Wat willen zij bereiken met hun materiële en intellectuele middelen? Waarbij we bij de materiële middelen kijken naar de tastbare middelen van het Colloseum.
Bij het Colloseum bestaat dit uit het gebouw waar indoor geskateboard kan worden. Het word dan wel gehuurd door het Colloseum maar dit zijn wel de middelen waar ze over beschikken. Het gebouw bestaat uit een kantine en boven een grote ruimte om te skaten. Het heeft een aantal skateboards beschikbaar voor de kinderen die een cursus komen volgens. Verder heeft het geen kleedkamers. Skateboarders hebben vaak een eigen kleding steil waar ook in skaten. Kleedkamers zijn dan ook overbodig. Voor in de kantine hebben ze geen vergunningen om voedsel en drinken te verkopen. Dit word uiteraard wel gewoon gedaan. Alleen word er niet bijgehouden wat er ingekocht en verkocht word. Vaak nemen de skateboarders zelf sixpacks bier mee om in de kantine te nuttigen.

Onder de intellectuele verstaan we de kennis en de vaardigheden die de stichting heeft. We kijken dan hoe zij deze optimaal kunnen benutten.


Omdat skateboarders niet echt van trainingen en vooral leren door het zelf veel te doen, geeft het Colloseum ook niet veel trainingen. Alleen op zaterdag word er door Hobbe een cursus gegeven. Dit is dan ook vooral voor kinderen bedoeld. Verder heeft het Colloseum een conciërge, Klaas. Klaas is een ervaren skater die onder anderen Nederlands kampioen skaten is geweest. Door veel te doen heeft hij ook geleerd hoe je een goede skatebaan maakt. Hij zorgt er voor dat het skatepark altijd aantrekkelijk blijft door de baan regelmatig te veranderen.
Over de kwaliteit van de trainers gingen ook een aantal vragen. Echter zijn deze vragen maar door een heel klein deel ingevuld. Wij hebben de wat oudere skaters die geen behoefte aan trainingen hebben, van te voren verteld, dat zij deze vragen ook niet hoeven in te vullen. Hieronder vind u uitslagen over de tevredenheid van de leden over de trainers en coaches. Hierbij is 1 heel slecht en 5 heel goed.

Ook valt de cultuur onder inrichting. Om dit in kaart te brengen hebben wij het UI-model gebruikt.


Normen en waarden
Respect voor elkaar is erg belangrijk, iedereen is hetzelfde en iedereen moet normaal omgaan met elkaar. Discriminatie word niet getolereerd, niet om huidskleur en niet om geslacht. Het skateboardpark is van iedereen. Er zijn dan ook geen plekken of pipes die je mag opeisen, iedereen mag hier op skaten. Het gaat er niet om hoe goed je bent, plezier en vermaak is het belangrijkst. Er word niet geskateboard met alcohol op. Ook word er niet gedronken op de baan, tenzij er een feest word gegeven. Ook soft en harddrugs zijn ten strengste verboden. Roken mag alleen inde kantine en buiten.
Rituelen
Bij binnen komst groet en maakt iedereen altijd even een praatje met Klaas, hij werkt hier al zo lang het Coloseum bestaat en is altijd aanwezig. Tevens is het eten halen voor de beheerder ook een ritueel geworden binnen het colosseum, omdat de beheerder niet weg mag tijdens zijn werkzaamheden.
Helden

Klaas van der Laan is een bekend gezicht en een populair persoon door zijn inzet en toewijding aan de stichting, hierbij komt dat hij zijn vroegere jaren een professionele skater was. Door deze aspecten kijken veel mensen tegen hem op en zien hem als een locale held.


Hobbe hollands heeft zich een lange tijd extreem goed ingezet voor de ontwikkeling van de stichting en heeft de belangrijkste taken binnen de organisatie op zich genomen. Ook brengt hij een bepaalde kernmerkelijke sfeer mee aan de stichting hij verbind mensen en brengt gezelligheid in de kantine, en is altijd op de voorgrond aanwezig van bepaalde activiteiten.Symbolen
Alles wat met het Coloseum te maken heeft, heeft een rood kleur. Dit vind je onder anderen terug op het T-shirt, te koop in de webshop van het Colosseum.

Management


Onder de term management verstaan we de personen die de stichting leiden. Voor een stichting of vereniging is dit vaak het bestuur. Enige tijd geleden had het Coloseum nog een bestuur. Dit bestuur is opgeheven en op dit moment is alleen nog Hobbe voorzitter. Aan een nieuw bestuur word nog niet gewerkt. Een aantal vaste vrijwilligers is al wel gevraagd maar het is moeilijk om mensen te vinden die in het bestuur willen. Verder hebben ze Klaas de conciërge. Conciërge is eigenlijk niet het goede woord. Klaas was erbij toen het Coloseum werd opgericht. Omdat de gemeente het Coloseum zo goed wou subsidiëren dat er een vast iemand kon komen, is Klaas dit geworden. Klaas zit niet in het bestuur maar was voor heen, toen er nog een bestuur bestond, wel altijd aanwezig op de vergaderingen. Hier heeft hij net zoveel inspraak als de rest van het betuur. Klaas heeft de sleutel van het Coloseum en opent en sluit altijd.
Om te kijken voor hoe ver de lede van het Coloseum het bestuur kent om te kijken hoe zij er over denken, hebben wij ook hier over een aantal vragen in de enquête verwerkt.
Als eerst vraag, kennen de leden het bestuur? In de cirkeldiagram hieronder vind resultaten.

Hieruit kunnen wij opmaken dat 21% van de ondervraagden maar weet hoe het bestuur in elkaar zit. Dat betekend dat die andere 79% niet weet dat er op dit moment geen bestuur is en dus ook niet weet wat er speelt.

Sterkte punten:

1.       De openingstijden van de accommodatie zijn meer dan goed, sporters kunnen bijna elke dag hun sport beoefenen in het skateboardpark en kunnen tevens hun persoonlijke motieven om te sporten voldoen in  deze tijd.

2.       Sinds kort heeft het skateboardpark een kantine, hier zijn een enkele producten te verkrijgen die met een goede prijs wordt aangeboden.

3.       De entree prijzen van de accommodatie zijn goed in vergelijking met andere skateboardparken in Nederland.

4.       De accommodatie van de stichting het Colosseum staat bekend in Nederland als de grootste van de Noordelijke Provincies. Tevens kennen veel sporters uit Niedershachen (Duitsland) de accommodatie ook.

5.       De stichting heeft een aantal kenmerkende competities die zei houden in hun accommodatie, deze worden bijgewoond door veel sporters uit Nederland en Duitsland.

6.       De accommodatie wordt tevens gebruikt om barbeqeus en feesten te geven voor een brede doelgroep in Groningen zelf, doordat het pand deels afgelegen ligt en goed te bereiken is met vervoersmiddelen is het een ideale locatie.

7.       Onder sporters en bezoekers hangt een positieve sfeer waarbij sportiviteit en sociaal respect centraal gaat. Dit is vooral te merken aan de openheid die wordt gegeven aan nieuwe mensen die het pand betreden, deze zijn na enkele bezoeken al vrienden met enkele mensen in het skateboardpark.

8.       Er wordt elke zaterdag een cursus skateboarden aangeboden door sporters die op een relatief niveau de sport beoefenen. Hierdoor wordt kwalitatief goed lesgegeven en wordt deze goed bezocht, ook is dit bekent bij verschillende scholen in de omliggende buurten van het skateboardpark. Dit zijn enkele primaire redenen waarom de lessen zo populair zijn bij kinderen en ouders.

 
Zwakten punten:

1.       De kantine binnen de accommodatie biedt niet veel variatie aan producten, hierdoor gaan veel sporters naar de dichtbij gelegen supermarkt om hun gewilde producten te kopen.

2.       Op de werkdagen maandag tot en met vrijdag heeft het skatepark variërend bezoekers, alleen dit is niet in hoge maten. Dit komt vooral door de wekelijkse taken die de sporters hebben zoals werk, scholing en huishoudelijk dingen.

3.       Veel bezoekers die het skateboardpark betreden en bevriend zijn met verschillende vrijwilligers komen zonder entree te betalen binnen, dit geldt tevens voor ex-vrijwilligers.

4.       Het interieur/ buitenaanzicht is niet doelgroep vriendelijk ingericht en is eigenlijk alleen gebaseerd op de doelgroep waarin hun zelfs interesse hebben.

5.       Er zijn weinig vrijwilligers die veel en op bepaalde tijden niet kunnen beheren, dit omdat de meeste vrijwilligers hun prioriteiten ergens anders hebben liggen dan bij de stichting, zij gaan liever een avondje stappen en of hun eigen sport beoefenen dan voor de stichting klaar te staan als zij hen nodig hebben.

6.       De accommodatie heeft een redelijk groot aanbod van obstakels waar de sporters hun sport kunnen uitoefenen, maar lang niet alle obstakels zijn van goede kwaliteit. Tevens geeft de ondergrond waar men de sport op beoefent gebreken.

7.       Er is een hoge staat van competitie, maar bij de sporters zijn geen duidelijke prestatie beloningen in het skateboardpark zichtbaar, zoals sponsoring van een Team A & B.

8.       In de inrichting van het skateboardpark zijn geen duidelijke taakbeschrijvingen van de dagelijkse activiteiten die moeten worden voldaan door vrijwilligers. Tevens stoppen veel vrijwilligers en stopt de betaalde kracht in skateboardpark er volgend jaar mee.

9.       Er zijn voor de sporters die de accommodatie bezoeken geen algemene vergadering over de termen die in het MVDS-model staan.

10.   Er wordt binnen de accommodatie niks op papier vastgelegd, hiermee bedoelen we entree prijzen, kantine inkomsten enzovoort.


 1. Externe analyseStakeholdersanalyse


DESTEP-model


Demografisch
Economisch
Sociaal-cultureel
Technologisch
Ecologisch
Politieke factoren

 1. SWOT-analyse


Sterke punten (Strong)
Zwakke punten (Weakness)
Kansen (Opportunity)
Bedreigingen (Threats)

 1. Advies en implementatieBronvermelding

1   2

 • Inhoudsopgave Inleiding
 • Managementsamenvatting
 • Interne analyse MVDS-model Missie Visie Doelstellingen Strategie BLIM-model
 • Het BLIM model Bestaansrecht
 • Leefbaarheid
 • Externe analyse Stakeholdersanalyse DESTEP-model
 • Advies en implementatie Bronvermelding

 • Dovnload 85.9 Kb.