Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Protocol incidenten registratie Melding

Dovnload 5.24 Kb.

Protocol incidenten registratie MeldingDatum05.12.2018
Grootte5.24 Kb.

Dovnload 5.24 Kb.

Protocol incidenten registratie
Melding
Indien een schoolmedewerker een incident signaleert, meldt de medewerker dit via e-mail of persoonlijk aan de schoolleiding en/of veiligheidscoördinator.
Dit dient ook te worden gedaan als de bewuste docent het probleem reeds heeft opgelost met de betrokkene, maar van mening is dat het incident dient te worden geregistreerd.
Afhankelijk van de melding, kan de schoolmedewerker eventueel worden doorverwezen naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, het zorgteam, de veiligheidscoördinator, rector of kan er worden overlegd welke (vervolg) actie eventueel nog dient te worden ondernomen.
Bij incidenten maken we onderscheid tussen zware- en lichte incidenten:

Lichte incidenten

Hieronder valt bijvoorbeeld: niet aan de schoolregels houden mbt omgangsvormen zoals bijvoorbeeld herhaaldelijk ongehoorzaam gedrag, overtreden van school/huisregels (bellen in school, het dragen van een pet, stoeien in de gang etc.).


Lichte incidenten worden uitsluitend geregistreerd in Magister/LVS en worden betiteld als ‘notitie’.
Er wordt een korte opmerking/beschrijving toegevoegd van hetgeen is voorgevallen, de ondernomen actie(s) en eventueel afspraken.
Dit kan worden gedaan door schoolmedewerkers die toegang hebben tot het LVS: schoolleiding, veiligheidscoördinator, zorgverleners, mentoren.
Per registratie bepaalt de persoon die registreert wie autorisatie krijgt om de registratie te lezen. Hierbij wordt (waar gewenst) de privacy in acht genomen door beperkte autorisatie.
Zware incidenten
Hieronder valt grensoverschrijdend en agressief gedrag (bedreiging, afpersing, fraude, diefstal, vechten, intimidatie, structureel pesten, discriminatie, voorvallen met een crimineel karakter etc.).
Deze incidenten worden geregistreerd door schoolleiding en veiligheidscoördinator in Magister/LVS en betiteld als ‘incident’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het incidentenformulier (dit wordt in principe ingevuld door de veiligheidscoordinator die het tevens registreert in online IRIS: Incidenten registratie systeem, landelijk verplicht voor alle scholen om incidenten in vast te leggen).
Via het incidentenformulier wordt een beschrijving toegevoegd van alle betrokkenen, hetgeen is voorgevallen, de ondernomen actie(s) en eventueel afspraken. Tevens bepaalt de persoon die registreert wie autorisatie heeft tot het lezen van de registratie.
Jaar rapportages

Aan het eind van het schooljaar stelt de veiligheidscoördinator de jaarrapportages op die gebaseerd is op IRIS registraties, (waar nodig aangevuld door Magister/LVS), bevindingen vanuit de werkgroep veiligheid en de jaarlijkse schoolveiligheid enquête met daaraan gekoppeld conclusies, aanbevelingen/suggesties voor het komend schooljaar.Deze jaarrapportage wordt door de veiligheidscoördinator gepresenteerd aan de schoolleiding en besproken in het MT overleg.
De door de werkgroep veiligheid vastgestelde speerpunten en de jaarrapportages worden aan elkaar gekoppeld.

  • Lichte incidenten
  • Zware incidenten
  • Jaar rapportages

  • Dovnload 5.24 Kb.