Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Profiel Management en bestuur

Dovnload 22.76 Kb.

Profiel Management en bestuurDatum14.04.2017
Grootte22.76 Kb.

Dovnload 22.76 Kb.

Profiel https://lh6.googleusercontent.com/ormmq8sw5cmswak-mytgocc7xkbarceksea0vu3im5lz6whqvi4riv9vi1w93uffqnxvd-ltr4ubazowz_yxedtp_4zy3sirlitv-iumk8hjl6qpoozt74afeplcqihklehche0qh-rulntqra

Management en bestuur


1Inleiding

In dit profiel bieden we opleiders en AIOS handvatten voor het invullen van het profiel management en bestuur.2Invulling profiel

Onderdeel

Doelstelling

Naam training/opleiding/werkplekleren

Inschatting belasting voor AIOS

DOO Basis

Welk DOO is voor alle AIOS relevant, en specifiek voor dit betreffende profiel?

 • Timemanagement

 • Vergadertechnieken

 • Basis financiën van een vakgroep, DOT/systematiek

 • Samenwerking: leidinggeven op de werkvloer

 • Basis leiderschapsvaardigheden:

 • Presentatievaardigheden

 • Kennis hebben van processen, machtsverhouding, rollen, besluitvormingsprocessen, budgets in het ziekenhuis

 • IntervisieBasis werkplekleren
 • Voorbereiding op de dienst (dienst bekwaam)

 • Overdracht: efficiënt en effectief overdragen, focus op doelmatigheid/kwaliteit

 • Runnen van de eigen afdeling

 • Organisatie van eigen werk

 • Visite (groot en klein)

 • Inbrengen van patiënt in diverse besprekingen

 • Organiseren van je eigen poli, voorkomen van uitloop/wachttijden

 • Multi disciplinair Overleg

 • AIOS en VP met elkaar kleine verbeterprojecten laten uitvoeren

(Bijvoorbeeld visite lopen, overdracht, planning) daarmee meer inzicht in elkaars belangen/werkzaamheden/processen waardoor samenwerking beter loopt.

Onderdeel

Doelstelling

Naam training/opleiding/werkplekleren

Inschatting belasting voor AIOS

DOO

Welk DOO is voor dit betreffende profiel relevant?

 • Onderhandelen

 • Oplossen van conflicten

 • Basis verandermanagement en implementatietechnieken

 • Omgaan met weerstand

 • Basis /inzicht in besturen

 • Organisatiemodellen in een instelling

 • Vergadertechnieken en rol van de voorzitter
 • Financiën + Zorglandschap

  • theorie: wellicht kan gebruik gemaakt worden van een aantal van de thema’s uit Module 3 van Talentklas

Iedere AIOS volgt een basis management (o.a Erasmus, radiologie, academie MS) • verschillende werkvormen specialisten (maatschap, loondienst, medisch specialistisch bedrijf)

 • projectmanagement 1

  • theorie

   • ‘Verandermanagement: theoretisch perspectief’  dit item is een onderdeel van Talentklas Module 2

   • verschillende ondernemers aan het woord laten in 1 sessie


Werkplekleren


 • Verwonder & verbeterprojecten

 • Diverse commissies in een instelling (klachtencie, ..)

 • Doelmatigheidsprojecten

 • Voorzitten overdracht/MDO/besprekingen

 • Oudste AIOS van AIOSgroep

 • Bestuur van AIOS vereniging

 • Roosters maken

 • Organiseren van onderwijs, symposium, etc.

 • Supervisiestage

 • Chef de clinique werkzaamheden

 • bijwonen van onderhandelingen met zorgverzekeraar

 • Vakgroepvergadering bijwonen


Onderdeel

Doelstelling

Naam training/opleiding/werkplekleren

Inschatting belasting voor AIOS

Profiel
 • management/leiderschap/bestuur –cursus

 • Congres

 • Pareltraject

 • Talentklas

 • Stage management en innovatie
Werkplekleren
Vakgroepoverstijgend workshops volgen, participatie projecten en commissies, netwerkontwikkeling, “stage” lopen bij medisch manager
Profiel
 • Projectmanagement 2

 • Beïnvloeden, onderhandelen en conflicthantering

  • theorie + praktijk

   • ‘Effectief beïnvloeden, onderhandelen & conflicthantering’ -> 1-daagse cursus die deel uitmaakt van Module 2 van Talentklas

   • meelopen met medisch manager

   • uitwerken van 1 verbeterproject binnen het ziekenhuis

   • bijwonen vakgroepvergaderingen + betrokken zijn bij hieruit voortvloeiende punten/problemen

   • deel uitmaken van regionale dan wel landelijke commissieProfiel: Expert/Top

Welk toptraject is relevant om het profiel nog verder uit te bouwen?

Landelijke talentklas (FMS/NFU/AMS)


3Planning en monitoring

Een beschrijving van de wijze van planning voor de AIOS en Opleider van dit profiel en de wijze waarop dit opleidingsprofiel kan worden gemonitord en beoordeeld door de AIOS zelf en opleider(s).


Basis opnemen met globale activiteiten in lokaal opleidingsplan en IOP. Maakt onderdeel uit van leiderschap ontwikkelen als onderdeel van de opleiding.
Vervolg: planning van project eind 2de/3 de jaar opleiding. Onderdeel laten zijn van voortgangsgesprek
Indien profiel als toptraject dan al eerder onderdeel laten zijn van gesprekken met opleider. AIOS maakt een eigen IOP met daarin keuzes opgenomen uit de toolbox
Keuze maken voor bestuurlijke of managementkant maakt AIOS zelf gedurende project of profiel

4BijlagenOnderliggende stukken, voorbeelden van profielkeuzes.
Uitwerking in een piramide, met onderscheid basis voor alle AIOS/DOO, romp van het profiel en topmodules voor geselecteerde AIOS. Daarboven volgt nog de nascholing, life long learning, waar bijvoorbeeld een complete Master in thuishoort.

4.1Life long learning: Masterspecialisten opleiding op maat_som_logocmyk (drukwerk).png

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van


project Realisatie Individualisering Opleidingsduur


 • 1Inleiding
 • 3Planning en monitoring
 • 4Bijlagen
 • 4.1Life long learning: Master

 • Dovnload 22.76 Kb.