Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Project: Idolen bewondering/verwondering ?

Dovnload 0.6 Mb.

Project: Idolen bewondering/verwondering ?Datum05.12.2018
Grootte0.6 Mb.

Dovnload 0.6 Mb.

Jaar/groep: 3de jaar

Project: Idolen – bewondering/verwondering ?

Geplande timing (wanneer, hoelang) : 4 lestijden Gerealiseerde timing (wanneer, hoelang) :

Terrein: 1. Wie ben ik ? Wie ben jij ? Wie is Hij ?

2. Hoe kan ik het zeggen ?

3. Ik ben iemand met/ondanks mijn beperking
Ontwikkelingsdoelen: 1.1 het belang van roeping voor de persoonlijke groei beluisteren en uiten

1.6 de eigen uniciteit zoeken constructief uit te drukken

2.4 ontdekken dat anderen hen via lichaamstaal, kledij beïnvloeden, . . .

3.9 vraag naar respect van de ander als belangrijke groei-elementen behandelen


Waarom dit project voor die groep?

- beginsituatie

(= levensvragen, levenservaringen, levensuitdagingen)


Waaraan wil ik werken? Wat wil ik bijbrengen?

- vaardigheden en inhouden (= werkwoorden)Hoe en waarmee wil ik het doen?

- materiaal, activiteiten, werkvormen

(ingrediënten: beelden-teksten-symbolen-handelingen)

- de lln. zijn in een leeftijdsfase waarin ze heel

ontvankelijk zijn om ‘ erbij te horen ‘, idolen te

adoreren, op te kijken naar BV’s en andere sterren


- de lln. leven in een maatschappij met een sterke

beeldcultuur, waarin verafgoding sterk aanwezig is


- de lln. zijn sterk op zoek naar een eigen identiteit
- het is heel belangrijk dat de lln. in deze fase van

hun leven ook een andere impuls krijgen, een ander

beeld ontwikkelen, dan hetgeen de media hen voor-

schotelt en aanprijst, om zo een kritische houding

te kunnen ontwikkelen
- het is van belang dat de lln. dit alles in groep kun-

nen bevragen, om zo tot een ‘gezonde’ discussie te

komen, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om

hun eigenheid meer en meer te ontdekken.


- de lln. verwoorden het verschil tussen bewondering

en verafgoding


- de lln. zijn zich bewust of ze iemand/iets bewon-

deren of verafgoden


- de lln. komen dichter bij zichzelf
- de lln. discussiëren met elkaar
- de lln. respecteren elkaar

- de lln. vertellen over zichzelf


- de lln. geven voorbeelden van mensen of organisa-

ties die te bewonderen zijn en niet zoveel in de

kijker komen
- de lln. uiten creatief,hoe ze zichzelf meten aan an-

deren en krijgen feedback van hun klasgenoten bij

het bekijken en bespreken van hun collage in groep.

-videofragment:TV-progr.‘Idool 2005’(eigen opname)

- klassikale bespreking

- begrip ‘idool’ : woordenweb op bord-klassikaal

-getuigenissen:‘Ik wil beroemd zijn’/klass.lezen (zb.)

- onderwijsleergesprek: mijn idool/idolen en ik

----------------------------------------------------------

- tekst ‘Idool, lekker dwepen’ – klass. lezen (zie bijl.)

- klassikale bespreking

- groepswerk per 2: Idool of afgod ? (zie op 2de blad

tekst ‘Idool, lekker dwepen’)

- Jezus: verwonderings-/bewonderingsverhalen

vertellen uit de Kijkbijbel (de lln. kiezen enkele

verhalen, lk. vertelt/leest voor)

---------------------------------------------------------

- klassikaal invullen werkblad (zie bijlage)

- collage maken individueel werk

- individueel bekijken collages van elkaar

- bespreking van de collages in groep


Evaluatie: brug naar een ander project

Evaluatie

Evaluatie

Dina Lagrou, BuSO Tordale, Torhout

  • Waarom
  • Hoe en waarmee

  • Dovnload 0.6 Mb.