Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Probleemstelling 1

Dovnload 11.84 Kb.

Probleemstelling 1Datum22.05.2018
Grootte11.84 Kb.

Dovnload 11.84 Kb.

Voorbeelden probleemstellingen/dilemma’s
Probleemstelling 1:
Hoe om te gaan met een opdracht tot implementatie van een voorraadbeheersingsysteem (pakketselectie en begeleiding bij implementatie) bij een middelgrote controlecliënt.
Bijbehorende dilemma’s:
Al 3 jaar had in de managementletter gestaan dat het voorraadsysteem ondeugdelijk was. De leiding deed niets, hetgeen voor de kandidaat het dilemma “subjectieve verhindering en teruggeven opdracht” met zich meebracht.
Kandidaat vroeg zich af of hij als controleleider kon blijven functioneren vanuit de Nadere Voorschriften onafhankelijkheid ? Kandidaat had ervoor gekozen zelf terug te treden uit het controleteam en een collega de controlewerkzaamheden te laten aansturen en constateerde achteraf dat zijn terugtreden niet nodig was.
Tijdens de opdracht vroeg de cliënt om “enige zekerheid” over de gegevens die in het nieuwe systeem werden ingevoerd; kandidaat ging over tot beoordeling van tussentijdse cijfers en daaruit ontstonden de volgende dilemma’s:


 • Stond die beoordeling in de opdrachtaanvaarding van de adviesopdracht ?

 • Had ik niet een afzonderlijke opdracht moeten verkrijgen ?

 • Had ik niet een beoordelingsverslag of een rapport van bevindingen moeten uitbrengen ?

 • Kandidaat had mondeling gerapporteerd dat de cijfers geschikt waren voor invoer in het nieuwe pakket.

Hoewel hij was teruggetreden als controleleider ging hij de beoordeling van tussentijdse cijfers zelf doen; dat leidde tot het dilemma of zijn keuze terecht was.


Na implementatie kon over het lopende boekjaar nog geen goedkeuring worden gegeven; dat leidde tot een probleem met de leiding die een goedkeuring verwachtte nu het nieuwe voorraadbeheersingssysteem “perfect” liep. Hier zat een echte worsteling voor de kandidaat:

“Hadden we dit niet vooraf duidelijker moeten communiceren ?”

“Hadden we daarover niet een en ander in de opdrachtbevestiging moeten opnemen ?”
Probleemstelling 2:
Op welke wijze kan de accountant tot een verantwoord oordeel komen in een situatie met dreigende continuïteitsproblemen.
Bijbehorende dilemma’s:
In dit geval moet er door de kandidaat eerst vastgesteld worden welke indicatoren voor de continuïteit van een bedrijf van belang zijn. Relevant zijn hier:


Vervolgens moeten deze indicatoren worden beoordeeld en hun relevantie voor de toekomst van het bedrijf worden vastgesteld. Hier komt de worsteling van de kandidaat naar voren:
 • Wat is de invloed van de indicatoren op de continuïteit.

 • Een en ander in samenhang met reorganisatieplannen (betrouwbaarheid van de prognoses die het bedrijf zelf heeft opgesteld).

 • Analyses van de directie blijken niet goed onderbouwd te kunnen worden en soms onjuist te zijn.

 • Kunnen/mogen we als accountant deze analyses aansturen (onafhankelijkheid).

 • Hoe communiceer je de boodschap/conclusies naar de klant ?

Aansluitend komen de conclusie en de consequenties voor de verklaring (wel of geen toelichtende paragraaf).


Tenslotte:evaluatie van de problematiek met leereffecten: zou de kandidaat het de volgende keer weer zo doen ?

 • Probleemstelling 2: Op welke wijze kan de accountant tot een verantwoord oordeel komen in een situatie met dreigende continuïteitsproblemen. Bijbehorende dilemma’s

 • Dovnload 11.84 Kb.