Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


PvdA ~~Waterschap Brabantse Delta~~~~

Dovnload 9.63 Kb.

PvdA ~~Waterschap Brabantse Delta~~~~Datum18.07.2017
Grootte9.63 Kb.

Dovnload 9.63 Kb.

PvdA ~~Waterschap

Brabantse Delta~~~~

Bergen op Zoom, 15 mei 2011.


Aan het DB van waterschap Brabantse Delta.
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft in de AB vergadering van 13 april jl. aandacht gevraagd voor de ernstige verontreiniging van de Aa of Weerijs in Zundert. Aanleiding was een artikel in BN/De Stem van 25 maart jl., waarin dijkgraaf Joseph Vos reageert op alarmerende berichten van de BMF over de betreffende verontreiniging, die onaanvaardbaar hoog zou zijn. In de betreffende AB vergadering heeft mijn fractie al aangegeven verbaasd te zijn door de sterk relativerende zo niet laconieke reactie van de dijkgraaf in de betreffende krant. Mijn fractie heeft vervolgens een aantal schriftelijke vragen aangekondigd, die u hieronder aantreft.

A. De dijkgraaf zegt dat de onderzoeksresultaten (verontreinigingen)onaanvaardbaar zijn.

 1. Wat betekenen de aangetroffen verontreinigingen in de Aa of Weerijs vertaald naar de KRW normen?,

 2. Zijn er verboden (bestrijdings)middelen aangetroffen, zo ja om welke stoffen gaat het dan en wat waren de aangetroffen waarden?,

 3. Kan het waterschap in 2015 voldoen aan de gestelde KRW normen?,

 4. Zo ja, welke maatregelen zijn nodig om aan deze normen te voldoen en welke stappen zijn er al gezet?,

 5. Zo nee, wat zal de strategie zijn om sancties vanuit “Brussel” te voorkomen?,

 6. Indien de resultaten zoals de dijkgraaf in BN De Stem aangeeft, onaanvaardbaar zijn, waarom zijn er dan na 2006 geen nieuwe metingen verricht?,

 7. Wat is het programma voor de toekomst voor wat betreft de monitoring van de beken rond Zunderet?,

 8. De PvdA fractie vraagt u het onderzoeksrapport uit 2006 met de resultaten aan het Algemeen Bestuur toe te zenden.B. U zegt dat er geen risico’s zijn of waren.

 1. Is er geen tegenstrijdigheid tussen de door u genoemde onaanvaardbare onderzoeksresultaten en uw opmerking dat er geen risico’s zijn?,

 2. Mijn fractie vraagt u uit te leggen wat de onaanvaardbare onderzoeksresultaten voor effecten hebben op de flora en fauna in en om het water van de Aa of Weersijs,

 3. Welke effecten hebben de aangetroffen verontreinigingen voor de flora en fauna?.C. Afspraken met de boomtelers in Zundert.

 1. Wat waren de afspraken met de boomtelers om de aangetroffen verontreinigingen te voorkomen?, de fractie van de PvdA verzoekt u deze afspraken aan het Algemeen Bestuur toe te zenden,

 2. Hoeveel boomtelers zijn er in het betreffende gebied die voor wat betreft hun afwatering afhankelijk zijn van de Aa of Weerijs?, met hoeveel van hen heeft u de onder C1 bedoelde afspraken gemaakt?,

 3. In het interview geeft de dijkgraaf aan dat er geen noodzaak was om na 2006 nieuwe metingen te verrichten vanwege afspraken met de boomteelt. Hoe luiden deze afspraken?,

 4. U geeft aan dat als uit de aankomende metingen in dit jaar geen verbetering opleveren, er een “probleem” is. Kunt u aangeven wat dat probleem dan is en hoe u dat denkt te gaan oplossen?,

 5. Tegelijk lijkt het in het interview dat u vrij machteloos staat tegenover het gebruik van (verboden) bestrijdingsmiddelen o.a. door de opmerking dat de verantwoordelijkheid ligt bij de boomtelers. Voor mijn fractie is dat een onbegrijpelijke en ongewenste opmerking omdat het waterschap toch primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De PvdA fractie wil van u weten wat nu precies de mogelijkheden zijn van het waterschap om op te treden tegen misbruik van bestrijdingsmiddelen. Voorts vraagt mijn fractie hoe vaak er de afgelopen 5 jaar controles zijn geweest bij de boomtelers in het betreffende gebied.

Namens de fractie van de Partij van de ArbeidFlip Aertssen

 • A. De dijkgraaf zegt dat de onderzoeksresultaten (verontreinigingen)onaanvaardbaar zijn.
 • B. U zegt dat er geen risico’s zijn of waren.
 • C. Afspraken met de boomtelers in Zundert.

 • Dovnload 9.63 Kb.