Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Protocol uitzending kerkdiensten beeld en geluid

Dovnload 4.99 Kb.

Protocol uitzending kerkdiensten beeld en geluidDatum13.11.2017
Grootte4.99 Kb.

Dovnload 4.99 Kb.

Protocol uitzending kerkdiensten beeld en geluid.

De kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te Linschoten kunnen worden gevolgd via de website www.kerkdienstgemist.nl. Er is zowel beeld als geluid beschikbaar en te downloaden. De diensten zijn ook te benaderen vanaf de eigen website www.hervormdlinschoten.nl en zijn zowel life als na afloop gedurende thans 1 jaar mee te beleven. Gemeenteleden en andere belangstellenden zijn zo in de gelegenheid via beeld en geluid betrokken te zijn bij de dienst. Bij het maken van opnamen wordt altijd geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen zorgvuldigheid in verband met de privacy en betrokkenheid van de kijker met de kerkdienst.

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te Linschoten uit de Sint Janskerk bevatten beeld en geluid. De beelden bevatten in de regel een kort overzichtsbeeld , de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum en een beeld van de orgelgalerij.

2. In het kerkgebouw wordt bij de ingangen aan de bezoekers met een bordje duidelijk gemaakt dat de kerkdienst wordt opgenomen en integraal beschikbaar is via internet.

3. Er is 1 camera in gebruik die is opgehangen aan de muur tegenover de preekstoel. Deze draaibare camera wordt bediend vanuit de bank van de koster en kent een aantal voorkeursstanden die naar behoefte worden gebruikt. De basis voorkeurstand is gericht op de orgelgalerij.

4. Personen die de kerkdiensten bezoeken, worden niet in front opgenomen en er wordt niet op ingezoomd.

5. Personen , die Absolut niet in beeld willen komen kunnen in het koor -op de voorste rijen na- of in de zgn “boerenhoek” tegenover de preekstoel plaats nemen.

6. De beelden blijven maximaal 1 jaar beschikbaar via kerkdienstgemist.nl of via de app voor tablet en smartphone en worden daarna automatisch verwijderd.

7. Over personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden worden geen details vermeld.

8. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om instemming te worden gevraagd.

9. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om instemming te worden gevraagd. Als er toestemming wordt geweigerd, worden ze niet in beeld gebracht.

10. Als er Heilig Avondmaal wordt gevierd, wordt alleen de gereed gemaakte tafel getoond, en niet het deelnemen door de leden.

11. Tijdens het zingen word er een psalmbord in beeld gebracht. Dit ter ondersteuning voor de luisteraars thuis.

12. Een exemplaar van deze regeling wordt gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de kerkrentmeesters.13. Vragen over of problemen bij onderdelen van de uitzendingen kunnen worden gemeld bij het college van kerkrentmeesters of bij de scriba.


Dovnload 4.99 Kb.