Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


R. W. Paul (1904): mensen aan een bar, tussen de waard en een van de klanten ontstaat on­enigheid. Vader komt thuis, krijgt ruzie met moeder over de drank en besluit zijn leven te beteren. De man koopt nu kersen

Dovnload 35.51 Kb.

R. W. Paul (1904): mensen aan een bar, tussen de waard en een van de klanten ontstaat on­enigheid. Vader komt thuis, krijgt ruzie met moeder over de drank en besluit zijn leven te beteren. De man koopt nu kersenDatum10.06.2017
Grootte35.51 Kb.

Dovnload 35.51 Kb.

Samenvatting van What do these old pictures mean? deel I, Enge­land.

Noël Burch en Anita Fernandez.

Intro

Een citaat van Cecil Hepworth bij de beelden van tegen de rotsen slaande golven. Muziek van Schumann.


De meeste pioniers van de film in Engeland begonnen met het maken van toverlan­taarnvoorstellingen. Hun opnamen vertoonden al een zekere dynamiek, omdat ze als eersten werkten met tussenshots, verschillende camera-instel­lingen, close-ups en een soort tegenshots.

Fragmenten: tekening van een toverlantaarnvoorstelling; serie beeldjes van een man in een slaapkamer; filmfragmenten van dames en heren in een park; van een gezin aan tafel; van mensen die door water rennen.


De opkomst van de toverlantaarn in Engeland was met name te danken aan de drankbe­strijdingsbeweging in het Victoriaanse tijdperk. Rond de eeuwwis­seling werd deze kruistocht kracht bijgezet met films, meestal met hetzelf­de scenario en dezelfde verteller. Aanvankelijk droeg de cinema inderdaad bij aan het terugdringen van de drank en andere vormen van vervreemding van de werken­de klasse. Caféhouders klaagden over een dalende omzet. Film verdrong het theater en werd één van de belang­rijkste bronnen van ontspan­ning en culturele ontwikke­ling.

Filmfragment: R.W. Paul (1904): mensen aan een bar, tussen de waard en een van de klanten ontstaat on­enigheid. Vader komt thuis, krijgt ruzie met moeder over de drank en besluit zijn leven te beteren. De man koopt nu kersen in plaats van drank terwijl de waardin toekijkt.

Opgelezen tekstfragment uit 'The diary of a Victorian poacher' (1905):

"..Ik zet de rijken graag een hak door te stropen en te vis­sen, maar met drinken speel je je vijand in de kaart..."

Filmfragment uit 'The classic slum' van Robert Roberts:

Lopende mensen uit de arbeidersklasse.


Veel van de ondernemende filmmakers uit die tijd waren welge­stelde ama­teurs. De Engelse cinema bleef, in tegenstelling tot de Franse en Ameri­kaanse cinema, steken in het ambachtelijke stadium. De filmprodukten van James Williamson bijvoorbeeld, een welvarend drogist en een amateurfoto­graaf, waren familie­aan­gelegenheden.

Filmfragment: James Williamson (1903):

Leden van een gezin in de woonkamer. Jongens schminken in de eetkamer hun kleine broertje of zusje. Ze krijgen een pak slaag maar hebben iets in hun broek gestopt om de klappen niet te voelen.

Ook Cecil Hepworth liet ongetwijfeld zijn hele familie meewer­ken aan het filmpje 'Gered door Rover' ('Rescued by Rover'), dat gebruik maakte van de mythe van de gestolen baby om uiting te geven aan de angst voor de 'heffe des volks'. Angst voor de lagere sociale klasse was een vaak terugkerend thema in die tijd.

Filmfragment: Cecil Hepworth, 'Rescued by Rover':

Baby gestolen in het park als het dienstertje loopt te vrijen met een jongen. Gewee­klaag thuis. Hond hoort alles, rent weg en gaat in een volkswijk een aantal huisjes binnen tot hij in één ervan een dronken vrouw met baby aantreft. Hond waarschuwt de baas, die het kind terug haalt. Deze film kreeg veel navol­ging. Een door zigeuners ontvoerd kind is ook het onderwerp van een film van Griffiths, maar die is technisch lang niet zo knap.


Filmfragment: Bamforth, 'Tramp and baby's bottle' (1900):

In een park haalt een zwerver on­fris­­­­se fratsen uit met de babyfles.Weer een onoplettende dienst­meid.

Filmfragment: A.M.­­­­­­­­­ Cooper,­­­­­­ 'Modern­­ pirates' (1906):

Kippendiefstal m.b.v. een modern snavel­vormig mobiel. Het wordt ontdekt, maar na een strijd weet de dief te ontkomen. Onderweg slorpt het autootje nog even een mens op.


Cooper en andere pioniers van de film woonden in de omgeving van Brighton, toen al een populaire badplaats met een hele vermaaksindus­trie. Maar voor de welgestelde badgasten waren bioscopen net zo taboe als de rondreizende theaters waren geweest. Film was nog steeds iets voor arme lui.

Filmfragment: Leonore Cobett, Sheffield ca. 1900: badgasten.

Intervieuw-fragment: Een niet bij naam genoemde vrouw vertelt over het taboe op de filmvoorstelling.

Slechts theater was toegestaan. Ze heeft het verbod op film echter een keer overschreden in haar jeugd.

Filmfragment: Cecil Hepworth, 'A free ride' (1903):

Jongens rijden stiekem mee op een kar, maar worden eraf ge­jaagd door een waterspuit.


In de industriegebieden van Sheffield, Wales en Londen ont­stonden films die sterk appelleerden aan het publiek, de arbeider had er steeds het laatste woord.

Filmfragment: Alf Collins, 'When extremes meet' (1905):

Deels al ver­toond bij onderdeel 1. Vechtpartij tussen twee stelletjes als ze samen op één bankje te zitten. Er komt politie bij.
De inbreker Charles Pearce was een populaire inbreker uit de Victoriaanse tijd. De film over van William Haggar zijn leven kon volstaan met korte titels, iedereen kende zijn lotgeval­len.

Filmfragment: William Haggar, 'Charles Pearce' (1905):

Vier korte verhaal­tjes: 1) Pearce verschuilt zich in bed als de politie hem komt zoeken, wordt toch ontdekt en ontsnapt dan via het dak. 2) De politie is weer op zoek naar Pearce, maar deze stuurt ze, verkleed als dominee, her en der heen. 3) Pearce wordt in een trein naar Sheffield gebracht voor zijn berechting. Hij weet te ontsnappen na een worste­ling met agenten, maar wordt weer gepakt. 4) Pearce wordt opgehangen.
Interview-fragment met dochter van Haggar:

".. Mijn vader was een onwet­tig kind. Hij werd uitbesteed aan ooms en tantes en werkte jaren in een houtzagerij zonder iets te verdienen..."


William Haggar werkte vanaf zijn achttiende op de kermis. Hij begon met zijn gezin eigen attracties, zoals een schiettent, een fotostudio en een bioscoop. Hij maakte zelf films voor zijn vaste publiek: de mijnwerkers in Wales.

Filmfragment van Haggar:

Arbeiders bij de kassa en op weg naar huis. Onder­broken door een tekst: 1898 staking!

Interview-fragment met dochter van Haggar:

"... We werden gevraagd om weer naar Zuid-Wales te komen, waar toen al zes weken een staking aan de gang was. Er was daar een geweldige belangstelling voor onze films..."

Filmfragment: William Haggar, 'A desperate poaching affair' (1903):

Een aantal mannen frutselen wat met een net, anderen jagen op hen met geweren.

Opgelezen tekstfragment uit 'The diary of a Victorian poa­cher':

De rijken zetten wild uit voor de sport, armen betalen de tol.

Interview-fragment:

Beschrijving van het op straat zetten van een gezin. Stil­staande beelden erbij.

Filmfragment: Alf Collins 'The eviction' (ontruiming)' (1904): Deur­waar­ders worden verjaagd door Ierse arbei­ders.

Intervieuw-fragment: Beschrijving van arme sloebers in Londen. Film­beel­den van arbeiders erbij. Een tekstbordje met: '1902 Jack London dis­covers the east end.'

In 1903 ontstond er paniek onder de heersende klasse toen ze te maken kreeg met een van de gevolgen van de verloedering van het stadsproletariaat: de helft van de rekruten bleek onge­schikt voor het leger.

Een tekstbordje met: 'Vijandelijke troepen komen aan land, vermomd als passagiers'.

Filmfragment: (1909): passagiers komen van boord, als ze zich uitkle­den komen er soldatenuniformen onder de kleren vandaan.

Een tekstbordje met: 'Leger beschiet Dora's huis'. Tekst­fragment: Het volk beseft de gevaren niet, gelooft niet in een Duitse invasie.

Filmfragment: Soldaten rond en in een huis.

Als oplossing wordt wel eens 'Muggins, de robuuste boe­renknecht' naar voren gehaald. Filmfragment uit 'Muggins V.C.' van Dave Aylot 1909: Muggins eet een appeltje en neemt dienst.

Schriftelijk citaat uit 'The optical lantern and cinema­tograph journal': Om de werkgele­genheid in de koloniën aan te bevelen is film een uitstekend middel.'

Citaat: Er werd een vereniging voor de bescherming van wilde dieren opge­richt, maar niet voor inheemse volken.

Filmfragment: Schietende mensen.

Citaat uit: 'In darkest England and the way out' van William Booth: 'It would be absurd to speak of the colo­nies as if were a foreign land. They are simply pieces of Britain distributed about the world.'

Citaat van G.B. Shaw: 'Het verzet in China tegen de deling heet 'bokse­rop­stand', maar 't is net zomin een opstand als de vernietiging van de Armada.' Foto van Shaw.

Filmfragment: Mitchell en Lenyon, 'Attack on a mission station' (ca. 1900): Dames vluchten weg voor chinezen. Deze vallen een man aan, die ontzet wordt door Engelse soldaten/politie.

De jonge Engelse cinema gunde slechts sporadisch een blik op de werkelijk­heid in de koloniën. Er werd liever ingespeeld op fantasieNn, zoals bizarre inboor­lingen in ultramo­derne vlieg­machines.

Filmfragment: Stuart Kinder, 'The flying dispatch (de vliegende dood)' (1912: Vliegtuigjes van dichtbij en veraf gefilmd, bemand met schietende Aziaten.

1912: Vastgelopen in zijn ambachtelijke produktie kon de Engelse cinema de concurrentie met Franse en Amerikaanse films niet meer aan. De tijd van de kermis was voorbij, de bezitters van vaste bioscopen wilden een deftiger publiek trekken. Zo verdween voor tien jaar de geest van anarchistische populisme van het filmdoek.

Citaat: De bioscoop moet de woonwijken van de gegoede burgerij opzoe­ken want die vormt z'n belangrijkste bron van inkomsten. De beste reclame is 'n beschaafde aankle­ding van de entree en de zaal.

* * * * * * *


Samenvatting van What do these old pictures mean? deel 2, Verenigde Staten (1902-1914).

Noël Burch en Anita Fernandez.
Intro
Filmfragment uit: The Italian van Reginald Barker (1914), dansende emigr­an­ten op een schip dat Manhattan nadert. Een man wijst: " that is the statue of liberty". Er werd door de heersende klasse gebruik gemaakt van etnische verschil­len en de onzekerheid bij de immigranten. Door middel van film werd de verdeel en heers politiek getoond. Verschil­lende nationaliteiten werden tegen elkaar uitgespeeld, waardoor de VS uiteindelijk de meest plooibare beroepsbe­volking van de wereld kreeg.
Filmfragment uit: Levy and Cohen - the Irisch comedians van E.S. Porter (1902). De eerste amerikaanse films maakten vaak deel uit van de Vaude­ville-schows, een typische vorm van Amerikaans variëté. De schowbiz droeg in belangrijke mate bij tot de verdeel- en heers-poli­tiek. Er wordt in Levi en Cohen gespot met Ieren en Joden. Vaudeville-­publiek bestond voornamelijk uit nieuwe stedelingen die net van het Europese platteland kwamen.
Filmfragment uit: Rube and the Fender van E.S. Porter (1902), treffend vertaald als Krelis en de tram. Dit frag­ment steekt de draak met dorpelingen die nog niets van stadsgewoonten weten. In dit fragment komt Krelis in bot­sing met de tram. Een andere film toont Krelis in verwarring door zijn eerste bioscoopbezoek.

Een oud gedichtje raadt boeren aan op het platteland te blijven wonen. Veel dorpelingen die naar de stad kwamen ervoeren die overgang als een nachtmer­rie.


Filmfragment uit: Another job for the undertaker van E.S. Porter (1902). De eerste films hadden ook een sociale functie. Ze bereidden de dorpelingen voor op de grote stad en waarschuwden bijvoorbeeld voor de gevaren van gasver­lich­ting. Deze films werden door 'manusjes van alles' uit de provincie in en om New York opgenomen. Mensen als Billy Bitser van de Biograph-company en William S. Porter van Edison toonden hun eigen ervaring met de grauwe massa en het stadsgeweld.
Filmfragment uit: Rube in the subway, the streets of New York van E.S. Porter. Mensen duwen en trekken, gooien in de haast elkaars spullen op de grond. Krelis wordt bestolen. Immigranten kwamen doorgaans niet naar de Vaudeville-shows, die waren te duur en te moeilijk. Ze konden wèl films bekijken in de kijkkasten van de amusementshallen. Ze identifi­ceerden zich met de boerenkin­kel die ook hier getoond werd.
Filmfragment uit: How they do things on the Bowery van E.S. Porter (1902). Een lullige man bestelt iets in een café. Hij valt in slaap en wordt door een vrouw gerold. De com­mentaarstem zegt dat vrouwelijke zakken­rollers niet zo vaak in het echt voorkomen als in de film het geval was. De commentaar­stem bij de film dreigt dat vrouwelijke leden van de 'demi-monde' je een slaapmid­del toedienen en dan toe­slaan.

Filmfragment uit: The athletic girl and the burglar; two faces of a woman van Billy Blitzer (1905) zien we een vrouw die druk met halters in de weer is. Deze "agres­sieve" vrouw wendt haar kracht aan voor de handha­ving van recht en orde: ze slaat de inbreker op zijn kop met de halters. Er wordt een tekst in beeld gebracht: "These fantasies feed upon reality". Er volgt een pleidooi voor het in dienst nemen van vrouwen in plaats van mannen omdat ze even hard werken en misschien zelfs harder, terwijl ze minder geneigd zijn zich te organiseren. Meestal werkten ze voor minder loon.

Filmfragment uit: Down the hotel corridor, van Billy Blitzer (1903).
Vrouwen werden ondernemender door hun toegenomen rol op de arbeids­markt. Ze namen bijvoorbeeld openlijk een minnaar.
Filmfragment uit: The unfaithful wife van Billy Blitzer (1903). Paps komt thuis en er blijkt een minnaar in huis. De heer des huizes wordt woest maar mevrouw is niet zo onder de indruk.
Filmfragment uit: The heathen (=heidense) Chinese and the sunday school tea­chers (1904). De Chinezen leiden de vrome dames van de bijbel naar de opium. We zien de dames zeer stoned. De politie doet een inval. Vreemd genoeg worden alleen de Chinezen in de gevangenis gegooid.
In 1905 begonnen de eerste echte bioscopen, de "nickelodeons". Doordat ze goedkoop waren trokken ze veel immigranten. De bioscoop werd een ontmoe­tings­plaats, een plek om je zorgen te vergeten. Immigranten waren zelf nauwe­lijks meer te zien in films, alleen als anonieme arbeiders.
Filmfragment uit: The Skyscrapers van George Dobson (1906). Ze werden ook wel racistisch weergegeven. Voorbeeld: Dago Pete starts a fight and is

dischar­ged. Uit wraak voor zijn ontslag besteelt Piet, de arme Italiaan, de aannemer. Hij verstopt de buit in het huis van de voorman. Een stem spuit de bekende vooroordelen over luie zuiderlingen.


Filmfragment uit: The execution of Czolgosz van E.S. Porter (1901). Presi­dent McKinley werd vermoord door een arme Europeaan. Deze film diende als afschrikking voor andere immigranten.
In 1907 voltrok zich een grote verandering: de werkloosheid groeide, waardoor de bioscoopinkomsten daalden. De exploitan­ten gingen op zoek naar een beter publiek, en verlieten daar­toe het realisme in hun films. Slecht­heid en zede­loosheid werden uit de films gebannen. In 1909 werd de filmcen­suur (the national board of censorship) inge­voerd. Ook bij het personeel vonden wijzigin­gen plaats: Billy Blitzer werd cameraman en de regie werd voortaan gedaan door D.W. Griffith.
Filmfragment uit: Gold is not all (1910) toont het levens­pad van arm en rijk. Het rijke echtpaar lijkt gelukkiger dan het arme, totdat de rijke man zijn vrouw verlaat. In het armelijke hutje houdt de liefde stand. Moraal van dit verhaal: de gemakkelijke weg leidt naar het tranendal. De stem bij de film pleit voor het afschaffen van rijkdom, want deugt drijft op armoede.

De mythe van het landelijk paradijs speelde een belangrijke rol in de vroege Hollywood-films.

Griffith's grootste concurrenten waren de Phitograph-studi­os van Stuart Blackton en Albert Smith
Filmfragment uit: The romance of an umbrella van Stuart Blackton (1909). Het romanti­sche plot verving het thema van de strijd tussen de sexen. Het flatteuze beeld van kantoor­personeel in de film van Blackton wijst op een rijker publiek.

Een technische verbetering is de introductie van het medium- shot, waardoor men de gezichten van de acteurs kan laten zien. Daardoor werden zij de eerste echte filmsterren. Het duurde nog jaren voordat de immigranten in een beter licht werden geplaatst.


Filmfragment uit: The Italian: Beppo hoort dat hij een zoon heeft gekregen. In zijn haast om naar huis te komen loopt hij mensen tegen het lijf en veroorzaakt chaos. Hij ziet zijn zoon en is gelukkig. Dit kan natuurlijk niet lang goed gaan: het kind sterft door armoede. Het volgende shot laat dezelfde Beppo zien, nu rijk en machtig, met een boek in zijn hand waarin zijn eigen levensverhaal staat. Moraal: Amerika is het land van de onbe­grensde mogelijk­heden.
Filmfragment uit: Detective Barton's triumph (1914) De bankovervaller in de film is het voorbeeld van de proleta­riër die in het slop raakt omdat hij niet begrijpt dat de armen beter af zijn dan de rijken. Hij wordt de stan­daard anti-held van de Amerikaanse film in een samenleving waar geweld niet meer weg te denken is.

Al in 1914 stond de amerikaanse cinema (door een massapubliek en goede regis­seurs) klaar om de wereld te veroveren.


* * * * *

Dovnload 35.51 Kb.