Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Projectplan Futsal For Africa

Dovnload 3.03 Mb.

Projectplan Futsal For AfricaPagina2/20
Datum05.12.2018
Grootte3.03 Mb.

Dovnload 3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

KerngegevensTitel:

Projectplan Futsal For Africa


Datum van rapportage:

14 november 2011


Datum evenement:

Het evenement vindt plaats op 10 december 2011


Te verwachten aantal uitvoeringen:

Het betreft een eenmalig evenementTe verwachten aantal deelnemers:

80 deelnemers


Te verwachten aantal bezoekers:

100 bezoekers


Opdrachtgever:

Suzan van Otterdijk

Hospitaal Broeders

Gasthuisvest 13 zw

2011 ET Haarlem
Projecteam: Stef van Amelsvoort

Mathijs Roosen
Inhoudsopgave


Kerngegevens 2

Inhoudsopgave 3

1. Inleiding 4

2.Projectinhoud 5

3. Projectmarketing en communicatie 9

4. Beheersaspecten (KOFTIG) 16

5. Financiën 23

6. Draaiboek van de dag 33

7. Projectverslag 53

Bijlage 1: Sfeer Sheets 73

Bijlage 2: Vragenlijst deelnemers/bezoekers 75

Bijlage 3: Offerte 77

Bijlage 4: Sponsorplan 80

Bijlage 5: Foto’s Evenement 111

1. Inleiding

In dit hoofdstuk staat de inleiding van het projectplan weergegeven. Het hoofdstuk bevat belangrijke informatie met betrekking tot de overige hoofdstukken van het projectplan. Ook staat informatie weergegeven over het rapport zelf.


De vraagstelling die tot het evenement behoord is: ‘Hoe kan een goed indoor soccer toernooi voor senioren georganiseerd worden waarbij de elementen Fair Play en gezelligheid hoog in het vaandel staan en waarbij er voor de gehandicapten in Malawi veel geld ingezameld wordt?’
Het rapport dat geschreven is, is het projectplan van Stef en Mathijs. Hierin staat informatie weergegeven over het indoor soccer toernooi voor senioren, dat georganiseerd gaat worden. Het rapport is geschreven voor de Fontys sporthogeschool te Tilburg, onze opdrachtgever en voor de projectgroep zelf. Met als doel alle belanghebbende van informatie te voorzien voor het georganiseerde Indoor soccer toernooi.
Het projectplan is een vervolg van het initiatiefrapport. In het projectplan wordt dieper ingegaan op allerlei zaken. Ook is er in dit plan al veel meer duidelijk over de gehele gang van zaken. Dit komt omdat we op dit moment al verder gevorderd zijn dan toen het initiatiefrapport gemaakt werd. Dit projectplan is een belangrijk document omdat hierin staat aangegeven wat er moet gebeuren en hoe het moet worden aangepakt. Bij het maken van de overige documenten zal dit project plan belangrijk zijn omdat andere documenten op deze aanpak gericht moeten worden. Er zijn dus veel relaties tussen dit document en de andere beslisdocumenten.
De periode na verschijning van het initiatiefrapport is vooral gebaseerd op het projectplan. Het is een belangrijk plan voor een goed verloop van het evenement en de voorbereidingen van het evenement.
Het rapport is als volgt opgesteld:
In hoofdstuk 1 staat de inleiding van het rapport. Hierin worden de doelstellingen weergegeven en de argumentatie tot het organiseren van dit evenement.

Vervolgens staat in hoofdstuk 2 de projectinhoud. Hier wordt verder ingegaan op de gang van zaken en het projectresultaat. In hoofdstuk 3 is de Guest-cycle terug te vinden. De belangrijkste data en activiteiten worden in het hoofdstuk besproken. In hoofdstuk 4 staat alles op het gebied van projectmarketing- en communicatie. Zoals de communicatiestrategie en het marketingplan.

In hoofdstuk 5 zijn de zes beheersaspecten beschreven met betrekking tot het evenement. Deze zes beheersaspecten zijn kwaliteit, organisatie, faciliteiten, tijd, informatie en geld,oftewel KOFTIG.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de tussentijdse teamevaluatie weergegeven.
2.Projectinhoud


In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste inhoudelijke zaken van het toernooi worden beschreven. Hierbij is er eerst aandacht voor de missie, het imago, de legitimatie, de doelgroep en de doelstellingen van het toernooi. Vervolgens zal er dieper in worden gegaan op de projectgrenzen en het onderscheidend vermogen. Vervolgens wordt het concrete project beschreven en tot slot wordt er dieper ingegaan op de sfeer en de innovatie tijdens het evenement.
Projectmissie: Het organiseren van een indoor soccer toernooi voor heren dat in het teken staat van het goede doel stichting Hospitaal broeders
Imago: Een gezellig en sportief evenement waarbij Fair Play en respect voor elkaar de basis vormen.
Legitimatie: Heren in de leeftijdscategorie van boven de 18 jaar die actief zijn bij herenvoetbalelftallen binnen de gemeente Oisterwijk
Doelgroep: het indoor soccer toernooi zal worden georganiseerd voor heren. Hierbij is ons evenement vooral gericht op de leeftijdscategorie boven de 18 jaar. Er is voor deze doelgroep gekozen omdat er veel aandacht is voor het mannen (zaal)voetbal. Doordat er veel aanbod voor deze doelgroep is zal er veel interesse zijn voor ons evenement. De gekozen doelgroep is de laatste jaren sterk in omvang toegenomen, maar er zijn nog steeds weinig activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. We richten ons voor dit evenement op herenelftallen uit de omgeving van de gemeente Oisterwijk.
Het indoor soccer toernooi is een mooi moment om in een ontspannen omgeving bij de deelnemers en andere belanghebbenden bewustzijn te creëren voor de armte in Afrika. Voor en na het evenement zal er een artikel in de lokale krant worden gepubliceerd om aandacht te vestigen op het goede doel.

Doelstellingen: In het vorige hoofdstuk is toegelicht wat voor soort evenement er georganiseerd gaat worden. In dit hoofdstuk zal de doelstelling van het evenement worden uitgewerkt. De doelstelling bestaat uit twee onderdelen:
De hoofddoelstelling van het toernooi staat in teken van het goede doel stichting Hospitaal broeders. De doelstelling die hieruit voortvloeit is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel en om mensen bewust te maken.
De tweede doelstelling van het toernooi is gericht op het organiseren van een gezellig en leuk indoor soccer toernooi voor heren waarbij Fair Play en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan.

Beschrijving projectgrenzen: voor de organisatie en de uitvoering van het evenement zijn vijf maanden tijd beschikbaar. De projectgroep is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van het uiteindelijke evenement.
2.1 Het onderscheidend vermogen

Bij het indoor soccer toernooi dat georganiseerd gaat worden, wordt onderscheid gemaakt van andere indoor soccer toernooien. Het belangrijkste verschil is dat dit toernooi georganiseerd gaat worden voor een goed doel. Het organiseren van een indoor soccer toernooi voor goed doel komt zelden voor en onderscheidt zich zo van andere indoor soccer toernooien.


Normaliter wordt een indoor soccer toernooi georganiseerd om niet de hele winterstop stil te zitten omdat de temperaturen buiten vaak te laag liggen om lekker te gaan trainen. Tevens is het ook slecht voor de spieren.

Stichting Hospitaal broeders zamelt geld in om de leefomgeving in Afrika te verbeteren door middel van huizen te bouwen.


Een volgend punt waarmee het indoor soccer toernooi voor heren zich onderscheid van andere indoor soccer toernooien zijn de extra activiteiten. Normaliter wordt er alleen een toernooi gespeeld in de zaal. Dat gebeurd ook op dit toernooi, maar daarnaast zijn er extra activiteiten georganiseerd voor de goede sfeer en het binnenhalen van geld voor het goede doel. De nevenactiviteit van het evenement wordt gedaan door het bedrijf 2FAST. Zij organiseren een workshop straatvoetbal en geven een demo.
Het laatste punt waarmee onderscheiden wordt van andere indoor soccer toernooien is dat sponsoren en het goede doel zich kunnen presenteren op het indoor soccer toernooi. Zodat haar bedrijf of stichting gepromoot wordt. Ook zal de zaal ingericht worden in het teken van “Futsal in Africa”. Ook de sponsoren zullen duidelijk zichtbaar zijn bij de inrichting van de zaal/ kantine en zullen benoemd worden in de regionale kranten.

2.2 Exacte beschrijving van concreet project


Nu de doelgroep, de doelstellingen en de grenzen van het evenement zijn aangegeven kan er dieper in worden gegaan op de daadwerkelijke inhoud van het evenement. In dit gedeelte van het verslag wordt aangegeven hoe het evenement eruit komt te zien en welke activiteiten er worden georganiseerd.
Voordat het evenement begint moet elk team zoveel mogelijk sponsorgeld binnen halen voor stichting Hospitaal broeders. Het minimale bedrag om mee deel te nemen aan het toernooi is 75 euro. Het team dat het meeste sponsorgeld binnenhaalt wint een prijs.

De deelnemers kunnen de tussenstanden zien op de internetsite die wij hebben gepubliceerd.


De hoofdactiviteit van het evenement is het indoor soccer toernooi op zich. Hierbij strijden 12 teams uit de gemeente Oostenrijk om de eerste prijs. De teams zullen in twee poules van zes teams worden verdeeld. Elk team speelt dus vijf wedstrijden in de poulefase. Vervolgens zullen de twee beste teams van elke groep in de ‘winnaarpoule’ strijden. Hierbij speelt de nummer 1 van de ene groep tegen de nummer 2 van de andere groep. De winnaars van deze wedstrijden spelen vervolgens in de finale. Dezelfde opzet geld voor de ‘verliezerpoule’.
Tijdens de wedstrijden zullen de volgende zaalvoetbalregels gelden.

Elk team bestaat uit vijf spelers, 1 keeper en vier veldspelers;

De speeltijd van een wedstrijd bedraagt 15 minuten;

Elk team moet gekleed zijn in overeenstemmende kleding;

Er wordt gespeeld met een bal dat geschikt is voor in de zaal;

Als de bal over de zijlijn uitgaat wordt deze ingetrapt;

Als de bal over de achterlijn uitgaat, is het een keeperbal of een corner;

De keeper mag niet uit de handen uitrappen, er mag wel vanaf de grond getrapt worden of worden uitgegooid;

Als de bal het plafond raakt wordt er een uittrap gegeven aan de zijlijn;

De scheidsrechter is onpartijdig, zijn beslissingen worden geaccepteerd.


Naast het toernooi zelf zullen er meerdere activiteiten worden georganiseerd zodat de teams die spelen bezig kunnen blijven. De volgende nevenactiviteiten worden georganiseerd:

Er wordt een demo geven door het bedrijf 2FAST en workshops.3.3 Sfeerschets projectresultaat

Op dit moment zijn wij als organisatoren zeer enthousiast over het indoor soccer toernooi, dit komt ook omdat er zeer goede reacties zijn gekomen van de clubs uit de regio Oisterwijk. De herenteams zijn zeer enthousiast over het evenement dat georganiseerd gaat worden.

Daarnaast is de stichting “Hospitaal broeders” blij met het initiatief om het opgehaalde geld aan het goede doel te schenken. De stichting “Hospitaal broeders” wordt met dit indoor soccer toernooi in de publiciteit gezet.

De sfeer op het toernooi zelf zal zeer goed zijn. Het is een sportief evenement waarbij Fair Play en gezelligheid hoog in het vaandel staat. De teams die uitgenodigd zijn voor dit evenement zijn zeer enthousiast. De sfeer zal zo goed moeten zijn, dat deelnemers zo enthousiast zijn om volgend jaar terug te komen. Het voordeel is ook dat de teams elkaar allemaal al kennen waardoor een goede sfeer eenvoudig te creëren is. Daarnaast is aankleding ook een belangrijke zaak voor de sfeer. Er zullen vele Afrikaanse accenten worden gebruikt en ook de accenten van onze sponsoren. Daarnaast zal er een stand aanwezig zijn van Hospitaal broeders om inlichtingen te geven over de organisatie. Naast de sfeer en de aankleding is de beleving van een evenement ook belangrijk.3. Projectmarketing en communicatie


In dit hoofdstuk wordt de projectmarketing en communicatie beschreven van het indoor soccer toernooi. De communicatiestrategie is aangepast en er is een communicatieplan en een fondswervingplan opgesteld.

3.1 Communicatiestrategie


De communicatiestrategie zal in verschillende stappen worden verricht. Als eerste moet je in contact komen met je doelgroep, in dit geval voetballers van 18 jaar en ouder. Deze communicatie zou vooral mondeling gebeuren. Onze doelgroep zal bereikt worden door contact te leggen met mensen uit de directe omgeving. Mondelinge communicatie via de projectleden is een eerste en goede stap omdat zij zelf ook uit deze regio komen en lid zijn van een voetbalvereniging.
Verder zal het internet als medium gebruikt gaan worden. Denk hierbij aan Twitter en Facebook. Ook mondelinge communicatie met mensen uit de regio zal hierbij van toegevoegde waarde zijn. De kans dat de teams supporters meenemen is daarnaast ook zeer groot.

3.2 Communicatieplan


In deze paragraaf wordt het communicatieplan opgesteld en beschreven.
Het bepalen van de communicatiedoelgroep

Voor het bepalen van de communicatiedoelgroep gebruiken wij een lijst met bepaalde criteria erin. Deze criteria bakenen de doelgroep af en geeft het daarom een duidelijker beeld wie de doelgroep precies is.Criteria

Doelgroep

Wie is de toekomstige bezoeker?

De bezoeker van het evenement heeft al vaker soortgelijke evenementen bezocht. Hij/zij houdt zich veel bezig met deze sport en interesseert zich in een gezellig potje, maar vooral competitief, zaalvoetbal.

Van en tot welke leeftijd behoort de bezoeker?

18-50 jaar

Sekse van de bezoeker: man/vrouw (naar schatting)

90% - 10%

Hebben de bezoekers een bepaald opleidingsniveau? (niveau van beoefening)

Het niveau van de bezoeker maakt eigenlijk weinig uit. Het gaat er alleen om dat de bezoeker enig verstand van de sport heeft.

Hebben de bezoekers een bepaalde achtergrond? (cultureel, nationaliteit)

De bezoeker heeft geen specifieke achtergrond.

Wat voor levensstijl heeft de bezoeker?

De bezoeker is een sporter. Hij/zij beoefent minimaal een keer per week een sportaccommodatie.

Hoe hoog is zijn/haar inkomen?

Voor dit evenement is het niet relevant hoeveel de bezoeker verdient.

Wat zijn de interesses van de bezoeker?

De bezoeker heeft interesse in de sport. Hij/zij heeft er op zijn minst van gehoord of beoefent de sport zelf.

Is de bezoeker al bekend met het concept? (soortgelijke concepten e.d.)

De bezoeker kent de sport, weet hoe het gespeeld wordt en vindt het leuk om deze sport uit te oefenen. Ongeacht de locatie.

Bezoekt hij/zij vaker een soortgelijk evenement?

Hij/zij bezoekt vaker soortgelijke evenementen.

De bezoeker van het evenement kent de sport en weet hoe deze uitgevoerd wordt. Daarnaast is hij/zij ook bekend bij het concept: een indoor soccer toernooi (incl. feestavond). Hij/zij is tussen de 18-50 jaar oud, het inkomen van hem/haar is niet relevant. Hij/zij beoefent op zijn minst een sport, is dus sportief aangelegd. Hij/zij bezoekt vaker soortgelijke evenementen.


Doelgroepsegmentatie

Geografisch:

- Zowel de werkende mensen, als de studerende studenten, komen uit de omgeving van Oisterwijk/ Haaren/ Tilburg. Zij beoefenen ook een sport in een van deze gemeenten.

Socio- economisch (per status: werkend/student):


- 18-22 jaar valt nog onder de studentengroep. Deze groep heeft een lager inkomen dan de werkende mens, maar zijn nieuwsgierig naar evenementen van dit kaliber. Ook zijn ze bekend met de sport en beoefenen dit regelmatig. Deze doelgroep is afkomstig uit alle sociale klasse.

- 23-50 jaar valt onder de werk- groep. Deze groep schoolt niet meer (of doet nascholing) en sporten in een van de eerder genoemde gemeenten. Ook zijn ze bekend met de sport en beoefenen dit regelmatig. Deze hebben een hoger inkomen dan de normale student. Deze groep is ook afkomstig uit alle sociale klasse.

Beiden hebben de interesse voor sport gemeen en beoefenen een sport.

Psychografisch:


- Geïnteresseerd in competitieve evenementen (toernooien, e.d.);
- Geïnteresseerd in innovatieve concepten;
- Geïnteresseerd in de sport;
- Wil graag van zich laten horen.

Naar gebruik:


- Bezoekt regelmatig een toernooi;
- Beoefent een sport in eerder genoemde gemeenten;
- Is bekend met de sport;
- Houdt van een gezellig feestje.
Communicatiedoelgroep/ -doelstelling/ -boodschap

Om de specifieke doelstelling te bepalen, moeten we eerst weten wat we met ons concept willen bereiken. Ons concept, een indoor soccer toernooi met een afsluitend feest, is een vaak voorkomend evenement. Het is dan ook niet de bedoeling om er echt uit te springen tussen de andere evenementen. Het is de bedoeling dat we juist de groepen trekken die dezelfde interesses delen als vernoemd in de doelgroep beschrijving.

Wanneer de doelgroep allemaal dezelfde interesses delen, heb je een zogenaamde klik. Deze klik zorgt ervoor dat de doelgroep zich thuis gaat voelen en dit evenement graag wil uitvoeren. Na verloop van dit evenement kan er een eventuele herhaling plaatsvinden.


Communicatiedoelgroep

Communicatiedoelstelling

Communicatieboodschap

ProductdoelgroepDe bezoeker van het evenement kent de sport en weet hoe deze uitgevoerd wordt. Daarnaast is hij/zij ook bekend bij het concept: een indoor soccer toernooi (incl. feestavond). Hij/zij is tussen de 18-50 jaar oud, het inkomen van hem/haar is niet relevant. Hij/zij beoefent op zijn minst een sport, is dus sportief aangelegd. Hij/zij bezoekt vaker soortgelijke evenementen.

Aansporen tot het bezoeken van het evenement.

Een gezellig potje competitief zaalvoetbal, met een gezellig afsluitend feest.

Overige partijenDe media: internet
(Twitter & Facebook)


De toegang tot het product verwezenlijken.

Onder de aandacht brengen van het concept aan de verschillende doelgroepen.Er moet rekening gehouden worden met de rechten die opspelen op het internet. Het voordeel is dat bij beiden (social) media het rechtenvrij is.

Uiteraard bevordert dit de de naamsbekendheid van het concept; men heeft van het concept gehoord.De media: Lokale krant

Het onder de ogen brengen van onze doelgroep. Ruim 85% van de Oisterwijkers lezen de lokale krant.

Via dit medium wil de projectgroep het volgende communiceren:
- Wat het evenement inhoudt. (Uitleg concept)
- Wanneer het evenement plaatsvindt. (Datum & tijd)
- Waar het evenement plaatsvindt. (Locatie)Communicatiemiddelen

Om ons concept echt onder de mensen te brengen gaan we gebruik maken van de volgende middelen:

Reclame via internet (op de websites van de locatie (sportbedrijf Oisterwijk/ gemeente Oisterwijk), d.m.v. banners van het product) en via de lokale krant (Nieuwsklokje met een kleine tekst van wat/waar/wanneer het evenement inhoudt/plaatsvindt);

Public Relations (mond- tot- mond: mensen onderling en een blog op een blog- site);

Direct marketing (Facebook en Twitter);

Persoonlijke benadering (mensen aanspreken op de sportverenigingen).


Stijl en toon

Om het concept succesvol te communiceren zijn de bovenstaande middelen van belang. Het concept wordt gelanceerd tijdens het evenement. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van de social media om het concept alvast onder de doelgroep te brengen. Verder weet men nog niets van het evenement af. Daarom is het van belang dat men meteen een warm gevoel krijgt bij het lezen van de acties van bovenstaande middelen. De doelgroep is sportief en competitief en het is daarom ook nodig dat men op deze manier wordt benadert.


Frequentie en timing

Reclame

De reclame is ruim van te voren aanwezig op de daarvoor bestemde media. De internet- reclame zal ruim 8 weken voor het evenement te vinden zijn op de daarvoor aangewezen social media.

Public Relations

De PR is vanaf het moment dat de reclame begint van groot belang. Mensen moeten het voort vertellen, en dit kan alleen door een pakkend concept.

De blog zal vier weken voor het plaatsvinden van het evenement te lezen zijn op de daarvoor aangewezen blog- website.Direct marketing

Vanaf het moment dat het daadwerkelijke concept is besproken met de opdrachtgever zullen er wekelijks tweets verstuurd worden via Twitter. Daarnaast zal er acht weken voor het daadwerkelijk plaatsvinden van het evenement een groepspagina aangemaakt worden op Facebook. Hierop kunnen mensen berichten achterlaten en door andere mensen gelezen worden.

Persoonlijke benadering

Acht weken voor het evenement zullen er projectleden naar de sportverenigingen gaan. Hier zal verteld worden wat het concept is en waar en wanneer het plaats gaat vinden. Er zullen per keer twee mensen uit de projectgroep naar een vereniging gaan.


Feedbackmogelijkheden

Feedback kan te lezen zijn via Twitter en Facebook. Zo kan de projectgroep precies weten wie wat zegt en wanneer het gezegd is. Dit is een gemakkelijke maar zeer specifieke meting van het evenement. Ruim 95% van de doelgroep gebruikt de genoemde social media en laat hier regelmatig een bericht achter.3.3 Beschrijving marketingplan


Een marketingplan is vaak aan de orde bij projecten waarbij het eindproduct bedoeld is voor de markt. Het eindproduct; het indoor soccer toernooi is ook bedoeld voor de markt. In deze paragraaf wordt het marketingplan voor het indoor soccer toernooi beschreven aan de hand van de marketingmix, de 5-p’s. Deze 5 aspecten moeten in combinatie met elkaar, leiden tot bevrediging van de wensen en de behoeften van de projectdoelgroep. Voetballers in de leeftijd van 18+.
Product

Het product dat er wordt aangeboden is een indoorsoccertoernooi. Naast het voetbaltoernooi zullen er op deze dag ook verschillende activiteiten worden georganiseerd(zoals het rad van fortuin en 2fast). Tijdens dit evenement zal gezelligheid en Fair Play centraal staan. Ten tweede zal dit toernooi in het teken staan van de stichting ‘’Hospitaalbroeders’’. Wij proberen zo veel mogelijk geld voor deze organisatie in te zamelen en daarmee ons steentje bij te dragen voor het verwezenlijken van een huis voor verstandelijk beperkten in Afrika.


Prijs

Omdat het gehele indoor soccer toernooi voor het goede doel is wordt er van de deelnemende teams inschrijfgeld gevraagd. Dit zal €75 betreffen. Daarnaast wordt er een loterij georganiseerd(rad van fortuin) waarbij deelnemers en publiek loten kunnen kopen. Voor €1.00 kunnen ze een lot kopen. Consumpties zijn voor eigen rekening en een klein percentage gaat hiervan naar het goede doel. Wij hopen een totaalbedrag van €2100,- op te halen voor Hospitaalbroeders.


Plaats

Het voetbaltoernooi wordt in de Sportarena te Oisterwijk gehouden. De sporthal bestaat uit verschillende ruimtes waar allerlei sporten beoefend kunnen worden. Het evenement wordt gehouden op het indoorsoccer veldje. Daarnaast is er een tribune, kleedkamers en een sportcafé.


Promotie

Met verschillende media wordt promotie gemaakt voor het indoor soccer toernooi. Hier een opsomming van enkele voorbeelden: Mondelinge communicatie, Clubbladen, Posters, Regionale dagbladen, Twitter, Facebook.


Personeel

Tijdens het evenement is er ook personeel aanwezig. Zo is er barpersoneel bij het sportcafé. Daarnaast zijn er scheidsrechters aanwezig en twee mensen van de EHBO. Ook de organisatoren fungeren tijdens het evenement als personeel. Zij zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid, en eventuele problemen lossen ze snel op.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

  • Inhoudsopgave
  • 1. Inleiding
  • 2.Projectinhoud
  • 2.1 Het onderscheidend vermogen
  • 2.2 Exacte beschrijving van concreet project
  • 3. Projectmarketing en communicatie
  • 3.2 Communicatieplan
  • 3.3 Beschrijving marketingplan

  • Dovnload 3.03 Mb.