Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Prt 24 Inspanningsfysiologische tests 24 Inleiding

Dovnload 427.24 Kb.

Prt 24 Inspanningsfysiologische tests 24 InleidingPagina1/4
Datum23.11.2018
Grootte427.24 Kb.

Dovnload 427.24 Kb.
  1   2   3   4

PRT - 24 Inspanningsfysiologische tests
24.1. Inleiding


Inspanningsfysiologische tests geven ons vaak voldoende informatie om…

 • gerichte, individuele trainingsprogramma’s samen te stellen,

 • te controleren of een sporter door training de gewenste vooruitgang boekt.

Het is daarbij van belang om zo veel mogelijk sportspecifiek te testen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een voetballer submaximaal te testen op een fiets.
Wanneer we verschillende testmomenten met elkaar willen vergelijken, dan is standaardisatie van de testomstandigheden een vereiste. Denk onder andere aan standaardisatie van: testbegeleider, testprotocol, tijdstip, omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, ondergrond, schoeisel, kleding, zadelhoogte enz. Ondanks doorgevoerde standaardisatie zal er altijd een bandbreedte blijven bestaan in de verkregen testresultaten. Het is dan ook zinvol de beperkingen van elke test niet uit het oog te verliezen.
In dit hoofdstuk zullen we een aantal inspanningsfysiologische tests bespreken, te weten…


Lactaattest
24.2.1. Algemeen


Bij de lactaattest gaat we uit van de gemeten concentraties lactaat in het bloed…

Gedurende de test voeren we de snelheid trapsgewijs op. Aan het einde van elke trap noteren we de Hf belasting en meten we de lactaatwaarde. Aan de hand van de verschillende snelheden met de daarbij behorende lactaatwaarden, kunnen we bepalen bij welke snelheid de anaërobe drempel ligt. Daarbij gaan we er gemakshalve van uit dat dit omslagpunt een gemiddelde waarde bezit van 4 mmol/ltr. De genoteerde HF belasting en de verkregen lactaatwaarden zetten we tevens uit in een grafiek. De aldus verkregen lactaatcurve geeft ons de mogelijkheid om een individueel trainingsprogramma uit te schrijven.24.2.2. Testprotocol


 1. De testpersoon loopt 5 x 1200 – 1600 meter met vooraf ingeschatte snelheden.

 2. De snelheid per trap neemt progressief toe met 1 km/uur.

 3. De loopafstand van de verschillende trappen is gelijk.

 4. Aan het einde van elke trap wordt een constante hoeveelheid bloed afgenomen.

 5. Tevens noteren we aan het einde van elke trap de Hf belasting.

 6. Na afloop van de test worden de concentraties lactaat van de verschillende bloedmonsters, alsmede de genoteerde Hf belasting uitgezet in een grafiek.24.2.3. Opmerkingen


 1. De lactaattest wordt meestal uitgevoerd bij duursporters.

 2. Het is van groot belang dat de testpersoon goed uitgerust, in casu hersteld is van een voorafgaande trainingsprikkel. Er zal voldoende glucose in het lichaam aanwezig moeten zijn om de testresultaten op een juiste wijze te kunnen interpreteren.

 3. Bij een belasting met een constante intensiteit treedt na ca. 6 minuten lactaatstabilisatie op. De laatste belastingtrap met de hoogste Vº, dient dan ook nog minimaal 6 minuten te duren.

 4. Afhankelijk van de getraindheid van de testpersoon zullen de testafstanden variëren van 1200 tot 1600 meter. Hoe beter getraind, des te langer zijn de loopafstanden per trap. De afstanden van de vijf belastingtrappen in één test zijn echter altijd hetzelfde.

Deze afstanden dienen ruim te worden gekozen…

Geschatte Vº laatste trap = 13 km/uur.

In 6 minuten wordt met deze snelheid 1300 meter afgelegd.

We kiezen in de test voor afstanden van 1400 meter. 1. Afhankelijk van de optredende vermoeidheid kan het mogelijk zijn dat er een extra 6e trap gelopen moet worden. In dit geval, meestal bij beginnende duursporters, zijn de vooraf bepaalde snelheden te laag ingeschat. Voor deze groep relatief ongetrainden kunnen over het algemeen de volgende snelheden worden gehanteerd:

Trap 1 8 km/uur

Trap 2 9 km/uur

Trap 3 10 km/uur

Trap 4 11 km/uur

Trap 5 12 km/uur

Bij de getrainde duursporters zal de wedstrijd- en trainingshistorie een juiste inschatting van de loopsnelheden mogelijk maken. Voor deze sporters kunnen we de tabel gebruiken zoals weergegeven op de volgende bladzijde...
‘Personal Best’

Geschatte Vº anaërobe drempel

5 km

10 km

15 km

20 km

min./km

m/sec.

km/u.

13.40

28.05

43.45

59.30

3.00

5.56

20.00

14.00

28.50

44.60

1.01.10

3.05

5.41

19.46

14.25

29.40

46.15

1.02.55

3.10

5.26

18.95

14.45

30.25

47.25

1.04.35

3.15

5.13

19.46

15.10

31.15

48.40

1.06.15

3.20

5.00

18.00

15.30

32.00

49.55

1.07.55

3.25

4.88

17.56

15.55

32.45

51.10

1.09.40

3.30

4.76

17.14

16.15

33.35

52.20

1.11.20

3.35

4.65

16.74

16.35

34.20

53.35

1.13.00

3.40

4.55

16.36

17.00

35.10

54.50

1.14.40

3.45

4.44

16.00

17.20

35.55

56.05

1.16.25

3.50

4.35

15.65

17.45

36.45

57.15

1.18.05

3.55

4.26

15.32

18.05

37.30

58.30

1.19.45

4.00

4.17

15.00

18.30

38.20

59.45

1.21.25

4.05

4.08

14.69

18.50

39.05

1.01.00

1.23.10

4.10

4.00

14.40

19.15

39.55

1.02.15

1.24.50

4.15

3.92

14.12

19.35

40.40

1.03.30

1.26.30

4.20

3.85

13.85

19.60

41.30

1.04.45

1.28.10

4.25

3.77

13.58

20.25

42.15

1.06.00

1.29.55

4.30

3.70

13.33

20.45

43.05

1.07.15

1.31.35

4.35

3.64

13.09

21.10

43.55

1.08.30

1.33.15

4.40

3.57

12.86

21.30

44.40

1.09.45

1.34.55

4.45

3.51

12.63

21.55

45.30

1.11.00

1.36.40

4.50

3.45

12.41

22.15

46.15

1.12.15

1.38.20

4.55

3.39

12.20

22.40

47.05

1.13.30

1.40.00

5.00

3.33

12.00

23.05

47.50

1.14.45

1.41.40

5.05

3.28

11.80

23.25

48.35

1.16.00

1.43.20

5.10

3.23

11.61

23.50

49.25

1.17.15

1.45.00

5.15

3.17

11.43

24.10

50.10

1.18.30

1.46.40

5.20

3.13

11.25

24.35

50.55

1.19.45

1.48.20

5.25

3.08

11.08

24.55

51.40

1.21.00

1.50.00

5.30

3.03

10.91

25.20

52.25

1.22.15

1.51.40

5.35

2.99

10.75

25.40

53.10

1.23.30

1.53.20

5.40

2.94

10.59

26.05

53.60

1.24.45

1.55.00

5.45

2.90

10.43

26.25

54.45

1.26.00

1.56.40

5.50

2.86

10.29

26.50

55.30

1.27.15

1.58.20

5.55

2.82

10.14

27.10

56.15

1.28.30

2.00.00

6.00

2.78

10.00


Tabel 24.1. ‘Persoonlijke best’-tijden in relatie tot de geschatte Vº anaërobe drempel.


 1. De Vº zal per belastingtrap met 1 km/uur progressief toenemen. De Vº gedurende elke

belastingtrap dient over de gekozen afstand zo constant mogelijk te blijven. Het coachen van de testpersoon over zijn Vº zal dan ook regelmatig moeten plaatsvinden. Het gebruik van een ‘Coaching Formulier Lactaattest’, om de test goed organisatorisch te laten verlopen, is dan ook zeker aan te raden…

Coaching Formulier Lactaattest


Naam:
Datum:

  1   2   3   4

 • 24.2.2. Testprotocol
 • 24.2.3. Opmerkingen

 • Dovnload 427.24 Kb.