Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Projectplan Futsal For Africa

Dovnload 3.03 Mb.

Projectplan Futsal For AfricaPagina5/20
Datum05.12.2018
Grootte3.03 Mb.

Dovnload 3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

4.5. KOFTIG- Informatiesystemen.


De notulen van de vergaderingen op maandag worden op woensdag via de mail door de notulist naar de projectgroep verstuurd. Iedereen heeft tot vrijdag de tijd om op- of aanmerkingen op de notulen te plaatsen. Tijdens de eerst volgende vergadering worden de notulen door de voorzitter vastgesteld.
De conceptversies van producten worden op woensdag voor 17.00 uur naar de gezamelijke mail gestuurd. Tot donderdag 17.00uur kan er kritisch gekeken worden en feedback gegeven worden. Zo heeft men nog voldoende tijd om onjuistheden aan te passen. De definitieve versie van elk product komt op de gezamenlijke mail te staan. De hoofdverantwoordelijke(n) mag wijzigingen in het product aanbrengen en neemt het uiteindelijke besluit of het product is goedgekeurd en als definitieve versie kan worden beschouwd.
Alle documenten (bv. Notulen en producten) worden vastgelegd in een portfolio. Stef zal al deze documenten verzamelen en hier uiteindelijk een geheel van maken.

4.6. KOFTIG- Geldstromen

Tijdens dit evenement is het belangrijk winst te draaien. Het geld dat overblijft wordt aan Stichting Hospitaal Broeders gegeven zodat zij een huis in Malawi kunnen bouwen. Hiervoor moeten de kosten en opbrengsten in kaart worden gebracht met behulp van de elementenbegroting. Zie hiervoor de bijlage: begroting
5. Financiën

5.1 Begroting


Begroting projectkosten

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naam van het project:

FutsalForAfrica

 

 

 

 

Datum Oplevering:

10-12-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KostensoortTotaal

1000
Locatiekosten en artiesten 

1100
Huur soccer veld


€ 275,00

  

2000
Primaire activiteiten


 

2100
Toernooi

€ 0,00

2200
2fast

€ 400,00

2300
Afsluitend feest


€ 140,00

  

3000
Secundaire activiteiten 

3100
Rad van Fortuin


€ 0,00

3200
Prijzen Rad van Fortuin€ 65,00

  

4000
Ontwerp, advies en begeleiding 

4100
Loonkosten

€ 0,00

  

5000
Bijkomende kosten


 

5100
Scheidsrechter


€ 0,00

5200
Host

€ 0,00

5300
Munten

€ 0,00

6000
Ondersteunende Faciliteiten/financieringskosten

 

6100
EHBO

€ 54,00

6200
Muziek

€ 150,00

6300
Aankleding

€ 100,00

  

7000
Promotie, Publiciteit & PR (excl. BTW)
 

7100
Posters

€ 83,93

7200
Website advertentie


€ 0,00

7300
Social media


€ 0,00

7400
Inschrijfformulieren en dergelijke
€ 10,00

  

8000
Overige kosten


 

8100
Prijs winnaar


€ 22,50

8200
Onvoorziene kosten 10%*€ 122,00

  

Totale Uitgaven incl. BTW

 

 

 

 

€ 1.422,43

  

9000
Dekkingskosten/ inkomsten 

9100
Inschrijvingen


€ 825,00

  

9200
Budget

 

9210
Hospitaal broeders


€ 600,00

  

9300
Sponsoring

 

9310
Sportarena

€ 100,00

9320
Muziek

€ 150,00

9330
Posters

€ 83,93

9340
De Tijd

€ 20,00

9350
Bij ons

€ 20,00

9360
Intersport

€ 20,00

9370
Verruklik

€ 5,00

  

  

Totale Inkomsten incl. BTW

 

 

 

 

€ 1.823,931   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

  • 4.6. KOFTIG- Geldstromen
  • 5. Financiën 5.1 Begroting

  • Dovnload 3.03 Mb.