Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Reglement van inwendige orde

Dovnload 16.44 Kb.

Reglement van inwendige ordeDatum31.07.2017
Grootte16.44 Kb.

Dovnload 16.44 Kb.

powerpluswatermarkobject3


Residentie “Het Fruythof” Aalter
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
VOORWOORD (Uit: Roland Timmermans, Handhaving van het reglement van orde, geen eenvoudige klus):

“De regels, opgesteld in het reglement van inwendige orde, zijn regels van huishoudelijke aard die, op materiële wijze, het gebruik van de privatieve en gemene delen bepalen.

Zij strekken tot bescherming van het woongenot in de boven, onder en naast gelegen appartementen door het opleggen van bepaalde regels aan eigenaars/bewoners( i.c.huurders).

Eigenaars/bewoners dienen de privatieve en gemene delen dermate te gebruiken dat zij de andere eigenaars/bewoners geen onredelijke hinder veroorzaken. Meestal wordt met onredelijke hinder geluidsoverlast bedoeld, maar ook geur- en uitzichthinder kunnen als bezwarend worden aangemerkt.

In onderstaand reglement van inwendige orde worden allerlei vormen van overlast aan banden gelegd”:
ALGEMEEN:

  • Alle reglementen betreffende de inwendige orde, vervat in de basisakte, zijn van kracht en worden aangevuld met onderstaande artikels.

  • De gebruikers van het gebouw doen dat als “zorgzame huisvaders en -moeders”. Zij zorgen ervoor dat de rust van het gebouw, noch door henzelf noch door de personen voor wie zij instaan, in casu huurders en bezoekers, verstoord wordt.

  • De eigenaars dienen een exemplaar van dit reglement aan hun bewoners-huurders te bezorgen en te laten ondertekenen voor akkoord, én op te hangen in het verhuurd appartement.

  • Dit reglement is niet beperkend noch uitsluitend en kan ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden aangepast, mits de voorziene meerderheid.


Art. 1

§ 1 Iedere bewoner draagt zorg voor de beperking van geluidshinder bij gebruik van radio, televisie en andere elektrische toestellen (wasmachine, stofzuiger, enz.).

§ 2 Men vermijdt met harde hakken door het appartement te stappen, te rennen of keihard met de deuren te slaan. Het is wenselijk viltjes te plaatsen onder meubelen, met name tafel- en stoelpoten.

§ 3 Er mag slechts in beperkte mate geboord en getimmerd worden.

§ 4 ’s Nachts probeert men de rust van de mede-bewoners niet te verstoren.

§ 5 Er wordt zo weinig mogelijk lawaai gemaakt in de gemeenschappelijke delen.Art. 2

§ 1 Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden, zoals kledij, beddengoed of tapijten.

§ 2 Op de terrassen mogen geen onwelriekende stoffen of vuilnis geplaatst worden, noch zaken die het uitzicht van het gebouw benadelen zoals kasten, schotelantennes, fietsen, toestellen voor het opvangen of omzetten van zonne- of windenergie, e.d. Ook mag er geen was over de terrasleuning gehangen worden of aan touwen die over het terras gespannen zijn. Was tijdelijk ophangen aan een droogrekje mag.

§ 3 Er mogen geen sigarettenpeuken of andere voorwerpen uit de flat gegooid worden, en de bewoners moeten er zorg voor dragen dat bij het reinigen van ramen of terrassen, geen water, vuilnis of zand naar beneden valt.Art. 3

§ 1 De gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten altijd vrij blijven. Het is onder andere verboden er (brom)fietsen, kinder- of boodschappenwagens, looprekken of rolstoelen, meubelen of handelswaren te stallen.

§ 2 Er mogen ook geen huishoudelijke of andere werken worden uitgevoerd, zoals tapijten, huishoudlinnen, meubelen of kleding en schoeisel reinigen, borstelen, uitkloppen, wassen of ophangen.

Art. 4

§ 1 In de gemeenschappelijke delen en in de lift mag niet gerookt worden.

§ 2 Niet-vergezelde kinderen, jonger dan 12 jaar, mogen de lift niet gebruiken. Elke gebruiker zorgt ervoor de lift netjes te houden en niet te misbruiken. Het gebruik van de lift is ten strengste verboden wanneer brand is vastgesteld in het gebouw.

§ 3 Lift en trap mogen niet gebruikt worden om grote meubelen of toestellen te verhuizen die schade* kunnen veroorzaken. Voorzichtig transport van een klein toestel mag wel via de lift of trap. Bij gebruik van de lift dient men, te allen tijde, het max. gewicht en aantal personen te respecteren.

§ 4 Als de lift blokkeert, blijf kalm en gebruik de noodbel (duw hard en lang genoeg op het pictogram en wacht geduldig op antwoord). Bij gebrekkige werking verwittig de syndicus (09/236.56.79). Enkel in uiterste noodgevallen mag men de brandweer verwittigen op noodnummers 100 of 112 (per interventie stuurt de brandweer een factuur).

Art. 5

Iedere bewoner zal ervoor zorgen dat er in het sanitair van zijn appartement geen verstoppingen ontstaan die tot ongemakken voor andere bewoners leiden.


Art. 6
De eigenaars van de gelijkvloerse appartementen hebben het exclusief genot van hun tuin en dienen die te onderhouden als goede huisvaders/-moeders.


Art. 7

§ 1 Kleine huisdieren worden in het gebouw gedoogd voor zover hiermee geen (buren)hinder wordt veroorzaakt! Bij aanhoudende hinder kan het dier verwijderd worden.

§ 2 Geen enkel huisdier mag los rondlopen in de gemeenschappelijke delen (inkom, gangen, lift, garage, enz.), en met name honden horen steeds aan de leiband.

§ 3 Eigenaars van honden of andere huisdieren dienen de uitwerpselen direct op te kuisen, zowel in de gemene delen als op de voetpaden en tuinen.Art. 8

Het is ten strengste verboden in het gebouw en in de garages ongezonde, hinderlijke, ontvlambare, ontplofbare, geurverspreidende of andere gevaarlijke stoffen binnen te brengen. Voertuigen op LPG mogen niet in de garage. De bewoners moeten zich schikken naar de politiereglementen betreffende het gebruik en opstapelen van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde waren of apparaten. Het is de bewoners verboden enige vorm van gas aan te wenden.Art. 9

§ 1 De garages mogen enkel dienen tot parking van voertuigen, niet tot werkplaats. Kleinere reparaties mogen uitgevoerd worden, maar geregelde of langdurige werken zijn verboden.

§ 2 Er mogen geen kinderen spelen (of rolschaatsen, skateboarden, enz.) in de garages of op de inrit ernaartoe, noch in de andere gemene delen van het gebouw.

§ 3 Er mogen geen voertuigen gewassen worden in de garages.Art. 10

Fietsen horen in de daartoe bestemde fietsenberging. Iedere gebruiker zal de fietsenberging steeds behoorlijk afsluiten.Art. 11

Bewoners zetten hun vuilnis (restafval in grijze zakken, PMD in blauwe en papier&karton samengebonden) zelf buiten op een nader aangeduide plaats en op een door de gemeente vastgelegd tijdstip, momenteel woensdagavond na 18 uur. In afwachting daarvan mogen vuilniszakken, tijdelijk en in eigen gesloten containers, in de daartoe bestemde vuilnisberging geplaatst worden, zeker niet in de gangen of op de terrassen.Art. 12

§ 1 Voertuigen mogen niet aan de voorkant van het gebouw geparkeerd worden. De opritten tot de inkomhallen van het gebouw mogen enkel worden gebruikt voor laden en lossen.

§ 2 In geen geval mag de toegang tot een privé-parkeerplaats geblokkeerd worden. In voorkomend geval zal het voertuig worden weggesleept, op grond van art. 87.8° van het Veldwetboek. Dit geldt ook voor (aanhang)wagens die niet voorzien zijn van een nummerplaat.

Art 13

Barbecues, met open vlam of gas, zijn niet toegelaten op de terrassen.

Art. 14

De voor- en binnendeuren, alsook de ondergrondse toegangsdeuren, moeten altijd dicht zijn. Ze dienen zacht gesloten te worden en gebruikt zonder te beschadigen.


OVERTREDINGEN tegen dit reglement, of eventuele misbruiken, kunnen aan de syndicus meegedeeld worden: IMMO VAN DE WOESTIJNE, Stationsstraat 75, 9880 Aalter, 09/236.56.79, of beheer@immovdw.com .
NAWOORD (Uit: Roland Timmermans, Handhaving van het reglement van orde, geen eenvoudige klus):

Tegen eigenaars/bewoners die verplichtingen in het reglement van inwendige orde niet nakomen of overtreden, kan de Vereniging van mede-eigenaars optreden d.t.v. de syndicus, die zogenaamde ‘politiebevoegdheid’ heeft. Deze beschikt daartoe over volgende maatregelen:  • Waarschuwingen, mondeling en schriftelijk

  • Privaatrechterlijke boetes

  • Voorafgaande minnelijke schikking

  • Rechterlijk bevel met dwangsom”.

*SCHADE:Wanneer er is vastgesteld, door de syndicus en twee objectieve getuigen, ofwel door een politieagent of gerechtsdeurwaarder, dat er schade is veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen, moet de overtreder een schadevergoeding, overeenkomstig de geleden schade, betalen aan de VME.


Dovnload 16.44 Kb.