Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Professor Mudimbe’s literaire oeuvre omvat een aantal dichtbundels en vier romans; enkele daarvan zijn klassiekers van de Afrikaanse literatuur geworden

Dovnload 5.86 Kb.

Professor Mudimbe’s literaire oeuvre omvat een aantal dichtbundels en vier romans; enkele daarvan zijn klassiekers van de Afrikaanse literatuur gewordenDatum08.12.2018
Grootte5.86 Kb.

Dovnload 5.86 Kb.

professor Valentin Y. Mudimbe

Geboren in 1941 in Congo, bracht professor Mudimbe zijn jeugdjaren door in een benedictijnenklooster, een ingrijpende ervaring die hij beschrijft in Le corps glorieux des mots et des êtres (1994). In 1966 behaalt hij zijn licentiaatsdiploma in de Romaanse Talen aan de universiteit van Lovanium (Kinshasa), waarna hij verder Toegepaste Linguïstiek studeert in Besançon en in 1970 een doctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte behaalt in Louvain-la-Neuve. In de jaren zeventig keert Mudimbe terug naar Zaïre, waar hij aan de universiteiten van Lubumbashi en Kinshasa doceert. In het begin van de jaren tachtig verlaat hij Zaïre uit ongenoegen met het politieke regime, om uiteindelijk een definitieve plek te vinden aan de universiteit van Duke. Daar doceert hij - tot op vandaag - comparatieve literatuur, Romaanse en klassieke talen, oud-Griekse geografie, Franse fenomenologie en een verscheidenheid aan Afrikaanse thema’s. Hij is tevens voorzitter van het International African Institute (SOAS, University of London).


Professor Mudimbe’s literaire oeuvre omvat een aantal dichtbundels en vier romans; enkele daarvan zijn klassiekers van de Afrikaanse literatuur geworden. Daarnaast schreef Mudimbe wetenschappelijke artikels over de meest uiteenlopende onderwerpen, alsook een aantal invloedrijke boeken en essays, zoals L’odeur du père (1982), The Invention of Africa (1988), Parables and Fables (1991), The Idea of Africa (1994) en Tales of Faith (1997). Hij gaf als (co-)redacteur onder meer Africa and the Disciplines (1993), Nations, Identities, Cultures (1997) en Diaspora and Immigration (1999) uit.
Professor Mudimbe’s bekendste en belangrijkste werk is ongetwijfeld The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge. In dat werk brengt hij een originele synthese van een aantal thema’s die hem al zijn hele leven bezighouden: Wat is Afrika? Wat betekent het om Afrikaan te zijn? Wat is de relatie tussen filosofie, wetenschap en deze Afrikaanse identiteit? Gedreven door die fundamentele vragen gaat Mudimbe stapsgewijs een archeologie van de kennis over Afrika uitwerken. Afrika, betoogt hij, verschijnt vaak als een imaginaire topos, ‘uitgevonden’ en geconstrueerd in Westerse wetenschappelijke en populaire discours. Mudimbe toont hoe het Westen de Afrikaanse mentale ruimte tot op vandaag blijft koloniseren door middel van wat hij ‘the Colonial Library’ noemt, dat is de totaliteit van kennis die het Westen over Afrika produceerde. Zoals Edward Said het oriëntalistische discours zal analyseren, zo dissecteert Mudimbe de evolutie van het filosofische discours over Afrika. Hij bestrijkt daarbij het hele veld van de etnologische filosofie (Lévy-Bruhl, Tempels, Kagame), over de ideologische en politieke filosofie (die tot uitdrukking komt in onder meer de ‘négritude’ beweging, of nog de ‘dependency’ theorieën die in de jaren zestig en zeventig opgeld maken in Afrika) tot de huidige kritische en reflexieve filosofie. Die laatste komt tot uitdrukking in zijn eigen methode, die hij omschrijft als een ‘dynamische antropologie’. In deze benadering wordt de nadruk gelegd op het historische en dus steeds veranderende karakter van hoe alteriteit gedefinieerd wordt, en hoe de relatie tussen Afrika en Europa werd vormgegeven. Zijn meest recente werk benadert deze relatie vanuit de globaliseringsproblematiek.
Professor Mudimbe wordt door de K.U.Leuven gelauwerd omwille van zijn divers oeuvre en zijn cruciale bijdrage tot verschillende domeinen binnen de menswetenschappen en de literatuur.


Dovnload 5.86 Kb.