Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regulier Ventil w 107 usa periode 1976/1982

Dovnload 26.54 Kb.

Regulier Ventil w 107 usa periode 1976/1982Datum14.04.2017
Grootte26.54 Kb.

Dovnload 26.54 Kb.

Regulier Ventil W 107 USA periode 1976/1982

ACC=Automatic climate control type 2 April 2012 G.Sondag
Op de Mercedes CD staat onder 83-600 (Voor ACC 2 USA Type moet je de 2e 83-600 hebben ,er staan er 2 boven elkaar)de volledige Functiebeschrijving van de automatisch temperatuurregeling.

De temperatuurschakelaar (cold engine lockout switch) onder het Regulierventil werkt op vacuüm en d.m.v. een bi-metaal (zet bij verwarming uit) wordt m.b.v. de 2 vacuümslangen geregeld dat koelwater > 40 graden moet zijn anders gaat ventilator in de stand Auto-Hi of Auto-Lo niet draaien.


Ventilator wordt wel weer rechtstreeks aangestuurd in de standen Def en Bi-level ongeacht koelwater temp.

In deze standen wordt ook de airco pomp gestart ongeacht de stand aan of uit van de airco op de bedieningsconsole.

Def(rost) geeft maximale ventilatie bovenkant dashboard met draaiende airco.

Bi-level geeft ventilatie boven en onder dashboard met draaiende airco.
Er staat ook beschreven dat als je van stand Def en Bi-level komt en dan naar Auto-Hi of Auto-Lo gaat de ventilator blijft draaien op de snelheden die bij deze standen horen en dat je om hier vanaf te komen eerst Off moet indrukken.(anders werkt ventilator niet automatisch in Auto Hi of Lo)

Staat de Airco bij deze overgang op uit dan zal deze stoppen en blijft de ventilatie wel draaien.


Als auto gestart wordt bij de stand Auto Hi of Auto Lo en de Airco op stand uit staat gaat de ventilatie niet naar de stand die bij deze standen hoort.

De Airco even aanzetten of aan laten staan start de bijbehorende ventilatie.De temp regeling werkt als volgt:
De binnentemp.voeler , buitentemp.voeler, de(elektromotor gedreven) potentiometer in servo assembly (regulier ventiel) en temperatuurinstelling (potentiometer)staan elektrisch in serie geschakeld.Deze weerstand kring wordt vergeleken met een vaste weerstand in de versterker (verstarker nr 6).

Weerstand (dus spanning over de kring)van deze temperatuurvoelers wijzigt t.g.v. de gemeten binnen- en buiten temperaturen,(bij stijgende temperatuur daalt de weerstand), en weerstand temperatuurinstelling wijzigt bij andere temp.keuze d.m.v. instelwiel ,(bij hogere temperatuur instelling stijgt de weerstand).

Als 4 e variabele weerstand in de kring zit de potentiometer van de servo die van weerstand wijzigt (weerstand stijgt als servo naar Cold positie beweegt) t.g.v. het aansturen van de servo.Deze feedback potentiometer dient tevens om het signaal te dempen zodat het systeem niet te zenuwachtig wordt.
De versterker vergelijkt de elektrische kring van de vaste waarde t.o.v. de kring met de variabele waardes.

Probeert dit gelijk te houden waardoor een "opgaand of neergaand signaal"" ontstaat naar de elektromotor"in het Regulierventil.
Elektromotortje (servo) wordt dus aangestuurd door van de spanning + en - om te draaien naar gelang de positie waar systeem heen moet.(klem 4 en 5)
De (zwarte) arm met de elektrische contacten die over de contactplaat in het regulierventil draait is om de diverse toerentallen van de ventilator te

regelen.Vandaar ook de relatief dikke contacten en gedrukte print lijnen.Op het elektrisch schema, blz 13, is te zien bij nr 4 Regulierventil dat de elektromotor op contacten 4 en 5 is aangesloten.


Telling van de 5 contacten per stekker (2 stuks) is van links naar rechts 1 t/m 10.
Test: Vacuüm stekker los en elektrische stekkers los.(werkbank Test)

+ 12 Volt op contact 4 en – op contakt 5: Servo loopt naar de Hot positie.

Weerstand potmeter (Contact 1 en 2) daalt tot 200/250 Ohm in eind positie.
+ 12 Volt op contact 5 en – op contact 4: Servo loopt naar de Cold positie.

Weerstand potmeter (contact 1 en 2) stijgt tot 1800/2000 Ohm.Park positie:
+ 12 Volt op contact 3 en – op contact 5.

Servo moet nu vanaf Cold positie richting Hot positie gaan en stoppen op de Park positie.
Weerstand potmeter (contact 1 en 2) moet dan 1400 +/_ 100 Ohm aangeven.

Indien nodig deksel verwijderen en de potmeter verstellen om aan deze waarde te komen. Op CD 83-610Waarschuwing:

Als contact uitgeschakeld wordt dient systeem automatisch naar de Park positie te worden gestuurd door de versterker (amplifier). Dit gebeurd d.m.v. de 12 Volt die met een hulpzekering op klem 6 van de versterker blijft staan.

Indien dit niet gebeurd door bv vastzitten van het systeem zal de Accu leeglopen.
Opgerolde slang achter Dashboard kastje:

Deze groene rol draad , nr. 38 op het vacuümschema, is een gecontroleerde vent voor het vacuümsysteem , kleine doorgang.

Uiteinde dient dus NIET aangesloten te zijn.
Slecht reageren van systeem of te koud:

Mogelijke oorzaak is defect van aanzuigpijpje van de binnentemperatuurmeter welke naar de ventilator gaat.Deel van deze pijp bestaat uit foam. .Deze isolatie is meestal vergaan en hierdoor wordt de te meten lucht niet meer langs temp sensor gevoerd waardoor werkelijke temp dus niet meer wordt gemeten.Lucht van onder dashboard wordt dan gemeten.

Via dashboard kastje is dit te bereiken.

Herstellen met bv isolatieslang van de bouwmarkt.

Bij goede werking moet lucht aangezogen worden vanaf dashboard langs temperatuur voeler. Met rook of papiertje is dit te testen.

Vacuum actuators enz bij verwijderd Dashboard.

Diverse Testen:

Deze testen staan op CD onder 83-601 (de 1e)


Of op deze site: http://www.startekinfo.com/StarTek/outside/11883/?requestedDocId=11883#
De funktie,s van het regulierventiel testen. 25 jan 2012

De 2 elektrische stekkers eruit trekken ,iets optillen, zonder het


regulierventiel deksel te demonteren.
De stekker van de vacuümslangen losmaken door schroef in het midden
van de stekker los te draaien.

Elke stekker heeft 5 contacten. Als de stekkers verwijderd zijn zie je 10


contacten op rij in het regulierventiel.
De telling van 1 naar 10 is van links naar rechts zoals je ertegen aan
kijkt.

In het Word document met de uitleg en beschrijving wordt aangegeven hoe je


het elektromotortje kan aansturen waarbij de warmwaterklep
naar de open-, parkeer-  en dicht positie gaat. Deze test bij losgenomen
elektrische stekkers en vacuümstekker.

Test:


Zet +12v op contact 4 en –12v  op contact 5. Servo loopt naat Hot positie,
warmwaterklep open.
(In jouw geval moet er dan warmte( als koelwater opgewarmd is) aangevoerd
worden.)
Als klep open gaat weerstand tussen  contact 1 en 2 meten. In de eindpositie
moet deze tussen 200/250 Ohm zijn.
Als je dit meet tijdens het draaien moet je de weerstand naar deze waarde
zien zakken.
Deze weerstand wordt geregeld door het potentiometertje welke meedraait en
onder het deksel zit. Zie beschrijving.
De potentiometer heeft dus als taak de regelunit/amplifier te melden wat de
stand van de klep is.

Zet +12v op contact 5 en –12v op contact 4.  Servo loopt nu naar Cold


positie,warmwaterklep dicht.
Op klem 1 en 2 gaat de potmeter dan  naar 1800/2000 Ohm.

Als deze weerstand waardes niet gehaald worden kan je dit bijstellen door de


potentiometer onder het deksel te verdraaien.

3e positie die getest kan worden is de Park positie waar de klep automatisch


naar toe moet gaan na afzetten contact.
Deze positie zit tussen vol open en vol dicht. De Amplifier/regelunit achter
dashboard kastje kan dit regelen na afgezet contact omdat
er altijd op klem 6 van de amplifier 12v blijft staan m.b.v. een
hulpzekering (die kan dus ook stuk zijn)

Naar Park positie,  Zet +12v op contact 3 en –12v op contact 5 van het


regulierventiel. De weerstand op klem 1 en 2 moet dan naar 1400 +/- 100 Ohm
gaan.

In de andere documenten is te lezen wat er gebeurd als de diverse


bedieningstoetsen worden ingedrukt.

  De warmwaterpomp wordt niet via het regelkastje/amplifier aangestuurd. Dit


is te zien op het elektrische schema dat in het USA bestand staat.

Op het schema nr 20,21 en 22.  nr 4 is regulier ventiel en nr 5 is de amplifier die hem aanstuurt.

Als de warmwaterklep van het regulierventiel open gaat komt ook zonder pomp
er wel warmwater naar de heater onder het dashboard.

Met het losnemen van de stekkers en het laten draaien van het


verstelmotortje wordt alleen het regulierventiel beïnvloed.
Controleren of warmwaterklep wel beweegt als motortje wordt aangestuurd.
Door op contact 1 en 2 te meten of de weerstand van de potmeter veranderd.
Als motortje wel loopt maar waarde potmeter niet veranderd , wordt e.e.a.

niet meegenomen en kan dat verklaring voor niet openen warmwaterklep zijn.

In de stand Def. wordt de verwarming keihard opengestuurd buiten de regeling om en de ventilator gaat naar hoog toerental en de airco (als die werkt) wordt ook aangestuurd.
Je zou dit kunnen testen door de Def knop in te drukken bij niet draaiende
motor zodat je motortje hoort draaien.
Als dit niet werkt met stilstaande motor (dit weet ik niet zeker) kan je het
ook doen met wel draaiende motor en dan spanning over contacten 4 en 5
meten.

Achter dashboard kastje zitten diverse door vacuüm aangestuurde elektrische


kleppen van het systeem en de amplifier.
Kan geen kwaad daar eens te controleren of er niet een stekkertje of
vacuümslangetje los ligt.
Amplifier (ACC) controleren op losse contacten.

Bediening verwarming en ventilatie van dit type.

Lettertype Tahoma 12 Donkerblauw

  • De temp regeling werkt als volgt
  • Telling van de 5 contacten per stekker (2 stuks) is van links naar rechts 1 t/m 10 . Test
  • Park positie: + 12 Volt op contact 3 en – op contact 5. Servo
  • 83-610 Waarschuwing
  • Diverse Testen

  • Dovnload 26.54 Kb.