Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Reeds gestede vragen celbio voets

Dovnload 5.8 Kb.

Reeds gestede vragen celbio voetsDatum27.05.2018
Grootte5.8 Kb.

Dovnload 5.8 Kb.

REEDS GESTEDE VRAGEN CELBIO VOETS
HOOFDVRAGEN

- Bespreek hoe een K kanaal (zoals je het kent, 6 tm helices, ...) Wordt gemaakt en in DE PM van een zenuwcel (dus de presynaps) wordt ingebouwddus signaalsequentie, waar, en hoe naar plasmamembraan dus er, vouwen, glycosylering, golgi, cop II, clathrinevesikel, snare's , RAB en RAB effector, fusie, versmelten membranen,...

- vgl Ca-respons gladde en skeletspieren
- Hoe werken de staafjes in de retina en hoe dat dat omgezet kan worden naar een elektrisch signaal enzo
- Leg GCPR's uit
- Vergelijk deze mechanismen waarbij acetylcholine een rol speelt; Hyperpolarisatie hartspier, relaxatie bloedvaten en samentrekken skeletspier.

- Een spanningsgeschaled kaluim kanaal (type 4a; met 6 transmembranaire gebieden) waar wordt het gemaakt, uit welke sequenties bestaat het en hoe geraakt het op de plaats van bestemming?

- Hoe leidt glucose in het bloed tot insulinevrijzetting en hoe leidt dat dan tot nog meer opname en opslag van glucose. Bespreek de mechanismen/ Bespreek ALLE processen die aan de basis van dit gebeuren liggen
- k+ kanalen uitleggen waarom die geen na+ doorlaten, wat er gebeurt bij AP en waarom deze activeren en inactiveren in zenuwcel en hoe dit gebeurt.

- Dehydratatie bij diarree. Hoe wordt het opgelost in arme landen + werking?


- als ge een warme plaat aanraakt trekt ge u hand terug, bespreek alle ionkanalen die hier bij gebruikt worden

- Leg het belang uit van primair en secundair actief transport in de synaps

- leg uit digitalis en geef een numeriek vb
- K kanalen in zenuwcellen: 3 eigenschappen: geen Na ionen door, activeren bij depolarisatie en inactiveren. verklaar mechanismen.

- Hoe zijn G-proteïnen betrokken gij genexpressie?

- hoe spelen acetylcholine en nitroglycerine een rol in de vasorelaxatie. vergelijk de mechanismen

OEFENINGEN

- gegeven Conductantie kalium = 80 pS en Natrium is 20 pS. Open propabiliteit Na = 0.2, K = 0.05
Na in cel = 5 mM en uit cel 150 mM K in cel is 150 mM in cel en 6 mM uit cel
bereken membraanpotentiaal, teken stroom spanningsdiagramma, als je weet dat de drempelpotentiaal -40 mV is, wat is dan de open propabiliteit die het kanaal moet hebben om een AP te genereren.

- digitalisoefening

- stroomspanningsdiagram tekenen, Ex'en berekenen, de conductantie berekenen, een curve tekenen van P(open) in functie van Em en berekenen hoeveel ionen er door het kanaal gaan als het 0.1ms geopend is.

- concentratie van Na en Ca en dan moet je a)bewijzen dat de na/ca-uitwisselaar in forward mode sta, b) vanaf welke concentratie van Na dat de ncx in reverse mode ga bereken


MEERKEUZE VRAGEN

- fosfolipiden doen aan flip-flop a) nooit b) via primair actief transport c) enkel in lipid rafts d) via GTP hydrolyse
- wanneer GEEN vasorelaxatie a) nitroglycerine innemen b) calmoduline actief in endotheelcel c) calmodulinbe inhibitie in gladde spiercel

- gegeven Ek

- wat werkt wel in afwezigheid van GTP

- welke stof geen afleiding van glycerol?- LDL-receptor is een membraan proteine type I, wat impliceert dit? => signaalsequenties kennen! (ER, STA, SA).

- Wat gebeurd er als PPI wegvalt uit het ER lumen?


Dovnload 5.8 Kb.