Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Publicaties/publications onderverdeeld in/subdivided into

Dovnload 157.03 Kb.

Publicaties/publications onderverdeeld in/subdivided intoDatum06.12.2018
Grootte157.03 Kb.

Dovnload 157.03 Kb.


PUBLICATIES/PUBLICATIONS
onderverdeeld in/subdivided into:

- boeken en brochures/books and brochures

- hoofdstukken in boeken/chapters in books

- redactie/editor

- promoties/Ph.D.supervision

- bijdragen aan collectieve publicaties/contributions to collective publications

- artikelen in wetenschappelijke tijdschriften/articles in the scholarly journals

- editorials en andere tijdschriftartikelen/editorials and other magazine articles

- gepubliceerde interviews/published interviews

- rapporten/reports

- boekbesprekingen/book reviews

- dagbladbijdragen/contributions to newspapers


boeken en brochures/books and brochures
Islamic Finance; Principles and Practice, Second Edition, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, 2013, xiv + 237 pp.
Islamic Finance: Principles and Practice, Cheltenham: Edward Elgar 2009, xi + 184 pp. Paperback edition 2010.
Waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren, uitgebreide tekst van het afscheidscollege op 14 maart 2008, Vrije Universiteit Amsterdam 2008

DARE: http://hdl.handle.net/1871/12687


Guoji Huobi Jingjixue Daolun: Huilü Lilun, Zhidu yu Zhengce (A Guide to International Monetary Economics, Exchange Rate Theories, System and Policies), China Financial Publishing House, Beijing 2006, 10 + 248 pp. ISBN 7-5049-4086-0.
A Guide to International Monetary Economics, 3rd edn, Edward Elgar, Cheltenham 2004, xii + 259 pp.
Islamic Finance, Financial and Monetary Studies vol. 22 no. 3, NIBE-SVV, Amsterdam 2004, 97 pp.
A Guide to International Monetary Economics; Exchange Rate Theories, Systems and Policies, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham 2000, 222 pp.
Inleiding tot het Geld- en Bankwezen, vierde editie, Academic Service, Schoonhoven 1997, 218 blz. Met Linda van Goor.
A Guide to International Monetary Economics; Exchange Rate Systems and Exchange Rate Theories, with a chapter by W.J.B. Smits, Edward Elgar, Aldershot 1995.
Inleiding tot het geld- en bankwezen, 3e druk, Academic Service, Schoonhoven 1994, v + 228 blz. Met L.J.J. van Eekelen.
Geduldkapitaal; De financiering van langlopende investeringsprojecten in Nederland en daarbuiten, Rotter­damse Monetaire Studies 12:2, 1993. Met J. Koelewijn, G. van Oirschot en P.A. Risseeuw.
Inleiding tot het geld- en bankwezen, tweede druk, Academic Service, Schoonhoven 1992, 219 blz. Met L.J.J. van Eekelen.
Modern Monetary Theory, Edward Elgar, Aldershot 1991, x + 199 pp.
Inleiding tot het geld- en bankwezen, Academic Service, Schoonhoven 1989, 204 blz. Met L.J.J. van Eekelen.
New Classical Macroeconomics as Seen by an Impressed Non-Believer or, Keynes and the Classics All Over Again, S.U.E.R.F., Tilburg 1984, 34 blz.
Monetaire theorie, 2e, herziene druk, Stenfert Kroese, Leiden 1980, xv + 409 blz.
The Quantity of Money, Martin Robertson, Londen 1974 and Halsted Press, New York 1975.

Monetaire theorie, Stenfert Kroese, Leiden 1973.
Economische groei en de structuur van de internationale handel, Van Gorcum, Assen 1970 (dissertatie).
hoofdstukken in boeken/chapters in books
Islamic finance: aims, claims and the realities of the market place, in Aryona Rexha and Sonul Badiani (eds), Ethical Investment Study; Social Responsibility for the Gulf Investment, London: Arab Financial Forum, 2012, 25-38.

DSpace http://hdl.handle.net/1871/39423; http://staff.feweb.vu.nl/hvisser


Introduction, in H. Visser (Ed.), Financial Globalization and Economic Performance, Cheltenham: Edward Elgar 2011, xi-xxvii.
De basisbeginselen van islamitisch financieren en financieren zonder rente in het jodendom, christendom en de islam, in Omar Salah, red., Islamitisch bankieren: Van religieuze principes naar financiële transactiestructuren, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011, 15-31.
Islamitisch bankieren: financieren met hindernissen, in Pauline Kruiniger, red., Recht van de Islam 23: Teksten van de op 3 juni 2005, 2 juni 2006 en 13 juni 2008 te Leiden gehouden jaarlijkse RIMO-symposia, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, blz. 173-182.
Outward foreign direct investment: is it a good thing?, in G. Meijer, W.J.M. Heijman, J.A.C. van Ophem and B.H.J. Verstegen (eds), Heterodox views on economics and the economics of the global society, Mansholt publication series vol. 1, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2006, 343-358.

DARE http://hdl.handle.net/1871/10605


Morocco and the European Union: the economics of association, in P. Bos and W. Fritschy (eds), Morocco and the Netherlands: Society, Economy, Culture, VU University Press, Amsterdam 2006, 91-101.

DARE http://hdl.handle.net/1871/10469


Friedrich August Hayek (1899-1992), in M. van de Velde (red.), Markt-meesters: Portretten van vooraanstaande liberale economen, Boom, Amsterdam en Teldersstichting, Den Haag 2004, 192-212.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/8999
Morocco and the EU, in S.C.W. Eijffinger, H.G. van Gemert en G.P.L. van Roij (red.), Intermediair tussen Wetenschap en Onderwijs, Liber Amicorum Jacques Sijben, Gianotten, Tilburg 2004, 362-376.

DARE : http://hdl.handle.net/1871/9003


The Stability and Growth Pact; A Source of Confusion, opgenomen in Proceedings: Theory and Practice, ISINI Conference, Lille, August 20 –August 23 2003, 13 pp.
Verwarring over het stabiliteits- en groeipact, Maandschrift Economie jrg. 66 no. 6, dec. 2002, opgenomen in C. van Ewijk, H. Visser e.a., redactie van Jaarboek 2002/2003, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Lemma/ESB, Utrecht 2003, blz. 28-37.
Neutrality of Money, in B. Snowdon and H.R. Vane (eds), An Encyclopedia of Macroeconomics, Edward Elgar, Cheltenham 2002, 526-533.

DARE http://hdl.handle.net/1871/9008


De markt en de ondergang van de beschaving, in Jaarboek 2001/2002. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2002, blz. 144-146.
Suiker, een zuur verhaal, in Jaarboek 2000/2001. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2001, blz. 135-137.
The Pros and Cons of Capital Account Liberalization, in G. Meijer, W.J.M. Heijman, J.A.C. van Ophem en B.H.J. Verstegen (eds), The Maastricht ISINI-Papers Volume III, Shaker Publishing, Maastricht 2000, pp. 633-645.
The Changing Role of the International Monetary Fund, in E. Ortiz en A. Cabello (eds), International Symposium: Financial Liberalization and Financial Innovations and Risk at Emerging Markets, Proceedings Volume II ISINI Conference August 18-21, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City 1999, pp. 433-442.
Islamitisch bankieren, in F.A.G. den Butter et al., Onzware ernst en droomrigheid, Lemma, Utrecht 1998, blz. 98-103.
Exchange rates and development, in F. Weiss, E. Denters en P. de Waart (red.), International Economic Law with a Human Face, Kluwer Law International, Den Haag 1998, pp. 533-545.
Towards a New Maturity, 1940-1990, in M. 't Hart, J. Jonker and J.L. van Zanden (eds), A Financial History of the Netherlands, Cambridge University Press, Cambridge 1997. Pp. 152- 194. With J. Barendregt.
Financial Liberalisation and Financial Fragility: the Experien­ces of Chile and Indonesia Compared, in N. Hermes and R. Lensink (eds), Financial Development and Economic Growth, Routledge, London 1996, pp. 287-309. With I. van Herpt.
The Exchange Rate as an Export-Stimulation Mechanism, in R. Buitelaar and P. van Dijck (eds), Latin America's New Insertion in the World Economy, Macmillan, Basingstoke 1996, pp. 31-57.
Opening address to the Austria Conference, in G. Meijer (ed.), New Perspec­tives on Austrian Economics, Routledge, Londen en New York 1995, pp. 6-8.
On the Non-Neutrality of Mathematical Formalization: Austrian vs. New Classical Business Cycle Theories, in G. Meijer (ed.), New Perspectives on Austrian Economics, Routledge, London and New York 1995, pp. 178-194. With R.W. van Zijp.
De Bretton Woods-instellingen: een inleiding, in W. Mak en H. Visser (red.), Vijftig jaar na Bretton Woods, Lemma, Utrecht 1994, 1-18. Met W. Mak.
Mathematical formalization and the domain of economics: the case of Hayek and New Classical Economics, in J. Birner and R.W. van Zijp (eds), Hayek, Co-ordination and Evolution, Routledge, London 1994, 67-93. With R.W. van Zijp.
De reële interest: een tour d'horizon, in A. Knoester en H. Visser (red.), De hoge reële rente en de Nederlandse economie, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; Preadviezen 1991, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1991, blz. 1-21.
Monetaire theorie, in L. van der Geest (red.), Economische theorie: de stand van zaken, Academic Service, Schoonhoven 1990, blz. 47-84.
De monetaire orde, in A.B. Dorsman, H.G. Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser (red.), Het financieel systeem in ontwikkeling, Stenfert Kroese, Leiden 1989, blz. 27-44.
Austrian Thinking on International Economics, J.J. Krabbe, A. Nentjes en H. Visser (eds), Austrian Economics: Roots and Ramifica­tions Reconsidered, MCB University Press, Bradford 1989. Also in Journal of Economic Studies vol. 15 no. 3/4, 1988, pp. 106-122.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/13213
Milton Friedman, in H.J. Achterhuis, S.E. Teppema, J. de Visscher en J. Sperna Weiland (red.), Kritisch Denkerslexicon, 5e aanvulling, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn 1988.
Macro-economische aspecten van bedrijfseconomisch toezicht, in H.W.J. Bosman en J.C. Brezet (red.), Sparen en investeren: geld en banken, opstellen aangeboden aan prof. dr W. Eizenga, Stenfert Kroese, Leiden 1987, blz. 83-93.
Comment on C.G. Koedijk and E.G.J. Luttmer, Exchange Rates and Risk, in W.G. Hallerbach, F.C.J. Bemelman, J.W.R. Schuit and P.J. van Mierlo (eds), Finance and Investment, State of the Art 1987, Erasmus Universi­ty, Rotterdam 1987, pp. 366-367.
De pandbrief op de vermogensmarkt; de betekenis van het Daueremittent­schap, in R. Burgert, J.L. Bouma en H. Visser (red.), 75 jaar Neder­landse Vereniging van Hypotheekbanken, Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, Den Haag 1981, blz. 175-'90.
Het zilveruitvoerverbod in Suriname 1920-1929, in P. Boomgaard, L. Noordegraaf, H. de Vries en W.M. Zappey (red.), Exercities in ons verleden, opstellen aangeboden aan prof. dr W.J. Wieringa, Van Gorcum, Assen 1981, blz. 209-223.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9081


Beloningsvoeten en inkomensverdeling in het uitgebreide IS/LM-model, in R.L. Haan, W. Maarse Nzn en H. Visser (red.), Model en mogelijkheid, opstellen aangeboden aan prof. dr F. de Roos, Haan, Groningen 1974.
Bevolkingstheorieën, Conjunctuurtheorieën, Discontopolitiek, Ontwikke­lingshulp en enkele andere trefwoorden in Encyclopedie van de Bedrijfs­economie, deel I, De Haan, Bussum 1969.
redactie/editor
Financial Globalization and Economic Performance, Cheltenham: Edward Elgar 2011, xxvii + 585 pp
Jaarboek 2003/2004 KVS, Lemma/ESB, Utrecht 2004, 208 blz., met o.a. C. van Ewijk.
Jaarboek 2002/2003, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Lemma/ESB, Utrecht 2003, met o.a. C. van Ewijk.
Jaarboek 2001/2002. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2002, met o.a. A.L. Bovenberg.
Jaarboek 2000/2001. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2001, met o.a. A.L. Bovenberg.
Jaarboek 1999/2000. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2000, met o.a. A.L. Bovenberg.
Jaarboek 1997/1998 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 1998, 218 blz., met o.a. F.A.G. den Butter.
Jaarboek 1997/98 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 226 blz., uitgave ESB, Rotterdam 1997, met o.a. F.A.G. den Butter.
Jaarboek 1995/96 KVS, 231 blz., met o.a. E.E.C. van Damme.
Vijftig jaar na Bretton Woods, Lemma, Utrecht 1994, 196 blz. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Met W. Mak.
Over geld, rente en wisselkoersen; Een selectie uit de verspreide publikaties van prof. dr. F. de Roos, Stenfert Kroese, Leiden 1991, xvi + 323 blz. Met P.A. Geljon, C. de Pee en H.H. van Wijk
Austrian Economics: Roots and Ramifica­tions Reconsidered, MCB University Press, Bradford 1989. With J.J. Krabbe and A. Nentjes.
Het financieel systeem in ontwikkeling, Stenfert Kroese, Leiden 1989. Met A.B. Dorsman, H.G. Eijgenhuijsen en J. Koelewijn
Trade in Transit, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1987, XVII + 338 blz. With E. Schoorl.
75 jaar Neder­landse Vereniging van Hypotheekbanken, Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, Den Haag 1981, blz. 175-'90. Met R. Burgert en J.L. Bouma.
Model en mogelijkheid, opstellen aangeboden aan prof. dr F. de Roos, Haan, Groningen 1974. Met R.L. Haan en W. Maarse Nzn
promoties/Ph.D.supervision
L.A.W. Tieben, The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions, 12.03.2009
W.W. Boonstra, De betalingsbalans en de externe vermogenspositie: Over zwarte gaten, zwarte materie en goede statistieken, 13.03.2008
Hari Sunarto, Understanding the Role of Bank Relationships, Relationship Marketing, and Organizational Learning in the Performance of People’s Credit Bank, 14.05.2007.
C.C.A. van den Berg, The Making of the Statute of the European System of Central Banks, 2004; copromotor/second supervisor
C.D.P. Aluthge, Financial Sector Liberalisation in Sri Lanka, 7.02.2001.
H.M.M. van Goor, Banken en industriefinanciering in de 19e eeuw; De relatie tussen Mees en Stork; Van den Bergh gaat naar Engeland, 1999; copromotor/second supervisor
A.A.R.J.M. van Rixtel, Informality, Bureaucratic Control and Monetary Policy; The Case of Japan, 1997.
R.W. van Zijp, Austrian and new classical business cycle theory, 1992.
H.A.M. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland en zijn belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannië en België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936; 27.06.1990; copromotor/second supervisor
J.H.A. van Manen, Exports and Growth, 1988; copromotor/second supervisor
A. Szász, Monetaire diploma­tie, 1988; copromotor/second supervisor
S.C.W. Eijffinger, Over de beheersbaarheid van de geldhoeveelheid: Een macro-economische analyse voor Nederland; 26.06.1986.
bijdragen aan collectieve publicaties/contributions to collective publications
World Economy and Development, European People's Party, Brussels 1990 (Occasional Papers No. 3), 152 blz. red. L.B.M. Mennes.
Wereldeconomie en ontwikkeling; een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking, Wetenschappelijk Instit­uut voor het CDA, Den Haag 1986, 111 blz. Met prof.dr L.B.M. Mennes, prof. dr G.A. de Bruijne e.a..
Lastenverschuiving en werkgele­genheid, Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag 1983, 95 blz. Met A.A. Soetekouw, F.A. von Dewall, H.A. Kogels, R. Koster, M.H.M.P. van Oorschot en B.J. Steinebach.
Inflatie als politiek probleem, rapport van een commissie van de weten­schappelijke instituten van KVP, ARP en CHU, Den Haag 1976. Met prof. dr H.W.J. Bosman, prof. drs J. Weitenberg, prof. dr A.J. Vermaat e.a..
artikelen in wetenschappelijke tijdschriften/articles in the scholarly journals
Complementaire geld- en betaalsystemen, ESB 99 (4683), 18 april 2014, 234-237,

beschikbaar op www.economie.nl/artikel/complementaire-geld-en-betaalsystemen.
Het verbod op riba: lukt dat, financieren zonder rente?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44:4, 2012, 289-293.

DSpace http://hdl.handle.net/1871/39424; http://staff.feweb.vu.nl/hvisser


Minsky, Fisher and the credit crisis, Kwartaalschrift Economie 7:4, 2010, 555-566.
De zin en oorsprong van het geldgebruik: de conventionele analyse en het herleefde chartalisme, TPEDigitaal 3:4, 2009, 22-37. Beschikbaar op http://www.tpedigitaal.nl, op http://staff.feweb.vu.nl/hvisser en via DARE: http://hdl.handle.net/1871/15732
Rentevrij financieren: middel tegen kredietcrises?, Bank- en Effectenbedrijf 58:12, dec. 2008 blz. 8-12.
Is Islamic Finance Feasible in Europe?, Buletin tiinific van de George Bacovia universiteit 10:2, 2007; Proceedings of the 9th ISINI Conference, Bacu, Romania, August 22-26, 2007. Available on http://staff.feweb.vu.nl/hvisser.
Amerikaanse handelspolitiek sinds de jaren 1930: de strijd om de non-discriminatie, Kwartaalschrift Economie 3:2, 2006, 191-207. Beschikbaar op http://staff.feweb.vu.nl/hvisser en via DARE http://hdl.handle.net/1871/10193
Voortvarend maar benauwd, Tijdschrift voor Openbare Financien 37:5, 2005 268-272. DARE: http://hdl.handle.net/1871/9017
Fair trade als een nieuwe handelstechnologie?, ESB 90:4453, 11 februari 2005, 66-68. Met F.A.G. den Butter en J. Hop.
H. Visser, Het externe vermogen en de overheid, ESB 89:4442, 17.9.2004. (reactie op Boonstra)
Verwarring over het stabiliteits- en groeipact, Maandschrift Economie jrg. 66 no. 6, dec. 2002), blz. 425-434. DARE: http://hdl.handle.net/1871/9892

opgenomen in C. van Ewijk, H. Visser e.a., red., Jaarboek 2002/2003, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Lemma/ESB, Utrecht 2003, blz. 28-37.
Handel brengt welvaart, ESB 88:4412, 4 sept. 2003, dossier Handel en transactiekosten, blz. D5 – D8. Met F.A.G. den Butter.
Globalisering; Meer is beter, onder voorwaarden, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jr. 29 no. 4, dec. 2002, blz. 530-537.
Jelle Zijlstra: vaste beleidsbakens, ESB 87:4343, 18.01.02, 54-55.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9021
Dollarisatie, Maandschrift Economie 64:4, 2000, 251-254.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9893
Lecciones de las crisis mexicanas para Corea, El Trimestre Economico LXVII(1) Núm. 265, 2000. With J. ter Wengel and K.S. Chalapati Rao.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9032


Hoed je voor profeten!, ESB 84:4236, 24.12.1999, 970-973.
Kuddegedrag van internationale banken als oorzaak van crisis en stagnatie, Maandschrift Economie, jrg. 63 no. 4, 1999, blz. 247-262. Met J. ter Wengel.
The Asian Crisis, the IMF and Dr Mahathir, Intereconomics, vol. 34 no. 4, pp. 177-183. With J. ter Wengel.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9020
Schuldconversie voor Zuidoost-Azië, ESB 84:4192, 5.3.1999, blz. 168-169. Met J. ter Wengel.
Islamitisch bankieren, Maandschrift Economie, jrg. 62 no. 6, 1998, blz. 402-413.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/13167
Een eenvoudig model van de Aziatische crisis, ESB 83:4174, 30.10.1998, blz. 820-822.
De Aziatische crisis en de veranderende rol van het IMF, Maandschrift Economie 62:5, 1998, blz. 319-323.
De strategie van Nederlandse banken, Maandschrift Economie 62:3, 1998, blz.184-191. Met J. ter Wengel.
The Microeconomics of Money and Finance: A Survey, The South African Journal of Economics 66:1, 1998, 23-46.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/13168
Monetaire en financiële theorie - toen en nu, Maandschrift Economie 59:6, 1995, blz. 461-481.
De wet van Gresham, ESB 80:4001, 15.3.1995, blz. 266-8.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9055
Liberalisering in Indonesië, ESB 79:3949, 16.2.1994, blz. 149-153, 158. Met I.R.Y. van Herpt en C.A.M. Ruhe
Currency Competition, the EMU and Constructivism, International Journal of New Ideas, jrg. 2 no. 1, 1993, blz. 27-35.
Toezicht op verzekerbanken, De Naamlooze Vennootschap, jrg. 71 no. 3, 1993, 72-79.
Comment on R. Koppl, Animal Spirits, Journal of Economic Perspectives 5:3, 1991, in Journal of Economic Perspectives 6:3, 1992, 209-10.
Drie visies op economische ontwikkeling, ESB jrg. 77 no. 3859, 13 mei 1992, blz. 480-482.
Groeitheorie en groeibevordering, Economisch Statistische Berichten, jrg. 76 no. 3830, 16.10.1991, blz. 1046-'7.
Het jaarverslag 1990 van De Nederlandsche Bank, De Naamlooze Vennootschap, jrg. 69 no. 5, 1991, blz. 110-113.
De wereld, één markt; Het verslag van De Nederlandsche Bank over 1989, ESB, jrg. 75 no. 3756, 9 mei 1990, blz. 420-423, 427.
Exchange Rate Theories, De Economist, vol. 137 no. 1, 1989, pp. 16 - 46.
Austrian Thinking on International Economics, Journal of Economic Studies jrg. 15 no. 3/4, 1988, blz. 106-122. Ook in J.J. Krabbe, A. Nentjes en H. Visser (red.), Austrian Economics: Roots and Ramifica­tions Reconsidered, MCB University Press, Bradford 1989.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/13213
Eigen vermogen en inves­teringen in Nederland, Tijdschrift voor economie en management, jrg. 32 no. 3, 1987, blz. 257-272. Met H.G. Eijgenhuijsen en J. Koelewijn.
De dollar en de Amerikaanse betalingsbalans, Maandschrift Economie, jrg. 5l no. 3, 1987, blz. 220-241.
Recente ontwikkelingen in de monetaire theorie, Economisch Statistische Berichten jrg. 72 no. 3602, 15-22.4.1987, blz. 359-367.
Capital Ratios, Own Funds and Investment In the Netherlands, National Westminster Bank Quarterly Review, February 1987, pp. 39-50.With H.G. Eijgenhuijsen and J. Koelewijn.

­

L'uso privato dell'ECU, Economia e credito, 1986 nr. 1, pp. 51-69.
Loanable Funds Theory versus Liquidity Preference Theory: A Comment, De Economist, jrg. 134 no.1, 1986, blz. 109-'10.
Het verslag over 1984 van De Nederlandsche Bank, Economisch Statisti­sche Berichten, jrg. 70 no. 3507, 29.5.1985, blz. 516-520.
The squeezing of the Dutch universities, Higher Education Review, vol. 16 no. 2, 1984, pp. 35-49. With Koos Alders.
Silvio Gesell, een geniale "monetary crank", Economisch Statistische Berichten, jrg. 68 no. 3402, 27.4.1983, blz. 370-'72.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9202
De overheid en de vermogensmarkt, Maandblad voor accountancy en be­drijfshuishoudkunde, jrg. 57 no. 7/8, 1983, blz. 359-'68.
Monetary Policy in an Open Economy with Private Debt: Another Variation on the IS/LM Theme, De Economist, jrg. 130 no. 2, 1982, blz. 264-282.
Uitbuiting van arme landen door rijke landen, Maandschrift Economie, jrg. 45 no. 7/8, 1981, blz. 285-304.
Het verslag van De Nederlandsche Bank over het jaar 1980, Economisch Statistische Berichten, jrg. 66 no. 3305, 20.5.1981, blz. 472-479.
Internationale stagflatie bij vaste en flexibele wisselkoersen. De preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Economisch Statistische Berichten, jrg. 64 no. 3189, 24.1.1979, blz. 89-96.
Monetaire aspecten van het financieringstekort van de overheid, Econo­misch Statistische Berichten, jrg. 63 no. 3153, 1978, blz. 464-'7.
Denken over stagflatie, Maandschrift Economie, jrg. 42 no. 8/9, 1978, blz. 452-'74.
Marx on Money, Kredit und Kapital, vol. 10 no. 2, 1977, pp. 266-'87.
Inflatie en de ruilvoet van ontwikkelingslanden, Economisch Statisti­sche Berichten, jrg. 61 no. 3043, 1976.
Non-tâtonnement prijsvorming, Keynes en de monetaire economie, Maand­schrift Economie, jrg. 39 no. 3/4, 1974-'5.
Keynes en de neoklassieken: een herinterpretatie, De Economist, jrg. 120 no. 1, 1972.
Neutraal geld, een overzicht, De Economist, jrg. 119 no. 4, 1971.
Buitenlandse arbeidskrachten en de volkshuishouding, Economisch-Statis­tische Berichten, jrg. 55 no. 2760, 1970.
Voor een ons goud is 35 dollar genoeg, Economisch-Statistische Berich­ten, jrg. 54 no. 2698, 1969.
De voorraden internationale likwiditeiten, Maandschrift Economie, jrg. 33 no. 6, 1969.
Ontwikkelingslanden: één procent en invoerrechten, Economisch-Statisti­sche Berichten, jrg. 53 no. 2631, 1968.
editorials en andere tijdschriftartikelen/editorials and other magazine articles
Vormt de lage koers van de euro een probleem?, Vraag van de week, ESB 95:4587, 11 juni 2010, blz. 384.
Fisher, Minsky en de kredietcrisis: ingebakken instabiliteit, Fiducie 16:3, 2009, blz. 38-42. Beschikbaar op http://staff.feweb.vu.nl/hvisser.
Een gigant uit een voorbij tijdperk: John Kenneth Galbraith (1908-2006), Wapenveld 56:3, 2006, 33-35.
Hoed je voor profeten, dat zijn gevaarlijke lieden, Vuurwerk #3, jrg. 2, mei 2006, blz. 10-17.

http://staff.feweb.vu.nl/hvisser (geschiedenis van de economische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam)
Neoliberaal, goh wat erg, Kwartaalschrift Economie 3:2, 2006, 121-123.
Islamitisch financieren, Avenir/Economisch Bulletin 10:5, 2004, blz. 30-31.
Islamitisch financieren, Speakers Academy e-Magazine, oktober 2004, www.speakersacademy.nl
Lissabon: weinig reden tot juichen, in @europa 1:20, 9 maart 2002
There’s no such thing as a free lunch, ESB 86:4311, 25 mei 2001, blz. 447.
De Nobelprijs voor Robert Lucas en de terugkeer van de overheid, Maand­schrift Economie jrg. 60 no. 2, 1996, blz. 97-99.
Ontwikkelingssamenwerking, Maandschrift Economie 57:4, 1993, blz. 257-260.
Oostenrijkse economie, Maandschrift economie, jrg. 54 no. 2, 1990, blz. 81-82.
De Japanse uitdaging, Maandschrift Economie, jrg. 53 no. 4, 1989, blz. 245-247.
Alternatief beleggen, Economisch Bulletin, jrg. 22 no. 2, 1990, blz. 6-9.
Het koersverloop van de dollar, VBA Journaal, jrg. 4 no. 1, 1988, blz. 10-14, 19.
De bedreigde vrijhandel, Maandschift Economie, jrg. 51 no. 6, 1987, blz. 408-409.
De Verenigde Staten in de wereldeconomie, Economisch Bulletin, jrg. 18 no. 8, 1987, blz. 20-22.
Nobelprijswinnaars economie, Economisch Bulletin jrg. 18 no. 6, 1987, blz. 4-7, jrg. 18 no. 7, 1987, blz. 20-23.
Wat is voordeliger: subsidies of een goede infrastructuur?, SMO Berich­ten, jrg. 12 no.3, 1986, blz. 3-5.
De universiteit in de literatuur, Economisch Bulletin jrg. 17 no. 2, oktober 1985.
Financiële crises, Ekonomisch Bulletin jrg. 16 no. 7, 1985, blz. 14-17.
Het IMF: waartoe dient het en hoe werkt het?, Magazine Jason, jrg. 9 no. 1, februari 1984, blz. 2-11.
De werkgelegenheid in het Duitsland van Hitler, VU-magazine, jrg. 10 no. 9, 1981, blz. 337-'48.
Kan de interest omlaag?, Economenblad, jrg. 3 no. 13, 24 juni 1981.
Allende, een mythe, Intermediair, jrg. 16 no. 44, 31.10.1980.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9019


De kalme crisis van de dollar, Hervormd Nederland, jrg. 34 no. 47, 1978, blz. 8-9.
Het financieringstekort van de overheid; commentaar op Bestek '81, Nederlandse Gedachten, jrg. 34 no. 41, 14 oktober 1978.
Speculatie en prijsopdrijving, Nederlandse Gedachten, jrg. 34 no. 37, 16 september 1978.
Inflatie, werkloosheid, het marktmechanisme en de politiek, Anti-revo­lutionaire staatkunde, jrg. 49 no. 11, 1976.
Betere lastenverdeling, minder produktieverlies en hogere arbeids­vreugde met vrijwilligersleger, Nederlandse Gedachten, jrg. 32 no. 8, 1976.
Dollars, francs, marken en guldens; achtergronden van een valutacrisis, Nederlandse Gedachten, jrg. 27 no. 23, 1971.
Nogmaals: vervoer en accijns in het nieuwe OB-systeem, Bedrijfsvervoer, jrg. 21 no. 14, 1967.
gepubliceerde interviews/published interviews
interview door Joost van den Akker in Bank- en Effectenbedrijf 58:6, juni 2008, blz. 4 – 7; http://www.bankeneffectenbedrijf.nl/B-E/Externe-Omgeving/Interview--Hans-Visser.aspx
interview, met anderen, in Toezicht in financiële markten: Terugblik en perspectief, NVB, Amsterdam 2008.
Gaat de islam ons geld redden? interview door Frederieke Hegger, One World,

19-05-2013, http://www.oneworld.nl/lezen/interview/gaat-de-islam-ons-geld-reddenrapporten/reports
Leveren uitgaande directe buitenlandse investeringen een bijdrage aan productiviteitsverbetering, innovatie en economische groei in de binnenlandse economie?, Onderzoeksreeks van het Ministerie van Economische Zaken PUBnr 05BEB06, 2005, 36 blz.
Stock Market Prices, the Exchange Rate, Technical Trading and the Boom Bust Cycle of the Emerging Market Countries, IDPAD Occasional Papers and Reprints 1998-1, ICSSR, New Delhi en WOTRO, The Hague 1998, 29 pp. With J. ter Wengel and B. Vogelvang,
Stock Markets and International Capital Flows, IDPAD Occasional Papers and Reprints 1998-3, ICSSR, New Delhi en WOTRO, The Hague 1998, 35 pp. With J. ter Wengel.
Geduldkapitaal; samenhang in vraag en aanbod, rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, FEWEC en ESI, Vrije Universiteit, Amsterdam 1993, 92 blz. Met J. Koelewijn, G. van Oirschot en P. Risseeuw.
Investeringen en de financiële infrastructuur, serie Voorstudies en achter­gronden nr. V60, Weten­schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid/­Staatsuitgeverij, 's-Graven­hage 1987, 85 blz. Met H.G. Eijgenhuijsen en J. Koelewijn.
Groeibelemmerende facto­ren en de rol van financiële instellingen bij de financiering van investeringen, onderzoekrapport in opdracht van de WRR, definitieve versie 28.2.1987, 278 blz. + bijlagen. Met H.G.Eijgenhuijsen en J. Koelewijn.
boekbesprekingen/book reviews
Review of Charles R. Geist, Beggar Thy Neigbor; A History of Usury and Debt, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013, Review of Economics 111:1, 2014, 97-99.

Online at springeronline.com 17 November 2013.


Review of Wim Vanthoor, The King’s Eldest Daughter: A History of the Nederlandsche Bank 1814-1998, Boom, Amsterdam 2005, De Economist 155:2, 2007, pp. 245-247.
Bespreking van T. de Graaf, J. Jonker en J.-J. Mobron (eds), European Banking Overseas, 19th-20th Century, Amsterdam: ABN AMRO Historical Archives 2002, in NEHA-Bulletin 17:2, 2003, blz. 46-47.
Review of Gordon de Brouwer, Financial Integration in East Asia in De economist 149:1, 2001, pp. 141-2.
Review of Horst Siebert, The World Economy, in De economist 149:1, 2001, pp. 142-3.
Een zich doorzettende vermaatschappelijking, bespreking van M.M.G. Fase, Tussen behoud en vernieuwing; Geschiedenis va de Nederlandsche Bank 1948-1973, SDU, Den Haag 2000, FD zat. 10.02.2001.
Review of D.H. Aldcroft en M.J. Oliver, Exchange Rate Regimes in the Twentieth Century, Edward Elgar, Cheltenham 1998, in De Economist 148:4, Oct. 2000, pp. 564-5.
Review of W.F.V. Vanthoor, European Monetary Union since 1848: A Political and Historical Analysis, Edward Elgar, Cheltenham 1996. In: De Economist 146:3, 1998, pp. 509-511.
Bespreking van D.C.J. van der Werf, Banken, bankiers en hun fusies, NIBE, Amsterdan 1999, in Bank- en Effectenbedrijf 48:9, 1999, blz. 15-16.
Review of H. Jager, C.J. Jepma en E. Kamphuis, Wereldeconomie in beeld, Academic Service, Schoonhoven 1996, in De Economist 145:3, 1997, pp. 486-7.
Review of P. Davidson and J.A. Kregel (eds), Employment, Growth and Finance, Edward Elgar, Aldershot 1994, in De Economist 144:3, 1996, pp. 499-502.
Review of Meher Manzur, Exchange Rates, Prices and World Trade, in De Economist, Vol. 142 No. 3, 1994, pp. 366-'7.
Review of J.A.H. de Beaufort Wijnholds, L.H. Hoogduin, P.M. Mallekoote, J. de Haan en A.A.T. Wesseling (red.), Monetaire diagnose en therapie; een selectie uit het werk van prof. dr. G.A. Kessler, oud-directeur van De Nederlandsche Bank, NIBE, Amsterdam 1991. De Economist 141:2, 1993, blz. 304-306.
Bespreking van J.R. Voûte, Hypotheekbanken vroeger en nu, in Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 39 no. 9, 1990, blz.41-42.
Review of B.P. Pesek, Microeconomics of Money and Banking and Other Essays, 1988, in De Economist, vol. 138 no. 2, 1990, pp. 203 - 205.
Review of Margaret Garritsen de Vries, Balance of Payments Adjustment, 1945 to 1986. The IMF Experience, IMF, Washington 1987. De Economist, vol. 137 no. 3, 1989, pp. 373-374.
Kredietgolven en geldwolven; bespreking van Adam Smith, The Roaring '80s, NRC Handelsblad, 2 maart 1989.
Bankers' Banquet; bespreking van Daniel Burstein, Yen! Japan's New Financial Empire and Its Threat to America, Intermediair, jrg. 25 no. 1/2, 1989, blz. 37.
Review of J. Williams, The Economic Function of Futures Markets, in De Economist, vol. 136 no. 2, 1988, pp. 277-'78.
Huiswerk voor moderne economen, NRC Handelsblad, 20 januari 1988. Be­spreking van Pelican History of World Economy.
Bespreking van R.T. Griffiths (ed), The Netherlands and the Gold Standard, 1931-1936, Maandschrift Economie, jrg. 51 no. 6, 1987, blz. 487-488.
Memoires van een tevreden bankier, NRC Handelsblad, 3 juni 1987. Be­spre­king van O. Emminger, D-Mark, Dollar, Währungskrisen.
Twee dissertaties in één, Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 36 no. 5, blz. 155-'7. Bespreking van M. Quintyn, De uitvoerbaarheid van een geld­groeibeleid.
Review of J. Zijlstra, Gematigd Monetarisme, De Economist, vol. 134 no. 3, 1986, pp. 387-`8.
Review of G.Illing, Geld und asymmetrische Information, De Economist, vol. 134 no. 2, 1986, pp. 241-'2.

Bespreking van E. den Dunnen, Instrumenten van het geld- en valuta-marktbeleid in Nederland, Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, jrg. 90 no. 1067, 1986, blz. 50-'1.
Bespreking van J. Koning, G.P.L. van Roij en J.J. Sijben (red.), Zicht op bancaire en monetaire wereld, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1984, in Bank-en Effectenbedrijf, jrg. 33 no. 8/9, blz. 260.
Bespreking van E.J. Bomhoff, Monetary Uncertainty, in Bank-en Effecten­bedrijf, jrg. 33 no. 3, maart 1984, blz. 91-'2.
Review of P.D. van Loo, A Sectoral Analysis of the Dutch Financial System, De Economist, jrg. 132 no. 4, 1984, pp. 510-'11.
Review of E. den Dunnen, M.M.G. Fase en A. Szász (red.), Zoeklicht op beleid, De Economist, vol. 131 no. 3, 1983, pp. 444-'5.
Review of P.R. Brahmananda, Growthless Inflation by Means of Stockless Money, Bombay 1980, De Economist, vol. 130 no. 4, 1982, pp. 569-571.
Bespreking van P.F. Verhaar, De internationale obligatiemarkt, Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 31 no. 12, 1982, blz. 392.
Bespreking van A. Knoester, Over geld en economische politiek, Interme­diair, jrg. 17 no. 13, 27.3.1981, blz. 26.
Bespreking van A. Knoester, Over geld en economische politiek, Maand­schrift Economie, jrg. 45 no. 6, 1981, blz. 281-'4.
Bespreking van J.J. Sijben, Rationele verwachtingen en de monetaire politiek, Economisch Statistische Berichten, jrg. 66 no. 3307, 3.6.1981, blz. 542-'3.
Review of A. Nentjes, Van Keynes tot Keynes, De Economist, vol. 127 no. 2, 1979.
Review of P. Korteweg and P.D. van Loo, The Market for Money and the Market for Credit, De Economist, vol. 126 no. 4, 1978.
Bespreking van Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten, Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 91 no. 2, 1978, blz. 328.
Review of D.W. Goedhuys, Money and Banking, De Economist, vol. 125 no. 3, 1977.
Bespreking van J.J. Sijben, Geld en economische groei, Maandschrift Economie, jrg. 39 no. 9, 1975.
Review of P. Coffey en J.R. Presley, European Monetary Integra­tion, De Economist, vol. 120 no. 6, 1972.
Review of R.G. Lipsey, The Theory of Customs Unions, De Economist, vol. 119 no. 3, 1971.
Review of M.A.G. van Meerhaeghe (ed.), Economics: Britain and the EEC, De Economist, vol. 118 no. 6, 1970.
Review of J.O.N. Perkins, International Policy for the World Economy, De Economist, vol. 118 no. 4, 1970.
dagbladbijdragen/contributions to newspapers

Zonder financieel beleid gaat het beter, Trouw vr 8 mei 2009.


Twee hoeraatjes voor de zondige markteconomie, Trouw vrijdag 23 december 2005.
Landbouwsubsidies, Trouw donderdag 18 augustus 2005.
Behandel suiker als een gewoon product, NRC Handelsblad dinsdag 5 juli 2005.
columns:

Prestatiecontracten en de geest van Pim, FD woensdag 8 januari 2003.

De sterkste is verkeerd bezig, FD vrijdag 14 februari 2003.

Economische faculteiten blijven in gebreke, FD do. 20 maart 2003.

De conjunctuur, JP en Lao Tse, FD ma. 5 mei 2003.

Nederland heeft toekomst als handelsland, FD ma. 26 mei 2003.

Europees landbouwbeleid wordt iets minder bizar, FD di. 17 juni 2003.

Opwindend en levendig bietenland, FD wo. 23 juli 2003.

De flexibiliteit dreigt de mensen plat te walsen, FD ma. 18 augustus 2003.

Minister Veerman, hoe dwingt u mensen goed te zijn?, FD wo. 24 sept. 2003.

Vrije handel verzandt in vrijhandelszones, FD di. 21 oktober 2003.

Een federale EU op beperkt aantal beleidsterreinen, FD vr. 1 februari 2002.

Debat over zorgen antiglobalisten heeft zin, FD do. 21 februari 2002.

Euro vraagt meer flexibiliteit in de lonen, FD do. 14 maart 2002.

Hoera, de Saudi’s komen, FD vr. 12 april 2002.

De dollarkoers is een Amerikaans probleem, FD vr. 10 mei 2002

Nederland is een spaghettirepubliek, FD zat. 8 juni 2002

Hinderlijke vragen van de kerken, FD do. 11 juli 2002

Reputatie, transactiekosten en ministerschap, FD ma. 22 juli 2002

De euro als internationaal geld, FD do. 1 aug. 2002

Het Stabiliteitspact handhaven en toch herzien, FD do. 26 september 2002.

Te mooi om waar te zijn, FD vr. 25 oktober 2002.

Uitbreiding EU goed voor uitvoer én voor invoer, FD do. 21 november 2002.

Het conservatisme van de SP, FD ma. 23 december 2002.

Conjunctuur bestaat nog, FD vr. 5.1.2001

Griekenland en de euro-doemdenkers, FD vr. 19.01.2001

Suiker, een zuur verhaal, FD do. 22.02.2001

Dure landen, goedkope landen en uitbreiding EMU, FD do. 15.03.2001

Hormonen, opportunity costs en bevrijdingslegers, FD vr. 19.04.2001

De markt en de ondergang van de beschaving, FD do. 10.05.2001.De ECB versus de Fed, FD do 5 juli 2001

Wankelende peso, FD wo. 18.07.2001

Macht en tegenmacht, FD di. 28.08.2001

Minister Herfkens en de antiglobalisten, FD ma. 17.09.2001

Tobin tax als haarlemmerolie, FD ma. 1.10.2001

TRIPS en medicijnen voor de armen, FD vr. 26.10.2001

Stuur Jean-Claude Trichet naar Buenos Aires, FD do.8.11.2001.

De hoge prijs van stijgende welvaart, FD do. 5.12.2001.

Wisselkoers is niet slechts speelbal van kapitaalverkeer, FD 14.1.2000.

Flexibilisering is mooi, maar denk om inkomensverdeling, FD 10.2.2000.

Leve de anti-dumping, FD 11.3.2000.

VS bepalen discussie over toekomst IMF, FD 6.4.2000.

Currency boards en dollarisatie, FD 9.5.2000.

Euro meest gebaat bij onverstoorbare Duisenberg, FD 11.5.2000 p. 15.

Vervang kunstsubsidies door vouchers voor bezoekers, FD 22.6.2000.

Globalisering en de inkomensverdeling, FD 14.7.2000.

Economische boycots treffen zelden doel, FD 4.8.2000.

Economen vertellen verhalen, maar geen verhaaltjes, FD 11.9.2000.

Interventies helpen, soms, FD 28.9.2000.

Inflatie binnen EMU mag een beetje uiteenlopen, FD vrijdag 20.10.2000.

Voor euroschmerz bestaat geen reden, FD 16.11.2000.
Euromunt heeft niet alleen maar voordelen, NRC Handelsblad 20.1.1996.
Aan buitengrenzen EU geldt gewone economische logica plots niet meer, Trouw 30.11.1995.
Groeien of specialiseren, NRC-Handelsblad 28.3.1990.
Markt en IMF doen het ondanks gebreken nog niet zo slecht, Trouw 27 oktober 1988.
De Miljoenennota: blijven we maar aanmodderen?, Trouw, 16.9.1981.

  • Islamitisch bankieren: Van religieuze principes naar financiële transactiestructuren , Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011, 15-31.
  • beschikbaar op

  • Dovnload 157.03 Kb.