Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Profielwerkstuk: Blinden en slechtzienden in de maatschappij

Dovnload 2.52 Mb.

Profielwerkstuk: Blinden en slechtzienden in de maatschappijPagina1/17
Datum04.06.2018
Grootte2.52 Mb.

Dovnload 2.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Profielwerkstuk:Blinden en slechtzienden in de maatschappij

Herkenning symbool visueel beperkte mensen, bron [23]Gemaakt door: Judith Bos en Sin yan Man

Klas: H5E en H5DProfiel: Natuur en gezondheidVakken: Maatschappijleer en BiologieBegeleiders: mevrouw Newson en

mevrouw Nentnaar
Inhoudsopgave: paginanummer:

 • Voorwoord 1

 • Inleiding 2

 • Onderzoek ‘ In het donker gezien’ 3

 • Hoofdstuk 1: Hoe werkt een oog bij een ziend persoon? 4
  - 1.1.De oogspieren 4
  - 1.2. Harde oogrok (sclera) 6
  - 1.3. Vaatvlies (chorioidea) 6
  - 1.4. Netvlies (retina) 6
  -
  1.5. De oogzenuw 8
  - 1.6. De blinde vlek 8
  - 1.7. De gele vlek 8
  - 1.8. De bloedvaten van het oog 9
  - 1.9. Glasvocht 9
  - 1.10. Straalvormig lichaam 11
  - 1.11. Achterste oogkamer 11
  - 1.12. Voorste oogkamer 11
  - 1.13. Pupil 11
  - 1.14. Regenboogvlies of iris 12
  - 1.15. Hoornvlies 13
  - 1.16. Lens 13
  - 1.17. Bloedvoorziening 14


 • Hoofdstuk 2: Wat zijn de aangeboren en

niet aangeboren oorzaken voor het ontstaan van

de visuele beperking? 15

- 2.1. Uitleg term slechtziendheid en blind zijn. 15
- 2.2. Aangeboren afwijkingen.
16
- 2.2.1. Aangeboren cataract (staar) 16
- 2.2.1.1. Een staaroperatie 16
- 2.2.2. Coloboma 17
- 2.2.3. Macula degeneratie ( erfelijke vormen ) 18

- 2.2.4. Retinis ( gele vlek) pigmentosa 18
- 2.2.5. Kegeldystrofie / Kegelstaafdystrofie 18
- 2.2.6. Albinisme 19

- 2.2.7. Ziekte van Stargardt 19
- 2.2.8. Ziekte van Best
19
- 2.2.9. CACD ( centrale areolaire choroidea dystrofie) 20
- 2.2.10. Syndroom van Wagner 20
- 2.2.11. Ziekte van Stickler 21
- 2.2.12. Aangeboren Glaucoom 21
- 2.2.13. Aniridi 21
- 2.2.14. Nystagmus 21
- 2.2.15. Achromatopsie 22
- 2.2.16. Hypoplasie van het oog 22
- 2.2.17. Syndroom van Alström 23
- 2.2.18. Senior loken Syndroom 23
- 2.3 Niet- aangeboren afwijkingen 23
- 2.3.1. Maculadegeneratie 23
- 2.3.2. Diabetische retinopathie 24
- 2.3.3. Premature retinopathie 24
- 2.3.4. Glaucoom 24
- 2.3.5. Beschadiging oogzenuw 24
- 2.3.6. Amaurosis congenita van 25
- 2.3.7. Syndroom van Usher 25
- 2.3.8. Netvlies loslating 26

de visuele beperking zoveel mogelijk op te heffen? 29
- 3.1 Faciliteiten voor de mobiliteit 29
- 3.2 Openbaar vervoer 31
-
3.3 Leeshulpmiddel 32
-
3.4 Digitale hulpmiddelen 34
- 3.5 Klokjes 36
- 3.6 Schrijven 36
- 3.7 Huishoudelijke apparaten 37
- 3.8 Koken 39


 • Hoofdstuk 4:welke beperking ondervinden mensen met een visuele beperking in het dagelijks leven? 40
  - 4.1 Algemeen 40
  - 4.2 Vraag enquête: welke handelingen zijn niet meer mogelijk door de visuele beperking 43
  - 4.3 Kan het zicht verbeterd worden? 43
  - 4.4 De zelfstandigheid 44
  - 4.5 De herkenningspunten 44
  - 4.6 Het openbaar vervoer 46
  - 4.7 Relatie met onbekende 47
  - 4.8 Problemen in de omgang met andere mensen 47
  - 4.9 Dagelijkse activiteiten en omgeving 48
  - 4.10 De toegankelijkheid van mobiele apparaten 49
  - 4.11 Dagelijkse activiteiten 50
  - 4.12 Welke faciliteiten moeten er veranderd worden 50
  - 4.13 Conclusie 50


 • Hoofdstuk 5: wat is ten behoeve van mensen met

een visuele beperking door de eeuwen heen veranderd op het gebied van medische technieken? 51
- 5.1 Omgang medisch personeel met visueel beperkte mensen 51
- 5.2 Verbetering medische technieken 51
- 5.3 Contactlenzen 51


gedaan naar nieuwe technieken om het leven te

verbeteren voor mensen met een visuele beperking? 53
- 6.1 Gentherapie 53
- 6.2 Stamceltherapie 54


 • Hoofdstuk 7:Welke ziektes of oogafwijking komen meer voor in ander etnische groepen in de wereld? 55
  -7.1 De omvang van het probleem blindheid in de wereld 55
  -7.2 Oorzaken van blindheid in de ontwikkelingslanden 55


-7.3 De moeilijkheden in het bestrijden van blindheid in ontwikkelingslanden 58

 • Conclusie 60

 • Bronvermelding 61-63

 • Bijlage
  1. Enquête 1-5

  2. Inventarisatie model enquête 1-15
  3. Logboek Judith Bos 1-5
  4. Logboek Sin yan Man 1-3
Voorwoord

Aan ons profielwerkstuk hebben een aantal mensen meegewerkt, waardoor we dit werkstuk goed en compleet konden maken. Hierbij willen wij graag die mensen bedanken.

Allereerst bedanken we de medewerkers van ‘in het donker gezien’, omdat we daar zelf mochten ervaren om andere zintuigen te gebruiken dan ons gezichtsvermogen. Het is heel even ”ervaren hoe iemand leeft als je blind bent”. Maar bij ‘in het donker gezien’ zegt men dat je dat pas weet als je dit jaren ervaart.

We willen de organisatie Visio bedanken, omdat we daar een interview mochten houden met Fred Boot,een medewerker die zelf blind is. Hierdoor zijn we veel wijzer geworden over het onderwerp zelf. We hebben gezien dat een blinde nog steeds goed een betaalde baan kan vervullen.

Natuurlijk willen we ook de mensen bedanken die aan onze enquête hebben meegedaan. Dankzij hun hebben we meer een beeld gekregen hoe mensen met een visuele beperking in de maatschappij leven.

Verder willen we Paul Noordegraaf bedanken voor alle connecties die hij ons heeft gegeven en waardoor zoveel blinde en slechtziende mensen aan onze enquête mee konden doen.

Tot slot willen we onze begeleiders mevrouw Newson en Mevrouw Nentenaar bedanken voor hun feedback op ons profielwerkstuk.Inleiding:


Stel u eens voor dat u met u ogen dicht moet gaan pinnen bij een pinautomaat,
of uit moet checken met uw ov chipkaart terwijl u nog 10 andere piepjes hoort,
of u moet stemmen met uw ogen dicht,
of u moet uw werk doen met uw ogen dicht.

De ziende mens vindt het beangstigend om zijn ogen niet te kunnen gebruiken, het is zijn ergste nachtmerrie. De maatschappij is namelijk erg visueel ingesteld.

De aanleiding voor de keuze van ons onderwerp is, dat Judith Paul Noordegraaf heeft ontmoet, die zelf een visuele beperking heeft. Wij wilden meer hierover weten en voelden ons gemotiveerd.
Hoe is dat nu voor de slechtziende en blinde mensen in deze maatschappij. Kunnen zij zich redden en waar lopen ze tegen aan? Dat was onze vraag.

Naar aanleiding van onze motivatie hebben we onze onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan iemand met een visuele beperking zo goed mogelijk functioneren in een conventionele maatschappij?


De onderzoeksvraag gaan we beantwoorden met behulp van onze deelvragen:
- Hoe werkt een oog bij een ziend persoon?
- wat zijn de aangeboren en niet aangeboren oorzaken voor het ontstaan van een visuele beperking?
- wat kan er gedaan worden om de visuele beperking zoveel mogelijk op te heffen?
- welke beperking ondervinden mensen met een visuele beperking in het dagelijks leven?
- wat is ten behoeve van mensen met een visuele beperking door de eeuwen heen veranderd op het
gebied van medische technieken?
- wat voor onderzoeken worden nu gedaan naar nieuwe technieken om het leven te verbeteren voor
mensen met een visuele beperking?
- welke ziektes of oogafwijking komen meer voor in andere etnische groepen in de wereld?
Om deze deelvragen te beantwoorden hebben we een enquête gemaakt en gestuurd naar 50 visueel beperkte mensen. Dit is tevens ons onderzoek. Dankzij deze enquête hebben we de volgende deelvragen kunnen beantwoorden :
- welke beperking ondervinden mensen met een visuele beperking in het dagelijks leven?
- wat is ten behoeve van mensen met een visuele beperking door de eeuwen heen veranderd op het
gebied van medische technieken?

We hebben een interview gehouden met de organisatie Visio om de volgende deelvraag te kunnen beantwoorden :


- wat kan er gedaan worden om de visuele beperking zoveel mogelijk op te heffen

Doordat we naar ‘In het donker gezien’ zijn geweest hebben we meer kunnen ervaren om andere zintuigen te gebruiken dan onze visus.Onderzoek ‘ In het donker gezien’:

Logo ‘ In het donker gezien’ , bron [75]
Naar aanleiding van dit onderwerp over blinden en slechtziende mensen hebben we ‘ In het donker gezien’ bezocht. Dit is in een oude kerk in Velsen Noord. Twee enthousiaste eigenaren hebben dit project opgezet. Men heeft daar in het donker verschillende situaties uit het dagelijks leven nagebootst. Wij zijn met een pvc buis als taststok , het donker ingegaan. Daar zochten wij onze weg door een drukke straat, in een park, in een winkel, in de bar en de disco ‘Het zwarte gat’.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 • Inhoudsopgave: paginanummer: Voorwoord 1 Inleiding 2 Onderzoek ‘ In het donker gezien’ 3
 • Hoofdstuk 2: Wat zijn de aangeboren en niet aangeboren oorzaken voor het ontstaan van de visuele beperking 15
 • - 2.2.2. Coloboma 17 - 2.2.3. Macula degeneratie ( erfelijke vormen ) 18 - 2.2.4. Retinis ( gele vlek) pigmentosa 18
 • - 2.2.9. CACD ( centrale areolaire choroidea dystrofie) 20 - 2.2.10. Syndroom van Wagner 20 - 2.2.11. Ziekte van Stickler 21 - 2.2.12. Aangeboren Glaucoom 21
 • - 2.2.16. Hypoplasie van het oog 22 - 2.2.17. Syndroom van Alström 23 - 2.2.18. Senior loken Syndroom
 • - 2.3.2. Diabetische retinopathie 24 - 2.3.3. Premature retinopathie 24 - 2.3.4. Glaucoom 24 - 2.3.5. Beschadiging oogzenuw 24 - 2.3.6. Amaurosis congenita van 25
 • Hoofdstuk 4:welke beperking ondervinden mensen met een visuele beperking in het dagelijks leven 40
 • Hoofdstuk 5: wat is ten behoeve van mensen met een visuele beperking door de eeuwen heen veranderd op het gebied van medische technieken 51
 • Hoofdstuk 6: wat voor onderzoeken worden nu gedaan naar nieuwe technieken om het leven te verbeteren voor mensen met een visuele beperking 53
 • -7.1 De omvang van het probleem blindheid in de wereld 55 -7.2 Oorzaken van blindheid in de ontwikkelingslanden 55
 • Bijlage 1. Enquête 1-5 2. Inventarisatie model enquête 1-15 3. Logboek Judith Bos 1-5 4. Logboek Sin yan Man 1-3
 • Inleiding
 • Onderzoek ‘ In het donker gezien’

 • Dovnload 2.52 Mb.