Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Prijslijst Preparaten De Waterraef 2013 Vogels Prijs € ex btw incl btw zeeduikers

Dovnload 35.84 Kb.

Prijslijst Preparaten De Waterraef 2013 Vogels Prijs € ex btw incl btw zeeduikers



Datum21.09.2017
Grootte35.84 Kb.

Dovnload 35.84 Kb.

Prijslijst Preparaten

De Waterraef 2013

Vogels Prijs € EX BTW Incl BTW

Zeeduikers roodkeelduiker, parelduiker,, ijsduiker 250,- 302,50

Futen klein (kuifduiker,geoorde fuut, dodaars) 110,- 133,10

groot (fuut, roodhalsfuut) 210,- 254,10

Stormvogels noordse stormvogel, pijlstormvogel 210,- 254,10

Stormvogeltjes ,vaal stormvogeltje 185,- 223,85

jan van gent 375,- 423,50

Pelikanen witte pelikaan, kroeskoppelikaan 425,- 514,25

Aalscholvers aalscholver, kuifaalscholver 375,- 453,75

Reigers blauwe reiger, purperreiger, grote zilverreiger, 375,- 453,75

kleine zilverreiger, koereiger, ralreiger 195,- 235,95

kwak 185,- 223,85

woudaap 150,- 181,50

Lepelaars 210,- 254,10

Ibissen zwarte ibis 185,- 223,85

Ooievaars zwarte ooievaar 395,- 477,95

Flamingo’s 425,- 514,25

Zwanen knobbelzwaan, wilde zwaan 750,- 907,50

kleine zwaan 375,- 453,75

Ganzen kolgans, dwerggans, rietgans, kleine rietgans, 395,- 477,95

grauwe gans, canadese gans 395,- 477,95

brandgans, rotgans, roodhalsgans 395,- 477,95

bergeend, casarca, nijlgans 395,- 477,95

Boomeenden mandarijneend 240,- 290,40

Grondeleenden ,wilde eend,krakeend, pijlstaart, slobeend,smient 260,- 314,60

wintertaling, zomertaling 185,- 223,85

Duikeenden tafeleend, krooneend, witoogeend, 240,- 290,40

topper, kuifeend 240,- 290,40 eider,koningseider,zwarte zee-eend,grote zee-eend 250,- 302,50

ijseend, harlekijneend, brilduiker 240,- 290,40

Zaagbekken nonnetje 240,- 290,40

grote zaagbek, middelste zaagbek 260,- 314,60

Roofvogels visarend 325,- 393,25

zeearend 450,- 544,50

Wouwen rode wouw, zwarte wouw 210,- 254,10

grijze wouw 185,- 223,85

slangenarend 210,- 254,10

Haviken sperwer, balkansperwer 185,- 223,85

havik 250,- 302,50

Buizerden ruigpootbuizerd, buizerd, wespendief 250,- 302,50

Arenden havikarend, dwergarend 250,- 302,50

steenarend, keizerarend, bastaardarend 450,- 544,50

schreeuwarend, steppenarend 700,- 847,00

Gieren aasgier 250,- 302,50

Kiekendieven bruine kiekendief, blauwe kiekendief, 250,- 302,50

grauwe kiekendief 250,- 302,50

Valken giervalk, sakervalk, lannervalk, slechtvalk 250,- 302,50

eleonora’s valk, boomvalk, smelleken, 185,- 223,85

roodpootvalk 185,- 223,85

kleine torenvalk, torenvalk 185,- 223,85

Pul vogel, - eendenpullen v.a 110,- 133,10

Hoenders sneeuwhoenders, hazelhoen 185,- 223,85

korhoen 250,- 302,50 auerhoen, parelhoen 285,- 344,85

rode patrijs, europese steenpatrijs, patrijs 150,- 181,50

kwartel 140,- 169,40

pazant, lady amherstfazant, goudfazant, 240,- 290,40

zilverfazant 240- 290,40 kalkoen 285,- 344,85

Kraanvogels kraanvogel 395,- 477,95

Trappen grote trap 210,- 254,25

kleine trap 185,- 223,85

Rallen waterral,porseleinhoen,klein waterhoen 140,- 169,40

kleinst waterhoen, kwartelkoning 140,- 169,40

Bleshoenders waterhoen 160,- 193,60

meerkoet 185,- 223,85

Steltlopers scholekster 160,- 193,60

steltkluut,kluut 150,- 181,50

Plevieren klein (bontbekplevier, kleine plevier,Strandplevier) 150,- 181,50

groot (goudplevier,zilverplevier,morinelplevier) 160,- 193,60

steenloper 160,- 193,60

kievit 160,- 193,60

Strandlopers alle limicola en calidrissoorten (breedbekstrand-

loper,krombekstrandloper,bonte strandloper,

temmincks strandloper,kleine strandloper,

kanoetstrandloper, 150,- 181,50

drieteenstrandloper, 150,- 181,50

paarse strandloper 150,- 181,50

Franjepoten rosse franjepoot.grauwe franjepoot 150,- 181,50

Ruiters terek ruiter,tureluur,zwarte ruiter,

groenpootruiter,poelruiter,oeverloper,bosruiter,

witgatje 160,- 193,60

kemphaan 185,- 223,85

Wulpen wulp 185,- 223,85

Regenwulp 160,- 193,60

Grutto’s grutto,rosse grutto 160,- 193,60

Snippen houtsnip 210,- 254,10

poelsnip,watersnip 160,- 193,60

bokje 150,- 181,50

Grielen griel 195,- 235,95

Vorkstaart-

Plevieren vorkstaartplevier 160,- 193,60

Jagers grote jager, 190,- 229,90

Kleine jager,middelste jager 160, 193,60

kleinste jager 150,- 181,50

Meeuwen kokmeeuw 195,- 235,95

dwergmeeuw 150,- 181,50

zwartkopmeeuw 195,- 235,95

zilvermeeuw/kleine mantelmeeuw 240,- 290,40

grote mantelmeeuw 255,- 308,55

grote burgemeester 255,- 308,55

kleine burgemeester 240,- 290,40

stormmeeuw,drieteenmeeuw,ivoormeeuw 235,- 284,35

ross’meuw 160,- 193,60

Sterns lachstern 195,- 235,95

reuzestern 210,- 254,25

grote stern 185,- 223,85

visdief,noordse stern,dougalls,stern 150,- 181,50

dwergstern,zwarte stern,witvleugelstern,

witwangstern 150,- 181,50

Alken alk,zeekoet,dikbekzeekoet,papegaaiduiker,

zwarte zeekoet 210,- 245,25

kleine alk 150,- 181,50

Zandhoenders steppenhoen 150,- 181,50

Duiven rotsduif,holenduif 195,- 235,95

houtduif 210,- 245,25

Tortels turkse tortel,tortelduif 150,- 181,50

Koekoeken kuifkoekoek 145,- 175,45

koekoek 145,- 175,45

Uilen kerkuil 210,- 245,25

sneeuwuil 250,- 302,50

oehoe 350,- 423,50

ransuil,velduil 210,- 245,25

dwerooruil 150,- 181,50

sperweruil 210,- 245,25

dwerguil,ruigpootuil,steenuil 150,- 181,50

bosuil 210,- 245,25

laplanduil 350,- 423,50

oeraluil 310,- 375,10

Nacht-

zwaluwen nachrzwaluw,moorse nachtzwaluw 145,- 175,45



Gier-

Zwaluwen gierzwaluw 110,- 133,10

alpengierzwaluw 115,- 139,15

Bijeneters bijeneter/scharrelaar 130,- 157,30

Parkieten halsbandparkiet 130,- 157,30

Ijsvogels ijvogel 150,- 181,50

Hoppen hop 130,- 157,30

Spechten zwarte specht 185,- 223,85

grijskopspecht,groene specht 130,- 157,30

grote bonte specht,syrische bonte specht,

middelste bonte specht

witrugspecht,drieteenspecht 160,- 193,60

kleine bonte specht,draaihals 130,- 157,30

Zangvogels

Leeuweriken Strandleeuwerik,boomleeuwerik,veldleeuwerik

kuifleeuweri 110,- 133,10

Zwaluwen boerenzwaluw,oeverzwaluw,huiszwaluw 110,- 133,10

Piepers boompieper,graspieper,roodkeelpieper,water-

Pieper,oeverpieper,duinpieper 110,- 133,10

Kwikstaarten witte,-rouw,-grotegele,-gele,-engelse gele kwikstaart 110,- 133,10

Pestvogels pestvogel 110,- 133,10

Klauwieren klapekster,kleine klapekster,grauwe klauwier 110,- 133,10

Heggemussen heggemus,alpenheggemus

Zangers sprinkhaanrietzanger,snor,krekelzanger 110,- 133,10

Rietzangers kleine karekiet,bosrietzanger,grotekarekiet

Waterrietzanger,rietzanger,cett’s zanger 110,- 133,10

Spotvogel spotvogel,orpheusspotvogel

Grasmussen grasmus,braamsluiper,tuinfluiter,sperwergrasmus 110,- 133,10

Zwartkop,provencaalse grasmus

Loofzangers fitis,tjiftjaf,fluiter,bergfluiter,noordse boszanger

Grauwe fitis

Bladkoninkje,pallas’boszanger 130,- 157,30

Goudhaantjes goudhaantje,vuurgoudhaantje 130,- 157,30

Vliegenvangers grauwe,-,bonte,-,withals,-,kleine vliegenvanger 110,- 133,10

Roodborst-

Tapuiten roodborsttapuit,paapje 110,- 133,10

Rotslijsters blauwe,-,rode rotslijster 110,- 133,10

Tapuiten tapuit (+ andere tapuitsoorten) 110,- 133,10

zwarte,-,gekraagde roodstaart,

roodborst,blauwborst 110,- 133,10

Nachtegalen noordse nachtegaal,nachtegaal 110,- 133,10

Lijsters alle soorten )merel,beflijster,kramsvogel,koperwiek,

Zanglijster,grote lijster 140,- 169,40

Baardmannetje,staartmees,buidelmees 110,- 133,10

Mezen alle soorten (zwarte,-,kool,-,pimpel,-,kuif,-,

bruinkopmees,glanskop,matkop,boomklever,

Rotsklever,rotskruiper,kortsnavelboomkruiper,

Boomkruiper 110,- 133,10

Winterkoningen winterkoning 110,- 133,10

Waterspreeuwen waterspreeuw 110,- 133,10

Gorzen alle soorten 110,- 133,10

Vinken keep,vink,putter,sijs,groenling,goudvink,

appelvink 110,- 133,10

Barmsijzen barmsijs,witstuitbarnsijs,frater,kneu,

Europese kanarie,citroensijs,roodmus 110,- 133,10

Kruisbekken alle soorten 110,- 133,10

Mussen ringmus,huismus 110,- 133,10

Spreeuwen spreeuw,roze spreeuw 140,- 169,40

Wielewalen wielewaal 140,- 169,40

Gaaien vlaamse gaai,taigagaai,notenkraker,ekster,

alpenkraai, alpenkauw 190,- 229,90

Raven raaf 210,- 254,10

Kraaien Roek,zwarte,-bonte kraai 150,- 181,50

Zoogdieren

Roofdieren

Roofdieren Vos van af 500,- 605,-

Vos-pup 300,- 363,-

Vos-trofeekop 300,- 363,-

Kat (wilde,-,verwilderde,-) 375,- 453,75

Marterachtigen Das 575,- 695,75

das-trofeekop 275,- 332,75

steenmarter,boommarter 255,- 308,55

bunzing 200,- 242,-

nerts 225,- 272,25

hermelijn 165,- 199,65

wezel 130,- 157,30

wasbeer 475,- 574,75

Hoefdieren

Varkens wild zwijn-trofeekop van af 650,- 786,50

wild zwijn big 475,- 574,75

Herten damhert-trofeekop van af 550,- 665,50

edelhert-trofeekop van af 825,- 998,25

ree-trofeekop van af 395,- 477,95

damhertkalf,reekalf 550,- 665,50

ree van af 1250,- 1512,50

Insekteneters mol 125,- 151,25

egel 250,- 302,50

Spitsmuis-alle soorten 125,- 151,25

Knaagdieren bruine,-,zwarte rat,woelrat 135,- 163,35

muskusrat 250,- 302,50

muizen-alle soorten 125,- 151,25

eekhoorn 165,- 199,65

beverrat van af 250,- 302,50

haas-trofeekop 225,- 272,25

haas,sneeuwhaas 350,- 423,50

konijn 250,- 302,50



Diversen Renigings,-restauratiewerkzaamheden per uur 60,-

Alle preaparaten worden afgeleverd met een standaard voetstuk, behorende bij het biotoop waarin ze leven. Bij het vervaardigen van speciale effecten in het biotoop (zoals ijs, water, sneeuw etc.) worden de werkzaamheden per à € 60,- per uur in rekening gebracht (exclusief materiaalkosten)


Dovnload 35.84 Kb.