Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Quercetine, altijd gezond?

Dovnload 5.24 Kb.

Quercetine, altijd gezond?Datum31.07.2017
Grootte5.24 Kb.

Dovnload 5.24 Kb.

Samenvatting afstudeeronderzoek

Quercetine, altijd gezond?


J. Foppen
Flavonoïden, voorkomend in onder andere groente, fruit, thee en rode wijn, worden vooral vanwege antioxidatieve effecten beschouwd als gezondheidsbevorderend. Tegenwoordig zijn flavonoïden ook als voedingssupplement verkrijgbaar.
Quercetine, het meest voorkomende flavonoïd in de dagelijkse voeding, is een zeer krachtig antioxidant. Ook quercetine wordt, althans via internet, als voedingssupplement aangeboden, waarbij de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vele malen hoger is dan de gemiddelde dagelijkse consumptie via de voeding.
De chemische eigenschappen die verantwoordelijk gehouden worden voor de antioxidatieve werking van quercetine blijken echter ook aanleiding te kunnen geven tot pro-oxidatieve effecten die mogelijk leiden tot gezondheidsschade.
Voor het opstellen van een risico-evaluatie betreffende de consumptie van grote hoeveelheden quercetine dient kennis van de in vivoeffecten bij fysiologische concentraties aanwezig te zijn.
In voedingsproducten komt quercetine voor in de vorm van quercetineglycosiden die, in tegenstelling tot het quercetine aglycon, hydrofiel zijn en over minder krachtige antioxidatieve eigenschappen beschikken.
De aard van de gekoppelde suikergroep blijkt bepalend te zijn voor de plaats van absorptie en verdere metabolisering.  Quercetine uit uien, quercetineglucoside, wordt op een efficiënte wijze door de dunne darmcel opgenomen. Zeer waarschijnlijk speelt een actief transportproces daarbij een rol. Na opname in de dunne darmcel vindt deglycosylering plaats gevolgd door conjugatie en uitscheiding naar de bloedbaan. Andere quercetineglycosiden ondergaan microbiële deglycosylering in de dikke darm. Daarna kan het quercetine aglycon verder gedegradeerd worden of diffunderen over de dikke darmcel en vervolgens, waarschijnlijk in de lever, conjugatie ondergaan. In plasma wordt quercetine vrijwel alleen in geconjugeerde vorm aangetroffen. Quercetineconjugaten bezitten minder antioxidatieve activiteit dan het quercetine aglycon. Methylquercetine, het meest voorkomende quercetineconjugaat bij ratten, wordt in humaan plasma niet tot nauwelijks aangetroffen. In urine of feces wordt slechts enkele procenten van de geconsumeerde quercetine teruggevonden als quercetineconjugaat of -metaboliet. De metabole route van het overige deel is onbekend. De bijdrage die quercetineconjugaten aan de totale humane plasma antioxidant capaciteit leveren lijkt dan ook gering. Omdat resultaten van in vitro onderzoek zijn gebaseerd op quercetine concentraties 102-103 maal hoger dan de quercetinegehaltes die in plasma voorkomen lijkt de vraag gerechtvaardigd of de in vitro gevonden antioxidatieve effecten wel relevant zijn voor de in vivo-situatie.
De mogelijkheid dat verhoogde quercetineconsumptie leidt tot pro-oxidatieve effecten en/of verstoring van het enzymmetabolisme van bij de metabole omzetting betrokken enzymen, en uiteindelijk dus gezondheidsschade, is niet uitgesloten. Langjarig humaan onderzoek naar de effecten van verhoogde quercetineconsumptie ontbreekt tot nu toe. Op grond van de momenteel beschikbare gegevens kan geen antwoord gegeven worden op de vraag in hoeverre ‘Quercetine altijd gezond is‘.


Dovnload 5.24 Kb.