Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Releasenotes Pluriform Zorg – release 2017. 1 – updateweek 2016. 50

Dovnload 129.45 Kb.

Releasenotes Pluriform Zorg – release 2017. 1 – updateweek 2016. 50Pagina1/3
Datum07.04.2017
Grootte129.45 Kb.

Dovnload 129.45 Kb.
  1   2   3
Releasenotes Pluriform Zorg – release 2017.1 – updateweek 2016.50

Deze releasenotes betreffen de wijzigingen voor release 2017.1 van week 2016.43 t/m week 2016.49. Het gaat dan om updateweek 2016.50. Het versienummer is 2017.1.141.Zorgspecifieke wijzigingen (Web)

Aanmelding

Voor applicatiebeheer
In de metrolijn kunnen bij Aanmelding alleen bestanden en formulieren worden toegevoegd door gebruikers met de rol 'Bestanden en formulieren toevoegen'.Een cliëntvraag heeft vanaf nu een status. Deze status wordt getoond in de diverse regelindelingen in Zorgweb en bij de cliëntvraag zelf.


Er is een nieuwe autorisatie conditie 'Via cliëntvraag'. Zodra een nieuwe cliëntvraag ontstaat (bijv. door een verwijzing door een arts vanuit een journaalregel of door het handmatig registreren van een via de post ontvangen brief) is het gewenst dat de gebruikers (van het team en discipline) die de bijbehorende screening en intake moeten uitvoeren, geautoriseerd zijn voor de cliënt. Bovenstaande autorisatieconditie regelt dit.

Betreffende gebruikers mogen op basis van deze autorisatieconditie bij de cliënt zolang de cliëntvraag nog niet een finale status heeft bereikt (d.w.z. afgewezen na screening, intake afgerond, afgewezen na intake, in zorg na intake). Als een van deze finale statussen wordt bereikt, vervalt de autorisatie en zal de gebruiker (i.g.v. in zorg na intake) alsnog toegang hebben omdat ondertussen de gebruiker zorgplanverantwoordelijke is geworden.De volgende rollen zijn gewijzigd m.b.t. de autorisatiecondities:

 • Bestanden en formulieren lezen

 • Cliëntvraag invoeren

 • Cliëntvraag lezen

 • Intake lezen

 • Intake uitvoeren

 • Screening lezen

 • Screening uitvoeren

Ook zijn er twee conversiescripts:

 • Een conversiescript zet de initiële status voor alle cliëntvragen

 • Een conversiescript bepaalt opnieuw de cliëntbetrokkenheden


De klasse cliëntvraag is inhoudelijk verplaatst naar de klasse Verwijzing. De klasse Verwijzing is hernoemd in Cliëntvraag. Een conversiescript verplaatst de inhoud van de cliëntvraag naar de verwijzing (het verwijderen van de oude cliëntvragen zal later plaatsvinden).


Op dit moment bevat de klasse cliëntvraag (voorheen verwijzing) velden die te maken hebben met de screening. Deze velden zijn verplaatst naar de nieuwe klasse Screening. Op deze manier is het mogelijk geworden om de autorisatie beter te regelen:

 • De cliëntvraag is te wijzigen door het team dat de cliëntvraag opstelt.

 • De screening is te wijzingen door het team dat de cliëntvraag ontvangt.

Een positieve screening leidt tot een intake.Afronden

Voor applicatiebeheer

Als een cliënt uit zorg gaat is het mogelijk om genotificeerd te worden via een ‘Webactie’. Voorheen werden - als een discipline automatisch betrokken was - webacties voor het team aangemaakt. Vanaf nu worden alleen nog de actuele zorgplanverantwoordelijken nog genotificeerd.

Hiervoor moet het variatiepunt 'Alert voor opschonen dossier' zijn aangevinkt.Vanwege de overlap tussen Afrondingsevaluatie en 'Mutatie uit zorg' is - vanaf deze update - een aantal velden op de afrondingsevaluatie komen te vervallen:

 • Doorstroom naar

 • Doorstroom naar (anders)

 • Doorstroom/uitstroom

 • Reden dat cliënt vertrekt

 • Reden dat cliënt vertrekt (anders)

De mogelijkheid een 'Mutatie uit zorg' aan te maken is er alleen indien de Cliënt in zorg is. Daarnaast is het nu mogelijk om bij een Cliënt meerdere Afrondingsevaluaties te maken.


Agenda

Voor applicatiebeheerDe nieuwe agenda opent standaard met een instelling van 0:00 uur tot 24:00 uur om te voorkomen dat er te veel cliëntafspraken worden getoond op de uitvalregel bovenin de agenda. Er is een mogelijkheid om af te wijken van deze default via een inrichting op Soort team namelijk via:

In de agenda wordt in de ToolTip van een afspraak, indien geautoriseerd, een hyperlink getoond naar de Intake bij deze afspraak.

Het Uitvoerend team op een cliëntafspraak werd bijgewerkt naar het team van het arbeidscontract als:

 1. het Arbeidscontract werd gewijzigd én

 2. de soort afspraak de eigenschap heeft Alleen directe planning

Dit is niet altijd gewenst. Soms betreft het een inlener vanuit een ander team en moet het uitvoerende team blijven zoals het is. Dus komt er een 3e voorwaarde bij:

 1. de medewerker is geen lid van het Uitvoerend team.

Op de soort afspraak MDO zijn de volgende kenmerken toegevoegd:

 • nooit automatisch annuleren

 • op teamagenda

Applicatiebeheer

Voor applicatiebeheer
De klassen Voorstellen cliëntdoelen, Voorstellen uitvoeringstaken, Voorstellen product, Voorstellen verblijf en Voorstellen zorgproduct worden niet meer gebruikt. Daarom zijn deze klassen uitgefaseerd.Op team is een nieuwe Instelling per team beschikbaar 'is WMO-ketenpartner' waarmee wordt vastgelegd dat dit team meedoet in de WMO-keten. Het Veld 'WMO-keten' op Soort team is daarmee komen te vervallen. Er is geen conversie.

Een lid van een WMO-team krijgt automatisch de nieuwe gebruikersgroep WMO-ketenpartner toebedeeld. Hiermee is het mogelijk om de betreffende rollen aan specifieke gebruikers toe te kennen. Dit is met name relevant als medewerkers in een WMO-team dezelfde functie - en daarmee hetzelfde sjabloonaccount - hebben als medewerkers in andere teams.Beeldvorming

Voor applicatiebeheer

Op het intakescherm voor behandelaren is het nu mogelijk om verwijzingen aan te maken, zowel binnen de organisatie als – in het geval van ketensamenwerking – naar een andere organisatie in hetzelfde Pluriform-systeem.


In het intakescherm voor de Zvw Wijkverpleging en de WMO is nu een optie beschikbaar om het intakebudget vast te leggen.

Het budget voor het indiceren kan hiermee op een eerder moment worden aangemaakt dan het budget voor het vastleggen van de inhoud van het zorgplan. Daarmee is het gebruik van de knop 'Indicatie aanmaken of bijwerken' op het scherm 'Bijwerken obv zorgplan' hiervoor niet meer nodig.

Verder is het mogelijk om bij de intake de conclusie (wel of niet in zorg) vast te leggen.


Deze optie wordt getoond als de gebruiker de rol 'Intakebudget WV aanmaken' heeft.
Wijzigingen aan de Hulpvragen op tabblad ‘Huidig beeld’ worden getoond in een nieuw tabblad ‘Colofon’.

En verder: voor een RIBW is het mogelijk gemaakt dat het krachtenonderzoek (hernoeming van het Persoonsbeeld) nu ook kan worden vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om meerdere krachtenonderzoeken per cliënt vast te leggen.Er zijn drie nieuwe cliëntkenmerktypen toegevoegd:

 • HIV

 • Hepatitis

 • Reanimeren (uitgebreid) met als keuzemogelijkheden:

Standaard worden deze cliëntkenmerktypen niet geactiveerd in het systeem. Als u ze in gebruik wilt nemen kan dat door het veld 'geactiveerd' aan te zetten.

Op een cliëntkenmerktype is in te richten dat dit type bij een specifiek bedrijf gebruikt kan worden (Toon bij bedrijven). Daarmee is het mogelijk om in één systeem voor twee (of meer) verschillende bedrijven vergelijkbare kenmerktypes te gebruiken: Reanimeren en Reanimeren (uitgebreid). Eventueel kan dan Reanimeren (uitgebreid) nog hernoemd worden in het productiesysteem. Het woordje (uitgebreid) is immers alleen toegevoegd om dit kenmerktype tijdens het inrichten te onderscheiden van Reanimeren.

Budget

Voor applicatiebeheer

Voor eerstelijns behandelingen is in het Menu 'Budget' een optie 'Eerstelijnsbudget' toegevoegd die de behandelperiode toont horende bij de Cliënt en Discipline.

Deze informatie wordt - in verkorte vorm - ook getoond op het Behandeldoel.
In de regelindeling van de overeenkomsten en indicaties worden nu ook de prestaties getoond van de onderliggende Toewijzingen.


Cliëntgegevens

Voor applicatiebeheer

Het vaste telefoonnummer was eerst alleen aanpasbaar op een adresscherm van een cliënt. Dit is aangepast. Het vaste telefoonnummer staat nu boven het mobiele nummer van de cliënt in het scherm contactgegevens en kan ook op die plaats worden aangepast. Het vaste nummer zoals bekend bij het privé- of verblijfadres wordt getoond als voorzet bij het vaste nummer. Bij wijziging van dit telefoonnummer worden ook deze nummers bijgewerkt.


Bij het invoeren van een vast of een mobiel telefoonnummer met meer of minder cijfers dan 10 wordt er gewaarschuwd en niet opgeslagen.


Bij het vastleggen van een Betrokken professional wordt eerst gezocht of deze al voorkomt in het systeem. Bij dit zoeken wordt voortaan gebruik gemaakt van de discipline in plaats van de geboortedatum.


Op betrokken persoon zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Er kan nu een vanaf-datum en een tot en met-datum worden bijgehouden.

 • Bij het toevoegen van een nieuwe betrokken persoon wordt de vanaf-datum gevuld.

 • Als een betrokken persoon als overleden wordt gemarkeerd, worden alle betrokkenheden van deze persoon beëindigd door de tot en met-datum te vullen met de overlijdensdatum.

Voor de bestaande betrokken personen wordt een conversie uitgevoerd waarbij de vanaf datum (met de creatiedatum) en de tot en met datum (met de overlijdensdatum) wordt gevuld.
In het overzicht van betrokken personen zijn de volgende wijzingen doorgevoerd:

 • De kolom persoon is uitgebreid met de informatie of de persoon is overleden.

 • Er is nu een filteroptie beschikbaar waarmee alleen de actuele betrokkenen getoond kunnen worden of alle.


In het overzicht van betrokken organisaties is nu ook een filteroptie beschikbaar waarmee alleen de actuele betrokkenen getoond kunnen worden of alle.


Als een cliënt incidenteel op een andere zorglocatie dan zijn/haar privé-adres zorg krijgt was dit in te richten via één of meerdere zorglocaties. De zorglocatie is uitgebreid met twee extra mogelijkheden:

Ook als een cliënt regelmatig op een andere zorglocatie zorg krijgt of alleen op bepaalde tijden van de dag ergens anders aanwezig is, dan is dit ook nu eenvoudig ingericht worden op de zorglocatie.

Deze uitbreiding is beschikbaar met de nieuwe rol ‘Zorglocatie aanpassen’. Voorlopig is deze alleen beschikbaar voor één klant.Cliëntplan

Voor applicatiebeheer

Soms is het gewenst om bij uitvoeringstaak/zorgplanactie meerdere uitvoerende partijen op te nemen, bijvoorbeeld de client én een vrijwilliger.

De reden om meerdere uitvoerenden te kunnen selecteren is dat dit beter aansluit bij de werkelijkheid. Het veld 'Uitvoeren door' werd gebruikt voor in elk geval twee doeleinden: wie gaat de taak uitvoeren, én ten laste van wie komt de productie (urenverantwoordingen). Om de controle rondom de financiering te kunnen doen is een nieuw veld geïntroduceerd 'Ten laste van eigen organisatie' (ja/nee).Tot nu toe kon in het veld 'Uitvoeren door' maar één partij geselecteerd worden uit:

 • Eigen organisatie,

 • Cliënt,

 • Mantelzorger,

 • Vrijwilliger,

 • Andere zorgorganisatie.

Bij de keuze van Eigen organisatie kunnen vervolgens ook de disciplines en de teams (en eventueel het functieniveau) worden vastgelegd. Bij de keuze voor Cliënt, Vrijwilliger of Mantelzorger kunnen ook betrokken personen worden aangegeven (afhankelijk van de inrichting van de zorgplanmethodiek).

Het veld 'Ten laste van eigen organisatie' (ja/nee) wordt initieel gevuld door middel van een conversie die dit veld op 'ja' zet als de eigen organisatie uitvoert.Er is een nieuwe taak op Zorgplanmethodiek: Opschonen zorgactiviteiten. Met deze taak is het mogelijk om een groep van Zorgactiviteiten te vervangen door één andere.

Test deze conversie altijd eerst in een testomgeving.

Een aantal velden is verplaatst van bedrijf naar zorgplanmethodiek om daarmee per zorgplanmethodiek een keuze in de inrichting te hebben:

 • begeleidingsafspraken verbergen > verberg begeleidingsafspraken

 • toon omaha toelichting > toon toelichting (alleen zichtbaar bij omaha)

 • toon nummering bij omaha > toon nummering (alleen zichtbaar bij omaha)

 • gebruik ondersteuningspunten > gebruik ondersteuningspunten

 • Variatiepunten > attributen op zorgplanmethodiek

 • Zorgweb: gebruik betrokken personen bij uitvoeringstaken > toon betrokken personen

 • Zorgweb: maar één actueel clientdoel per zorgdoel > max één actueel clientdoel (niet zichtbaar bij omaha)

 • Let op: Met het ombouwen is ook het invoeren van uitvoeringstaken generiek gemaakt. Uitvoeringstaken (m.u.v. ondersteuningspunten) kunnen alleen nog maar binnen de context van een cliëntdoel aangemaakt worden. Dit betekent dat vanuit een cliëntafspraak of rapportageregel ook niet meer direct een nieuwe uitvoering aanmaakt kan worden. Ook dit loopt via een cliëntdoel in het cliëntplan.

 • Zorgweb: gebruik cliëntvragen overig > hernoemd naar 'Zorgweb: gebruik aandachtspunten'. Ook de rollen zijn hernoemd. Op deze manier is het weer in lijn met de weergave op het web.

 • Zorgweb: gebruik uitvoering door teams bij uitvoeringstaken > toon uitvoeren door team

 • Zorgweb: gebruik voorgedefinieerde activiteiten > uitvoeringstaken zijn voorgedefinieerd

 • Zorgweb: patronen bij uitvoeringstaken > gebruik patronen op zorgplanmethodiek

 • Zorgweb: één leidend zorgplan voor alle teams > outdated

 • Zorgweb: gebruik gebieden (cliëntdoelen) bij Intake > outdated

 • Zorgweb: gebruik persoonsbeeld > outdated

 • Zorgweb: gebruik persoonsbeeld bij Intake > outdated

 • Zorgweb: gebruik risico's > outdated

 • Zorgweb: zorgplan bij geplande opname > outdated

En verder:

 • Nieuw attribuut op zorgplanmethodiek: 'Toon frequentie en duur'. Standaard wordt deze aangezet (behalve voor één klant).

 • Let op: De conversie ‘Zorgplanmethodiek voorzet inrichting’ converteert de huidige inrichting naar de zorgplanmethodieken. Deze moet wel handmatig gecontroleerd worden omdat er nu meer variatiemogelijkheden zijn doordat de variatie naar zorgplanmethodiek is gebracht.Inrichting verplaatst naar discipline:

 • De groep 'Intake webviews' is verplaatst naar de inrichting op de discipline Zorg (inclusief conversie intake webviews naar discipline zorg).
In release 2017.1 werkt Adapcare aan een nieuwe standaard cliënt/zorgplanafdruk. De inhoud van deze afdruk is afgestemd met diverse zorginstellingen en kan, indien gewenst, de huidige afdruk vervangen.

In deze release wordt de nieuwe afdruk beschikbaar gesteld middels Pluriform Windows. Via de taak 'Zorgplan 2.0 afdrukken (TEST)’ kan in Pluriform Windows de nieuwe afdruk alvast bekeken en getest worden. We horen graag wat u eerste indruk/ervaring is met deze afdruk.

En verder:


 • Voor het afdrukken van de uitvoeringstaken in de afdruk is een nieuw bookmark beschikbaar: Uitvoering2K

 • Deze bookmark toont dezelfde informatie als Uitvoering, maar dan in twee kolommen ipv vier.

 • Deze kan ingezet worden in bijv. wordsjabloon Zorgplan: Domein: Clientdoel: Uitv-UitvCliëntportaal

Voor applicatiebeheerDe huidige instelling op Bedrijf 'Cliëntportaal: toon medewerker bij rapportage' is vervangen door een Instelling per team 'Cliëntportaal: toon medewerker bij rapportage.

Hierdoor is per team aan te geven of de naam van de medewerker getoond wordt bij de rapportageregels in het cliëntportaal. Er is geen conversie.

Op een betrokken persoon werd met het veld contactpersoon voor vastgelegd of deze persoon ‘Toegang tot cliëntportaal’ had. Deze kennis is nu vastgelegd op de klasse Cliëntportaalgebruik. Hiermee wordt alle toegangsdata nu op één plek bijgehouden.

Dagbesteding

Voor applicatiebeheer

De ordening van cliënten op de presentielijst dagbesteding gebeurde op basis van de Roepnaam of de Voorletters. Dit is aangepast zodat nu wordt geordend op basis van de achternaam en daarna de roepnaam of voorletters.

Tevens is voor één klant de geboortedatum aan de tekst bij de foto toegevoegd.

De naam van de dagactiviteit kan in de loop van de tijd worden aangepast. Het is gewenst om dan ook het onderwerp van alle afspraken die bij deze dagactiviteit horen aan te passen aan deze naam. Dat kan met de nieuwe taak op de dagactiviteit (in Pluriform Windows): ‘Naam wijzigen op alle afspraken’.

De gebruiker kan nu een presentielijst als PDF afdrukken op het scherm ‘Dagbesteding presentie’. Deze PDF geeft dezelfde informatie als op het scherm zelf.


DBC GGZ

Voor applicatiebeheer

De diagnose voor een DBC in de GGZ is gesplitst in twee onderdelen. Eén gedeelte voor de DSM IV-assen 1 t/m 4 en één gedeelte voor de GAF-score. Het DSM-gedeelte wijst nog steeds naar het DBC-zorgtraject, terwijl de GAF-score nu naar een DBC-subtraject wijst. Hierdoor kan er bij elk DBC-subtraject een aparte GAF-score worden ingevuld. De drie relevante velden worden direct weergegeven op het scherm van het DBC-subtraject (naast de DSM-classificatie).


Het scherm voor het DBC-subtraject is nu voor de GGZ onderverdeeld in een aantal tabbladen. De primaire informatie staat op het eerste tabblad 'Overzicht'. Het tabblad 'Tijdsoverzicht' is nieuw en geeft een overzicht van alle geregistreerde cliëntafspraken op een DBC en de totale hoeveelheid geplande en gerealiseerde minuten. Het derde tabblad bevat meer administratieve informatie.


De NZa heeft een aantal validatietests benoemd waaraan een DBC moet voldoen. Deze zijn in Pluriform Zorg beschikbaar in de nieuwe klasse DBC Validatietests. Daar is per test in te richten (via het veld Toon in Zorgweb) of deze ook in Zorgweb getoond moet worden als de betreffende DBC faalt voor de test.

Incidenten

Voor applicatiebeheer

Een incidentactie geeft het recht om het betreffende incident te lezen. Echter, bij de afhandeling van een incident is het soms gewenst om een gebruiker een actie te laten uitvoeren, zonder dat deze het incident mag lezen. Hiervoor is het nu mogelijk om bij een incident een opvolgactie aan te maken.

Nagekomen changelog uit de releasenotes van 2016.2: de keuzemogelijkheid voor "Anders" vervalt als er mogelijkheden zijn ingericht op de MIC subtypes (Soort risico of incident). De gebruikers kunnen op deze manier via de inrichting gedwongen worden om specifieker te zijn over de Gebeurtenis.Nachtopvang

Voor applicatiebeheer

De bestaande schermen bij Nachtopvang voor het aanmaken van een reservering en weigeringen waren voor gebruikers niet duidelijk als er wel een weigering ingevuld werd, maar geen reservering.

Daarom zijn deze taken uit elkaar gehaald. Nu zijn er twee knoppen in het scherm Nachtopvang: één voor een nieuwe reservering en één voor een nieuwe weigering.
Naslagwerk

Voor applicatiebeheer

Het menu-item 'Archief' in het metrolijntje van een cliënt is hernoemd in 'Naslagwerk'. Deze term dekt de lading beter.


Rapportage

Voor applicatiebeheer
Het oude rapportage lezen-scherm is in release 2017.1 uitgezet en daarmee definitief opgevolgd door het nieuwe leesscherm.

Tot voorheen was het ontvangen van rapportageregels vanuit Pluriform via Zorgmail slechts voorbehouden aan huisartsen. De mogelijkheid tot rapporteren via Zorgmail is verruimd. Aan iedere bij de cliënt betrokken persoon of organisatie kan nu gerapporteerd worden via Zorgmail, indien de betrokken persoon/organisatie een AGB-code heeft met daarop een ingevuld Zorgmailadres. Het zorgmailadres op Persoon is daarmee komen te vervallen (geconverteerd naar AGB-code).

Bij rapportageregels kan de overdracht naar andere teams ingesteld worden. Hiervoor kunnen ‘productsoorten’ worden geselecteerd. Omdat in veel gevallen alles geselecteerd wordt, is nu een knop toegevoegd die in één handeling alles selecteert.


Startscherm

Voor applicatiebeheer
Het variatiepunt ‘Toon alert met te plannen intakeafspraken’ is weggewerkt en vervangen door dit alert - via een conversie – op te nemen in de groep 'Toon deze webalerts niet' op Bedrijf als dit variatiepunt niet aangevinkt is.Tablet

Voor applicatiebeheerDe instelling per team 'Gebruikt de tablet' is gewijzigd van naam naar 'Urenopgaven bij iedere afspraak' omdat deze naam beter past bij het feitelijk gebruik. De functionaliteit is ongewijzigd. De hulptekst is aangepast.

Indien ingesteld: • worden er altijd urenopgaven aangemaakt bij een cliëntafspraak.

 • als het vervoermiddel is ingericht op de dienst(en) wordt er een reiskostenvergoeding gegenereerd bij het afronden van de dagstaat.

 • als de bewakingscode op de soort afspraak Reistijd is ingericht en de gebruiker heeft de rol Cliëntafspraak invoeren/wijzigen tablet dan worden de diensten voorzien van tussenliggende reistijdafspraken.

 • krijgen alle medewerkers met een Contractperiode in dit Team de gebruikersgroep PV-VP medewerker met tablet.

De eerste eigenschap is onvoorwaardelijk. De andere zijn voorwaardelijk.

De taak ‘Maak aaneengesloten’ van de dienst is voor het gemak van de gebruikers die achteraf hun afspraken bijwerken ook beschikbaar gemaakt op de het mobiele scherm van de dienst.

Hiervoor is de rol 'Dienst / route lezen (tablet)' nodig.


Het webportaal Pluriform Zorg (tablet) is met deze update uitgefaseerd. De functionaliteit is beschikbaar in het webportaal Pluriform Zorg.

Voor het uitfaseren van de web portal Pluriform Zorg (tablet) zijn een aantal maatregelen genomen: • De behandelafspraken staan op het startscherm als het variatiepunt ‘Zorgweb: gebruik behandelafspraken op startscherm’ is ingeschakeld.

 • De eerste 5 teamafspraken staan op het startscherm tenzij op soort team is ingericht: Geen teamafspraken op startscherm.

 • Het menu item links met de naam "Mutaties zorg" wordt alleen zichtbaar met de rol Menu: Mutaties zorg zien en alleen op een desktop.

 • Het menu item links met de naam ‘Afspraken’ wordt alleen zichtbaar als het variatiepunt Zorgweb: gebruik afspraken aan staat en is alleen zichtbaar op een desktop.

 • Urenregistratie uitgebreid is niet zichtbaar op de tablet

 • DRP is niet zichtbaar op de tablet

 • De meeste tabs van de Zorgmonitor zijn niet zichtbaar op de tablet behalve de tab: "Budget en besteding"

 • Diensten is wel zichtbaar op de tablet maar alleen de eerste drie items. De Instelling, Niet op dienst en Bezetting worden niet getoond in de tablet.

Als u ondersteuning nodig heeft bij het uitfaseren van het webportaal Pluriform Zorg (tablet) en/of het activeren van de tabletfunctionaliteit in het webportaal Pluriform Zorg, neem dan contact met ons op.Vakdossier

Voor applicatiebeheer

Een oude journaalregel kan na een aantal dagen niet meer gewijzigd worden. Om het mogelijk te maken dat deze oude journaalregels wel aan een episode of behandeldoel gekoppeld kunnen worden, is deze restrictie versoepeld. Alleen de tekstvelden zijn nu nog afhankelijk van het genoemde variatiepunt.

Het aantal dagen kan ingesteld worden middels het variatiepunt '# Dagen rapportageregel / journaal wijzigbaar'.Als een behandelaar vanuit een journaalregel een verwijzing aanmaakt komt deze nu binnen in de Inbox op dezelfde manier als verwijzingen die worden vastgelegd bij de registratie van een cliëntvraag.

Voorheen werden voor de verwijzingen vanuit een journaalregel alleen 'correspondenties' aangemaakt, nu ook objecten van de klasse Cliëntvraag.Er is vanaf nu een expliciete relatie tussen cliëntafspraken en journaalregels. Hiermee kan een behandelaar vanuit een cliëntafspraak een journaalregel maken en later die journaalregel ook weer openen vanuit de cliëntafspraak.

Op een journaalregel kan er ook een cliëntafspraak worden geselecteerd welke bij die journaalregel hoort. Indien er ook afspraken zijn met indirecte tijd en met dezelfde prestatie als de gekoppelde afspraak met directe tijd, dan kan één van deze als tweede afspraak worden toegevoegd aan de journaalregel.Een voorwaarde hiervoor is dat op de discipline de optie Toon 'Agenda bijwerken' is aangezet.


Als bij een Edifactbericht (met labuitslagen) toch geen labuitslagen aanwezig zijn, wordt dit nu getoond in de journaalregel (i.p.v. de eerdere melding dat er geen afwijkingen zijn).

Als het variatiepunt 'Zorgweb: gebruik rapportage met overdracht aan soorten teams' niet is aangevinkt wordt op een aantal rapportageschermen een checkbox met de naam 'Overdrachtsrapportage' getoond. Deze optie is nu ook doorgevoerd voor het rapportagescherm op een journaalregel.


Het disciplinescherm is opnieuw ingedeeld om de inrichting overzichtelijker te makenWondzorg

Voor applicatiebeheer

Om het gebruik van wondzorg te verbeteren zijn enkele aanpasingen doorgevoerd.

 • Bij Wondbehandeling is de ruimte van het veld ‘Bijzonderheden’ vergroot en zijn de velden ‘Zalven op de huid’ en ‘Negatieve druktherapie’ toegevoegd.

 • Bij een Wond kan nu worden vastgelegd of deze ‘Recidief’ is.

 • Ten behoeve van dermatologische aandoeningen is er bij het bepalen van het type Wond een extra mogelijkheid toegevoegd: Huidaandoening.


De meting ‘Wondafmetingen’ is uitgebreid met het veld ‘Ondermijning’ en er is een nieuwe meting toegevoegd te weten ‘Omvang van been’.  1   2   3

 • Zorgspecifieke wijzigingen (Web)

 • Dovnload 129.45 Kb.