Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechtbank van eerste aanleg te brugge, 15 mei 2013, 17E

Dovnload 299.38 Kb.

Rechtbank van eerste aanleg te brugge, 15 mei 2013, 17EPagina1/5
Datum20.04.2017
Grootte299.38 Kb.

Dovnload 299.38 Kb.
  1   2   3   4   5

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE, 15 MEI 2013, 17E KAMER
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE, ZEVENTIENDE KAMER, zetelende correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken :
IN DE ZAAK, ambtshalve vervolgd door het Openbaar Ministerie,


 1. bij wie zich voegde als burgerlijke partij voor de heer P.G., onderzoeksrechter te Brugge d.d. 09.11.2010:


1. F.A.,

woontstkiezende bij Mter A.L., advocaat te (…) Zedelgem,


- vertegenwoordigd door meester L.D. loco meester L.A., advcoaat te Loppem;


 1. wie zich voegden ais burgerlijke partijen voor de raadkamer te Brugge d.d. 22.02.2012 :
 1. G.D.,

woonstkiezende bij Mter L.R., advocaat te Brugge, (…),

 1. N.M.,

woonstkiezende bij Mter L.R., advocaat te Brugge, (…);

 1. F.D.,

woonstkiezende bij Mter L.R., advocaat te Brugge, (…);

 1. P.D.,

woonstkiezende bij Mter L.R., advocaat te Brugge, (…);

 1. S.D.,

woonstkiezende bij Mter L.R., advocaat te Brugge, (…);
- allen vertegenwoordigd door meester S. B. loco meester R.L., advocaat te Brugge; 1. Bij wie zich voegde als burgerlijke partij op de zitting van 23 mei 2012:
 1. HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING; opgericht bij de Wet van 15 februari 1993, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 138;

- vertegenwoordigd door meester L.D. loco meester L. A., advocaat te Loppem;
 1. Bij wie zich voegden als burgerlijke partijen ter zitting van 20 maart 2013:
 1. R.D.

woonstkiezende bij Mter L.R., advocaat te Brugge;


 1. VZW PAG-ASA,

Cellebroersstraat 16 B, 1000 Brussel ;
- beiden vertegenwoordigd door meester S.B. loco meester R. Landuyt, advocaat te Brugge;
tegen:
1. D.G., geboren te Oostende op (…), zelfstandige,

wonende te Bredene, (…),


bijgestaan door meester P. D., advocaat te Brugge
2. V.R.,

geboren te Puurs op (…),

zaakvoerder,

wonende te Nieuwpoort, (…),


bijgestaan door meester I.L., advocaat te Brugge
3. BVBA G.H.,

met maatschappelijke zetel te Torhout, (…), ondernemingsnummer (…), doch failliet verklaard bij vonnis de dato (…) door de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, met aanstelling als curator Mr. P., advocaat te Oostende, (…),


verschijnende in persoon
4. M.M.,

geboren te Aguas Santas (Portugal) op (…),

vreemdeling van Portugese nationaliteit,

werkman,


eertijds ingeschreven te Anderlecht, (…), en er ambtshalve afgevoerd sedert (…),
verstekmakend
5. R.S.,

geboren te Campos/Altos/Minas Gerais (Brazilië) op (…), vreemdeling van Braziliaanse nationaliteit,

arbeider,

zonder gekende woon- of verblijfplaats in België of in het buitenland,


verstekmakend
6. P.I.,

geboren te Campos Altos (Brazilië) op (…), vreemdeling van Braziliaanse nationaliteit,

verblijvende en woonstkiezende te Schaarbeek, (…);
verstekmakend
Beklaagd van :
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE, DE ZESDE:


 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bij stand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op de artikelen 66, 433quinquies §1, 3° en 433septies 2° van het Strafwetboek, zich schuldig te hebben gemaakt aan mensenhandel, door, teneinde nog meerdere nader te identificeren personen aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, hen te hebben aangeworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest, opgevangen, de controle over hem te hebben gewisseld of overgedragen, de toestemming van hem met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang zijnde,


met de omstandigheden dat misbruik werd gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken,
Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :


 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B., bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006,

de eerste, de tweede, de derde :
 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde :


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :
5. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,


DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE, DE ZESDE:


 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op de artikelen 66 en 433quinquies §1, 30 en 433septies,6° van het Strafwetboek, zich schuldig te hebben gemaakt aan mensenhandel, door teneinde nog meerdere nader te identificeren personen aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, hen te hebben aangeworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest, opgevangen, de controle over hem te hebben gewisseld of overgedragen, de toestemming van hem/haar met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang zijnde, met de omstandigheden dat van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt,


Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :


 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B.,

bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE, DE ZESDE:


 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bij stand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperij en of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op de artikelen 66 en 433quinquies §1, 3° en 433septies,7° van het Strafwetboek, zich schuldig te hebben gemaakt aan mensenhandel, door teneinde nog meerdere nader te identificeren personen aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, hen te hebben aangeworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest, opgevangen, de controle over hem te hebben gewisseld of overgedragen, de toestemming van hem/haar met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang zijnde, met de omstandigheid dat het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet,
Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :


 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B.,

bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006
de eerste, de tweede, de derde :


 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE EN DE ZESDE:


 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bij stand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op artikel 66 van het Strafwetboek en de artikelen 1, 77 bis en 77quater 20 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zich schuldig te hebben gemaakt aan mensensmokkel door, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, ertoe bijgedragen te hebben, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met de omstandigheden dat misbruik werd gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, namelijk


Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :


 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B.,

bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006
de eerste, de tweede, de derde :


 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE EN DE ZESDE:

 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op artikel 66 van het Strafwetboek en de artikelen 1, 77 bis en 77quater 6° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zich schuldig te hebben gemaakt aan mensensmokkel door, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, ertoe bijgedragen te hebben, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, namelijk


Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :


 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B.,

bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006
de eerste, de tweede, de derde :


 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE EN DE ZESDE:


 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bij stand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op artikel 66 van het Strafwetboek en de artikelen 1, 77 bis en 77quater 70 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zich schuldig te hebben gemaakt aan mensensmokkel door, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel, op welke manier ook rechtstreeks of via een tussenpersoon, ertoe bijgedragen te hebben, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met de omstandigheid dat het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet, namelijk


Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :


 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B.,

bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006
de eerste, de tweede, de derde :


 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,
Bij samenhang (artikel 155 Gerechtelijk Wetboek)
DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE EN DE ZESDE:

 1. Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, om, door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bij stand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de feiten rechtstreeks te hebben uitgelokt,

Bij inbreuk op artikel 66 van het Strafwetboek en artikel 12, eerste lid, 10 a) van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, ais werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, in strijd met de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, arbeid te hebben doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet was toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in België van meer dan drie maanden of tot vestiging, thans strafbaar gesteld door artikel 175 § 1 van het Sociaal Strafwetboek (B.S. 01.07.2010), namelijk minstens de hiernagenoemde werknemers,


Te Oostende en bij samenhang te Brussel, Kortrijk, Moeskroen en elders in het Rijk, minstens tijdens de periode van 01 oktober 2005 tot 07 november 2007 en onder meer van minstens

de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde :
 1. F.D., P.D., C.D., S.D. en R.D., N.M., P.S., G.D. en F.A.,

bij samenhang te Moeskroen en elders in het Rijk tijdens de periode 01 december 2005 tot 01 juli 2006,
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde :


 1. G.D., A.J., R.O., D.S. en P.B.,

bij samenhang te Sint-Gillis (Brussel) en elders in het Rijk op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode 01 oktober 2005 tot 01 november 2006, en minstens tijdens de controle op 16 oktober 2006
de eerste, de tweede, de derde :


 1. M.D., S.J., D.S., F.A.,

te Oostende en bij samenhang elders in het Rijk op 28 februari 2007
de eerste, de tweede, de derde


 1. D.M., M.S., D.O., R.M., T.D.,

bij samenhang te Kortrijk en elders in het Rijk op 24 september 2007,
de eerste, de tweede, de derde :


 1. B.D., B.J., A.J., A.B., B.M. en D.R.,

bij samenhang te Brussel en elders in het Rijk op 07 november 2007,
Bij samenhang (artikel 155 Gerechtelijk Wetboek)
  1   2   3   4   5

 • Bij wie zich voegde als burgerlijke partij op de zitting van 23 mei 2012
 • Bij wie zich voegden als burgerlijke partijen ter zitting van 20 maart 2013: R.D.
 • 1. D.G.
 • Beklaagd van : DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE, DE ZESDE
 • DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE, DE ZESDE
 • DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE, DE VIJFDE EN DE ZESDE

 • Dovnload 299.38 Kb.