Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Raad van de europese unie

Dovnload 31.1 Kb.

Raad van de europese unieDatum05.12.2018
Grootte31.1 Kb.

Dovnload 31.1 Kb.RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 24 augustus 2009

12713/1/09 REV 1 (Presse 250)

P 100

(OR. en)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Afghanistan
De Europese Unie wenst Afghanistan geluk met de tweede presidentsverkiezingen en provinciale verkiezingen die krachtens de democratische grondwet van het maanjaar 1382 (2004) zijn gehouden. Het feit dat dit de eerste door Afghaanse autoriteiten gehouden verkiezingen in drie decennia waren, is een belangrijke mijlpaal voor de democratie in Afghanistan.

De Europese Unie betreurt het verlies aan mensenlevens, maar prijst de persoonlijke moed en de inzet voor democratie van alle Afghanen die gisteren, onder moeilijke omstandig­heden, hebben deelgenomen aan het bestuur van hun land. Verder looft de EU de inspanningen van de Afghaanse en internationale veiligheidstroepen, die hebben geholpen de verkiezingen mogelijk te maken.

In nauwe samenwerking met duizenden Afghaanse verkiezingswaarnemers zal de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie (EOM) het verkiezingsproces op onafhankelijke wijze blijven volgen.

De EU wacht met spanning op de eerste bevindingen van de EOM, en blijft de Afghaanse autoriteiten met klem verzoeken volgens internationale verkiezingsnormen en op transparante wijze te werken, en roept alle belanghebbenden op het verkiezingsproces te blijven respecteren en de nationale eenheid en de stabiliteit in Afghanistan te bevorderen.

De kandidaat-lidstaten Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Servië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


12713/1/09 REV 1 (Presse 250)NL

  • RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  • Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Afghanistan

  • Dovnload 31.1 Kb.