Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Protestantse gemeente huissen paasmorgen 16 april 2017

Dovnload 21.65 Kb.

Protestantse gemeente huissen paasmorgen 16 april 2017Datum17.07.2017
Grootte21.65 Kb.

Dovnload 21.65 Kb.PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN - PAASMORGEN 16 APRIL 2017

afbeeldingsresultaat voor opstanding

Voorganger: ds. Matthijs Glastra


organist: Paul Ballhaus

Welkom - we gaan staan -

Zingen: Lied 216

computer-216-muziek-couplet-1-1

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,


vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,


licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Begroeting


v: Jezus Christus is opgestaan
a: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.
v: God, Jij die leeft! Jij die was en is en komen zal

a: WIJ DANKEN U VOOR HET LEVEN.


v: Wij loven en prijzen U God,
a: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST
ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN. AMEN

Zingen: Groot Gloria – Lied 634computer-634-muziek-couplet-1-1

2.Licht moge stralen in de duisternis,


nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! - we gaan zitten -

If I Didn’t Have Your Love Leonard Cohen

If the sun would lose its light


And we lived an endless night
And there was nothing left
That you could feel
Well that’s how it would be
What the world would seem to me
If I didn’t have your love
To make it real

If the stars were all unpinned


And a cold and bitter wind
Swallowed up the world
Without a trace
Well that’s where I would be
What my life would seem to me
If I couldn’t lift the veil
And see your face

If no leaves were on the tree


And no water in the sea
And the break of day
Had nothing to reveal
That’s how broken I would be
What my life would seem to me
If I didn’t have your love
To make it real

If the sun would lose its light


And we lived an endless night
And there was nothing left
That you could feel
If the sea were sand alone
And the flowers made of stone
And no one that you hurt
Could ever heal
That’s how broken I would be
What my life would mean to me
If I didn’t have your love
To make it real

Als ik zonder jouw liefde . . .

Als de zon zijn licht zou verliezen
en we zouden moeten leven in een eindeloze nacht
en er niets meer over zou zijn dat je kon voelen -
dat zou mijn wereld zijn
als ik zonder jouw liefde zou moeten leven -
jouw liefde die mijn leven werkelijk maakt.


Als de sterren die van hun plaats losraken
en een koude en bittere wind de wereld zou verzwelgen

zonder een spoor achter te laten
Dat zou mijn leven zijn
als ik niet de sluier zou kunnen optillen

om jouw gezicht te zien !

Als de bomen geen bladeren zouden hebben


en de zee zonder water zou zijn

Als een nieuwe dag niets nieuws zou brengen
mijn leven zou kapot en gebroken voelen


als ik zonder jouw liefde zou moeten leven -
want jouw liefde maakt mijn leven werkelijk

Als de zon zijn licht zou verliezen


en we zouden moeten leven in een eindeloze nacht
en er niets meer over zou zijn dat je kon voelen -
Als de zee enkel zand zou zijn
en de bloemen gemaakt van steen
En iemand die je pijn had gedaan
nooit meer zou kunnen genezen

mijn leven zou kapot en gebroken voelen

als ik zonder jouw liefde zou moeten leven -
want jouw liefde maakt mijn leven werkelijk

“Maak het lente!”maak het lente

Zingen: Lied 650 : 1 ,2 3 , 4 en 7

computer-650-muziek-couplet-1-1


4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

7. Al gij die God bemint


en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.Zij daalt als vruchtbaar zaad


tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Lezen Johannes 20: 1 - 18

Zingen: Lied 637: 1, 3 en 4


4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
computer-637-muziek-couplet-1-1

3. De oude nacht voorgoed gedood,


de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Overweging

Zingen : Lied 625


3.Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.
computer-625-muziek-couplet-1-1

2. Onder steen bedolven


lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

Gebeden


Zingen: Lied 858


3. Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.
computer-858-muziek-couplet-1-1

2. Beadem ons, o Geest,


met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

4. Drie-enig God, vervul


wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Zingen tijdens het gebed licht dat terug komt • Stilte

 • Onze Vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw koninkrijk kome,
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schulden
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
  En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze.
  Want van U is het koninkrijk
  en de krachten de heerlijkheid
  in eeuwigheid, Amen


 • Zingen “het lied van de zon” (melodie Lied 215)

De zon komt op en geeft ons licht
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

O God, wilt U ons helpen om


te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
Het morgenlicht van het begin .

“Green guerilla”


Spaardoosjes
Collecte - tijdens de collecte:
Weet je dat de lente komt”

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt


Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft


Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

(Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld)

Pasen is een nieuw begin”


Dan bloeit de tuin als een roos,
een hoopvol beeld voor velen.
Wie in het donker zat verstopt,
zal in het zonlicht delen.

Pasen is een nieuw begin . . . .

Dan bloeit de tuin als een roos,
voor wie dat kan geloven
Wat in de grond verborgen zat,
komt dan met kracht naar boven.

Pasen is een nieuw begin . . . .‘t begin van nieuwe dromen.
Het is nog klein. Het is nog pril.
Maar wie het ziet, ziet het verschil.
De zomer zal weer komen.

Pasen is een nieuw begin . . . .

Dan bloeit de tuin als een roos,
een zee van mooie kleuren.
De bloemen komen uit de knop
en geven jou hun geuren.

Pasen is een nieuw begin . . . .

Vredegroet


3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren


en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Slotlied : Lied 978: 1,2 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,


de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,


een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Zegen
AMENReacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het adres: reactieviering@pknhuissen.nl.
In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt er gekeken
hoe deze reacties ons vieren ten goede kunnen komen.

 • If I Didn’t Have Your Love
 • Als ik zonder jouw liefde . . .
 • Weet je dat de lente komt”
 • Pasen is een nieuw begin”

 • Dovnload 21.65 Kb.