Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Programmeren in C++ voor beginners

Dovnload 5.04 Mb.

Programmeren in C++ voor beginnersPagina9/49
Datum25.10.2017
Grootte5.04 Mb.

Dovnload 5.04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49

Properties run-time wijzigen

Het wijzigen van Properties onder run-time is iets moeilijk dan tijdens design-time.


Het duidelijkst is een voorbeeld:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

//Deze regel is een commentaar regel


//Verander de Caption van Button1 naar de tekst 'Hallo'

Button1->Caption = "Hallo";


//Zet Button1 100 pixels links van de rand van het Form

Button1->Left = 100;


//Zet de kleur van Form1 op groen, oftewel clLime

Form1->Color = clLime;}

Als je 'Button1->' toets, verschijnt een pop-up menu met alle mogelijke 'dingen' die je kunt kiezen. Dit wordt 'Class Browsing' genoemd en voorkomt veel typefouten.


Merk de volgende dingen op:

* Commentaar begint met een dubbele delen-door-streep,

oftewel een dubbele slash. De rest van de regel wordt

niet gelezen door de computer

* Elke 'echte' regel eindigt met een puntkomma

* Eerst wordt de naam van het Component gegeven, dan een

pijltje, dan de Property, dan een is-teken, dan de nieuwe

waarde van de Property, dan een puntkomma.

* Is de type van het Property tekst, bijvoorbeeld een

Caption, dan moet de tekst tussen dubbele

aanhalingstekens.

* Getallen en 'speciale woorden' hebben geen

aanhalingstekens. Deze 'speciale woorden' worden later

'enumeraties' genoemd en zijn eigenlijk getallen in een

wat leesbaarder jasje. De naam van deze enumeraties

kunnen ook uit de Object Inspector worden gelezen.


Bovenstaande code is al 'echte' C++ code. Er kunnen dan ook al dingen misgaan. Dit wordt een compile error genoemd.
Merk op dat deze code alleen maar Properties toekent aan Components, in plaats van deze te lezen.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49


Dovnload 5.04 Mb.