Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Profielkeuze

Dovnload 166.25 Kb.

ProfielkeuzePagina1/5
Datum04.04.2017
Grootte166.25 Kb.

Dovnload 166.25 Kb.
  1   2   3   4   5PROFIELKEUZE


en


VAKKEN


VWO


2012 - 2013INSULA COLLEGE

locatie Halmaheiraplein

De Tweede Fase

Jij maakt, zoals elke leerling, in de derde klas keuzes ten aanzien van het vervolg van je schoolloopbaan. In elk onderdeel van het programma zijn keuzemomenten.

In dit boekje vind je het programma en de keuzemomenten. Verder staan alle vakken in een lijst op alfabetische volgorde. In diezelfde volgorde staat in dit boekje van alle vakken een korte beschrijving.Programma:

 • profielvakken ± 40% van de studielast

 • keuze-examenvak ± 10% van de studielast

 • schoolgebonden activiteiten ± 10% van de studielastProfielen:Keuzemomenten:

Tijdens het keuzeproces krijg je de volgende keuzes voorgelegd: • Welke taal in de Gemeenschappelijke vakken?

 • Welk profiel?

 • Welk vakken in het profiel?

 • Welk keuze-examenvak?

 • Bij de schoolgebonden “andere activiteiten” in het geheel vrije deel kun je vragen een extra vak te mogen volgen. Hiervoor gelden voorwaarden. De aanvraag en de voorwaarden worden besproken op pagina 5 voor atheneum en op pagina 7 voor gymnasium.Lijst met afkortingen van schoolvakken in de bovenbouw:
AK aardrijkskunde LO lichamelijke opvoeding

ANW algemene natuurwetenschappen LOB loopbaanoriëntatie en -begeleiding

BIOL biologie MAAT maatschappijleer

KUBV kunstvak beeldende vormgeving M&O management en organisatie

CKV culturele en kunstzinnige vorming NAT natuurkunde

DUTL duits NETL nederlands

ECON economie NLT natuur, leven en technologie

ENTL engels OP* overige projecten

FATL frans PW profielwerkstuk

FI filosofie SCHK scheikunde

GD godsdienst SPTL spaans

GRTL grieks WISA wiskunde A

GES geschiedenis WISB wiskunde B

KCV klassieke culturele vorming WISC wiskunde C

LATL latijn

OP* overige projecten:

Hiermee bedoelen wij een schoolgebonden activiteit, anders dan een geheel vak. Hieronder kunnen vallen: redacteur schoolkrant, lid van SAC of CCT, peertutoring, deelnemen aan een musical, maatschappelijke stage, praktijkdiploma boekhouden en andere modules die tijdens flexuren worden aangeboden.

atheneum

Gemeenschappelijke vakken:


 • NETL 480

 • ENTL 400

 • FATL of DUTL of SPTL 480/480/480} 1 van 3

 • ANW 120

 • MAAT 120

 • CKV 160

 • LO 160CM

 • WISC 480

 • GES 480

 • AK of ECON 440/480 } 1 van 2

 • KUBV of FI 480/480 } 1 van 2Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij CM:

FATL, DUTL, SPTL, ECON, AK, FI, KUBV


EM


 • WISA of WISB 520/600 } 1 van 2

 • ECON 480

 • GES 440

 • AK of M&O 440/440 } 1 van 2


Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij EM:

FATL, DUTL, SPTL, M&O, AK, FI, KUBV


NG


 • WISA of WISB 520/600 } 1 van 2

 • SCHK 440

 • BIOL 480

 • NAT of AK of NLT 480/440/440 } 1 van 3


Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij NG:

FATL, DUTL, SPTL, AK, NAT, NLT, ECON, M&O, FI, KUBV


NT


 • WISB 600

 • NAT 480

 • SCHK 440

 • BIOL of NLT 480/440 1 van 2


Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij NT:

FATL, DUTL, SPTL, BIOL, NLT, FI, ECON, M&O, KUBVVerplicht bij elk profiel:
 • Profielwerkstuk 80


 • GD 120

 • LOB 75


Geheel vrije deel:

 • excursies

 • andere activiteiten

  • leerling-activiteiten

  • steunlessen

  • extra keuze-examenvak uit het aanbod van de school. De school geeft geen garantie dat het extra vak in het rooster past. Een extra vak kan alleen onder onderstaande voorwaarden, na gesprek met de decaan.

   • De leerling moet laten blijken dat zij/hij gemotiveerd is om het vak te volgen gedurende de gehele schoolloopbaan, dus t/m het eindexamen.

   • De leerling moet hebben laten blijken dat zij/hij voldoende capaciteiten heeft om de extra belasting aan te kunnen.

   • De leerling zal in grote mate zelfstandig aan het vak moeten kunnen werken.

   • De docenten moeten de aanvraag positief beoordelen.

Denk dus niet te licht over het kiezen van een extra vak. Het is echt een extra belasting, zowel in de gewone schoolweken als in de toetsweken.Voorbehoud profielkeuze
Soms gebeurt het dat de samenstelling van het profiel van één leerling of een heel klein groepje leerlingen voor blokkades in het rooster zorgt. In dat geval kan de schoolleiding de betreffende leerlingen vragen een andere keuze te maken of een vak buiten het rooster te volgen.
Vrijstelling tweede moderne vreemde taal op het atheneum:
Leerlingen van het atheneum die onoverkomelijke bezwaren ervaren bij het leren van talen, kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek indienen voor vrijstelling van de tweede moderne vreemde taal.

Onoverkomelijke bezwaren kunnen voortkomen uit: • een ernstige fysieke handicap die van invloed is op de ontwikkeling van het taalvermogen

 • een eenzijdige begaafdheid voor de exacte vakken

 • zeer ernstige dyslexie

Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan door de ouders / verzorgers en dient te worden ondersteund door een advies van een externe biggeregistreerde deskundige (arts, begeleider, onderwijskundig adviseur).

De school kan een second opinion vragen bij een externe deskundige / adviesbureau.

Het bevoegd gezag beslist, gehoord het verzoek van de ouders, het advies van de betrokken deskundige(n) en het advies daarop van de examencommissie.
Indien de vrijstelling wordt verleend, dient de leerling een vervangend groot vak te kiezen uit het aanbod van de school, dat past bij het gekozen profiel.

  1   2   3   4   5

 • Profielwerkstuk 80

 • Dovnload 166.25 Kb.