Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R67 fol. 1-5 Akte 001 Voogdijrekening 11-03-1664

Dovnload 477.64 Kb.

Regesten: Veghel R67 fol. 1-5 Akte 001 Voogdijrekening 11-03-1664Pagina1/8
Datum17.09.2018
Grootte477.64 Kb.

Dovnload 477.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Veghel – inv. nr. R67 (1664-1673)

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R67 fol. 1-5 Akte 001 Voogdijrekening 11-03-1664

Rekening van Adriaen Jan Adriaens en Jan Jan Tonis als voogden over de minderjarige kinderen van Hendric Gerit Jan Geraerts vanaf 30-03-1663.


Er worden onder andere inkomsten genoemd van de pacht betaald door Jan van Sleeuwen voor het goed gelegen aen de Hooghe Heijde, de Couwenoort en grond aan de Leege Heyde.
Onder de uitgaven onder andere betalingen voor kosten gemaakt bij de verkoop van Jacob Geraerts kindsdeel, aan Hendrick Dirck Jacobs als armmeester, klompen voor Maryken Hendrickx, voor de reparatie van het 'huijs' van Jan van Sleeuwen, dat eigendom is van voorschreven kinderen van Hendrick Gerits.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Jan Roelofs van Kilsdonck, schepenen, en Jacob Albert Prouning, officier

Veghel R67 fol. 5 Akte 002 Verklaring 24-03-1664

Elisabeth Goijart Buijsen heeft tegoed een rente van een bedrag van 300 gulden, met achterstallige rente 50 gulden, samen 350 gulden, te betalen door Mathijs Henrick Tijssen. De goederen van Mathijs mogen daarom verkocht worden. Jan Dirckx den Jongen belooft het bedrag dat de goederen minder op zullen brengen te betalen.

Getuigen: G. Roeffs en Jacop van der Hagen.

Veghel R67 fol. 6-8 Akte 003 Openbare verkoop 24-03-1664

Monseigneur Jacobus Pool als lasthebber van Mathijs Hendrick Tijssen, volgens de akte gepasseerd voor schepenen van Vechel op 04-03-1664 wil openbaar verkopen 'een stuck teulants ende hoijlants'. Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 28-03-1664 'ten huijse van Magdalena wedue van der Haghen'.
'Het achtersten deel in eenen hoijbemdt, gelegen tot Vechel in d' Asdonck'


 • e.z.: de Corsten Camp

 • a.z.: het Kilsdonckxken en den Viercanten Bemdt

 • e.e.: het Mortelken

 • a.e.: Hendrick Marten Camken

Het goed is belast met een cijns van 1 stuiver aan de heer.


Het goed wordt gekocht door Geerlingh Jan Hendrickx.
Bijschrift: de koopsom en andere kosten zijn betaald op 15-05-1664. G. van der Hagen, geauthoriseerd in afwezigheid van de secretaris

'Een acker teulants genaemt Keysers Velt', groot ontrent 3 loopens, gelegen 'onder Rode ter plaetse genaemt aent Eerde' • e.z. en e.e.: het goed van Gerart Jan SIjmons

 • a.z.: het goed van Lenaert Lenarts en Antonis Dirckx

 • a.e.: de gemeijne straet van Vechel

Het goed is belast met een erfpacht van 9 vaten rogge, 'mate van Rode', aan rentmeester Battum.


Het goed wordt gekocht door Andries Andriessen.
Bijschrift: de koopsom en andere kosten zijn betaald op 15-05-1664. G. van der Hagen, geauthoriseerd in afwezigheid van de secretaris
Getuigen: G. Roeffs, Jacop van der Hagen en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R67 fol. 9 Akte 004 Openbare verkoop 24-03-1664

Lijsken weduwe van Willem Aelberts heeft beloofd de erfpacht van 9 vaten rogge te betalen uit 'eenen acker teulants genoemt Keijsersvelt, gelegen onder Rode aen de Eerde', zoals in de vorige akte beschreven staat.

Getuigen: G. Roeffs en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 9 Akte 005 Verzoekschrift

Dirck Dirckx en Aert Lonissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Dirck Hanssen, verwekt bij Peterken Dirck Goort Lenssen, verklaren dat zij 'genootsaeck sijn te vercoopen ettelijcke parceelen, soo hoylant als teulant, gelegen tot Vechel aen de Heijde, dat door de menichvuldighe schulden waer mede de gelijcke goederen van den voorschreven Jan Dirck Hanssen sijn belast'. Ze vragen toestemming om het goed te verkopen.


Bijschrift: 'dese gecommuniceert aen de naeste vrienden om advies gehoort hebbende te doen naer rechts behooren'. Actum 26-03-1664, getuigen: Goyart Peeter Rutten, G. Roeffs en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 9-10 Akte 006 Verklaring 26-03-1664

Jacob Geraerts en Hendrick Tonis Hendrickx 'als naeste van de vrienden der voorschreven onmundighens', verklaren dat het goed beter verkocht kan worden.

Getuigen: G. Roeffs, Goyart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 10 Akte 007 Verklaring 26-03-1664

De schepenen geven toestemming het goed te verkopen.

Getuigen: G. Roeffs, Goyart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 10-16 Akte 008 Openbare verkoop 26-03-1664

De erfgenamen van Jan Dirck Hanssen willen openbaar verkopen, met authorisatie gegeven door schepenen op 26-03-1664, 'diversche parceelen van erfgronden'. Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 28-03-1664 'ten huijse van Magdalena wedue van der Haghen'.
1 coop: 'Een seecker stuck lants', groot ontrent 1 loopens, gelegen in den Hennenberch aen de Heijde


 • e.z.: het goed van Jenneken Hendrick Franssen

 • a.z.: Meriken weduwe van Jan Gerits

 • e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

Het goed wordt gekocht door Aert Lonissen.

2 coop: 'een stuck teulants, genaemt het Cromstuck met de Corte Stucken', groot ontrent 2 loopens, gelegen aen de leeghe Heijde


 • e.z. en e.e.: het goed van Meriken weduwe van Jan Gerits

 • a.z.: het goed van Jenneken Hendrick Franssen

 • a.e.: het goed van de verkopers

Het goed is belast met een erfcijns van 4 gulden en 10 stuivers aan Hilleken Arien Wouters tot Dinter.


Het goed wordt gekocht door Frans Aerts.
Bijschrift: de 'wijncoop, schrijfgelt, slachgelt ende Godtsgelt' zijn betaald op 14-05-1664. G. van der Haghen, geauthoriseerd in afwezigheid van de secretaris
Bijschrift: de koopsom is op 02-09-1671 betaald. Getuigen: Adrij Hendricx Smits en Jacop van der Hagen, schepenen

3 coop: 'eens tuck teulants', groot ontrent twee loopens, gelegen aldaar • e.z. en e.e.: het goed van Meriken weduwe van Jan Gerits

 • a.z.: het goed van Jenneken Hendrick Franssen

 • a.e.: den Beeckgraeff

Hert goed is belast met een erfcijns van10 gulden aan den heere Leemputten.


Het goed wordt gekocht door Hendrick Rutten.
Bijschrift: de koper heeft de koopsom en de andere kosten betaald op 04-04-1664.

4 coop: een 'eeusselvelt met eenich lant daer inne gelegen', groot ontrent 3 kerren hoijwasch, gelegen aldaar • e.z.: Hendrick Rutten

 • a.z. en e.e.: Meriken weduwe van Jan Gerits

 • a.z.: den Beeckgraeff

Het goed wordt gekocht door Jacob Gerits.


Bijschrift: de koopsom en andere kosten zijn betaald op 04-04-1664. G. van der Haghen, geauthosriseerd in afwezigheid van de secretaris

5 coop: 'drie stucken teulants', groot ontrent 2 loopens, gelegen aldaar • e.z. en e.e.: Hendrick Rutten

 • a.z.: het goed van de verkoper

 • a.e.: Jenneken Hendrick Franssen

Het goed wordt gekocht door Frans Aerts.


Bijschrift: de koopsom en de andere kosten zijn betaald op 14-05-1664. G. van der Hagen, geauthoriseerd in absentie van de secretaris
Getuigen: Goyart Peeter Rutten, Jacop van der Hagen en G. Roeffs, schepenen

Veghel R67 fol. 16 Akte 009 Verzoekschrift

Jan Tonis Arien Leesten en Jan Ariaen Willems als voogden over de minderjarige kinderen van Peeter Tonis Ariens, verwekt bij Engelken Ariens Willems, verklaren dat de goederen van de minderjarigen erg zijn belast met lasten, en ook 'tot opvoedinghe' van de minderjarigen zijn ze genoodzaakt goed te verkopen. Ze vragen daar toestemming om te verkopen een 'parceelken teulants', groot ontrent 1 Bosch loopense, gelegen ontrent het casteel, zoals het daar is afgepaald. Ook 'twee gedeeltiens hoylants, gelegen tot Vechel int Abrouck', zoals de minderjarigen hebben geërfd van hun ouders en toebedeeld hebben gekregen.
Bijschrift: 'dy dese gecommuniceert aen den naeste vrienden om hen advies gehoort hebbende te doen naer rechts behooren. Actum 02-04-1664, getuigen: Goyart Peeter Rutten, G. Roeffs en Jacop van der Hagen

Veghel R67 fol. 17 Akte 010 Verklaring 02-04-1664

Tonis Lamberts en Jan Cornelis Goorts 'als vrienden ende naeste van den bloede' van de minderjarigen verklaren dat het nodig is het goed te verkopen.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten, G. Roeffs en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 17 Akte 011 Verklaring 02-04-1664

De schepenen geven toestemming het goed te verkopen.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten, G. Roeffs en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 18-20 Akte 012 Openbare verkoop 02-04-1664

Jan Tonis Arien Leesten en Jan Ariaen Willems van Waelre als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Tonis Ariens willen openbaar verkopen 'ettelijcke parceelen van teulant ende hoijlant'. Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 09-04-1664 'ten huijse van Magdalena wedue van der Hagen'.
Een 'parceel teulants, groot ontrent een Bosch loopends', gelegen int Dorshout achter het casteel


 • e.z.: Jan Tonis Ariens

 • a.z.: de Middelcant

 • e.e.: de weduwe van Dirck van der Hagen

 • a.e.: Jan Tonis Jacobs

Het goed wordt gekocht'door Jan Tonis Arien Leesten, die de kosten heeft betaald.


'Eenen hoijbeemt', gelegen int Abroeck, groot ontrent 2 kerren hoijwasch, hooiende en rijdende tegen Hendrick Nelissen met anderen, 'den eenen rydende beemt' is gelegen

 • e.z.: het goed van Hendrick Nelissen

 • a.z.: de kinderen van Dirck Willem Henrickx van der Straeten

 • e.e.: Goyart Peter Rutten cum suius

 • a.e.: de Aa aldaer vloeijende

'Ende den anderen rijdende bemdt rijdende tegens de drie beemtiens genoemt de Cleuterkens', gelegen aldaar • e.z.: Lambert van der Straten cum suis

 • a.z.: de weduwe van Toni Tibosch met anderen

 • e.e.: de Quinck

 • a.e.: de Aa

Het goed wordt gekocht door Gerit Jan Gerit Dirckx.


Bijschrift: de koper heeft de koopsom, op 100 gulden na, en andere kosten betaald op 22-04-1664. G. van der Haghen, geauthoriseerd in absentie van de secretaris
Bijschrift: op 06-10-1664 heeft Gerit Jansen de resterende 100 gulden van de koopsom betaald aan Jan Ariaen Willems.

Het 1/3 deel van 'eenen hoijbemdt', groot ontrent 2 kerren hoywasch, gelegen int Abroeck, de hele beemd is gelegen • e.z.: de erfgenamen van Hendrick Goorts

 • a.z.: Arien Damen

 • e.e.: Melis van Dieperbeeck met anderen

 • a.e.: Goijaert Peter Rutten

Het goed wordt gekocht door Jan Tonis Arien Leesten, die de kosten heeft betaald.

Getuigen: G. Roeffs, Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 20-21 Akte 013 Belasting 10-04-1664

'Den vont over de cleijne specien gedaen ende opgenomen in de huijsen van dese naervolgende persoonen ter presentie van schepenen desen onmderteeckent optten 10en aprill 1664.


 • in den eersten gevisiteert den huijse van Jan Jan Hendrickmans ende aldaer gevonden 1/4 tonnen asijn, 1/4 tonnen seep, 2000 nagels, 80 ellen stoggen ende lappen en 100 ellen sije lint, 5 off 6 stucks coorden ende parsement

 • item gevisiteert den huijse van Sijmon Michielsen van Heijn(tongen) ende aldaer gevonden 1/4 tonnen asijn, 1/8 tonnen seep, 4 pont stijsel, 500 nagels, 8 oft 10 ellen boombasijn, 5 oft 6 stucken coorden

 • item gevisiteert den huijse van Dirck Jan Hendrickx ende aldaer gevonden 1/4 ton asijn, 1 1/2 kijnneken seep, 3000 nagels, twe stucken stoff, 1 stuck boombasijn, 200 ellen lint van allerleij coleur, 40 stucken coorden ende parsementen van alderleij coleur, 1/2 pont sije van alderleij coleur, 1/4 tonnen olie ende 1/4 tonnen traen, 25 ellen fravien, 7 pont stijsel, 1/2 pont blausel

 • item gevisiteert het huijs van Jan Roelofs van Kilsdonck ende aldaer gevonden 1/4 tonnen asijn, 1/4 tonnen seep, 6 ponmt stijsel, 500 nagels, 8 stucken saije parsementen, 20 ellen saeij in verscheijde coleuren, 2 stucken sije klint ende 2 stucken fileselle lint alle van verscheyde coleuren

 • item gevisiteert het huijs van Willem Janssen van Rixel ende aldaer gevonden 1/8 tonnen seep, 1 pont stysel, 1/2 pont blausel

 • item Syken Delissen aent Havelt 1/4 tonnen asijn, 1/8 tonnen seep ende een pont stysel'.

Veghel R67 fol. 22-24 Akte 014 Openbare verkoop 07-05-1664

Henrick Henrick Martens en de weduwe van Tonis Martens willen openbaar verkopen een 'acker teulants, genoemt den Baten acker', groot ontrent 7 loopens, gelegen opt Sontvelt

De verkoper heeft deze 'acker' vernaarderd van Jan Marten Donckers. Het goed is belast met: • een erfpacht van 6 vaten rogge, gereduceerd op 2 gulden en 17 1/2 stuivers aan de erfgenamen van den Berghe

 • een cijns van 8 guldens aan de armen van het Groot Begijnhoff ten Bosch

 • een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan de erfgenamen van Marten Donckers

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 14-05-1664 'ten huisje Magdalena weduwe van der Hagen'.

Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)

Veghel R67 fol. 25-27 Akte 015 Voogdijrekening 09-05-1664

Rekening van Bastiaen Dircks als man van Tonissken Meeussen en Marten, Peter en Mariken, kinderen van Meeus Aert Dirckx, voor welke voorschreven Mariken Meeussen, minderjarig wezende, als voogden optreden de genoemde Bastiaen Dirckx en Jan Tonis van Houdt 'ende dat van alle vercochte goederen, ende opgaende eijcken houdt binnen den dorpe van Vechel opt Sontvelt geleghen soo als volcht'


 • de voorschreven kinderen en erfgenamen hebben op 01-05-1663 verkocht 'den Baetenacker geleghen tot Vechel opt Sontvelt', met de kosten voor 767-0-0

 • ook 'eenen acker genaemt den Quaden Coop', met de kosten voor 115-2-0

 • op 03-04-1663 hebben zij verkocht 'ettelijcke parceelen van opgaende eycke boomen', met de kosten voor 81-13-8

Onder de uitgaven worden kosten gemaakt bij de verkopingen vermeld. Mariken minderjarige dochter van Meeus Aert Dirckx heeft het 1/4 deel van de opbrengst.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten, Handryck Handryck Martens en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R67 fol. 27 Akte 016 Verklaring 09-05-1664

De schepenen en de vorster zijn op verzoek van Adriaen Hendrick Dirx 'geweest int Dorshout tot Vechell op erffenisse van Jan Jan Dirx den Jonge, om seeckere visie te nemen over het onbehoorlyck thienden op een stuck saets bij den voorschreven Jan Jan Dirx den Jongen gedaen, ende verclaren wij schepenen onderschreven gesien te [hebben] dat op het voorschreven stuck saets toebehorende Jan voorschreven niet voor den thiende ende is gebleven, maer op een ande stuck boecquijt velt acht gerwen saets hebben vinden staen, ende verclaert den voorschreven thiender noijt hem bekent ende heeft gemaeckt om thienbaer te maecken'.

Getuigen: Handryck Handryck Martens, Jan Roelof van Kilsdonck, schepenen en Antony van Eeck, vorster

Veghel R67 fol. 28-30 Akte 017 Openbare verkoop 13-06-1664

Jan Dirckx den Jongen wil openbaar verkopen 'een seecker erffenisse bestaende in huijs, hoff, boomgaert, hoeff, esthuijs ende aengelegen lant, hollen grachten, poteryen ende voorts met allen appendentien ende dependentien van dien', zoals de verkoper toebedeeld heeft gekregen met de kinderen van Marten Jacob Tijssen, groot samen 4 loopense, gelegen int Dorshoudt, 'het huijs met den hoff' is gelegen • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Marten Jacob Tijssen

 • e.e.: de gemeynte van Vechel

'De reste van de landeryen' is aldaar gelegen • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Jacob Martens

 • a.z. en e.e.: de gemeynte van Vechel

 • a.e.: het goed van Goort Philipsen

Het goed is belast met: • een cijns van 1 braspenning aan de heer van Helmond, te betalen met de minderjarige kinderen van Marten Jacobs

 • een erfcijns van 10 gulden aan Jacob van der Haghen

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt over 8 dagen 'ten huijse van Magdalena wedue van der Haghen.

Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)

Veghel R67 fol. 31-37 Akte 018 Voogdijrekening 26-06-1664

Rekening van Aert Lonissen en Dirck zoon van Dirck Dirckx als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Dirck Hanssen.
Onder de ontvangsten worden genoemd de verkoop van:


 • 'eenen acker teulants genoemt den Hennenberch, gecocht bij Aert Lonissen'

 • 'eenen acker genoemt het Cromstuck, gecocht bij Frans Aerts'

 • 'eenen acker over de Rijt, gecocht bij Hendrick Rutten'

 • 'het eeusselvelt gecocht bij Jacob Gerits'

 • 'vant hopveldeken gecocht bij Frans Aerts'

Onder de uitgaven worden genoemd: betalingen voor renten, gekocht 'stroij, lijnsaet ende haver', dorpslasten, 'laecken' en 'rogh'.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten, Jacop van der Hagen en Tonis Peter Tielens, schepenen, Jacob Albert Prouning
Bijschrift: op 03-09-1671 heeft Aert Loonissen van de jaren ad 25 gulden die hij als voogd heeft betaald op de reductie pacht van de weduwe van Jan Dirck Hansen, en ook 2 gulden, 2 stuivers en andere kosten, die zijn afgetrokken van zijn restant van 52-13-6. Aert Lonis blijft schuldig 15-11-8. Getuigen: Jacob Albert Prouning, Jacob Albert Prouning, Arie Hendricx Smits, Sijmon Jan Sijmons en Jacop van der Hagen

Veghel R67 fol. 37-46 Akte 019 Voogdijrekening 02-07-1664

Rekening van Aert Elias en Hendrick Tonis Henrickx als voogden over de minderjarige zoon van wijlen Ariaen Dirck Ariens verwekt bij Anneken dochter van Elias Joosten, sedert hun laatste rekening van 29 maart.
Onder de inkomsten worden genoemd: renten, verkochte 'hegge', voor de verpachting van 'eenen hoijbemdt', van 'eenen acker lants gelegen onder Schijndel', eenen hoijbemdt onder Heewijck gelegen', 'eenen acker onder Heeswijck gelegen', 'een rente die dorp van Heeswijck is geldende', de verpachting van 'den Oirbemdt', van 'eenen acker lants by haer huijs gelegen', 'vant lant onder Schijndel gelegen'.
Onder de uitgaven worden vermeld: kosten gemaakt 'van den huijsraet te deijlen', 'van reparatie aent huijs gedaen', 'een paer schoenen', 'laecken', 'een hoet', 'aen meester Willem tot Uden van schoolgelt', 'aen Jacob Ariaens tot den craem van sijn suster', 'een paer hoosen', 'een paer clompen', 'eenen hoet', 'hemdt lacken', 'aen Jacob Ariaens voor speelgelt', 'het vel tot het wambasch'. 'een paer boombasijen clederen', 'wolle laecken', 'aen Weijndelken Jacobs van een vierdendeel jaers montcost dat Jacob Ariens tot Uden aen haren huijse hadde verteert int frequenteren der scholen'.

Getuigen: Jacob Albert Prouning, Goyart Peeter Rutten, Jacop van der Hagen, G. van der Haghen, geauthoriseerd in afwezigheid van de secretaris


Bijschrift: op 18-03-1666 verklaren de voogden het bedrag van de rekening ontvangen te hebben.
Bijschrift: Hendrina Elias van Laerschot verklaart 'van wegens van mynen broeder in syn dootbed bekent voldaen te wesen'.
Bijschrift: Katelijn weduwe van Hendrick Tonis Hendricx verklaart 'dat haren man voldaen was van den onmundigen'.

Veghel R67 fol. 47-48 Akte 020 Verklaring 04-07-1664

Jan zoon van Goijaert Peter Rutten, oud ongeveer 24 jaren, en Willem Pauwelsen, ook ongeveer 24 jaren oud, hebben op verzoek van Ariaen Hendrick Jan Dirckx en Hendrick Henrick Martens een verklaring afgelegd 'over seeckere mondelinghe vraeghstucken van weghen der producenten voorgehouden.' Ze verklaren dat zij 'optten 4en meert 1664 syn geweest aen den woonhuijse van Amelis Gerits van Dieperbeeck, in wiens woonhuijse sieck te bedde was liggende Geritken Gerit Janssen van Dieperbeeck, des voorschreven Amelissen suster, hebbende jaer verstant ende memorie volcomentlijck, soo hen deponenten opentlyck uijt hare woorden ende redenen was blijckende. Verclaren de voorschreven deponenten alnoch dat doen ter tijt aen den voorschreven woonhuijse waren comparerende Ariaen Hendrick Jan Dirckx met Anneken Peters sijne huijsvrouw, Hendrick Henrick Martens met Lijsken Peters sijne huijsvrouw, ende Lambert Peters bij hen hebbende Jacob van der Haghen ende Jan Thonis Peter Tielens, schepenen van Vechell, als wanneer sij deponenten Ariaen Hendrick Jan Dirckx hoorden seggen teghens den voorschreven Amelis dese woorden: "Melisoom, Geritken onse moeije soude gerne haer testament maecken, ende oversulckx spreeckt gy daer in naer u goetduncken, wij stellen ’t in u discretie." Waerop den voorschreven Amelis was seggende ende antwoordende: "Ick en begeer in mijn huijs geen geschrijff te hebben, ende oversulcx wilt gij schrijven, soo gaet in de schure, want ick en hebbe kersse noch licht voor u lieden, ende en hebbe uwer niet van doen." Welck den voorschreven Ariaen Hendrick Jan Dirckx hoorende is gegaen met sijne voorschreven huijsvrouw, Hendrick Henrick Martens met sijne voorschreven hujjsvrouw, ende Lambert Peters aen het sieckbedde van de voorschreven Geritken henne moeije, haer vragende dese woorden in substantie: "Geritken, moeije, hoe wilt gij dat U. E. goederen sullen versterven?" Waerop de voorschreven Geritken was antwoordende: "Ick begere dat in mijne goederen de doode hant met de levende deijlen sal." Waerop den voorschreven Ariaen Hendrick Jan Dirckx was spreeckende teghen de voorschreven schepenen: "Gij heeren neemdt dat in kennis."'

Getuigen: Jacop van der Hagen en Jan Tonis Peter Tielens, schepenen

Veghel R67 fol. 48-53 Akte 021 Voogdijrekening 05-07-1664

Rekening van Jan Henrick Ariens en Claes Hendrick Roeffen als voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Lenaerts verwekt bij Geertruijt Willem Ariens.


Onder de inkomsten worden genoemd 'den huijsraet van Lenaert Jacobs, den voorschreven onmundigens grootvader', en pacht van 1660, 'als wanneer den voorschreven Dirck Tonis op Lenart Jacobs goet gelegen tot Vechel aent Francquefort was woonende'.
Onder de uitgaven worden genoemd kosten voor 'etteycken tyt daer voor aen Pauwel Hendrickx tot Uden aengeseyt dat hij hem gereet soude laten vinden tot Boeckel om den inventaris te schryven', voor de huwelijkse voorwaarden van Gerit Nelissen en zijn vrouw Heijlken, 'aen de gulde broeder van Sint Barbara 1-10-0, die Lenart Jacobs des voorschreven onmunidghens grootvader als wasmeester aen deselve was resterende'.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Jan Roelofs van Kilsdonck, schepenen

Veghel R67 fol. 53 Akte 022 Voogdijrekening 05-07-1664

Huijbert Aert Willems belooft 'het slot deser voorschreven reeckeninge' te betalen.

Getuigen: Jacop van der Hagen, schepen

Veghel R67 fol. 54 Akte 023 Verklaring 08-07-1664

De schepenen verklaren op verzoek van Aert Thonis Daniels 'ons vervoecht te hebben optten 8en julij 1664 op de hoeve van den heere Zutphen staende tot Vechel aen de Leeghe Heyde, alwaer den voorschreven Aert Tonis Daniels tegenwoordich is woonachtich om visie te nemen over 't bederff van den hagelslach waer mede de vruchten van den meer gemelten Aert Tonis Daniels seer sijn beschadicht ende verachterdeelt, ende hebben aldaer bevonden dat de twee deelen der voorschreven hoeve ontrent waeren besaeijt met somer vruchten die welcke door den voorschreven hagelslach soo sijn bedorven dat de selve niets weerdich en sijn, ende het ander derdendeel der voorschreven hoeve bevonden besaeijt met rogghe, ende insgelyckx soo bedorven ende verhagelt dat het selve derdedeel geen halff gelt weerdich was'.

  1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 477.64 Kb.