Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Puzzel 1 Een Volendamse longziekte ontdekt

Dovnload 0.59 Mb.

Puzzel 1 Een Volendamse longziekte ontdektDatum23.11.2018
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.

Puzzel 1

Een Volendamse longziekte ontdekt

Onderzoekers van het VU medisch centrum in Amsterdam hebben van een bepaald gen een allel ontdekt dat de erfelijke chronische longziekte PCD veroorzaakt. Dit allel komt in Volendam relatief veel voor. Veel inwoners van Volendam stammen af van slechts zeven ‘oerfamilies’. PCD of primaire ciliaire dyskinesie is een aandoening waarbij de trilharen in de longen slecht werken of zelfs ontbreken, zodat ontstekingen in de longen ontstaan. Als beide ouders drager zijn van het allel van dit gen voor PCD, is er een kans van 25 procent dat hun kind de longziekte PCD heeft.


Een stel uit Volendam met kinderwens komt op het spreekuur van de huisarts. Er is bij hen nog geen bloedonderzoek gedaan en ze willen graag weten hoe groot voor hen de kans is op een kind met PCD. Zelf hebben ze de aandoening niet. De vrouw vertelt dat haar ouders de ziekte ook niet hebben, maar dat haar zus PCD heeft. Ook de broer van de man heeft PCD, zijn ouders niet.
Hoe groot is de kans dat wanneer deze vrouw van haar man in verwachting raakt, het kind PCD heeft? Geef je antwoord in de vorm van een zo klein mogelijke breuk.
Antwoord voor de escape room is de noemer van die breuk


Puzzel 2
Aërobe dissimilatie

Bij de aërobe dissimilatie van koolhydraten wordt een drietal deelprocessen onderscheiden:- de glycolyse;
- de citroenzuurcyclus;
- de oxidatieve fosforylering.
In de afbeelding hiernaast is een dierlijke cel schematisch weergegeven. Een aantal plaatsen is met cijfers (1 t/m 9) aangegeven.Op welke van deze plaatsen vindt de citroenzuurcyclus plaats?


Op welke van deze plaatsen vindt glycolyse plaats?

Hoeveel mol ATP kan er in de oxidatieve fosforylering gesynthetiseerd worden bij gebruik van 1 mol FADH2 en hoeveel bij gebruik van 1 mol (NADH + H+)?


FADH2 NADH + H+

1 2


2 1

2 3


3 3

4 2


4 6
Tel alle antwoorden van puzzel 2 bij elkaar op


Antwoord puzzel 1: 9


Antwoorden puzzel 2 (6 + 9 + 2 + 3) = 20
Antwoord puzzel 3: Vermenigvuldig de getallen van puzzel een en twee. Dit is de code van het slot.
Slotcode wordt dan 180

  • Puzzel 2 Aërobe dissimilatie

  • Dovnload 0.59 Mb.