Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rekenen-Wiskunde groep 3 De digitale toetsen Rekenen-Wiskunde in hoofdlijnen

Dovnload 33.77 Kb.

Rekenen-Wiskunde groep 3 De digitale toetsen Rekenen-Wiskunde in hoofdlijnenDatum13.03.2017
Grootte33.77 Kb.

Dovnload 33.77 Kb.


HANDLEIDING
DIGITALE TOETSEN15 juni 2009


Rekenen-Wiskunde groep 3

De digitale toetsen Rekenen-Wiskunde in hoofdlijnen


Als voorbeeld nemen wij de digitale toets Rekenen-Wiskunde, deze bestaat uit twee deelprogramma’s:

• de administratiemodule;


• het afnameprogramma

In dit afnameprogramma zijn vier toetsen opgenomen:

• de toets Rekenen-Wiskunde Medio 3
• de toets Rekenen-Wiskunde Eind 3
• de toets Rekenen-Wiskunde Medio 4
• de toets Rekenen-Wiskunde Eind 4

Na correcte installatie bevinden zich twee nieuwe programmaonderdelen in het startmenu van het netwerkstation of de pc onder Start – Programma’s – Cito – Rekenen-Wiskunde:

Administratie;
• Afnameprogramma.

De administratiemodule


Klik op Administratie om de administratiemodule te openen.

De administratiemodule is bedoeld voor het beheer van leerlinggegevens en afnames, en de resultaten van deze afnames. De module kent de volgende mogelijkheden:

• Het invoeren van leerlinggegevens
Dit wordt door de IB’er verzorgd en hoeft u niet zelf te doen.

• Het plannen van afnames


Afnames van een toets dienen gepland te worden. Dit kan in de administratiemodule van het programma zelf én in het Computerprogramma LOVS, waarna u de leerlingen in de Toetsen Rekenen-Wiskunde importeert. Alleen geplande leerlingen kunnen toetsen maken.

• De rapportage van resultaten


De administratiemodule maakt het mogelijk groepsrapporten te genereren, af te drukken en op te slaan.

• Registratie van het aantal afnames


De module fungeert als intermediair bij het registreren van het aantal afnames van de toetsen binnen ToetsNet Portal, de internetpoort van Cito.

• Het exporteren van toetsresultaten naar het Computerprogramma LOVS


De administratiemodule is eenvoudig van opzet. In de figuur ziet u het hoofdscherm met daarin de records van een aantal fictieve leerlingen uit een en dezelfde groep.

In ieder record staan per leerling de naam, de jaargroep en de groepsnaam. Verder ziet u voor iedere leerling informatie over de ‘status’van een toets: niet gepland; gepland; deel 2 gepland; klaar).Klik op de knop of Leerling toevoegen om een leerlingrecord toe te voegen.


Klik op de knop of dubbelklik op het record om leerlinggegevens te bewerken.
Klik op de knop om het betreffende leerlingrecord te verwijderen.

Het selectievakje Groep (linksboven) maakt het mogelijk het aantal afgebeelde leerlingrecords te beperken tot alle leerlingen die deel uitmaken van dezelfde groep. Selecteer de naam van de gewenste groep door in dit vakje of op rechts in dit vakje te klikken. Klik op Alle groepen in het overzicht om alle leerlinggegevens in de administratiemodule te zien.


Het plannen van afnames


De administratiemodule biedt de mogelijkheid afnames te plannen.

Selecteer de leerlingen voor wie u een toets wilt plannen en klik op Afname plannen. Vervolgens kunt u de leerling plannen voor een van de toetsen. U bent dus ook in de gelegenheid om voor een leerling halverwege groep 4 een eenvoudiger toets te selecteren (bijvoorbeeld de toets van eind groep 3) en voor leerlingen halverwege groep 4 die heel goed zijn in Rekenen-Wiskunde een moeilijkere toets (bijvoorbeeld de toets van eind groep 4).

Klik tot slot op OK.

Wilt u de planning wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een leerling een toets van een ander afnamemoment wil laten maken, selecteer dan de betreffende leerlingen en klik op Afname plannen. Selecteer, nadat u op het pijltje aan de rechterkant hebt geklikt, de juiste toets en klik daarna weer op OK. Wanneer u voor een leerling een eenvoudigere of moeilijkere toets plant, blijft de leerling geadministreerd staan in zijn eigen groep, maar krijgt hij of zij de toets van een ander afnamemoment voorgelegd.

Leerlingen kunnen niet worden gepland indien:

• ze deel uitmaken van een jaargroep waar geen normering voor bestaat (in januari 2007 waren dit de groepen 5 tot en met 8) of

• informatie over de jaargroep ontbreekt.
Treedt dit probleem op, dan meldt de module dit.

Binnen de administratiemodule kunt u verschillende planningsgegevens in beeld krijgen. In de volgende figuur ziet u wat de status van de planning is. Per leerling is aangegeven of er een toets is gepland en zo ja welke toets is gepland, bijvoorbeeld gepland (medio groep 3).

De toetsen voor medio groep 3, eind groep 3, medio groep 4 en eind groep 4 bestaan alle vier uit twee delen, die bij voorkeur op twee verschillende dagen gemaakt worden en dus niet na elkaar. Nadat een leerling het eerste deel van een toets heeft gemaakt verschijnt in dit scherm automatisch deel 2 gepland (medio

groep 3). Als een leerling beide delen heeft gemaakt komt in dit scherm klaar te staan, met vermelding welke toets gemaakt is, bijvoorbeeld: klaar (medio groep 3). Dit betekent dat beide delen van een toets gemaakt zijn. De rapporten kunnen dan opgevraagd worden.Let op! Als u een nieuwe afname plant, dan dient u er zeker van te zijn dat u de resultaten van een eerdere afname al hebt afgedrukt of buiten de administratiemodule hebt opgeslagen. De resultaten gaan anders verloren!

resultaten en de registratie van het aantal afnames


Alvorens u met de administratiemodule twee rapporten kunt genereren moet u eerst de groep leerlingen selecteren waarvoor u een rapport wilt opvragen en moet u de afname laten registreren.

Het selectievakje Groep (linksboven) maakt het mogelijk het aantal afgebeelde leerlingrecords te beperken tot alle leerlingen die deel uitmaken van dezelfde groep (bijvoorbeeld groep 3a). Standaard staat het op Alle groepen. Het is dan niet mogelijk om rapporten op te vragen; eerst moet er een groep geselecteerd worden.
Selecteer de gewenste groep door in dit vakje te klikken, of op het teken rechts in dit vakje. Klik in het overzicht op de naam van de gewenste groep. De administratiemodule toont nu alleen de leerlingen uit deze groep.
Is het resultaat nog niet eerder opgevraagd, dan komt de volgende boodschap:

Klikt u op OK, dan wordt het resultaat van de leerling(en) berekend.

Daarna wordt binnen ToetsNet Portal geregistreerd dat de afname heft plaatsgevonden. Voor het totaal aantal afnames van de Toetsen Rekenen-Wiskunde ontvangt uw school periodiek een factuur.

Pas als u verbinding heeft met Toetsnet Portal, kan geregistreerd worden dat de afname geweest is. Heeft u geen verbinding met het internet, dan zal de computer u vragen verbinding te maken. Lukt dat niet, dan geeft het programma de volgende boodschap:Let op! Het enige gegeven dat in ToetsNet Portal geregistreerd wordt, is dat er een afname geweest is. De resultaten van de afname worden uitsluitend in de administratiemodule op uw netwerk of pc opgeslagen.

Nadat de afname geregistreerd is, kunt u de rapporten opvragen.

Er zijn twee groepsrapporten Rekenen-Wiskunde:

• Groepsrapport A-E


• Groepsrapport I-V.

Zie hoofdstuk 3 van de handleiding bij de papieren toetsen voor de betekenis van de niveaus A tot en met E en de niveaus I tot en met V. We bespreken hier de informatie die op het groepsrapport I tot en met V staat.

Klik op Groepsrapport I–V en het groepsrapport verschijnt in beeld.

Het rapport geeft in de bovenste balk weer:

• om welke toets het gaat, in dit geval: Toets Rekenen-Wiskunde;
om welke groep het gaat; in dit geval: 3a
• op welke datum u het rapport (op het scherm of een afdruk op papier)

Verder ziet u de namen van de leerlingen in alfabetische volgorde van voornamen staan en de datum waarop de toets is afgenomen. Dit kan voor de leerlingen immers verschillend zijn.In de kolom Toetsscore vindt u de toetsscore per leerling. De toetsscore is het totaal aantal goedgemaakte opgaven door de leerling.

De kolom Vaardigheidsscore geeft aan wat de vaardigheidsscore van de leerlingen op de rekenvaardigheidsschaal is. Dit maakt het mogelijk om de vooruitgang van de leerlingen ten opzichte van een vorige keer in beeld te brengen. Het daadwerkelijk in beeld brengen van de ontwikkeling kan in het Computerprogramma LOVS gebeuren.

In de kolom Niveau ziet u een niveau-aanduiding I tot en met V (en op het groepsrapport A-E een niveau-aanduiding A tot en met E) staan die bij de vaardigheidsscore van de leerling hoort.

Hoe u de resultaten moet interpreteren kunt u lezen in hoofdstuk 4 van de handleiding bij de papieren toetsen.

Klik op Afdrukken om de gegevens naar een printer te sturen.

Klik op Opslaan als om het bestand in HTML-formaat op te slaan. Voor opslag kunt u een willekeurige plek (bijvoorbeeld C:\RW\Groepsrapport) en bestandsnaam (bijvoorbeeld een bestandsnaam met groepsnaam en afnameperiode) kiezen. De in HTML-formaat opgeslagen bestanden zijn verder te bewerken door ze in Word te openen. Ze zijn daarna ook als Word-bestand op te slaan.

Klik op Sluiten om het scherm met het groepsrapport weer te sluiten. De resultaten blijven bewaard binnen de administratiemodule, ook als u ze niet apart opslaat. Is een afname eenmaal geregistreerd, dan zijn de resultaten ervan via de administratiemodule te allen tijde in te zien en te printen of alsnog op te slaan, totdat u een nieuwe afname plant.Let op! Verwijdert u een of meer leerlingrecords en bevat de administratiemodule de afnameresultaten van eerdere toetsafnames, dan worden ook deze verwijderd!

Dit geldt ook als u een nieuwe toetsafname plant. U moet er zeker van zijn dat u eventuele resultaten al afgedrukt hebt of ook buiten de administratiemodule opgeslagen hebt. De resultaten gaan anders verloren.


Inhoud, afname en werken met de resultaten

Inhoud


Informatie over het doel en de inhoud van de digitale toetsen vindt u in hoofdstuk 1 van de handleiding bij de papieren toetsen en de Inhoudsverantwoording. De inhoudsbeschrijving die daar gegeven wordt, geldt zowel voor de papieren als de digitale variant van de toetsen.

De papieren en digitale toetsen van een bepaald afnamemoment zijn uitwisselbaar. Dat betekent dat een school op een afnamemoment zelf kan kiezen of de papieren of de digitale variant van de toetsen wordt afgenomen. Beide versies bij leerlingen op één afnamemoment afnemen is niet toegestaan, omdat de papieren en de digitale variant uit grotendeels dezelfde opgaven bestaan. Als leerlingen twee keer dezelfde opgaven in een kort tijdsbestek maken, kan er sprake zijn van herinneringeffecten met als gevolg dat de scores niet vergelijkbaar zijn.


Afname


Om het toetsprogramma te starten selecteert u via Start – Alle programma’s – Cito – Rekenen-Wiskunde het Afnameprogramma. Klik op Afnameprogramma en het startscherm van de toetsen Rekenen-Wiskunde verschijnt. Vanaf dit ogenblik is het niet meer mogelijk om iets anders op het werkstation of de pc te doen dan het maken van een toets. Pas na het afsluiten van het programma komen andere programma’s weer beschikbaar. Het doorlopen van de toets wijst zich vanzelf. De computer leidt de leerling door de toets. De instructies die nodig zijn voor het maken van de toets worden door de computer gegeven. We volstaan hier met een summiere beschrijving.

Klik in het startscherm op de pijl verder. In de lijst die nu verschijnt, staan de groepen vermeld. Selecteer de groep van de leerlingen die een toets gaan maken en klik op verder. Of laat de leerling zijn of haar groep selecteren en op verder klikken.


In het volgende scherm staan de namen van alle leerlingen voor wie een afname in de administratiemodule gepland is. Laat de leerling zijn of haar naam uit de lijst selecteren door erop te klikken of selecteer zelf de naam.Door nu op de pijl verder te klikken, verschijnt het startscherm van de geplande toets Rekenen-Wiskunde. Klikt u of de leerling nu op start, dan verschijnt een scherm met de naam van de leerling die de toets gaat maken. Als op verder wordt geklikt begint de toets met de inleidende instructie.

We adviseren u om de toets zelf een keer door te lopen om een goed beeld te krijgen van wat een leerling te wachten staat. Wilt u de toets zelf doorlopen, voeg dan tijdelijk uw eigen naam als leerlingnaam toe in de administratiemodule en plan voor uzelf een afname van de toets (zie paragraaf 3.1). Start dan de toets en

selecteer uw naam in de lijst met namen. U kunt de toets nu volledig doorlopen.

Klik daarna in de administratiemodule echter niet op één van de rapporten om het resultaat te zien! Dat heeft immers weinig zin. Bovendien wordt de afname binnen ToetsNet Portal geregistreerd en zal uw school ervoor moeten betalen. Het is beter om het record met uw naam te verwijderen uit de administratiemodule.

Tijdens het maken van de toets moet een leerling uw hulp of die van een begeleider kunnen inroepen. Dit geldt met name voor technische problemen. Hoewel het maken van de toets voor iedere leerling een individuele aangelegenheid is, kunt u de afname natuurlijk wel klassikaal inleiden. Doe dit bijvoorbeeld als volgt:

Jullie gaan (straks) één voor één aan de computer een toets maken. Als je achter de computer zit, zet je eerst de koptelefoon op. Nadat je op de naam van je groep (bijvoorbeeld groep 3a) en je naam hebt geklikt kun je aan de toets beginnen. Een stem vertelt je precies wat je moet doen.

Bij de toets geeft de computer de leerling instructie over hoe hij of zij te werk moet gaan bij het maken van de toets. De leerling kan de afname-instructie niet overslaan. Het is wel mogelijk om een vraag over te slaan. Overgeslagen vragen worden aan het einde van de toets opnieuw aan de leerling voorgelegd.

Ook is het mogelijk om het maken van de toets af te breken door gelijktijdig de toetsen Alt en F4 in te drukken. De tot dat moment gegeven antwoorden worden dan in de administratiemodule opgeslagen. De naam van de betreffende leerling verdwijnt niet uit de namenlijst. Wordt de toets voor of door dezelfde leerling weer

geopend, dan start het programma weer bij het begin. Na het startscherm van de betreffende toets komt de leerling meteen bij de opgaven terecht (de voorbeeldopgaven worden overgeslagen). Bij de opgaven staan de antwoorden die de leerling gegeven heeft nog in het antwoordvak en de leerling kan meteen op de knop verder klikken totdat hij bij de opgave komt waar hij was gebleven.

Indien een leerling de toets afsluit, verschijnt het scherm van het bureaublad weer. Voor een volgende leerling begint de opstartprocedure opnieuw.

De naam van een leerling die klaar is, verdwijnt uit de lijst.

Heeft een leerling deel 1 gemaakt en afgesloten, dan zal achter zijn of haar naam nu in de namenlijst tussen haakjes deel 2 staan.


Voor het maken van de toets is het noodzakelijk dat aan de pc een koptelefoon is aangesloten.

Nadat de leerling achter de pc heeft plaatsgenomen zet hij de koptelefoon op. Elke opgave wordt op een nieuw scherm gepresenteerd. Meteen nadat het nieuwe scherm zichtbaar is, leest een stem de opdracht voor die bij de opgave hoort. Aan de rechterkant van het scherm staat het bedieningspaneel. Daarop staan alle cijfers,

alsmede een knop met het woord gum erop en een knop met een oortje erop.

Met de knop met het oortje erop kan de leerling de opdracht nogmaals laten afspelen en met de gum kan de leerling een antwoord wissen. Als een leerling klaar is met een opgave klikt hij met de muis op het woord verder (rechts beneden in het scherm) en komt hij bij de volgende opgave.

In de toetsen komen de leerlingen verschillende typen opgaven tegen. Elke toets begint met een instructie voor de leerling waarbij werkwijze (inclusief het gebruik van de knoppen gum en oor) en de typen opgaven aan de orde komen.Bij de meeste opgaven moeten de leerlingen één antwoord geven. Dat doen ze door op het goede cijfer of de goede cijfers te klikken.

Bij enkele opgaven moeten meerdere antwoorden gegeven worden. De leerling doet dat door eerst in het vakje te klikken en daarna op het goede cijfer of de goede cijfers.

Bij enkele andere opgaven moet er door de leerling een keuze uit gegeven antwoorden worden gemaakt door één of meerdere goede plaatjes aan te klikken, waar vervolgens een groene rand om verschijnt. Een voorbeeld is de opgave waarbij de kinderen moeten aangeven welke kinderen ouder zijn dan 7 jaar.

Dit alles wordt in de instructie aan de leerling uitgelegd.

Wij adviseren u om bij het eerste deel de toets voor de leerling klaar te zetten. Doorloop zelf de schermen totdat de voornaam van de leerling die de toets gaat maken op het scherm staat. U bent er dan zeker van dat de antwoorden van de leerling onder de juiste naam opgeslagen worden.

Bij het tweede deel begint de toets meteen nadat in de lijst met namen op de naam van de leerling is geklikt die de toets gaat maken.

Werken met de resultaten


Welke rapporten er zijn en hoe de rapporten opgevraagd kunnen worden, is eerder beschreven.

Nadat u het groepsrapport (via de administratiemodule) en de leerlingrapporten (via het Computerprogramma LOVS) hebt geproduceerd komt de fase van de interpretatie. Daarbij gaat het om de vraag wat de gevonden resultaten voor uw onderwijs betekenen. Het groepsrapport en de leerlingrapporten laten zien hoe de rekenvaardigheid van de leerlingen zich heeft ontwikkeld. Hoe u de resultaten op leerlingniveau en groepsniveau moet interpreteren, kunt u lezen in hoofdstuk 4 van de handleiding bij de papieren toetsen. In hoofdstuk 5 van diezelfde handleiding vindt u informatie om de kwaliteit van de resultaten van de leerlingen op schoolniveau te interpreteren. Voor een inhoudelijke interpretatie van de resultaten verwijzen we naar de Inhoudsverantwoording.
  • Rekenen-Wiskunde groep 3 De digitale toetsen Rekenen-Wiskunde in hoofdlijnen
  • De administratiemodule
  • Het plannen van afnames
  • Inhoud, afname en werken met de resultaten
  • Afname
  • Werken met de resultaten

  • Dovnload 33.77 Kb.