Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


R0586328 Jana Verhelst

Dovnload 67.15 Kb.

R0586328 Jana VerhelstDatum03.07.2017
Grootte67.15 Kb.

Dovnload 67.15 Kb.

Informatievaardigheden

Sadanopdracht

__________________________________

R0586328

Jana Verhelst

1BaSWC

http://www.wij-stenen.be/joomla/images/010/bdelen.jpg

Contents


Stap 1: algemene onderwerpsverkenning 2

1.trefwoorden 2

2.zoekresultaten 2

3.Beoordeling zoekresultaten 2

4. Wat ik meeneem uit de eerste zoekopdracht 3

5. Dien je het thema te verbreden of af te bakenen? 4

Stap 2: de basistekst 4

1.De context 4

2.Ateur 4

3.Structuur 4

4.Vorm 4

5.lijsten 5

6.Samenvatting 7

Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 9

1.Publicaties binnen handbereik 9

2.auteurs 11

3.Zoek ter plaatse in de bieb 12

4.Zoek verder buiten je tekst 12

Stap 4: contextualiseren 15

1.Organisaties 15

2.Juridische documenten 16

3.Statistieken 17

4.De politieke context (maatschappelijk/ beleid/ visie) 17

Stap 5: afwerking individuele werkdocumenten 17

1.Persoonlijk besluit 17Stap 1: algemene onderwerpsverkenning

 1. trefwoorden


 • Peru: land die in de kijker staat in de campagne van broederlijk delen

 • Marco: ankerfiguur van de campagne van broederlijk delen

 • Ccoyani: gemeenschap waar Marco in woont

 • broederlijk delen 2015: de organisatie waar we rond werken + jaar

 • broederlijk delen quiz: hetgeen we moeten organiseren

 • organisatie quiz: opzoeken hoe we een quiz moeten organiseren

 • mijnbouwprojecten: hetgeen broederlijk delen wil tegengaan

 • waterschaarste: gevolg van de mijnbouwprojecten

 • transitie: heeft te maken met de duurzame ontwikkelingen die nagestreefd worden
 1. zoekresultaten


 • Peru: 118 000 000 resultaten

 • Marco broederlijk delen: 180 000 resultaten

 • Ccoyani: 3 700 resultaten

 • broederlijk delen 2015: 33 800 resultaten

 • broederlijk delen quiz: 169 000 resultaten

 • organisatie quiz: 358 000 resultaten

 • mijnbouwprojecten: 35 600 resultaten

 • waterschaarste: 91 600 resultaten

 • transitie: 2 770 000 resultaten

 • deze resultaten zijn heel breed. Bij de rest van de oefeningen heb ik de zoekopties aangepast
 1. Beoordeling zoekresultaten


Ccoyani Marco broederlijk delen (4 resultaten)

Soort bron

Aantal

Relevantie - betrouwbaarheid

website

3

Betrouwbaar, we worden telkens verwezen naar een site van broederlijk delen, allemaal artikels uit het afgelopen jaar

artikels

1

Betrouwbaar, gaat uit van broederlijk delen, het afgelopen jaar gepubliceerd

Mijnbouwprojecten hooggebergte Peru waterschaarste (7 resultaten)Soort bron

Aantal

Relevantie - betrouwbaarheid

Website

6

De meeste irrelevant (reclame voor reizen), daarnaast nog een verwijzing naar de site van broederlijk delen en een link naar Wikipedia

Cursus (PDF-document)

1

Van Universiteit Gent over de herontdekking van publieke watervoorzieningen, dit jaar gepubliceerd


4. Wat ik meeneem uit de eerste zoekopdracht


a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen.

Ik ben gestart met enkele trefwoorden op te schrijven. Daarna ben ik in google beginnen zoeken. Maar dit was iets te ruim. Ik heb enkele termen samen gezet die belangrijk zijn en heb de zoekinstellingen aangepast (vernauwd naar het laatste jaar, taal aangepast,…). Uiteindelijk kreeg ik een aantal zoekresultaten die ik allemaal eens kon bekijken zonder uren bezig te zijn.b. Zou je andere/ extra trefwoorden gebruiken? Welke ?

Mijnbouw, waterschaarste en landbouw in Peru, dat zijn de focuspunten in de campagne van dit jaar.c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit?

ik heb vooral sites tegengekomen en weinig boeken.


5. Dien je het thema te verbreden of af te bakenen?


a. Zijn er (reeds) onderzoeksvragen / informatievragen geformuleerd rond het thema ?

Nee


c. Formuleer zelf mogelijke onderzoeksvragen / informatievragen. Wat wil je precies weten?

Hoe gaat Broederlijk delen te werk in die verschillende landen? Met wat voor organisaties werken ze samen?


Stap 2: de basistekst

Eva M.H. Groenier, juni 2012, de moderniteit van de inheemse identiteit, Het verhaal van een rurale gemeenschap in de Peruaanse hooglanden, geraadpleegd op 7 oktober 2014, http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/256042/E.M.H.%20Groenier.pdf?sequence=1


 1. De context


 • Cursus van een studente aan de Nederlandse universiteit van Utrecht

 • Geschreven als verdiepend onderzoek rond een inheemse stam in Peru

 • Geschreven voor een jury, doelpubliek zijn mensen die zich willen verdiepen in inheemse stammen uit Peru en meer willen weten rond Peru zelf
 1. Ateur


 • Eva M.H. Groenier

 • In 2012 studente aan Universiteit Utrecht
 1. Structuur


De tekst is heel gestructureerd opgebouwd in hoofdstukken, elk met nog enkele tussentitels. bij ieder onderdeel staat een stuk doorlopende tekst als informatie. Er is een inhoudsopgave zodat je snel naar het nodige deel kan doorbladeren. Er is ook een apart deel waar alle bronnen staan en er zijn ook bijlagen.
 1. Vorm


Gebeurd
 1. lijsten


organisatie

Algemene werking en doelgroep

Het Lichtend Pad (Communistische Partij van Peru)

Het Lichtend Pad maoïstische guerrillabeweging in Peru. Het wordt door onder andere Peru, de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie als terroristische organisatie beschouwd. De groep heeft zo'n 200 tot 300 leden. Het oorspronkelijke doel van de organisatie was om de Peruviaanse regering omver te werpen en te vervangen door een communistisch revolutionair boerenregime. De organisatie is bekend vanwege haar brute, gewelddadige acties tegen gewone boeren, leiders van vakbewegingen, gekozen vertegenwoordigers en de algemene bevolking.

Operation Mato Grosso (OMG)

De Operation Mato Grosso (OMG) is een NGO van Italiaanse oorsprong die actie voert ter bestrijding van armoede in verscheidene landen in Latijns-Amerika door middel van projecten in verband met onderwijs, ontwikkeling, werkopeleidingen, gezondheid, huisvesting, landelijke elektrificatie, de bevordering van micro-ondernemingen en ambachten, onder andere activiteiten die hebben bijgedragen tot de verbetering van de kwaliteit van het leven van duizenden behoeftigen van deze landen.

Regionaal Instituut voor Ontwikkeling

Het Regionaal Instituut voor Ontwikkeling is een NGO van Peruaanse oorsprong die actie voert voor een verbetering van huisvesting in de armste gebieden en doe chronische ondervoeding bij kinderen probeert tegen te gaan. Ze besteden ook aandacht aan gender verhoudingen. Ze doen dit door middel van de verspreiding van informatie en workshops.

Hochschild Mining

Hochschild Mining heft zich sinds 1922 verruimd tot Bolivia, waar het begon met tin te ontginnen. In 1925 gingen gelijkaardige operaties verder in Peru en sinds 1945 werd Hochschild mining zeer actief in Peru.

Consorcio Minero Horizonte

Peruaans mijnbouwbedrijf die actief is in Peru zelf.
Moeilijke termen

Maoïstische guerillabeweging

Communistische beweging die zich verzet tegen het staatsgezag via een gewapende strijd.
Specialisten

Korte uitleg

June Nash

June Nash deed studies naar de effecten van de mijnbouw op een inheemse gemeenschap in Bolivia. Nash richt zich in dit onderzoek op de formatie en transformatie van het klassenbewustzijn onder de inheemse arbeidersklasse. En hoe deze groep zijn precolumbiaanse geloofspraktijken en rituelen heeft weten te behouden in complexe inter-relaties met de moderne klassenideologieën die onder het kapitalisme zijn ontwikkeld.

http://centrohemisferico.files.wordpress.com/2012/03/120404-june-nash-entrevista009.jpg

Edward F. Fisher & Carol Elaine Hendrickson

Deze twee antropologen deden onderzoek in het hooglandschap in Guatemala naar hoe het leven als Maya is in een snelle veranderende wereld. Onderzoek naar de evolutie van de Maya’s geloof en naar technische vooruitgang. Onderzoek naar de mondiale context.

http://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/wiscnews.com/content/tncms/assets/v3/editorial/3/d3/3d3d2333-0dac-5b2e-b7b6-d11574ef7a7e/528401a5e92bc.preview-620.jpg http://atticinstitute.com/sites/default/files/images/carol,_2010,_edited_for_classmates_0.jpg

Tyler Miller

Tyler Miller is een antropoloog die nadruk wil leggen op het belang van de ecologische gevolgen binnen de processen van de mondialisering. Hij onderzocht inheemse volken in gebieden met een grote biodiversiteit en rol van de natuur speelt in de inheemse culturen.

Bronnen

Fischer, Edward F. en Carol Hendrickson

2003. Tecpán Guatemala. A Modern Maya Town in Global and Local Context. Westview Press: Boulder en Oxford.Harper, K.

2005. “Wild Capitalism” and “Ecocolonialism”: A Tale of Two Rivers, American Anthropologist ISBN 107: 221-234.Ingold, Tim

2000. The perception of the environment : essays on livelihood, dwelling & skill, 2000, Routledge, London, New York, ISBNMcClintock, C.

1984. Why Peasants Rebel: The Case of Peru's Sendero Luminoso. World Politics, Vol. 37, No. 1 (Oct., 1984), pp. 48-84.Starn, O.

1995. Maoism in the Andes: The Communist Party of Peru-Shining Path and the Refusal of History. Journal of Latin American studies, Volume: 27, Issue: 2 (May 1995), pp. 399-421.

 1. Samenvatting


Modernisering in de boerengemeenschap Totora-Oropesa in Peru

Eind jaren ’60:

Lichtend Pad, de Communistische Partij van Peru, vormt een maoïstische guerrillabeweging.

Deze wordt bestempeld als een terroristische organisatie. Ze sloten de bevolking af van de buitenwereld. Velen vluchtten.
Vanaf 1992:

Na de afname van invloed van het Lichten Pad kwam een razendsnelle modernisering.

Er kwamen ontwikkelingsprojecten van de overheid en ontwikkelingsorganisaties. De vestiging van mijnbedrijven hebben mede gezorgd voor de aanleg van wegen, elektriciteit en internet.
Invloed van het Lichtend Pad tot op vandaag:

Grote verdeeldheid tussen voormalige aanhangers van het Lichtend Pad en de rest van de bevolking. Dit uit zich in een stilzwijgen om geen conflicten uit te lokken.


De komst van ontwikkelingsorganisaties

2 belangrijke ontwikkelingsorganisaties: 1. Operation Mato Grosso (Italiaans)

Doel:

 • Educatie van jongeren

 • Zorg voor ouderen en mensen met een beperking

Middelen:

 • Inzamelingsacties in Italië voor kledij, schoolgerei en medicatie

 • Gratis vervolgonderwijs in de vorm van vakopleidingen

Kritiek:

 • Sommige families worden sterk afhankelijk van de organisatie

 • de organisatie is sterk katholiek opgesteld terwijl er een grote religieuze diversiteit is
 1. Regionaal Instituut voor ontwikkeling (Peruaans)

Doel:

 • Verbetering van huisvesting in de armste gebieden

 • Chronische ondervoeding bij kinderen tegengaan

 • Aandacht schenken aan gender verhoudingen

Middelen:

 • Voorlichting geven over voeding, hygiëne en gezondheid

 • Iedere gemeenschap zet een eigen “Casa de Vigilancia” op waarin de gezondheid van zwangere vrouwen en kinderen tot drie jaar gemonitord wordt

 • Mannen meer proberen betrekken in de opvoeding en vrouwen meer bij de organisatie van de gemeenschap

Kritiek:

 • De organisatie belicht steeds wat de bevolking fout doet zonder steeds haalbare oplossingen te bieden


De komst van multinationale ondernemingen

Het Andesgebergte is rijk aan natuurlijke bronnen. Dit trekt de aandacht van verschillende multinationals.

Tussen 2005 en 2009 is de mijnbouw dan ook verdubbeld.
2 grootste internationale bedrijven:


 • Hochschild Mining: heeft weinig contact met de bevolking en biedt geen werkgelegenheid  protest van de bevolking

 • Consorico Minero Horizonte: zoekt veel contact met de bevolking en biedt het minimale aan van werkgelegenheid  positiever aanzien van de bevolking

Negatieve gevolgen van de mijnbouw: • Vervuiling van de rivier  bedreiging van de forel-populatie

 • Tegenvallende werkgelegenheidStap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken
 1. Publicaties binnen handbereik


Bron

Vindplaats

Locatie

Fischer, Edward F. en Carol Hendrickson,

2003. Tecpán Guatemala. A Modern Maya Town in Global and Local Context. Westview Press: Boulder en Oxford.KU Leuven Sociale Wet. SBIB

39 A 74 FISC 2003

Harper, K., 2005. “Wild Capitalism” and “Ecocolonialism”: A Tale of Two Rivers, American Anthropologist ISBN 107: 221-234.

UGent Universiteitsbibliotheek

BIB.P.006786

Ingold, Tim, 2000. The perception of the environment : essays on livelihood, dwelling & skill, 2000, Routledge, London, New York, ISBN

Online: EBSCOhost Academic Search Premier

Accession number: 14173419

Buchowski, M., 2003. Coming to Terms with Capitalism: An Example of a Rural Community in Poland. Dialectical Anthropology 27: 47-68.

Artesis Plantijn Hogeschool
Starn, O.,1995. Maoism in the Andes: The Communist Party of Peru-Shining Path and the Refusal of History. Journal of Latin American studies, Volume: 27, Issue: 2 (May 1995)

Geen vindplaats
Boeije, Hennie

2005. Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen. Hoofddorp: Boomonderwijs.Campusbibliotheek VIVES Roeselare

001.891/10

Jansen, P. & F. Hubers, 2009. Boeren, burgers en indianen: Inheems nationalisme in Peru en Ecuador. From: Y. van der Pijl, et al. 2009. Antropologische Vergezichten. Nederland, Amsterdam University Press, ISBN 978-90-5260-339-1.

Geen vindplaats
Moeskops, B., 2007. Mijnbouw in Peru: Op zoek naar de waarheid. IPIS-dossier 148, IPIS vzw, International Peace Information Service, Antwerpen, België.

KU Leuven Centrale Bibliotheek

Kleine Leeszaal C IPIS/148

Nash, June, 1979. We eat the mines and the mines eat us: dependency and exploitation in Bolivian tin mines. New York: Columbia U.P.

KU Leuven Sociale Wetenschappen

39 A 74 NASH 1979

Nash, June, 2001. Mayan Visions. The quest for Autonomy in an age of Globalization. New York, Routhledge.

KU Leuven - Bibliotheek Sociale Wetenschappen

SBIB J-ANTHROPOL SOCIETY

Nash, June, 2007. Consuming Interests: Water, Rum, and Coca-Cola from ritual Propitiation to Corporate Expropriation in Highlands Chiapas. Cultural Anthropology. 22 (4): 621-639.

Elektronisch beschikbaar via Jstor
Kirsch, S., 2008. Social Relations and the Green Critique of Capitalism in Melanesia, American Anthropologist

KU Leuven - Maurits Sabbebibliotheek

GBIB 05* AMER

Heilman, J. P., 2010. Family Ties: The Political Genealogy of Shining Path's Comrade Norah. Bulletin of Latin American research, Volume: 29, Issue: 2 (April 1, 2010), pp: p155, 15p.

Bibliotheek UAntwerpen
Deere, C.D. & Leon, M., 2001. Institutional Reform of Agriculture under Neoliberalism: The Impact of the Women's

and Indigenous Movements. Latin American Research Review, 2001. vol. 36, Issue 2. p 31 – 63.Bibliotheek UAntwerpen
Chernela, J., 2005. The Politics of Mediation: Local-Global Interactions in the Central Amazon of Brazil. American Anthropologist 107 (4): 620-631.

KU Leuven - Centrale Bibliotheek

BIBC:MAGA1 MVR8 * 1. auteurs


De auteur heft geen andere werken (aanwezig in de campusbibliotheek).

STERAUTEURS

Bron

Vindplaats

Locatie

Eriksen, T. H., 2003, Globalisation: studies on antropology, London Pluto

KU Leuven – Biliotheek Sociale Wetenschappen

39 A 3 ERIK 2003

Eriksen, T. H., 2010, Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology, London PlutoPress

KU Leuven – Sociale Wetenschappen

39 A 3 ERIK 2010

Nash, J., 1981, Ethnographic Aspects in the World Capitalist System, Annual Review of Antropology, 1981, 10, 393-423Nash, J., 2003, The integration of indigenous people in civil society, Social Analysis, spring 2003, 47 (1), 102

KU Leuven – Centrale Bibliotheek

EKUL 1. Zoek ter plaatse in de bieb


Er is geen enkele publicatie in de campusbibliotheek te vinden.

 1. Zoek verder buiten je tekst

Abendanon, I., 1919, Het mercantiele verschil tussen land- en mijnbouw, De Economist, 68 (1), p. 545-557

Aelvoet, W., 1980, 20 jaar Broederlijk Delen, Wereldwijd, 11 (101), p. 20-33

Becker, D. G., 1983, The new bourgeoisie and the limits of dependency : mining, class and power in "revolutionary" Peru, Princeton: Princeton Unversity Press

Beirnaert, K., 1996, Politiek geweld in Per: een studie van het ontstaan en de ontwikkeling van het Lichtend Pad, KUL Faculteit sociale wetenschappen

Billiet, J., Loosveldt, G., 1993, In beweging brengen van solidariteit: een sociologisch onderzoek naar 11.11.11.-comités en –medewerkers, K.U. Leuven, Dept. Sociologie

Broederlijk Delen, 2014, Water of mijnbouw in Peru: de boer kiest, geraadpleegd op 4 december 2014, van http://www.broederlijkdelen.be/waar-we-werken/peru/item/3951-water-of-mijnbouw-in-peru-de-boer-kiest

Burry J., Bryang M., Carey M., Young K., Mckenzie J., Baraer M., French A., Polk M., 2013, New Geographies of Water and Climate Change in Peru: Coupled Natural and Social Transformations in the Santa River Watershed, Annals of the Association of American Geographers, 103 (2), p. 363-374

Caes, S., 2002, Peru: het land van de zonen van de zon, Katho-departement ReNo Torhout

Cengage Learning, 1999, Peru, Latin Trade, 10, p. 15

Corneillie, L., 2006, ‘Een vasten van delen’: de geschiedenis van Broederlijk Delen 1960-1969, Leuven K.U. Leuven, Faculiteit Letteren

Craps, M., 2005, Multipartijsamenwerking en lokale gemeenschappen: leren uit ontwikkelingsinitiatieven voor een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen in de Andes, Leuven K.U. Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen

De Groote, P., 2004, Geo-economie: economisch-geografische aspecten van onze wereldeconomie, Leuven Universitaire pers Leuven

Ensing, A., 2011, Mining at High Altiudes in Peru, Hazardous Child Labour in Latin Amerika, p125-144, Nederland: Springer

Goethals, G., 1997, Broederlijk Delen en de drie aspecten van de veertigdagentijd: gebed – vasten – delen: inhoudelijke evolutie van de actie vanuit de jaarthemabrochures van de voorbije 35 jaren, s. N. Leuven s. n.

Goris, G., 2012, Virtueel water, reële waterschaarste en noodzakelijke waterzekerheid, , MO mondiaal magazine, 96, p. 46-47

Heinberg, R., 2011, Einde aan de groei: ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit, Utrecht Jan Van Arkel

Hellemans-Rijcken, N., 1985, 25 jaar ‘Broederlijk Delen’, Mensen onderweg, 87 (2), p. 10-15

Hilderson D., Essels G., Moons P., 2009, Transitie

Huber Stephens, E., 1987, Menerals strategied and development: International political economy, state, class, and the role of the bauxite/ aluminum and copper industries in Jamaica and Peru, Studies in Comparative International Development, 22 (3), p 60-102

IPS, 2009, waterschaarste leidt tot steeds meer conflicten in Peru, geraadpleegd op 4 december 2014, van http://www.pala.be/nl/hotnews/waterschaarste-leidt-tot-steeds-meer-conflicten-in-peru

Laustsen, G., 2007, Reduce-recycle-reuse: guidelines for promoting perioperative waste management, AORN journal, 85 (4), p. 717-728

Mealy M., Shaw Austad C., 2011, Sendero Luminoso (Shining Path) and the conflict in Peru, Handbook of Ethnic Conflict, p. 553-583, US: Springer

Moeskops, B., 2007, Mijnbouw in Peru: op zoek naar de waarheid, Antwerpen IPIS

Peeters, J., 2011, Sociaal werk en duurzame ontwikkeling: naar een sociaal-ecologische praktijk, Deurne Kluwer

Steel, G., 2013, Mining and Tourism Urban Transformations in the intermediate cities of Cajamarca and Cusco, Peru, 40 (2), p. 237-249

Szablowski, D., 2002, Mining, Displacement and the World Bank: A Case Analysis of Compania Minera Antamina’s Operations in Peru, Journal of Business Ethics, 39 (3), p. 247-273

Tripcevich N., Vaughn K. J., 2013, Mining and Quarrying in the Ancient Andes, US: Springer

Van Laecke, M., 2011, Gezond ecosystem voorkomt voedsel- en waterschaarste, geraadpleegd op 4 december 2014, van http://www.vilt.be/Gezond_ecosysteem_voorkomt_voedsel_en_waterschaarste

Van Mulders, Bert, Speciaal nummer Broederlijk Delen: projecten 1992, Ontketend, 4 (4), p. 2-27

Van Ooyen, F., 1988, Een brug slaan tussen boeren en overheid in Cusco, IS, 9, p. 5-6

Veerling, P. A., 2014, Sociale chaos en ecologische destructie rondom informele goudwinning in Peru, geraadpleegd op 4 december 2014, van http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/297974

Vermeerbergen, L., 2013, Gezonde mijnarbeid als utopie? Beleidsaanbevelingen voor een gezonde mijnbouw in Peru, Centrum voor sociologisch onderzoek Leuven

Verraest, J., 2011, Grondwaterstroming en transport van polluenten in fluviatiele afzettingen, Leuven K.U. Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen

Vervoort, A., 2008, De impact van mijnbouw, Karakter, 24, p.6-8

Vita, A., 1980, Lima, Retur, 2, Hefti, p. 63

Vlaamse overheid, 2006, Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, Het Belgisch Staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse overheid, 2013, Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, Het Belgisch Staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse regering, 2007, Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, Het Belgisch staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse regering, 2013, Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, Het Belgisch Staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Wiegandt, E., 2007, Moutains: Sources of Water, Sources of Knowledge, Dordrecht SpringerStap 4: contextualiseren

 1. Organisaties


Broederlijk Delen:

De site van Broederlijk Delen is heel overzichtelijk. Met de pakkende slogan, omdat het zuiden plannen heeft, zie we meteen waar de organisatie voor staat. Je kan ook meteen klikken op: ‘Wat we doen’, ‘Waar we werken’, ‘Campagne’, ‘Doe mee’, ‘Steun’ en ‘voor scholen’. Bij ‘Wat we doen’ vinden we meteen heel wat verwezenlijkingen van Broederlijk Delen en projecten die van start zijn gegaan of nog van start moeten gaan. Deze projecten spele zich af in het zuiden maar ook hier. Bij ‘waar we werken’ wordt de partnerwerking uitgelegd en kun je een land aanduiden waar Broederlijk Delen actief is om daar de projecten en verwezenlijkingen te bekijken. Als we klikken op ‘campagne’, kunnen we de campagne van dit jaar en de vorige campagnes bekijken. Dit jaar gaat het over Marco, een boer in Peru. De mijnbouwproblematiek wordt hier aangesteld. Door de grootschalige mijnbouw in Peru en de oneerlijke wetten die daar gehandhaafd worden kan Marco zijn grond en dus ook zijn job verliezen. De mijnbouwbedrijven maken loze beloften en vervuilen bovendien vooral. We kunnen ook klikken op ‘doe mee’, daar staan projecten zoals de koffiestop, waar koffie wordt verkocht ten voordelen van Broederlijk Delen. Maar ook actievere manieren zoals de fietstochten dwars door België, Oeganda, Burkina en Brussel en zelfs inleefreizen. Voor ieder wat wils dus. Naast meedoen kan je ook gewoon steunen door een éénmalige gift, mee te doen aan de koffiestop en door duurzaam te ondernemen. Scholen kunnen ook hun steentje bijdragen door oa. de campagne te promoten. Maar ook door de lessenpakketen die Broederlijk Delen uitwerkt. Via deze lessenpakketten worden moeilijke thema’s zoals ‘honger’ of ‘de uitputting van grondstoffen’ vertaald op maat van het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de leerkrachten. Ze roepen scholen op om actie te voeren voor een rechtvaardige en duurzame wereld. De site is heel mooi opgebouwd volgens een vast thema, de groene kleur en het logo op de achtergrond keert steeds terug en zorgt voor een mooi harmonieuw geheel. Ook de vele levendige en aansprekende prenten maken de site tot een mooi en boeiend geheel. De site van Broederlijk Delen heeft dus heel wat te bieden. 1. Juridische documenten

Vlaamse regering, 2007, Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, Het Belgisch staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse overheid, 2014, Decreet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen in Doha op 8 december 2012, Het Belgisch staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse regering, 2013, Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, Het Belgisch Staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse overheid, 2013, Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, Het Belgisch Staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Vlaamse overheid, 2006, Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, Het Belgisch Staatsblad, geraadpleegd op 5 december 2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm


 1. Statistieken
 • Belgische Federale Regering, 2013, Lopende uitgaven van de industrie voor de bescherming van het milieu 2010: Ondernemingen van 50 werknemers of meer, geraadpleegd op 5 december 2014,

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/leefmilieu/milieu_economie/courdepenses/

 • Europese Commissie, 2014, Europe 2020 indicators, geraadpleegd op 5 december 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators

 • Belgische Federale Regering, 2013, Zuivering van het afvalwater (1951-2008), FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, geraadpleegd op 5 december 2014, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/leefmilieu/water/vervuiling_zuivering/


 1. De politieke context (maatschappelijk/ beleid/ visie)


De verantwoordelijke minister voor het departement energie, leefmilieu en duurzamen ontwikkeling is Marie-Christine Marghem. Minister Mahrem pleit ervoor om het Groen Klimaatfonds financieel te steunen. Dit fonds staat intwikkelingslanden bij in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het Vlaamse en het Waalse gewest hebben dit echter geweigerd.

Er zijn ook meerdere maatschappelijke organisaties die zich met dit thema bezig houden, namelijk 11.11.11., bond beter leefmilieu, natuurpunt,...
Stap 5: afwerking individuele werkdocumenten

 1. Persoonlijk besluit


Ik ben niet bepaald iemand die veel van computers en al hun bijkomende progamma’s afweet. Daarom kan ik wel zeggen dat ik veel heb bijgeleerd.. Ik vond de taken nuttig, ze tonen goed aan hoe je bronnen moet opzoeken en verwerken. Het heeft me geleerd om veel meer verschillende bronnen te raadplegen. Maar daarnaast ook om te zoeken naar betrouwbare bronnen of bronnen te controleren op betrouwbaarheid. De checklist komt hier van pas.
De juiste informatie vinden was niet altijd makkelijk. Er is natuurlijk veel informatie te vinden, maar vaak is die niet relevant. Maar ook het opzoeken van bronnen en terugvinden van boeken verliep niet altijd vlot. Zo vond ik bijvoorbeeld niets in de bibliotheek van school.

Met de exceltaak was ik al helemaal niet vertrouwd. Ik had excel op mijn computer nog nooit geopend, laat staan mee gewerkt. Dit vond ik dus een heel uitdagende taak. Zeker omdat we zo weinig informatie hebben gekregen rond hoe excel precies in zijn werk gaat. Ik heb hier dan ook hulp van buitenaf moeten vragen om mij het gebruik van formules en dergerlijke uit te leggen.Met powerpoint en word heb ik natuurlijk wel al gewerkt dus dat was geen enkel probleem. Wel heb ik een paar nieuwe functies ontdekt zoals het invoegen van een inhoudstabel. Het was op bekend gebied, maar toch heb ik mijn grenzen kunnen verleggen.

Organisaties: aantal woorden: 357

 • Stap 1: algemene onderwerpsverkenning trefwoorden
 • Beoordeling zoekresultaten
 • 4. Wat ik meeneem uit de eerste zoekopdracht
 • 5. Dien je het thema te verbreden of af te bakenen
 • Ateur Eva M.H. Groenier In 2012 studente aan Universiteit Utrecht Structuur
 • Vorm Gebeurd lijsten
 • Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken Publicaties binnen handbereik
 • Zoek ter plaatse in de bieb Er is geen enkele publicatie in de campusbibliotheek te vinden. Zoek verder buiten je tekst
 • Stap 4: contextualiseren Organisaties
 • De politieke context (maatschappelijk/ beleid/ visie)
 • Stap 5: afwerking individuele werkdocumenten Persoonlijk besluit

 • Dovnload 67.15 Kb.