Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Questionnaire for the oecd port-cities case study

Dovnload 130.6 Kb.

Questionnaire for the oecd port-cities case studyDatum05.04.2017
Grootte130.6 Kb.

Dovnload 130.6 Kb.

Questionnaire for the oecd port-cities case study


The purpose of this questionnaire is to collect key data and information to inform a Port-Cities case study. Each Port-Cities case study will assess the impact of ports on metropolitan economic performance and environmental quality within the context of national growth, quality of life and competitiveness. The answers to this questionnaire will provide the starting point for the Port-Cities case study analysis conducted by the OECD Secretariat, international experts and peer reviewers, and will also allow the OECD Secretariat to compare the results with those of other Port-Cities case studies.

1. Port characteristics and performance

1.1 Port specialisation


In which types of cargo is the port specialised? Please provide throughput volumes, value added and land use per type of cargo (please fill in the enclosed excel-file). What have been the changes over the last decade?

1.2 Port-related employment


How many and what kind of port-related jobs exist in the port and the city-region (please fill in the enclosed excel-file)? What have been the changes over the last decade?

1.3 Port hinterlands


What is hinterland of the port? Please provide volumes of goods unloaded to and loaded from TL 2-regions in Europe (please fill in the enclosed excel-file).

1.4 Port competitiveness


Please provide a self-evaluation of the competitiveness of your port. What are the main competitors of the port? What are critical conditions to remain competitive or become competitive again? (In addition, please provide existing assessments of the port’s competitiveness carried out or commissioned by port, local or national authorities

(see Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam, 2009, Ministerie van Economische Zaken; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Nota Zeehavens bijlage 1, infrastructurele projecten rond Havens Rotterdam en Amsterdam, Min VenW, 2004)

1.5 Environmental indicators


Please provide the following environmental indicators for port and city-region: carbon emissions (tCO2eq), air quality (NOx, SOx, PM10 concentrations), industrial waste generated, types of waste disposal (landfill, incineration, recycling), energy consumption, share of energy consumption generated by renewable, modal shift of landward port traffic (road, river, rail etc).

1.6 Main clients and actors


a.What are the main clients of the port, distinguishing between transport users (shipping lines, stevedores, terminal operators, etc.) and industrial users (manufacturing, heavy industries, etc.), and distinguish domestic from international firms if possible. What have been the changes over last decade?
b.What are the main actors in the logistics flows in which the port forms part, such as forwarders, intermodal operators and integrators?


2. Impact of the port on the city-region

2.1 Costs


a.What are the main investment projects connected to the port currently ongoing? What are the main funding sources of these projects?

a.Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is een groot project. Het omvat ondermeer de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied en de aanleg van 750 hectare nieuw natuur - en recreatiegebied rond Rotterdam. In dit megaproject zijn economie en leefbaarheid in evenwicht. Het project heeft twee hoofddoelen:

PMR geeft een impuls aan de Rotterdamse economie

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en de op drie na grootste haven ter wereld. De haven is belangrijk voor de Nederlandse economie. Maar in de bestaande haven op de Maasvlakte is voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen groeien geen ruimte meer. Daarom wil de Nederlandse overheid de mainport Rotterdam uitbreiden door de aanleg van een nieuw havengebied in de Noordzee (zie de kaart hieronder). Een Tweede Maasvlakte, ofwel Maasvlakte 2.PMR geeft een impuls aan natuur en aan de Rotterdamse leefbaarheid

De uitbreiding van de haven met Maasvlakte 2 mag alléén plaatsvinden als inwoners in de regio Rotterdam er geen hinder van ondervinden. De extra bedrijvigheid moet de leefbaarheid van de inwoners van de regio en de Rotterdamse natuur niet schaden. Daarom vallen er nóg drie projecten onder PMR: • De aanleg van 750 hectare (ha) nieuw natuur- en recreatiegebied rond Rotterdam

 • Een verbetering van de leefbaarheid in en rond de stad Rotterdam

 • Natuurcompensatie rond de nieuwe Maasvlakte 2Waar komt wat?De organisatie van Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam

Wie?

Welke taak?

Eerste en Tweede Kamer

Toezichthouder grote projecten, waaronder PMR

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Coördinatie PMR

Provincie Zuid-Holland

Regionale opdracht: aanleg 750 hectare (ha) nieuw natuur- en recreatiegebied rond Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Lokale opdracht: verbetering van de leefbaarheid in en rond Rotterdam

Rijkswaterstaat

Uitvoering natuurcompensatie Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam

Aanleg Maasvlakte 2

De provincie Zuid-Holland heeft, naast de verbetering van de regionale leefbaarheid, ook andere taken in PMR. Gedeputeerde Staten van de provincie zorgden eind 2008 dat het bestemmingsplan voor de nieuwe Maasvlakte 2 op provinciaal niveau is goedgekeurd. Ook geeft de provincie een financiële bijdrage aan het project Bestaand Rotterdams Gebied.

Project Maasvlakte –Vaanplein (MaVa) . De aanpak van A15 is van groot belang voor de ontsluiting van Regio Rijnmond en in het bijzonder het haven- en industriegebied. Hiervoor dienen de verkeersprognoses van beide projecten (MaVa en Maasvlakte 2) op elkaar te zijn afgestemd met het oog op de te nemen milieumaatregelen.

Binnen het Tracébesluit kunnen deels luchtmaatregelen (in de vorm van luchtschermen) genomen die

noodzakelijk zijn voor het realiseren van Maasvlakte 2.


Containertransferium

De aanleg van Maasvlakte 2 zal zorgen voor meer aanlanding van containers. Transport over de weg (met

name voor binnenlandse bestemmingen) zorgt voor een zwaardere belasting van de reeds zwaarbelaste A15. Containertransport via de binnenvaart naar een transferium in het binnenland zal het transport over de A15 ontlasten. Realisatie van het containertransferium kan de A15 mogelijk al ontlasten tijdens de bouwfase (2010 - 2015).
Amsterdam Noordzeekanaalgebied
Het Amsterdam Noordzeekanaalgebied maakt deel uit van het economisch kerngebied

Noordvleugel Randstad. De goede beschikbaarheid van ruimte en de capaciteit van

overslagfaciliteiten voor diverse typen lading geeft veel mogelijkheden in te spelen op

groeimarkten en nieuwe markten.

De ambitie voor 2020 is een groot haven- en industrieel complex aan het Noordzeekanaal

met een sterke positie in de eindassemblage nabij consumentenmarkten. Assemblagebedrijven

maken daarvoor gebruik van de mogelijkheden voor luchtvracht (aanvoer van

hoogwaardige componenten, afvoer van hoogwaardige producten) via de luchthaven

Schiphol. Daarnaast speelt de Amsterdamse zeehaven een rol in het internationale en

intra-Europese vervoer (shortsea-diensten). Door de verwevenheid met andere in deze

regio gevestigde activiteiten, waaronder de internationale zakelijke en financiële dienstverlening

en logistiek rondom Schiphol, speelt de haven een belangrijke rol in de nationale

economie.
Investment projects “Peaks in the Delta”, Ministry of Economic affairs, Port of Amsterdam
RFID: Radio Frequency Identification

In dit project stond de toepasbaarheid van RFID technologie op de luchthaven Schiphol en de havens van Amsterdam centraal. RFID staat voor Radio Frequency Identification, een techniek voor een track & tracé systeem dat gegevens opslaat en bijhoudt. Zo wordt alle benodigde informatie (van route, tot temperatuur, tot gewicht, tot houdbaarheidsdatum enzovoort) verzameld op een zeer kleine chip. RFID kan helpen bij het foutloos en papierloos maken van vrachtvervoer.

Er werden concrete pilots voor de luchthaven en zeehavens uitgewerkt om aan te tonen dat innovatieve ICT technologie leidt tot een 'best in class' logistieke prestatie met lage administratieve lasten. Hiermee kan de Noordvleugel van de Randstad met haar luchthaven en zeehavens zich beter onderscheiden ten opzichte van de buitenlandse concurrentie.
Bij de ontwikkeling en implementatie van deze innovatieve en generieke oplossingen is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen noodzakelijk. Brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN) nam het initiatief om de betrokken partijen samen te brengen. Provincie Noord-Holland, Topstad Amsterdam, Haven Amsterdam en de Nederlandse douane werkten samen met deelnemende bedrijven als KLM, TNT, Bos Logistics, DHL Global Forwarding en Jan de Rijk.

Atos Consulting had de inhoudelijke projectleiding en de expertise van Cargonaut en SmartLoxs maakten een geïntegreerde technische oplossing mogelijk. De initiële ondersteuning van de overheid zorgde ervoor dat het vliegwiel werd aangezwengeld, waardoor marktpartijen enthousiast werden en er een duurzame samenwerking to stand kwam.

Het complete project werd in juni 2008 afgerond met een groot seminar in de Beurs van Berlage waar alle geïnteresseerden kennis hebben kunnen nemen van de projectresultaten. Kwaliteitsverbetering,  efficiencywinst en integratie van de logistieke ketens blijken daadwerkelijk mogelijk met de elektronische opvolger van de barcode. Enkele concrete conclusies van de deelnemers zijn een kostenbesparing door vermindering van administratieve fouten en -vooral- het herstel daarvan bij de KLM. TNT wees op de tijdsbesparing door het automatisch scannen van de goederen door middel van RFID.


Tender + ranking

2006 – 2

EZ-subsidie

€ 337.475

Status

afgerond

Totale investering

€ 674.950

Looptijd

Augustus 2006 t/m juni 2008

Cofinanciers

Provincie Noord-Holland

Gemeente AmsterdamKarakteristiek(en)

Technische innovatie

Logistieke infrastructuur


Regionale Samenwerking

Overig (SChiphol)

Betrokkenheid bedrijfsleven

TNT, Jan de Rijk,

KLM, DML, Bos Logistiek, Atas, ACNWebsite

www.acn.nl 

Pieken in bereikbaarheid: bedrijventerreinen in de Noordvleugel aansluiten op containerbinnenvaart


Met de mogelijkheid tot containervervoer per binnenvaart ontstaat een alternatief voor dit vervoer over de weg, verbetert de bereikbaarheid over de weg en wordt de aantrekkelijkheid van de regio om te vestigen en te ondernemen, verhoogd.
Haven Amsterdam startte dit driejarige project samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, de Stadsregio Amsterdam en verschillende gemeenten. In de Noordvleugel Randstad worden diverse bedrijventerreinen geschikt gemaakt voor het laden en lossen van containers tussen weg en binnenvaart waardoor goederenvervoer over de weg kan aansluiten op dagelijkse ladingophaaldiensten over water.
De huidige regelgeving is daarvoor niet voldoende uitgewerkt. Met dit project willen de gezamenlijke overheden zorgen dat die voorwaarden wel op orde zijn. Het project moet bijdragen aan oplossingen voor de groeiende congestie op de wegen en moet belangrijke milieuvoordelen opleveren. Uitgangspunt in dit project is een containerbinnenvaartschip met daarop een overslagfaciliteit, omdat veel bedrijventerreinen niet kunnen beschikken over een afzonderlijke overslagfaciliteit op de kade.Tender + ranking

2007 – 8

EZ-subsidie

€ 535.000

Status

Lopend

Totale investering

€ 1.100.000

Looptijd

01-01-2008 tot 31-03-2011

Cofinanciers

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht; de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer, Zaanstad, Almere, Lelystad, Amsterdam

Karakteristiek(en)

Logistieke infrastructuur
Regionale Samenwerking

Noordvleugel

Betrokkenheid bedrijfsleven

EVO, Westfriese Bedrijvengroep, KvK, RON, SADC

Website

http://www.portofamsterdam.com/smartsite19975.dws


Pieken in de Delta projecten Port of Rotterdam


PiD projecten Haven- en Industrieel Complex 2006 - 2010

Projectnaam

Aanvrager

Projectomschrijving

Totale projectkosten

EZ-subsidiebedrag

Co-financiers

2006
Marktplaats voor innovaties in de procesindustrie

STC-Group

Het samenbrengen van de nieuwste technologieën voor de procesindustrie tbv testen, onderzoek, onderwijs, geven van overzicht, stimuleren van implementatie en imagoversterking

497.310

248.650

Gemeente Rotterdam (OBR)

Het masterplan van het Maintenance College Rijnmond

Albeda College

1. Opzetten loopbaancentrrum voor studenten en werknemers. 2. Opzetten van servicepunt voor onderhoud. 3. R&D-punt om vanuit applied tech benadering oplossingen voor bedrijven te faciliteren. 4. MCR en Netwerk bieden een incubatorsituatie voor startende ondernemers.

2.264.000

747.550

Gemeente Rotterdam (OBR)Totaal 2006

€ 2.761.310

€ 996.200
2007
Duurzame instandhoudings-technieken in de procesketen

Albeda College

In dit project werken bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan vergroten van het economisch rendement van het Haven en Industrie Complex door het laten aansluiten van het maintenance onderwijs op de behoeften van het (petro-) chemische bedrijfsleven. Hierdoor wordt de instroom van voldoende gekwalificeerd onderhoudspersoneel vergroot. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Maintenance College Rijnmond (MCR), op het RDM-terrein in de haven.

1.186.360

385.593

Gemeente Rotterdam (OBR)

Van Marktplaats naar Procescentre of Excellence

STC-Group

Het realiseren van een interactief informatie- en simulatiesysteem dat via het web toegankelijk is, waarmee innovaties die door het project "marktplaats voor innovaties in de prodesindustrie" worden gefaciliteerd, beter worden ontsloten naar de markt.

1.955.168

898.093

Gemeente Rotterdam (OBR)Totaal 2007

€ 3.141.528

€ 1.283.687
Projectnaam

Aanvrager

Projectomschrijving

Totale projectkosten

EZ-subsidiebedrag

Co-financiers

2008
Kenniscirkel en Lectoraat Strategische Maintenance Management

Albeda College

In dit project wordt de opgedane kennis, ervaring en samenwerking rond maintenance verder verdiept. Dit betekent het realiseren van maintenance management op strategisch niveau (MBO+ en vooral HBO) voor het bedrijfsleven in de haven van Rotterdam.

736.420

306.583

Gemeente Rotterdam (OBR)

Euroloop, Flow Center of Excellence

Nmi

In dit project wordt Euroloop ontwikkeld tot de meest nauwkeurige test- en kalibratiefaciliteit voor industriële gas- en olieflowmeters wereldwijd. De Euroloop faciliteiten zullen worden gebruikt als platform voor onderwijs en innovatie op het gebied van metrologie.

2.268.490

910.354

Provincie Zuid-Holland / Gemeente RotterdamTotaal 2008

€ 3.004.910

€ 1.216.937
2009
Technopark

Technopark Rotterdam BV

Technopark Rotterdam is de locatie waar bedrijven en onderzoeksinstellingen innovatieve procestechnologie kunnen testen op (semi) commerciële schaal. Het Technopark zal haar hoofdzetel hebben in een gerenoveerde fabriekshal op het terrein van Huntsman Holland BV in de Botlek, maar zal ook faciliteiten leveren voor projecten elders.

2.618.213

1.075.092

Gemeente Rotterdam (OBR) / Provincie Zuid-Holland

Dutch Legal Network

St. Dutch Legal Network for Shipping and Transport

Dutch Legal Network is opgericht om een hoogwaardig niveau van juridische know how op het gebied van scheepvaart en transport in Rotterdam, te behouden.

900.000

292.950

Gemeente Rotterdam (OBR)

Ideale Haven Plus

Havenbedrijf Rotterdam NV

De doelstelling van dit project is om de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen te verbreden, verdiepen en te verankeren. Het gaat dan met name om het vergroten van de bekendheid van de haven onder studenten en aan de andere kant zorgen dat onderwijs beter aansluit op de wensen van het bedrijfsleven.

2.096.733

643.582

Gemeente Rotterdam (OBR) / Provincie Zuid-Holland

Clean Tech Delta Innovatiecluster

Projectbureau Stadshavens Rotterdam

De doelstelling van het project CTD Innovatiecluster is door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid te komen tot snellere ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam-Delft. Het betreft met name innovatie op het gebied van energietransitie en deltatechnologie.

9.038.973

2.492.628

Gemeente RotterdamTotaal 2009

€ 14.653.919

€ 4.504.252
2010
CoCoBob

DSM

In dit project werken DSM en Samskip samen aan de ontwikkeling van een lichtgewicht composiet container. Aan het eind van het project zijn twee prototypes lichtgewicht containers geproduceerd: één 45ft 'gewone' container en één 40ft koelcontainer.

1.302.040

211.615

Gemeente Rotterdam (OBR) / Provincie Zuid-HollandTotaal 2010

€ 1.302.040

€ 211.615Totale projectkosten 2006 - 2009

Totaal EZ-subsidie 2006-2009


€ 24.863.706

€ 8.212.691

Other Randstad projects, harbour related

De A4 Delft - Schiedam en de A13/16 dragen bij aan de ontsluiting van de Maasvlakte en de regio Rijnmond.

Naar aanleiding van de MIRT-Verkenning Regio Rotterdam en Haven: Duurzaam Bereikbaar zullen naar

verwachting enkele planstudies worden gestart die ook bij zullen dragen aan de ontsluiting van de Maasvlakte en regio Rijnmond.b. What are the costs of traffic congestion related to the port?
bAmsterdam:

Voertuigverliesuren (VVU) en kosten Ring A10 (afgerond) op basis van data 2008


 

VVUGemiddelde werkdag

11.500

€ 172.500

Gemiddelde weekenddag

2.100

€ 31.500

Gemiddelde weekdag

8.800

€ 132.000

 

 

 

Totaal jaar (2008)

3.200.000

€ 48.000.000

Berekening Min. I&M
c. What is the environmental impact of the port on the city-region?

d..To what extent does proximity to the port have an impact on attractiveness of housing to residents? (Please provide average housing prices per square metres for different neighbourhoods in the city-region)

d


Scheepvaarkwartier Rotterdam is duidelijk een aantrekkelijke wijk. Precieze gegevens heb ik niet kunnen vinden. Hopenlijk kunnen Rotterdam en Amsterdam die gegevens leveren.

2.2 Benefits


a.What are the port-related tax revenues of local, regional and national authorities?

Antwoord Ministerie van Financiën

Voor DGBEL leidt de afbakening tot een probleem. De Belastingdienst Rotterdam heeft laten weten dat zij geen informatie (mogen) verstrekken over individuele belastingplichtigen zoals het Havenbedrijf Rotterdam. Voor het Havenbedrijf Amsterdam geldt iets soortgelijks. Wij hebben gekeken of er andere mogelijkheden zijn om jullie van info te voorzien, buiten jullie onderzoeks vraag om, maarIin antwoord op onze vraag of er cijfers beschikbaar zijn voor de gehele haven van beide steden, heeft de Belastingdienst laten weten dat alle bedrijven werkzaam in de haven op een individueel niveau staan geregistreerd en dat er geen samengestelde data beschikbaar is of op eenvoudige wijze is samen te stellen.
Uiteindelijk is het antwoord op de vraag van de OESO voor wat betreft de vennootschapsbelasting toch eenvoudiger dan hij op het eerste gezicht lijkt. Het Havenbedrijf Rotterdam – maar ook Havenbedrijf Amsterdam voor zover wij hebben kunnen achterhalen – worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen. Op grond van artikel 2 lid 3 en 7 van de Wet op de vennootschapsbelasting zijn de (huidige) activiteiten daardoor vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting (zie onder meer het jaarverslag 2009 van havenbedrijf Rotterdam). Voor de kerncijfers en jaarverslagen van de haven verwijzen we naar de websites van de havenbedrijven. Voor het Havenbedrijf Rotterdam geldt in ieder geval dat het dividendbelasting moet in te houden over de uitgekeerde winsten (voor het havenbedrijf Amsterdam geldt dat mogelijk ook, maar dat durf ik met de huidige beschikbare info niet met zekerheid te zeggen). Daarbij moet vermeld worden dat de publiekrechtelijke lichamen die de aandelen houden in de haven R'dam de ingehouden dividendbelastingweer kunnen terugvragen. Wij hebben geen inzicht in de afgedragen lokale en provinciale heffingen.
b.What are regional and national jobs multipliers of port activities?

c.To what extent do port activities attract other business activities?

d.What are other benefits that the port has on the city-region? (Please provide past impact studies on the port)


3. Policies

3.1 Policies to improve port competitiveness


What are the main policy goals and instruments of different actors (port authority, local, regional and national government) to improve port competitiveness? (In addition, please provide copies of policy documents and evaluations of past policies in this field)
National government projects


  1. See also Project Mainport Rotterdam (answer to question 2.1.)

  2. See also projects Peaks in the Delta (answer to question 2.1.)

Uitbouw van de internationale concurrentiepositie van Nederland (interne notitie Ministerie EL&I)

Algemeen

In een open wereldeconomie is versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie essentieel. Nederland beschikt daartoe over een goede uitgangspositie. Het combineert een gunstige ligging en vestigingsklimaat en een goed opgeleide beroepsbevolking met een aantal ‘topgebieden’ van bedrijvigheid waarin Nederland wereldwijd excelleert. Samen met het bedrijfsleven wil de overheid deze positie verzekeren en versterken. Daartoe wil het Kabinet een faciliterend en stimulerend beleid op het gebied van infrastructuur, onderwijs, arbeidsmarkt, belastingen en regeldruk combineren met een integraal beleid voor het stimuleren van de topgebieden, Alle relevante vestigings- en ondernemingscondities voor de topgebieden zullen daarin worden aangepakt.

In veel van de topgebieden opereren bedrijven ‘geclusterd’, in ruimtelijke concentraties op korte afstand van elkaar en in samenhang met aanwezige kennisinstellingen. Zulke clusters bevorderen de samenwerking en vormen vaak het visitekaartje van het topgebied of een motor voor de ontwikkeling ervan. Clusters hebben een aanzuigende werking op internationale bedrijven en kenniswerkers en vormen zo kritische massa. De integrale aanpak van topgebieden kan dan ook alleen vorm krijgen door een geïntegreerde agenda voor het topgebied en het cluster te ontwikkelen. Het Kabinet onderstreept dit door in het Regeerakkoord te stellen dat het de bedrijvenclusters maximaal wil faciliteren.

Samen met stakeholders zal het Kabinet de integrale aanpak vanuit het Rijk moeten uitwerken. Een zelfde focus en toekomstgerichte blik vanuit de regio is wenselijk om het geclusterd opereren van bedrijven te faciliteren. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor regionale overheden.


Mainport Rotterdam

 • De Mainport Rotterdam is hét belangrijkste logistieke knooppunt van Nederland. Hij is voorwaardenscheppend voor de logistieke sector en de daaraan gekoppelde bedrijvigheid. De haven is de grootste van Europa en het aantal ‘aanlopen’ per week, ook op de connectie naar Azië en de VS, overstijgt dat van alle andere West-Europese zeehavens.

 • Naast de havengerelateerde logistiek, is de haven thuisbasis voor een belangrijk petrochemisch cluster dat een voorname plek inneemt voor de topgebieden energie en chemie. De ruimtelijke agenda voor deze topgebieden is echter maar beperkt gerelateerd aan de ruimtelijke agenda voor het topgebied logistiek. Deze connectie loopt vooral via de bereikbaarheid en de ruimte voor bedrijvigheid in Rotterdam Rijnmond. Voor alle drie deze topgebieden is het daarom wel zaak de opgaven in de mainport Rotterdam in samenhang te bezien. Vanwege het doorslaggevende belang voor het topgebied logistiek, moet de agenda voor de mainport vooral in het licht van dit topgebied uitgewerkt worden.


Het cluster Mainport Rotterdam: huidige positie

 • Met een overslag van naar schatting ongeveer 430 miljoen ton goederen in 2010 is Rotterdam de grootste zeehaven van Europa. De Rotterdamse zeehaven speelt een centrale rol in internationale maritieme netwerken. De haven is ‘First Port of Call’ in Europa, vooral op de belangrijke Azie-Europa verbindingen maar ook op de vaart met Noord-Amerika (VS, Mexico en Canada). Rotterdam levert zo een buitengewone bijdrage aan de internationale connectiviteit van het in Nederland gevestigde internationale bedrijfsleven.

 • Rotterdam is niet alleen de belangrijkste Europese spil in internationale maritieme netwerken, maar is ook zeer actief in een zich ontwikkelend haven en logistiek netwerk op nationale en Noordwest Europese schaal: de haven is onderdeel van (netwerken van) waardeketens.

 • Het kennisaanbod in het cluster is groot met TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogescholen en TNO alle in het mainport-gebied. Daarnaast is er een sterke link met het Top Instituut Logistiek (DINALOG) in Breda. De R&D-investeringen door de leading firms in het cluster bedroegen € 48 mln. in 2008.

 • Grote spelers zijn ondermeer Havenbedrijf Rotterdam, Shell, BP, ESSO, SBM Offshore, Smit, Boskalis, Maersk Line, ECT en Vopak en E.ON.
  Ambitie

  De ambitie van de Mainport is drieledig; verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland en versterking van de concurrentiepositie van het Mainport Netwerk Nederland. Nederland moet in 2020 de meest efficiënte, innovatieve en duurzame logistieke draaischijf van Europa zijn. Bedrijven in beide mainports—Rotterdam en Schiphol en daarmee verbonden clusters van bedrijvigheid staan aan de lat voor deze opgave. Echter, om deze opgave te realiseren, is het zaak dat niet alleen de bedrijvigheid en kennis in de haven zelf worden gestimuleerd, maar dat optimale synserige wordt gezocht met het netwerk van acherterlandverbindingen en andere havens.

 • De aan de haven verbonden opgave voor het topgebied logistiek is enerzijds de bedrijvigheid in de mainport maximaal te faciliteren, anderzijds om optimaal samen te werken met achterlandverbindingen en knooppunten langs deze verbindingen, en om te komen tot samenwerking met andere zeehavens waar mogelijk en wenselijk (facility sharing, informatiesystemen, douane).

 • Daarnaast moet de Mainport een belangrijke positie verwerven als Clean Tech Delta. De Mainport moet uitgroeien tot meest concurrerende, innovatieve en duurzame ter wereld en hét centrum worden voor onderzoek en demo’s op gebied van energiebesparing, bio-energie en biobased economy. Dit wordt uitgewerkt in de agenda voor de topgebieden chemie en energie.


Hoe kan de rijksoverheid realisatie van de ambities faciliteren?

 1. Realisatie Koepelvergunning Maasvlakte II.

 2. Realisatie nationaal kader voor en (ruimtelijke) facilitering van de ontwikkeling van het Mainport Netwerk Nederland met zeehaven gerelateerde transport en logistieke activiteiten.

 3. Realiseren noodzakelijke achterlandverbindingen via weg, spoor (aansluiting Betuweroute), binnenwateren

 4. Rijksregie (aanwijzingsbevoegdheid) ruimtelijke ordening, inclusief via ruimtelijke reserveringen voor buisleidingen

 5. Beschikbaarheid van water en ruimte garanderen via uitwerking Deltaprogramma Rijnmondgebied. Daarbij is ook van belang: bereikbaarheid van de Mainport en bevaarbaarheid binnenwateren ten behoeve van doorstroming naar achterland.

 6. Ontwikkeling Stadshavens Rotterdam tbv vestiging logistieke dienstverleners.

 7. Stroomlijnen overheidsinterventies, goede koppeling overheidscommunicatiessytemen met havencommunicatiesystemen

 8. Realiseren level playing field via EU- en IMO-regelgeving, in dat kader versterken duurzaamheid havens en modaliteiten

 9. Garanderen en versterken marktwerking (loodsen)  Kennis

 1. Regisseren marktfocus, specialisatie en samenwerking tussen zeehavens en andere knooppunten.

 2. Versterking innovatief en organiserend vermogen in transport en logistiek (multimodale oplossingen, ketenregie, cross-chain control en samenwerking tussen transportbedrijven). (DINALOG (!) en kennisvalorisatie.  Talent

 1. Aantrekken van gekwalificeerd personeel ism OCW.  Internationaal ondernemen/samenwerken

 1. Ondersteuning bij internationale acquisitie havengerelateerde zakelijke dienstverlening
Verantwoordelijkheid regio

 • Met spoed realiseren logistiek park Moerdijk en alternatief Hoeksche Waard (rijksmiddelen reeds geaccordeerd). Ruimtelijke en planologische facilitering haven en daaraan gekoppelde bedrijvigheid

 • Ruimtelijke en planologische facilitering logistieke knooppunten


Mainport Rotterdam in logistiek netwerkDinalog

The Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog) was established to unroll the Research and Development Program for Logistics and Supply Chain Management. Dinalog will be the (physical and virtual) place where the private sector will cooperate with Centers of Excellence (the Universities) and where Post-Experience Education will be organized3.2 Policies to improve environmental sustainability of ports .What are the main policy goals and instruments of different actors (port authority, local, regional and national government) to improve the environmental sustainability of ports? (In addition, please provide copies of policy documents and evaluations of past policies in this field)


National government: zie Beleidsbrief duurzame zeehavens

Improvements in sustainability are poss ible and necessary.

In view of the ambitions of the cabinet, the expected economic developments, and thecurrent potential of the Dutch seaports and the companies located within them, thecabinet concludes that further sustainability development of the seaports is desirable, possible, necessary and attractive. The cabinet does not envisage improving the sustainability of the ports to be a one-off project or an attempt to solve specific problems,

but as an ongoing step-by-step process of grasping the opportunities that present themselves on many fronts. The reference point in this process is the ambition of the cabinet as well as the port authorities to ensure that the Dutch seaports are among the world top in the quality of the service they provide. Sustainable port development is a necessary precondition to achieve this.


Focus on five themes

The sustainable development of the Dutch seaports requires a joint effort by the port authorities, companies operating in the ports, knowledge institutes, social organisations and (inter)national and regional authorities. With respect to the cabinet, in the coming years the focus of this effort concerns five themes for sustainable development:

• air quality

• energy, CO2 and residual flows

• use of space

• nature conservation and development

• water quality and management.

3.3 Ports as an asset for urban and regional development


What are the main policy goals and instruments of different actors (port authority, local, regional and national government) to enhance ports as an asset for urban and regional development? (In addition, please provide copies of policy documents and evaluations of past policies in this field)
National government

Zie nota Randstad 2040


4. Governance


a.To what extent can the port authority operate independently from local, regional and national governments? To what extent are these government actors involved in the port’s decision making bodies?
Ministry of Finance is shareholder in Port of Rotterdam Authority, its share is 30%, but due to a joint control agreement it has veto powers on a listed number of major decisions.The decisions that are to be submitted to the shareholders are strictly described, and do not involve the day-to-day business of the port authority.

b.How are economic actors in the region involved in port strategies?

c.To what extent are port-related economic actors involved in strategic policy-making for the city-region?

d.To what extent do responsibilities with respect to ports overlap between different government tiers? What are the mechanisms for intergovernmental co-operation and co-ordination to deal with these overlaps?
d. See: Governance Structures of Port Authorities in the Netherlands, p 119-126, Peter W. de Langen en Larissa M. van der Lugt, 2011

See also table under 2.1. in “Project Mainport Rotterdam’


e.Cross-border cooperation and competition; what are the areas of cooperation with other ports or cities nationally or internationally?
e.Areas of co-operation

Het kabinet meent dat verdere commerciële samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens van belang is voor een sterkere economische positie van deze zeehavens. Verzelfstandiging van de havens kan bijdragen aan commerciële samenwerking. De kabinetsvisie op de samenwerking tussen zeehavens en de rol van de overheid is op 26 juni 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De zeehavens leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft onderzocht wat de bijdrage van de samenwerking tussen zeehavens aan de maatschappelijke welvaart kan zijn. Het KiM concludeert dat de samenwerking van zeehavenbeheerders voordelen biedt op het gebied van duurzaamheid en de economische positie van zeehavenbeheerders. Het kabinet ondersteunt deze conclusie.

Havensamenwerking kan bestaan uit gezamenlijke promotie van zeehavens in het buitenland, het afstemmen van ladingstromen en exploitatie van het achterlandvervoer. Hierdoor ontstaat er versterkte positie van de zeehavens ten opzichte van de groeiende markt van klanten en concurrentie uit Zuid-Europa en het Midden-Oosten. Samenwerking en betere afstemming van goederenstromen en ruimtegebruik bieden verder extra mogelijkheden voor specialisatie van havens en voor een betere belading en benutting. Ook kan verdere samenwerking tot een beter rendement van publieke investeringen in de infrastructuur leiden.

Het kabinet ondersteunt al langer samenwerking tussen zeehavens op het gebied van publieke taken (afvalinzameling, veiligheid, security, douanetaken en milieuzorg). Om de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens verder te versterken stimuleert het kabinet nu ook commerciële samenwerking. Een goed voorbeeld daarvan is de Alliantie Zeehavens, het samenwerkingsverband van de zeehavens van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland Seaports en Groningen Seaports met de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie . In de Alliantie Zeehavens wordt gewerkt aan samenwerking van een aantal zeehavenbeheerders, bijvoorbeeld via gezamenlijke onderzoeken naar ladingstromen en marktfocus van havens.

Belangrijk voor het kabinet is wel dat de zeehavens bij hun commerciële samenwerking binnen de kaders van nationale en Europese mededinging blijven en dat er vrije keuze van verlader en vervoerder blijft.


Bovenkant formulier
Samenwerking met de Haven van Antwerpen is voorzien. In 2009 heeft overleg plaatsgevonden met het Vlaamse havenbedrijfsleven verenigd in Flanders Port Area met het oog op kennisuitwisseling.

De havens van Amsterdam en Rotterdam werken al samen in het Portcommunity-systeem Portbase en in de exploitatiemaatschappij Keyrail voor de Betuweroute.

Hiernaast wisselen de Nederlandse havens allerhande informatie uit op het gebied van statistiek, veiligheid, en andere actuele zaken in de Nationale Havenraad, een adviesorgaan voor de Nederlandse overheid.

Uitgangspunten voor de samenwerking in de

Alliantie Zeehavens

1- De alliantie heeft als ambities om het Nederlandse havennetwerk te versterken, met als trefwoorden

lange termijn strategie, intensievere samenwerking, internationale concurrentiekracht, innovatie en

duurzame ontwikkeling;

2- De partners werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling, visie en strategie voor de havenontwikkeling

in de periode 2020- 2040. Zij zullen met het oog daarop gezamenlijk beelden voor‘Zeehavens 2040’ uitwerken;

3- De alliantie focust haar gezamenlijke onderzoeksactiviteiten voor de komende periode op de thema’s

goederenstromen, samenwerking en marktfocus , ruimtegebruik en infrastructuur en werpt zich op als opdrachtgever van het onderzoeksprogramma naar deze thema’s.

4- De alliantie bouwt voort op de analyse van zeehavenontwikkeling en het havennetwerk zoals uitgewerkt in de kabinetsbrief over de samenwerking tussen de zeehavens, de beleidsbrief duurzame zeehavens, de economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam, de nota Randstad 2040 en de analyse zoals gemaakt door de alliantie zeehavens in de periode 2008-2009.

Verdere samenwerking:

:


 • In noorden met Duitsland Eemscommissie

 • In zuiden (havens Antwerpen, Terneuzen, Vlissingen, Gent): gemeenschappelijk nautisch beheer en Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie;

 • Plus onderhandelingen (overheden Vlaanderen en NL, Zeeland Seaports en haven Gent) met Vlaanderen over project Kanaalzone Gent-Terneuzen)

 • Plus Zeehavenoverleg onder de Rijn-Schelde Delta organisatie. Deelnemers o.m. havens Rotterdam, Antwerpen, Gent, Zeeland Seaports, provinciale overheden. Onderwerpen ondermeer ruimtelijke ordening met oog op logistiek.OK

ERROR


Publicatie niet gevonden

OK

Onderkant formulier

 • 1. Port characteristics and performance
 • 1.2 Port-related employment
 • 1.4 Port competitiveness
 • 1.5 Environmental indicators
 • 1.6 Main clients and actors
 • 2. Impact of the port on the city-region
 • Scheepvaarkwartier Rotterdam is duidelijk een aantrekkelijke wijk. Precieze gegevens heb ik niet kunnen vinden. Hopenlijk kunnen Rotterdam en Amsterdam die gegevens leveren. 2.2 Benefits
 • 3.1 Policies to improve port competitiveness
 • 3.3 Ports as an asset for urban and regional development

 • Dovnload 130.6 Kb.