Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Publicaties, p. Publicaties

Dovnload 40.98 Kb.

Publicaties, p. PublicatiesDatum28.10.2017
Grootte40.98 Kb.

Dovnload 40.98 Kb.

publicaties, p.

PUBLICATIES


Voor de publicaties tot en met 1992: Rob Ruurs, “Proeve ener bibliografie van Hessel Miedema”, Oud Holland 105 (1992) 306-308
1992 “Over de betrouwbaarheid van Karel van Mander”; in: Handelingen elfde colloquium Neerlandicum: colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, Utrecht 1991, Utrecht-Woubrugge 1992, 267-288
“Die Niederlande: Wieso Renaissance?”; in: Georg Kauffmann [Hrsg.], Die Renaissance im Blick der Nationen Europas, Wiesbaden 1991 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 9) 405-428
(Met To Schulting:) “Het schuttersstuk van Cornelis Ketel (1588)”, Bulletin van het Rijksmuseum 39(1991) 355-362
1993 (Boekbespreking:) Walter S. Melion, The critical history of Northern art in books I-IV of Karel van Mander’s ‘Schilder-boeck’, proefschr. Berkeley 1986; idem, Shaping the Netherlandish canon; Karel van Mander’s ‘Schilder-boeck’, Chicago & London 1992, Oud-Holland 107(1993) 152-159
“Woord en beeld, feit en fictie. Over het interpreteren van geschreven en beeldend historisch bronmateriaal”, Theoretische geschiedenis 19(1992) 336-350
“Karel van Mander, Het leven van Hendrick Goltzius (1558-1617) met parafrase en commentaar”, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 42-43(1991-’92)(Goltzius-studies) 12-76
“The appreciation of paintings around 1600”; in de tentoonstellingscatalogus Dawn of the golden age; Northern Netherlandish art 1580-1620, Amsterdam (Rijksmuseum) 11 dec. 1993 - 6 maart 1994, blz. 122-135
“Karel van Mander: did he write art literature?”, Simiolus 22(1993-’94) 58-64
“Alciati’s Emblema once again”, Emblematica 7(1993) 365-367
“Kunst-historisch-welles-nietes; over het ja of nee van een discussie”, Simulacrum 2/4(1993) 27-31
1994 Karel van Mander, The Lives of the illustrious Netherlandish and German painters with an introduction and translation I-VI, Doornspijk 1994-1999
(Boekbespreking:) Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica 1670-1820 bezorgd door Jacqueline de Man met medewerking van Andries Höweler; opgezet door Paul Knolle, Bert Pol, Paul van Reijen en Peter de Voogd, Leiden 1993, Oud Holland 108(1994) 25-26
“Dido rediviva, of: Liever Turks dan Paaps; een opstandig schilderij door Gillis Coignet”, Oud Holland 108(1994) 79-85
(Boekbespreking:) Jürgen Müller, Concordia Pragensis — Karel van Manders Kunsttheorie im Schilder-Boeck; Ein Beitrag zur Rhetorisierung von Kunst und Leben am Beispiel der rudolfinischen Hofkünstler, München 1993 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 77), Oud Holland 108(1994) 149-155
“Dageraad der gouden eeuw”, De zeventiende eeuw 10(1994) 241-251
1995 (Boekbespreking:) Franciscus Junius, The literature of classical art. Vol. 1. The painting of the ancients: De pictura veterum according to the English translation (1638) edited by Keith Aldrich, Philips Fehl and Raina Fehl; vol. 2. A lexicon of artists and their works: Catalogus Architectorum ... translated from the original Latin of 1694, edited and translated by Keith Aldrich, Philipp Fehl and Raina Fehl, Berkeley, Los Angeles & Oxford (University of California Press) 1991, Simiolus 22(1993-’94) 323-326
(Boekbespreking:) Eric J. Sluijter, De lof der schilderkunst. Over schilderijen van Gerrit Dou (1613-1675) en een traktaat van Philips Angel uit 1642, Hilversum 1993, Oud Holland 108(1994) 251-255
Ut pictura poesis bij Karel van Mander: een relatie op theoretisch niveau?”; in: Anneke C.G. Fleurkens e.a. [red.], Dans der muzen. De relatie tussen de kunsten gethematiseerd, Hilversum 1995, 73-79
“Nog een schilderij van Gillis Coignet: Judith toont het hoofd van Holofernes aan de inwoners van Bethulië”, Oud Holland 109(1995) 143-151
1996 “Philips Angel, Praise of painting translated by Michael Hoyle, with an introduction and commentary by Hessel Miedema”, Simiolus 24(1996)(Ten essays for a friend: E. de Jongh 65) 227-229, 250-258
“Dageraad en avondschemer”, De zeventiende eeuw 12(1996) 305-319
1997 “Kunstgeschiedenis en kunstkritiek”, Simulacrum 6/2(1997) 11-13
(Boekbespreking:) C. Cuypers en P. Brinkman, Jan van Eyck en de uitvinding van de olieverf, Den Haag 1996, Theoretische geschiedenis 24(1997) 317-318
1998 “Dictionary of art”, Bulletin Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 9/1(1998), 1-2
“Johannes Vermeer’s Art of Painting”; in: Ivan Gaskell and Michiel Jonker [eds], Vermeer Studies, New Haven and London 1998 (Studies in the history of art 55; Center for advanced study in the visual arts, symposium papers XXXIII), 284-293
“Over iconologie en de betekenis van schilderijen”, Theoretische geschiedenis 25 (1998), 168-183
“Hans Makart, De intocht van Karel V; Een diachrone evaluatie”, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 49 (1998) (Hof-, staats- en stadsceremonies), 282-307
“Pieter Bruegel weer; en de geloofwaardigheid van Karel van Mander”, Jaarboek [van het] Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen 1998, 309-327
1999 (Boekbespreking:) Michael Kwakkelstein, Willem Goeree, Inleydinge tot de Al-ghemeene Teycken-Konst. Een kritische geannoteerde editie, Leiden 1998, Oud Holland 113 (1999), 88-89
2000 “Het stadsklavecimbel van Amsterdam”, Bulletin van het Rijksmuseum 48 (2000), 258-279; Engelse versie: “The city harpsichord of Amsterdam”; in: Pieter Dirksen (ed.), Sweelinck studies. Proceedings of the international Sweelinck symposium Utrecht 1999, Utrecht 2002, 225-247
2001 “Karel van Manders tijd”, De zeventiende eeuw 17 (2001), 29-39
“George Vertue leest Van Mander”; in: Joost vander Auwera (ed.), Liber amicorum Raphaël de Smedt II: Artium historia, Leuven 2001
2002 “Karel van Mander comme théoricien de l’art des Pays-Bas”; in: Michèle-Caroline Heck, Frédérique Lemerle et Yves Pauwels (eds.), Théorie des arts et création artistique dans l’Europe du Nord du XVIe au début du XVIIIe siècle. Actes du colloque international organisé les 14 et 16 décembre 2000 à l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 par le Centre de Recherches en Histoire de l’Art pour l’Europe du Nord (ARTES), Lille 2002, 233-240
(Boekbespreking:) Eric Jan Sluijter, De ‘heydensche fabulen’ in de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie in de Noordelijke Nederlanden circa 1590-1670, Leiden 2000, Oud Holland 115 (2001-2002), 64-68
(zonder titel) in: Fascinatie. Een queeste van Herbert van Rheden ter gelegenheid van zijn afscheid van het Kunsthistorisch Instituut Universiteit van Amsterdam 1976-2002, 97-98
2003 (Boekbespreking:) Perry Moree (ed.), Dodo’s en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603, Zutphen 2001 (Werken uitgegeven door de Linschoten-vereniging C), De zeventiende eeuw 19 (2003), 134-136
2004 (Samen met Blanka Ernest:) “De gildebrief van Rudolf II voor de schilders van Praag van 27 april 1595 en zijn implicaties rondom het begrip kunst”, Oud Holland 117 (2004), 154-161; Duitse versie: “Der Majestätsbrief Rudolfs II. für die Prager Maler vom 27. April 1595 und seine Implikationen rund um den Begriff Kunst”, Studia Rudolphina 5 (2005), 32-39
2005 “De vormgeving van de vroege Friese geschiedschrijving”, Oud Holland 118 (2005), 1-27
“Gilles I Coignet: De Waarheid verheven?”, Oud Holland 118 (2005), 113-120
2006 “Rudolfs II. Würdigung von Maler und Malerei”, Studia Rudolphina 6 (2006), 69-74
“De meesterproef”, Desipientia 13/2 (2006), 8-11
“Newtonismus und wissenschaftliches Kunstideal”; in: Ekkehard Mai (red.), Holland nach Rembrandt. Zur niederländischen Kunst zwischen 1670 und 1750, Köln usw. 2006, 119-132
Denkbeeldig schoon. Lambert ten Kates opvattingen over beeldende kunst. Tekstuitgaven met commentaar, I - II, Leiden 2006
2007 (Lemmata in:) Badeloch Noldus and Juliette Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625) Court painter, art dealer and spy, Turnhout 2007, cat. nrs. 3, 5, 9, 11, 12
2008 “Een tienduizendste van een Rijnlandse voet”; in: De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakker”, Bussum 2008, 199-202
2010 (Boekbespreking:) “Iets dat je kunt”, De Groene 134/36 (9.9.2010), 64-65
2011 “Jan Nagel, een schilder met een hemelse aanleg”; in: (tentoonst.) Jan Nagel. Een 16e-eeuwse meesterschilder / A Sixteenth-Century Master, Haarlem (Frans Halsmuseum) 21 april – 17 juli 2011
“Karel van Manders Blick auf deutsche Maler”; in: Nils Büttner & Esther Meier (hrsg.), Grenzüberschreitung. Deutsch-Niederländischer Kunst- und Künstleraustausch im 17. Jahrhundert, Marburg 2011
“Rembrandt en de regels van de kunst”, De zeventiende eeuw 27 (2011), 102-107

“Lambert ten Kate in correspondence with Hendrik van Limborch: color harmony and chiaroscuro”, Simiolus 35 (2011), 174-187

2012 “Kinship and network in Karel van Mander”; in: Koenraad Brosens, Leen Kelchtermans & Katlijne van der Stighelen (eds.), Family ties. Art production and kinship patterns in the early modern Low Countries, Turnhout 2012, 11-23

Kennerschap en de ideale schoonheid. Lambert ten Kate over de tekeningen in zijn verzameling. Teksteditie met inleiding en analyse, Amsterdam 2012

“De ontwikkeling van de kunsttheorie in de Hollandse Gouden Eeuw I. Het begin: de Zuidelijke Nederlanden”, Oud Holland 125 (2012), 102-116


2013 "De ontwikkeling van de kunsttheorie in de Hollandse Gouden Eeuw II. Karel van Mander", Oud Holland 126 (2013), 17-30
“What’s in a name?”, Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 83 (2014), 87-100

SIGNALEMENTEN


E. de Jongh en G. Luijten, Spiegel van alledag. Nederlandse genreprenten 1550-1700, Gent 1997, De zeventiende eeuw 13(1997) 491-492
R. de Mambro Santos (ed.), La civil conversazione pittorica. Riflessione estetica e produzione artistica nel trattato di Karel van Mander, Sant’Oreste 1998, De zeventiende eeuw 15 (1999), 256
M. Leesberg (aut.), H. Leeflang, Chr. Schuckman (red.), The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700: Karel van Mander, Rotterdam 1999, De zeventiende eeuw 15 (1999), 256-257
R. de Mambro Santos (ed.), La civil conversazione pittorica. Riflessione estetica e produzione artistica nel trattato di Karel van Mander, Sant’Oreste 1998, De zeventiende eeuw 15 (1999), 256
Gill Perry & Colin Cunningham (ed.), Academies, museums and canons of art, New Haven-London 1998; Emma Barker, Nick Webb & Kim Woods (eds.), The changing status of the artist, New Haven-London 1998, Bulletin Vereniging van Nederlandse kunsthistorici 10(1999/6), 8
Karel van Mander, Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi. Introduzione, traduzione e apparato critico di Ricardo de Mambro Santos, Sant’ Oreste 2000, De zeventiende eeuw 17 (2001), 212-213
Karel van Mander, Le livre des peintres. Vie des plus illustres peintres des Pays-Bas et d’Allemagne. Introduction et notes par Véronique Gerard-Powell, Paris 2001, De zeventiende eeuw 18 (2001), 94
M.-C. Heck, F. Lemerle et Y. Pauwels (eds), Théorie des arts et création artistique dans l’Europe du Nord du XVIe au début du XVIIIe siècle. Actes du colloque international organisé les 14 et 16 décembre 2000 à l’Université Charles-de-Gaulle — Lille 3 par le Centre de Recherches en Histoire de l’Art pour l’Europe du Nord (Artes), Lille 3, Université Charles -de-Gaulle, 2002, De zeventiende eeuw 19 (2003), 260
Huigen Leeflang, Ger Luijten (red.), Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen, Zwolle/Amsterdam/New York/Toledo 2003, De zeventiende eeuw 19 (2003), 263
Jaap Bolten, Abraham Bloemaert c. 1565-1651. The drawings, I-II, privately printed 2007, digitaal op http://www.delineavit.nl/publications.htm


Dovnload 40.98 Kb.