Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Q&A bij de documentaire hiv hiv hoera Is het verantwoord dat Pauline uit hiv hiv hoera zonder condooms vrijt met haar hiv-negatieve partners?

Dovnload 21.34 Kb.

Q&A bij de documentaire hiv hiv hoera Is het verantwoord dat Pauline uit hiv hiv hoera zonder condooms vrijt met haar hiv-negatieve partners?Datum28.03.2019
Grootte21.34 Kb.

Dovnload 21.34 Kb.

Q&A bij de documentaire HIV HIV Hoera

Is het verantwoord dat Pauline uit HIV HIV Hoera zonder condooms vrijt met haar hiv-negatieve partners?

In het specifieke geval van Pauline is dat inderdaad verantwoord, zoals blijkt uit het gesprek dat zij in de film voert met haar internist. Maar in algemene zin beantwoorden we de vraag of onbeschermde seks met iemand die hiv heeft veilig is, nog steeds met nee. Toch zijn er specifieke situaties waarin de kans op overdracht van hiv nagenoeg afwezig is. Het risico en de mate van veiligheid hangen altijd af van individuele omstandigheden. De beslissing om zonder condoom te vrijen kan iemand alleen goed maken in overleg met de partner en de behandelend arts.

Het Aids Fonds, Soa Aids Nederland en de Hiv Vereniging Nederland hebben de belangrijkste informatie over dit onderwerp op een rij gezet, zodat mensen goed geïnformeerd met hun arts kunnen overleggen. Klik hier om meer te lezen.

Hebben we iets gemist, is het advies over condoomgebruik veranderd?
Nee, al kan hier in specifieke omstandigheden van worden afgeweken. Condoomgebruik blijft de norm. In Nederland weten naar schatting 8.000 tot 10.000 mensen met hiv niet dat zij hiv hebben. Omdat de meeste hiv-infecties worden namelijk veroorzaakt door mensen die NIET weten dat ze hiv-positief zijn, is condoomgebruik bij nieuwe en wisselende partners altijd nodig.

Aan de andere kant willen de Nederlandse organisaties werkzaam in het hiv-veld dat mensen met hiv die met hun hiv-negatieve vaste partner zonder condooms willen vrijen over de juiste informatie beschikken op het moment dat ze met de arts om de tafel gaan zitten. Denk bijvoorbeeld aan heteroseksuele stellen met een kinderwens waarbij een van de partners hiv heeft.Als Pauline zegt dat ze haar keuze baseert op het ‘Zwitserse standpunt’, wat bedoelt ze dan?
Het ‘Zwitserse Standpunt’ verwijst naar een belangrijke studie uit Zwitserland uit 2008. Wetenschappers toonden voor het eerst aan dat, onder specifieke omstandigheden, door behandeling met hiv-remmers het virus niet of nauwelijks meer overgedragen wordt.

Wat zegt het Zwitserse standpunt precies?
Het Zwitserse standpunt stelt dat succesvol behandelde hiv-positieven seksueel praktisch niet meer infectieus zijn als:

Vaste partners in een relatie waarvan de een hiv heeft en de ander niet, kunnen binnen deze relatie onder die voorwaarden overwegen het condoom achterwege te laten.
Zie hier het uitgebreide Zwitserse standpunt in de Nederlandse vertaling

Wat wordt precies bedoeld met ‘een ondetecteerbare viral load?’
‘Viral load’ is de hoeveelheid virusdeeltjes per milliliter bloed. Mensen die niet behandeld zijn kunnen een viral load hebben oplopend tot soms wel een miljoen. Meer virus in het bloed betekent een grotere kans op hiv-overdracht tijdens de seks. Hiv-remmers zijn medicijnen waarmee het hiv-virus wordt onderdrukt. Onder optimale omstandigheden onderdrukken hiv-remmers het virus zodanig dat het niet meer meetbaar is in het bloed. Dit wordt ook wel een ondetecteerbare viral load genoemd. Niet altijd leidt een behandeling tot een ondetecteerbare viral load. De hiv-behandelaar kan via periodieke bloedcontroles vaststellen of hier sprake van is.

Wie zitten er achter het Zwitserse standpunt?
Het standpunt is in 2008 ingenomen door de federale commissie voor aidsvragen, het belangrijkste adviesorgaan van het Zwitserse ministerie van volksgezondheid.

Wat zeggen ze in andere landen?
In Duitsland heeft de Deutsche AIDS-Hilfe een sterk op het Zwitserse standpunt lijkende stelling ingenomen. In Italië hebben Lila en Onlus ook een vergelijkbaar standpunt ingenomen. Lila en Onlus zijn NGO's. Ook het Franse ministerie van volksgezondheid heeft een soortgelijk standpunt ingenomen. Cruciaal verschil is echter dat de Fransen zeggen dat het restrisico misschien te groot is, met name bij anale seks. Zij adviseren daarom onder alle omstandigheden het condoom. 
De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen dat er een sterk verband is tussen viral load en infectiositeit, maar dat hiv-overdracht zelfs in de gunstigste omstandigheden niet valt uit te sluiten en adviseren daarom altijd condoomgebruik.

Hoe staat Nederland in deze discussie?
In mei 2011 is door Aids Fonds, Soa Aids Nederland, het voormalige Schorer en de Hiv Vereniging Nederland een informatiesheet opgesteld die op de websites van alle vier de organisaties geplaatst is. Professionals die te maken krijgen met mensen met hiv en/of hun partners kunnen deze informatie gebruiken om cliënten advies op maat te geven waardoor ze in staat zijn geïnformeerde keuzes te maken. 

Wat is het verschil tussen de Nederlandse opvattingen en het Zwitserse standpunt?
In grote lijnen is de Nederlandse informatiesheet hetzelfde als het Zwitserse standpunt. De specifieke voorwaarden zijn:

ondetecteerbare viral load (minder dan 50 kopieën per ml bloed); de laatste bepaling is niet ouder

dan een half jaar; hij of zij is therapietrouw en laat zich regelmatig controleren.partner hebben geen beschadigingen van het slijmvlies (anus, penis of vagina) door bijvoorbeeld

een recente soa of heftige seks. Ook hebben beiden na de laatste soa check geen risico gelopen op een soa.


Een belangrijk verschil met het Zwitserse standpunt is dat de Nederlandse organisaties vinden dat mensen met hiv niet zonder overleg met hun behandelend arts kunnen besluiten het condoom weg te laten. Omdat het de hiv-negatieve persoon is die mogelijk risico loopt, is noodzakelijk dat de hiv-negatieve partner ook bij dit consult aanwezig is.

Handelt Pauline, de hoofdpersoon uit HIV HIV Hoera, ook volgens de Nederlands opvattingen?
Ja, ze heeft uitgebreid met haar arts het weglaten van het condoom besproken en dit niet op eigen houtje besloten. Volgens Pauline was haar hiv-negatieve partner ook bij de allereerste gesprekken hierover aanwezig. De documentairemaker was hier echter niet bij.

Wat vindt de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren van de Nederlandse informatiesheet?
De Nederlandse Vereniging van Hiv-behandelaren (NVHB) heeft er vooralsnog voor gekozen om het document niet te ondertekenen. Lees hier wat de reden daarvan is. De NVHB zegt onder meer dat grootschalig onderzoek naar de kans op hiv-transmissie bij mannen die anale seks hebben met mannen helaas niet beschikbaar is. Een multicenter Europees onderzoek, waarin deze groep ook opgenomen is, is in 2010 van start gegaan. De NVHB zegt dat al langer bekend is dat de kans op hiv-transmissie tijdens receptieve anale seks veel groter is dan tijdens receptieve vaginale seks. Daarom zijn de meeste hiv-behandelaren van mening dat, in afwachting van het lopende onderzoek, het voorbarig is om in te stemmen met onbeschermde anale seks bij hiv-discordante koppels.

Zijn er sinds het Zwitserse standpunt nog andere studies op dit gebied gedaan?
Ja, in juli 2011 toonde een grote internationale studie aan dat behandeling met hiv-remmers preventief werkt. De kans dat hiv wordt overgedragen neemt met een spectaculaire 96 procent af. De studie werd gedaan onder 1.763 stellen op 13 locaties in Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De ene partner had hiv, de andere niet. Deze studie heeft het definitieve bewijs geleverd dat hiv-behandeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugbrengen van het aantal nieuwe infecties wereldwijd. Tijdschrift Science noemde dit inzicht DE wetenschappelijke doorbraak van 2011. Vanaf dat moment heeft eigenlijk bijna niemand binnen de hiv-aidsbestrijding het nog over het Zwitserse standpunt, maar over ‘Behandeling als Preventie’: succesvolle behandeling met hiv-remmers redt niet alleen mensenlevens, het zorgt er ook voor dat mensen met hiv nauwelijks infectueus meer zijn.

[Einde webpagina]

Links binnen dit document

Bij vraag: Is het verantwoord dat Pauline uit HIV HIV Hoera zonder condooms vrijt met haar hiv-negatieve partners? Met andere woorden: kun je veilig onbeschermde seks hebben met iemand die hiv heeft?

http://www.soaaids.nl/hiv_aids/q__a_hiv_viral_load_en_onbeschermde_seks

Bij vraag: Wat zegt het Zwitserse standpunt precies?
http://www.hivnet.org/images/stories/hivnieuws/zwitsers%20standpunt.pdf

Bij vraag: Hoe staat Nederland in deze discussie?

http://www.soaaids-professionals.nl/documenten/Info_hivserodiscordante_relaties_viralload_en_seks_met_ref_19052011.pdf

Bij vraag: Wat vindt de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren van het Nederlandse standpunt?

http://www.seksoa.nl/content/reactie-nederlandse-vereniging-van-aids-behandelen-op-zwitsers-standpunt

Bij vraag: Zijn er sinds het Zwitserse standpunt nog andere studies op dit gebied gedaan?http://www.hptn.org/research_studies/hptn052.asp

 • Hebben we iets gemist, is het advies over condoomgebruik veranderd
 • Als Pauline zegt dat ze haar keuze baseert op het ‘Zwitserse standpunt’, wat bedoelt ze dan
 • Wat zegt het Zwitserse standpunt precies
 • Wat wordt precies bedoeld met ‘een ondetecteerbare viral load’
 • Wie zitten er achter het Zwitserse standpunt
 • Hoe staat Nederland in deze discussie
 • Wat is het verschil tussen de Nederlandse opvattingen en het Zwitserse standpunt
 • Handelt Pauline, de hoofdpersoon uit HIV HIV Hoera, ook volgens de Nederlands opvattingen
 • Wat vindt de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren van de Nederlandse informatiesheet
 • Zijn er sinds het Zwitserse standpunt nog andere studies op dit gebied gedaan
 • Is het verantwoord dat Pauline uit HIV HIV Hoera zonder condooms vrijt met haar hiv-negatieve partners Met andere woorden: kun je veilig onbeschermde seks hebben met iemand die hiv heeft
 • Wat zegt het Zwitserse standpunt precies http://www.hivnet.org/images/stories/hivnieuws/zwitsers%20standpunt.pdf Bij vraag: Hoe staat Nederland in deze discussie
 • Wat vindt de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren van het Nederlandse standpunt

 • Dovnload 21.34 Kb.