Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Relirally bijlage 13: Who’s praying? Jodendom

Dovnload 28.31 Kb.

Relirally bijlage 13: Who’s praying? JodendomDatum26.10.2018
Grootte28.31 Kb.

Dovnload 28.31 Kb.

Relirally bijlage 13: Who’s praying?

Jodendom Het eerste wat een jood doet als hij wakker wordt, is zijn handen wassen om daarmee rein en onbevlekt tegenover God te staan. 

Een traditionele jood staat altijd vroeg op om na het reinigen het ochtendgebed te kunnen uitspreken. Als het even kan, doen ze het liefst samen met andere mensen. s`Middags bidden ze ook, maar alleen wat korter, ook s`avonds gaan ze bidden alleen dan bidden ze wel veel langer. En er wordt ook voor het slapen gaan gebeden.


Er wordt ook gebeden tijdens speciale feesten of bijeenkomsten. Tevens spreekt men een gebed op voor het eten, na het eten, bij onweer, bij het zien van een regenboog, oceaan, vallende ster, de nieuwe maan, bij het zien van een geleerde of iemand van koningshuis. 
Men moet zich elk moment bewust zijn van zijn goddelijke oorsprong en als een zo goed mogelijk mens leven.
Het Joodse Gebed bevat veel meer dan alleen vragen aan God. Het is eerder een gesprek tussen God en de mensen, daarom kon na de verwoesting van de Tempel 70 jr na Chr. het normale offeren vervangen worden door gebed.
Als een Jood gaat bidden draagt hij een witte mantel met hemelsblauwe strepen. De naam van deze mantel is tallith, letterlijk `lok', `kwast', naar de kwasten waarmee de hoeken zijn afgezet. Deze kwasten waarschuwen de gelovige Joden om zich niet te laten verleiden door de aardse verleidingen. Als de Joden dagelijks hun voorgeschreven gebed uitspreken dragen ze ook nog een tefillin, met andere woorden gebedsriem. Op deze gebedsriem zijn kleine kubussen genaaid de zogenaamde `huisjes'. In deze huisjes bevindt zich een woord namelijk `Sjaddia', 'Almachtige'. Alleen tijdens het avondgebed wordt de gebedsriem niet omgedaan

Islam Moslims zijn gewoon vijf maal per dag bidden in de richting van Mekka, de heilige stad. Er is echter ook een mogelijkheid om twee gebedsmomenten tesamen te doen indien men niet vrij is op alle gebedstijden. Het gebed wordt gezien als een verplichte vorm van aanbidding. Door gebed plant de goddelijke glorie zich in het hart van moslims.

Gesteld wordt dat het omlogisch is om te denken dat Allah alleen met de menselijke ziel aanbeden kan worden. Het aanbidden van Allah moet dan ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc.


Hindoeïsme


Elke vrome hindoe zegt elke morgen bij het ontwaken en daarna vele keren per dag een geliefd gebed. Het is afkomstig uit de oude veda-geschriften. Na de herhaling van het gebed spreekt hij Gods speciale naam uit, bijv. Vishnu of Shiva. Hij probeert zich met god te verenigen, niets anders te zijn dan hij is.

Dan neemt hij een bad, bindt de haarlok op zijn hoofd samen en zegt weer een gebed. Hij doet dit op blote voeten en bloot bovenlichaam. Hij draagt een heilige draad gekruist over zijn linker schouder tot aan zijn middel. Hij brengt met pasta of as tekens op zijn gezicht of lichaam, die horen bij de god die hij vereert.

Het morgengebed bidt hij aan de oever van een rivier of in een aparte kamer van het huis voor beelden of stenen symbolen. De hindoe zit met zijn gezicht naar het oosten en sprenkelt water om zich heen en op het beeld. Zijn belangrijkste zorg is dat hij zijn gedachten concentreert in meditatie. Om dit te bevorderen zal hij de naam van God of het heilige vers heel vaak herhalen. Bidsnoeren worden gebruikt bij de herhaling. Met nog een wateroffer en een buiging eindigt hij het gebed. Een andere vorm van gebed zegt hij telkens als hij iets eet, tot in de middag.

Boeddhisme

Door middel van een gebed kan berouw getoond worden over gedane zonden of overtredingen en plechtig beloofd worden deze niet nog eens te begaan. Maar gebed is ook rituele communicatie met Boeddha's en Bodhisattva's. Alhoewel er geen voorgeschreven tijden voor gebed zijn, bidden boeddhisten 's morgens en/ of 's avonds, evenals voor maaltijden. Vele boeddhisten maken gebruik van bidsnoeren of mala's als hulp bij het reciteren van de naam van Boeddha. De 108 kralen van een traditionele bidsnoer zijn verdeeld in vier stukken van 27 kralen, waarbij ieder stuk gemarkeerd wordt door een kleiner soort kraal. Aan het geknoopte uiteinde van sommige mala's zitten drie kleine kralen die samen het Drievoudig Juweel symboliseren. De snoer die de kralen bijeen houdt stelt de kracht van Boeddha's leer voor. Vaak worden ook mala's met minder dan 108 kralen gebruikt.Christendom


Christenen bidden op verschillende tijden en op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld in de kerk, thuis, op school en ook in stilte voor zichzelf. Als teken van eerbied en om zich te concentreren sluiten mensen hun ogen en vouwen zij hun handen als zij bidden. De houding bij het bidden is verschillend: zittend, staand en ook wel knielend. Er zijn gebeden met een vaste tekst, maar meestal kiezen mensen hun eigen woorden. In alle kerken wordt het Onze Vader gebeden, dat Jezus leerde aan zijn volgelingen.
Quizopdracht:

Onderstaand tref je verschillende gebeden uit de wereldgodsdiensten. De oploosing is als volgt:
  • Gebed 1: Joods, het Adon Olam uitgesproken na het opstaan ’s morgens en bij het naar bed gaan

  • Gebed 2: islamitisch, At-asjah-hoed: onderdeel van het dagelijks gebed

  • Gebed 3: hindoestaans, de Gayatri kan worden gebeden bij geboorte, dood, ziekte en huwelijk)

  • Gebed 4: boeddhistisch, gebed om de Boeddha te vereren.

  • Gebed 5: christelijk, deel van een dankgebed.
Gebeden voor quiz

1.

* van de wereld,Die regeerde voor enig wezen geschapen was,

Werd toen het heelal naar Zijn wil gemaakt werd,

Reeds Koning genoemd.

En later als alles vergaan mocht zijn,

Zal Hij alleen de ontzagwekkende Koning zijn,

Hij was, Hij is en steeds zal Hij er zijn, in volle glorie.

Hij is EEN, en geen ander

Is met Hem gelijk te stellen

of met Hem te verbinden.

Zonder begin, zonder einde, bij Hem is

de macht en de heerschappij.

Hij is mijn *, mijn levende Verlosser,

Mijn rotsvaste steun in tijd van nood.

Hij geeft me richting (lett. Hij is mijn vaandel) en is mijn toevlucht,

Bereid mij te helpen (lett. Het aandeel in mijn beker) als ik roep.

n zijn hand geef ik mijn ziel,

Als ik slaap en als ik waak.

En met mijn ziel ook mijn lichaam

* is met mij, ik ben niet bang.

 

2.


Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt * toe. Vrede zij met U, o Profeet en de genade van * en Zijn zegeningen. Vrede zij met ons en met de ware dienaren van *. Ik getuig dat er geen god is dan * en ik getuig dat * zijn dienaar en boodschapper is.

3.


O, Gij, die het heelal onderhoudt, uit wie alles voortkomt en tot wie alles moet wederkeren, ontsluier het gelaat van de Ware Zon, dat nu verborgen wordt door een vaas vol gouden licht opdat wij de Waarheid mogen zien en onze gehele plicht volbrengen op onze reis naar uw heilige troon.

4.


De * vererend, offeren wij bloemen:
Bloemen die vandaag fris en heerlijk bloeien,
Bloemen die morgen vergaan zijn en gevallen.
Ook onze lichamen zullen vergaan, als bloemen.

De * vererend, offeren wij kaarsen.


Aan Hem die het Licht zelf is, bieden wij licht aan.
Aan Zijn groter Licht ontsteken wij een kleiner licht in onszelf,
De lamp van de wijsheid die schijnt in ons hart.

De *vererend, offeren wij wierook,


Wierook waarvan de geur de lucht doortrekt.
De geur van het volmaakte leven, zoeter dan wierook,
verbreidt zich in alle richtingen door de hele wereld.

5.

Wij danken U,


* * almachtig,
dat Gij een * van mensen zijt,
dat Gij U niet geschaamd hebt
onze * genoemd te worden,
dat Gij ons kent bij onze naam,
dat Gij de wereld in uw handen houdt.
Want daarom hebt Gij ons geschapen
en daartoe ons geroepen in dit leven
dat wij met U verbonden zouden zijn,
uw mensenvolk op deze aarde.
Gezegend zijt Gij,
de schepper van al wat bestaat,
gezegend zijt Gij
die ons ruimte hebt gegeven
en tijd van leven,
gezegend zijt Gij
om het licht van onze ogen
en om de lucht die wij ademen.
U danken wij voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat gij hebt gedaan
in ons midden
door *, onze *.

  • Hindoeïsme
  • Christendom
  • Gebeden voor quiz

  • Dovnload 28.31 Kb.