Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Publiciteit en etalage tweede graad bso

Dovnload 0.51 Mb.

Publiciteit en etalage tweede graad bsoPagina1/3
Datum25.09.2018
Grootte0.51 Mb.

Dovnload 0.51 Mb.
  1   2   3Publiciteit en etalage

tweede graad bso

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2015/7841/001

Vervangt leerplan D/2000/0279/014 vanaf 1 september 2015
Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Inhoud


 1. Inleiding en situering van het leerplan

  1. Aanleiding tot de vernieuwing

In 2011 werd het leerplan van het specialisatiejaar bso Publiciteit en illustratie grondig vernieuwd. Dit leerplanwerk betekende de start van een beweging (weliswaar in omgekeerde richting) om de leerplannen van het studiegebied Decoratieve technieken op mekaar te laten aansluiten. Vervolgens werd het leerplan Publiciteitsgrafiek voor de 3de graad bso vernieuwd en ligt hier de vernieuwing voor de 2de graad voor.

  1. Visie op de studierichting

De 2de graad ‘Publiciteit en etalage bso’ is een praktijkgerichte opleiding die de voorbereiding vormt voor een verdere vakopleiding in de 3de graad.

De 2de graad moet een zo algemeen en breed mogelijke basis bieden. Het is daarom belangrijk dat de artistieke en esthetische vorming van de leerling altijd centraal staat.

De 2de graad biedt niet alleen een kennismaking, maar vooral ook een stevige onderbouw waarbij de leerlingen voeling krijgen met de inhoud van beide facetten, namelijk ‘publiciteit’ enerzijds, ‘etalage’ anderzijds, zonder daarbij te specialistisch te worden, zodat ze op het einde van de 2de graad een bewuste keuze kunnen maken.


 1. Beginsituatie en instroom

De instapvereisten zijn de algemene toelatingsvoorwaarden voor een 2de graad bso. Belangrijk is dat leerlingen interesse hebben in/open staan voor de creatieve/esthetische en de technisch uitvoerbare aspecten van de studierichting.

Zij-instromers in het 2de leerjaar van de 2de graad bso Publiciteit en etalage zijn bereid zich bij te werken en zich daarin te laten begeleiden. 1. Logisch studietraject

  1. Doorstroming naar de 3de graad

Vanuit de bredere basisvorming in de 2de graad kunnen de leerlingen een verantwoorde studiekeuze maken in de 3de graad. Dat betekent concreet dat de leerlingen uit de 2de graad Publiciteit en etalage bso moeiteloos kunnen doorstromen zowel naar de 3de graad Etalage en standendecoratie bso als naar 3de graad Publiciteitsgrafiek bso.  1. Tewerkstelling

Op het einde van het 2de leerjaar van de 3de graad hebben de leerlingen van Etalage en standendecoratie bso de kennis en de vaardigheden verworven om te starten met een beroep in decoratie- en etalageateliers, schildersbedrijven en bij standenbouwers, decorbouwers voor toneel, film en televisie. Afgestudeerden kunnen ook terecht bij typische bedrijven die te maken hebben met schildertechnieken, textielbedrukking, ontwerp en uitvoering van objecten en praalwagens voor stoeten en processies. Daarnaast kan gewerkt worden in bedrijven die te maken hebben met vormgeving in de ruimste zin van het woord.

Op het einde van het 2de leerjaar van de 3de graad hebben de leerlingen van Publiciteitsgrafiek bso de kennis en de vaardigheden verworven om te starten met een beroep in de grafische sector. Tewerkstelling is mogelijk in reclame-, ontwerp-, illustratiebureaus, beletteringsbedrijven, verpakkingsnijverheid, (zeef)drukkerijen ...  1. Verder studeren in een specialisatiejaar bso

Heel wat leerlingen zullen na het 2de leerjaar van de 3de graad Etalage en standendecoratie bso doorstromen naar het specialisatiejaar:

 • Decor- en standenbouw bso

Heel wat leerlingen zullen na het 2de leerjaar van de 3de graad Publiciteitsgrafiek bso doorstromen naar het specialisatiejaar: 1. Christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale persoon na waarbij het christelijke mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook altijd na te streven tijdens alle handelingen:

 • respect voor de medemens;

 • solidariteit;

 • zorg voor milieu en leven;

 • respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen;

 • vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen.
 1. ©L.Breugelmans
  Opbouw en samenhang

In dit leerplan gaat de aandacht naar de samenhang tussen de verschillende delen die zijn opgenomen in de mindmap. Zowel in publiciteit als in etalage vinden we gemeenschappelijke aspecten. In beide componenten vertrekken doelen vanuit waarnemen en gebruiken de leerlingen een gemeenschappelijke beeldtaal om uiteindelijk een opdracht vorm te geven en te presenteren. Die drie elementen vormen dan ook de rode draad doorheen dit leerplan en kan als basis dienen voor de verschillende aspecten: beeldcreatie, publicitair design, print & sign, etaleren en productpresentatie, en kunstinitiatie.
  1   2   3

 • Inhoud Inleiding en situering van het leerplan Aanleiding tot de vernieuwing
 • Visie op de studierichting
 • Beginsituatie en instroom
 • Logisch studietraject Doorstroming naar de 3de graad
 • Tewerkstelling Op het einde van het 2de leerjaar van de 3de graad hebben de leerlingen van Etalage en standendecoratie bso
 • Verder studeren in een specialisatiejaar bso Heel wat leerlingen zullen na het 2de leerjaar van de 3de graad Etalage en standendecoratie bso

 • Dovnload 0.51 Mb.