Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Profielkeuze

Dovnload 166.25 Kb.

ProfielkeuzePagina2/5
Datum04.04.2017
Grootte166.25 Kb.

Dovnload 166.25 Kb.
1   2   3   4   5

Het verzoek tot vrijstelling dient te worden gedaan vóór de definitieve profielkeuze.

gymnasium

Gemeenschappelijke vakken:


 • NETL 480

 • ENTL 400

 • LATL of GRTL 600/600} 1 van 2

 • ANW 120

 • MAAT 120

 • KCV 160

 • LO 160CM

 • WISC 480

 • GES 480

 • AK of ECON 440/480} 1 van 2

 • KUBV of FI of GRTL of LATL 480/480/600/600} 1 van 4


Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij CM:

LATL, GRTL, FATL, DUTL, SPTL, ECON, AK, FI, KUBVEM


 • WISA of WISB 520/600} 1 van 2

 • ECON 480

 • GES 440

 • AK of M&O 440/440} 1 van 2Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij EM:

LATL, GRTL, FATL, DUTL, SPTL, M&O, AK, FI, KUBV


NG


 • WISA of WISB 520/600} 1 van 2

 • SCHK 440

 • BIOL 480

 • NAT of AK of NLT 480/440/440} 1 van 3


Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij NG:

FATL, DUTL, SPTL, LATL, GRTL, AK, NAT, NLT, ECON, M&O, FI, KUBV


NT


 • WISB 600

 • NAT 480

 • SCHK 440

 • BIOL of NLT 480/440 1 van 2


Eén uit de volgende keuze-examenvakken bij NT:

FATL, DUTL, SPTL, LATL, GRTL, BIOL, NLT, FI, ECON, M&O, KUBV
Verplicht bij elk profiel:
 • Profielwerkstuk 80


 • GD 120

 • LOB 75


Geheel vrije deel:

 • excursies

 • andere activiteiten

  • leerling-activiteiten

  • steunlessen

  • extra keuze-examenvak uit het aanbod van de school. De school geeft geen garantie dat het extra vak in het rooster past. Een extra vak kan alleen onder onderstaande voorwaarden, na gesprek met de decaan.

   • De leerling moet laten blijken dat zij/hij gemotiveerd is om het vak te volgen gedurende de gehele schoolloopbaan, dus t/m het eindexamen.

   • De leerling moet hebben laten blijken dat zij/hij voldoende capaciteiten heeft om de extra belasting aan te kunnen.

   • De leerling zal in grote mate zelfstandig aan het vak moeten kunnen werken.

   • De docenten moeten de aanvraag positief beoordelen.

Denk dus niet te licht over het kiezen van een extra vak. Het is echt een extra belasting, zowel in de gewone schoolweken als in de toetsweken.Procedure keuze-examenvak


 • Elke leerling maakt een 1ste en een 2de keus voor het keuze-examenvak.

 • Wanneer een vak te klein wordt – dat wil zeggen: door te weinig leerlingen wordt gekozen – zal een aantal leerlingen aangewezen zijn op hun 2de keus.Vrijstelling tweede moderne vreemde taal op het atheneum:
Leerlingen van het atheneum die onoverkomelijke bezwaren ervaren bij het leren van talen, kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek indienen voor vrijstelling van de tweede moderne vreemde taal.

Onoverkomelijke bezwaren kunnen voortkomen uit: • een ernstige fysieke handicap die van invloed is op de ontwikkeling van het taalvermogen

 • een eenzijdige begaafdheid voor de exacte vakken

 • zeer ernstige dyslexie

Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan door de ouders / verzorgers en dient te worden ondersteund door een advies van een externe biggeregistreerde deskundige (arts, begeleider, onderwijskundig adviseur).

De school kan een second opinion vragen bij een externe deskundige / adviesbureau.

Het bevoegd gezag beslist, gehoord het verzoek van de ouders, het advies van de betrokken deskundige(n) en het advies daarop van de examencommissie.
Indien de vrijstelling wordt verleend, dient de leerling een vervangend groot vak te kiezen uit het aanbod van de school, dat past bij het gekozen profiel.

Het verzoek tot vrijstelling dient te worden gedaan vóór de definitieve profielkeuze.
AARDRIJKSKUNDE
Aardrijkskunde is profielkeuzevak in de profielen CM, EM en NG en keuze-examenvak bij dezelfde profielen. De studielast bedraagt 440 slu.
De onderwerpen in het programma voor het examen zijn gerangschikt in domeinen.
Domein A: Geografische benadering en geografisch onderzoek

A1- Geografische benadering • geografische informatie

 • geografische vragen

 • geografische werkwijze

A2- Geografisch onderzoek

 • inhoudelijke opzet

 • uitvoering

 • rapportage

Domein B: De wereld

B1- Samenhang en verscheidenheid in de wereld

B2- Het wereldvoedselvraagstuk

Domein C: De aarde

C1- De aarde als natuurlijk systeem: samenhang en diversiteit

C2- Het mondiale klimaatvraagstuk
Domein D: Zuidoost-Azië

D1- Zuidoost-Azie: afbakening en gebiedskenmerken.

D2- Zuidoost-Azie: actuele vraagstukken


 • natuurlijke gevaren

 • economische ontwikkeling

 • etnische en culturele verschillen

Domein E: Leefomgeving

E1-Leefomgeving: nationale en Europese kaders


 • overstromingen en wateroverlast

 • toekomstige ruimtelijke inrichting

 • ruimtelijke vraagstukken van vrijetijdsbesteding en recreatie

E2-Leefomgeving: regionale vraagstukken


1   2   3   4   5

 • Profielwerkstuk 80
 • Het verzoek tot vrijstelling dient te worden gedaan vóór de definitieve profielkeuze .

 • Dovnload 166.25 Kb.