Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfiches

Dovnload 285.43 Kb.

Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfichesPagina1/5
Datum28.10.2017
Grootte285.43 Kb.

Dovnload 285.43 Kb.
  1   2   3   4   5

Resoluties Raad van State 1672-1702

Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog

toegangsnummer 178

inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 - 36 microfiches

Gerangschikt op globale verwijzingen naar algemene thema’s betreffende Brabantse plaatsen uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch om daarmee lokale historici en genealogen nieuw onderzoeksmateriaal aan te bieden in het kader van de lokale geschiedschrijving.

Voor de datering is de datum van elke vergadering aangehouden.

SUMMIERE INDEXEN


De geregistreerde onderwerpen kunnen meerdere malen voorkomen in de teksteditie m.a.w. ze zijn maar eenmalig in de index opgenomen. Ten behoeve van de genealogen zijn in ieder geval de voorkomende familienamen vermeld die in de tekstedities voorkomen, zodat men snel kan beslissen of men het betreffende resolutieboek wil raadplegen. Voor lokale onderzoekers die het historisch nieuws van een bepaalde plaats willen natrekken of naar een breder historisch kader zoeken, is zowel de plaatsnaam als de variatie aan thema’s genoteerd. Via de zoekfunctie kan men verder door het document bladeren.

Wie in publicaties gebruik maakt van deze indexen wil ik vragen als bron ook inderdaad Henk Beijers Archiefcollectie te vermelden.

Succes met uw onderzoeken!PLAATSNAMEN + onderwerpen
Aalst – pachter van bieren en wijnen

Aarle Rixtel – advocaat, Gulden Huis, kosters-, schoolmeesters- en voorlezersplaats, pachters van bieren wijnen brandewijnen bestiaal hoorngelden en bezaaide morgen, pastorie, predikant, secretaris, tienden o.a. de Heltienden en de Middelste Tienden

Alem – surseance

Asten – huis en hof, pachter van de hoorngelden en bezaaide morgen, pastorie, predikant

Averbode - prelaat

Bakel & Milheeze – Heer van Milheeze, pachter van de bieren hoorngelden en bezaaide landen, prsident, substituut-officier en schepen, verpondingsgaarder

Bergeijk – korenwindmolen, predikant

Berghem – hoofdgeld, kwalijk aangebrachte of verzwegen percelen

Berkel & Enschot + Heukelom – brouwers en tappers, dorpsrekeningen, ongeluk met een paard, pachter van de impost op wijnen bieren en brandewijnen

Berlicum & Middelrode + Kaathoven – brouwers en tappers, distillateur, kwade praktijken, montanten van verzwegen personen, pachter van bieren, wijnen en brandewijnen, pachter van hoorngelden en bezaaide morgen, processtukken, substituut-officier

Blaarthem – hoofdgeld, impost op het gemaal

Bladel – achterstallige verpondingen, brand en plundering, brouwer en tapper, controleur van konvooien en licenten, gevangenen uit de ingezetenen, karren en pioniers, kerk, kerkenraad, landshoeve, oorlogsschade uit 1694, stadhouder, Vorsselschehoeve, zesmannen

Borkel & Schaft – pachter van het gemaal

Boxtel – Bodem van Elde of Vier Gemalen, brouwers en brouwerijen, drossaard van de baronie, geleverde karren en pioniers, hoeve Stepelbosch [dubieus], ondervorster, oud-schepen, pachter van de wijnen

Brussel - hospitaal

Budel – dreiging door troepen van de vijand

Casteren – [bij Hoogeloon] karren en pioniers, reparatie van de kerk

Cranendonk - baronie

Daalhem [Limburg] – koolkuilen, loodmijnen en andere mineralen

Den Dungen – paapse school, pachter van de smaltienden, schoolmeester, tiendpachters

Deurne & Liessel – drossaard van de heerlijkheid, kapel van Liessel, schoolmeester

Diessen – betaling van een cijns

Dommelen - korenwatermolen

Driel bij Zaltbommel -

Drunen – pastorie, predikant, reparatie korenwindmolen

Duizel – bedrag voor iedere gevangene, karren en pioniers, oorlogsschade uit 1694

Eckart – hoofdgeld, impost op het gemaal

Eersel – achterstallige verpondingen, door de vijand geplunderd en gebrand, karren en pioniers, molen

Eindhoven – brouwers, hoofdgeld, kapittel, omliggende gehuchten, pachter van het bestiaal hoorngeld en bezaaide morgen, pachter van wijnen en bieren, president, schepen, tappers

Empel – predikant, surseance van betaling

Erp – armmeesters, corporele diensten, kerkmeesters, korenmolens [2], magistraat, predikant, schoolmeester koster en voorlezer

Floreffe – abt, provisor van de abdij]

Geffen – brouwers en tappers, drossaard, grote tienden, St.Maria-altaar in hun kerk

Gelderland - synode

Geldrop & Zesgehuchten – betaling aan huisgezinnen van gijzelaars

Gemert – smid

Gemonde - predikant

Goirle – koster schoolmeester en voorlezer

Hapert – karren en pioniers, kerkenraad, landshoeve, oorlogsschade uit 1694, predikant

Heesch – brouwer, hoofdgeld, pachter van de impost op de bieren, zesmannen

Heeswijk & Dinther – drossaard, kerkmeesters Dinther, pachter hoorngelden en bezaaid morgen, president, secretaris, schoolmeester en koster

Heeze & Leende – dreiging door de troepen van de vijand, betaling aan huisgezinnen van gijzelaars

Helmond – gemene middelen, dreiging door troepen van de vijand, intendant van de Graaf van Arberg, koster-, schoolmeester en voorlezersplaats, Latijnse en Duitse school, pachter van bieren wijnen en brandewijnen, president-schepen, rentmeester Cranenbroek, tienden van Helmond en Overbrugge

Helvoirt – den Distelberg, dingbank, herbergier, verlaten landerijen, vorster

s-Hertogenbosch – batterij in de bolwerken o.a. Oranjebolwerk Marienbolwerk en Oliemolenbolwerk, ‘Bagijneveld buiten den Groote Heeckel’, bierbrouwer, borstwering aan de Grote Hekel, borstwering op de wallen, Casterensmolenwerf, Clarissenklooster, classis, commandeur, commandeurshuis in het fort Isabella, convent achter de Tolbrug, corps de guardes, diaconie van de Nederduitse Gemeente, dijk buiten de Orthenpoort, domeinshuis de Kleine Waag, fortificatiewerken, fort Orthen, gouverneur, Groot Gasthuis, grossiers in wijnen, halve bolwerken aan de Hinthamerpoort, hoogschout, impost op de gruit, kade naar Orthen, kerk van het Begijnhof, koopwaren, kramer, Latijnse School, leen- en tolkamer, leenmanstraktement, lijst van batterijmolenplanken en ribben, magazijn, magistraat, Minderbroedersstraat, monstering en monsterrollen van artilleriepaarden, officieren van de handboog, ontvanger van de beden, ontvanger van de beurzen, ‘overwulft choor van de kerk van het klooster den Ulenborg’,pachter op de impost van de bieren, pachter van het gemaal, wijnen en brandewijnen, pachter op de impost van turf en kolen, pachter van de impost van de zeep, pachter van de impost op het zout, predikant, provoost, raad en pensionaris van de stad, remonstrantie t.a.v. personele quotisatie, rode brug achter de Isabellaschans, rollagen op de stadsmuur, ruiterstallingen, Runmolenbolwerk, schepenen, schoolmeesters en voorlezers, stenen gordijnen en rondelen, stormhoeden en borstwapens, straatslijk, substituut-hoogschout, ‘Swart Susterenklooster’, tollenaar, Verwerstraat, wagenposterij ’s-Hertogenbosch-Maastricht, walgang bij de St.Anthonishekel, wijnkoopliedenHilvarenbeek - achterstallige verpondingen, drossaard, levering van karren en pioniers te Namen, predikant, regiment ruiters van baron van Steijn, schepenen, schoolmeester

Hoge & Lage Mierde + Hulsel – hoeve, prelaat van Sint Truiden, rijdende tienden, secretaris

Holland – voorpoort van het hof

Hoogeloon – karren en pioniers, korenwindmolen, verpondingsbeurder, verpondingsquohier

Hooidonk – adellijk stift, korenwatermolen

Kempenland – griffier van het kwartie, kwartier, rentmeester van het kwartier, visitatie van kerken en scholen, weggevoerde ingezetenen

Kessel – drossaard, heemraad, pachter van hoorngelden en bezaaide morgen, pastorie, reparatie van de Maasdijk, surseance van betaling

Knegsel – karren en pioniers

Liempde – pachter van het gemaal en montanten, wind- en watermolen te Casteren

Lierop – landshoeve, molenaar op de watermolen

Lieshout – gewezen borgemeester, gewezen verpondingsbeurder, molenaar, pachter van de bieren begaat doodslag, schoolmeester, secretaris,

Lith – diaconie, schout, proosdij van Meerssen, sergeant majoor in regiment van de kolonel van St.Armant

Lithoijen – goederen aldaar gelegen, grote en kleine tienden, secretaris, verzwegen of kwalijk aangebrachte percelen

Lommel – diaconie van de gereformeerde gemeente, ‘s lands watermolen, status van de kerk, windmolen

Loon op Zand – [ook Venloon] – kerkenraad, predikant

Luik - hospitaal

Maarheeze & Soerendonk & Gastel – borgemeesters, inwoners Gastel gewapend met stokken en geweren, dreiging van de troepen van de vijand, oud-borgemeester, pachter van de bieren en wijnen, schepen

Maasland – dijkgraaf, gewezen rentmeester van de geestelijke en episcopale goederen, Groenendijk, kwartierschout, onderhoud Franse vluchtelingen, taxatie van ambten

Maastricht – hospitaal, wagenposterij ’s-Hertogenbosch-Maasstricht

Maren – de Beemdleij, geïnundeerde landerijen, in de Deelen, in de Meere, in die Streek, krib buiten de Marensedam, kribmeesters, Marensedam, remissie, surseance van betaling

Mechelen – Clarissenklooster vanuit ’s-Hertogenbosch daar gevestigd

Meerssen - proosdij

Meerveldhoven – hoofdgeld, impost van het gemaal, karren en pioniers, paapse schoolmeester

Megen – advocaat en landschrijver

Meierij – gezamenlijk kosters imposten, ontvanger der gemene mniddelen, leveringen i.v.m. het beleg van Namen, verkochte pastorieën, verzwegen geestelijke renten en pachten, visitatie van kerken en scholen, vuiligheden en kwade praktijken rond de gemene middelen

Namen – beleg, gevangenen

Netersel – combinatie met Bladel en Reusel, landshoeve, stadhouder

Nistelrode - hoofdgeld

Nuenen Gerwen en Wetten – adellijk stift Hooidonk, convent van Soeterbeek, Hooidonkse watermolen

Nuland – heer, Molengraafsehoeve

Ochtenboomgaard

Oerle – korenwindmolen, secretaris, karren en pioniers

Oirschot & Best – beneficie van St.Sebastiaan en Anthonij, kapittel, pachter van hoornbeesten en bezaaide landen, predikant, president, stadhouder, vrijheids- en gemeenterekeningen

Oisterwijk – impost op het gemaal, kwartier, kwartierschout, pachter van de hoorngelden en bezaaide morgen, pachter van het gemaal, secretaris, stadhouder van het kwartier, taxatie van ambten

Oostelbeers & Middelbeers & Westelbeers – korenwatermolen, predikant

Oss – hoofdgeld, pachter van hoorngelden en bezaaide morgen, predikant

Oudenaarden – predikant voor de Staatse militie

Peelland – 40e penning, gemene middelen, quohieren van huizen en landerijen, verpondingen, visitatie van kerken en scholen

Postel - abdij

Reims – aartsbisschop, abdij St.Remi

Reusel – alterminatie van de verponding, 100 huisgezinnen, oorlogsschade uit 1694, pastorie, ’s lands watermolen, stadhouder, windmolen

Riethoven – pachter van het gemaal

Rosmalen – achterstallige verpondingen, geïnundeerde landerijen, klooster Coudewater, montanten van verzwegen personen, predikant, remissie, surseance van betaling

Rotterdam – commies van de admiraliteit

Schijndel – Bodem van Elde of Vier Gemalen, collecte der ordinaris verpondingen, inwoner in detentie, pachter van het gemaal en montanten, secretaris

Sint Michielsgestel – Bodem van Elde of Vier Gemalen, drossaard, geleverde karren en pioniers, pachter van bieren wijnen en brandewijnen, predikant, reparatie pastorie, schoolmeestersplaats

Sint Oedenrode – Bodem van Elde of Vier Gemalen, brouwer, pachter van bieren, wijnen, brandewijnen hoorngelden en bezaaide schepen, pachter van het gemaal en montanten, secretaris, tapper, verbrande hofstad

Sint Truiden - prelaat

Someren – achterstasllige schulden, landshoeve, pachter van de bieren wijnen en brandewijnen

Son & Breugel - korenwatermolen en sluis te Son, predikant, reparatie aan de pastorie

Steensel – karren en pioniers, remissie

Stiphout – secretaris

Stratum – pachte rvan bieren en wijnen

Strijp – hoofdgeld, impost op het gemaal

Tilburg – drossaard, pachters van enige specien

Tongelre – combinatie met Woensel

Tongerloo – abdij, convent

Udenhout – akte van borgtocht, deurwaarder, pachter van bieren wijnen en brandewijnen, Zandkantsemolen [ook: Santcantschemoolen]

Valkenswaard – watermolen van Venbergen

Veghel – pachter van het gemaal en montanten

Veldhoven – hoofdgeld, impost van het gemaal, ingezetenen van Sonderwijk, karren en pioniers

Vessem – goederen aldaar gelegen, karren en pioniers

Vlierden – molenaar, koster schoolmeester en voorlezer

Waalre – hoofdgeld, impost op het gemaal, molenaar van de korenwatermolen

Waalwijk – bastaardgoederen, Franse schoolhouder, geleverde karren en pioniers, heer, molenaar, predikant

Westerhoven – kerkmeesters, pachter van het gemaal, schade aan koor en toren van de kerk

Wintelre – karren en pioniers, ’s lands hoeve

Woensel – beschrijfbrieven, beur- of hefboek van Acht, combinatie met Tongelre, pachter van de bieren en wijnen, predikant

Zeelst – hoofdgeld, impost op het gemaal, karren en pioniers

Zuidelijke Nederlanden – diverse garnizoenen

TEKSTEDITIE
folio 4 – dinsdag 3 januari 1696

Rekest van Isaac Elsevier drossaard der heerlijkheid Sint Michielsgestel met een verzoek om Jacob de Bloor gewezen pachter van de bieren wijnen en brandewijnen aldaar te mogen horen onder akte van impuniteit over de compositien [verzoeningen] die verschillende ingezetenen met hem zijn aangegaan.


folio 6 verso – donderdag 5 januari 1696

Rapport n.a.v. een onderzoek van een rekest van de schepenen van Someren in het kwartier Peelland tegen Michiel van Eekert pachter van de bieren en wijnen en brandewijnen.


folio 9 – vrijdag 6 januari 1696

Rapport n.a.v. een onderzoek van het verbaal gehouden door mr. Cornelis de la Porte een van ’s lands advocaten die zich nader heeft geïnformeerd over de kwade praktijken en vuiligheden die gepleegd worden op het terrein van de gemene middelen die al behoorlijk in zwang zijn geraakt maar niet door iedereen is even zwaar gezondigd [gepecceert]. Zijn advies luidt om eerst en vooral te procederen tegen diegenen waarvan de duidelijkste informatie is verzameld en vooral tegen de officieren, regenten en pachters die gezondigd hebben [zie ook folio 40]

.
folio 9 verso – vrijdag 6 januari 1696

Rekest van de regenten van het kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat de pachters van de impost op ’t gemaal niettegenstaande een resolutie van de RvS van 1 juli, 25 augustus en 6 december 1696 n.a.v. in gijzeling nemen van personen.


folio 9 verso – vrijdag 6 januari 1686

Rekest van Hendrik van Winteroij administrator van de goederen van de abt van Floreffe met het bericht dat hij overgekomen is om aan het verzoek van de RvS te voldoen en verzoekt te weten wie de commissarissen zijn tegen over wie hij zijn rekening kan overleggen.


folio 12

militaire geschiedenis nl. een lijstje van de rations foerage zoals die worden verdeeld over garnizoenen in de Zuidelijke Nederlanden te weten Luik en Visé, Maastricht, Lent en Reckum, St. Truiden, Vogelzang, Hasselt, Beringen, Everse, Tessenderloo, Peer en Bree
folio 14 – bericht over ‘koolkuilen, lootmijnen en andere mineralen’ in het land van Daalhem [Limburg]
folio 14 verso – zaterdag 7 januari 1696

Rekest van Aelbert Wernerus Milling van Gerwen en anderen uit het dorp Heesch in het kwartier van Maasland waarna kwartierschout Bressy wordt gelast een appointement van 14 november 1695 na te komen over de vrijstelling van bedieningen voor de zgn. zesmannen.


folio 18 – dinsdag 10 januari 1696

Rapport na examinatie van een rekest van schepenen en regeerders van Rosmalen in het kwartier Maasland i.v.m. hun achterstallige verpondingen.


folio 19 verso – dinsdag 10 januari1696

Rekest van Dirk van der Heiden pachter van verschillende imposten in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en van Gerard de Lelij zijn assistent met een verzoek om conform het plakkaat van 18 februari 1694 verleend te krijgen een akte van impuniteit wegens de composities die zij met iemand tegen de plakkaten in gemaakt mochten hebben met de belofte te zullen aanbrengen alle personen met wie ze gecomposeerd hebben. De RvS verzoekt ook om alle bescheiden om de juistheid van de aanbrenging te kunnen verifiëren.


folio 21 – woensdag 11 januari 1696

Missive van rentmeester Bartholt van Slingelandt geschreven te Dordrecht ter voldoening van een opdracht van de RvS om de reden op te geven waarom het transport van de pastorie te Drunen nog niet is gerealiseerd en er dus ook geen kooppenningen door hem ontvangen zijn en aan predikant Kisius die koper van de pastorie is te betalen zijn achterstallig traktement.


folio 29 verso – maandag 16 januari 1696

Rekest van de regenten van Hapert in het kwartier Kempenland die verzoeken aan de RvS hen te excuseren van het onderhoud van de op 9 oktober 1694 door de vijand weggevoerde ingezetenen en de mededeling over een abusief bericht van kwartierschout Sweerts de Landas.


MICROFICHE 243.2
folio 35 verso – woensdag 18 januari 1696

Rekest van Dirk van der Heiden pachter van de bieren en de wijnen te Maarheeze en Soerendonk met een verzoek om door te mogen gaan met zijn executie tegen de officier en schepenen aldaar niettegenstaande het mandement van oppositie.


folio 40 – donderdag 19 januari 1696

De 14 rekesten binnengekomen bij advocaat Cornelis de la Porte over kwade praktijken en vuiligheden binnen de Meierij van ’s-Hertogenbosch waarbij genoemd worden: Johan de Rijck president van de handel en gewezen borgemeester Hendrik Herings en Anthoni van Couwenburg borgemeester en verdere regenten van Helmond; Lambert van Rosmalen gewezen pachter van wijnen en bieren te Eindhoven, de brouwers en tappers en enige regenten aldaar; Jacob Nahuijs stadhouder en de regenten van Oirschot en Best; Abraham van Rotterdam stadhouder van de kwartierschout van Oisterwijk, Anthoni van Opstal gewezen pachter van de impost op wijnen bieren en brandewijnen te Enschot, Berkel en Heukelom 1694 en de brouwers en tappers aldaar; Johan de Jong van de boeten op de verzwegen personen op de lijsten van het hoofdgeld geheven wordende in plaats van de impost op het gemaal over Waalre, Zeelst, Blaarthem, Strijp, Eckart, Veldhoven, Meerveldhoven [er staat Nedervelthoven] april 1695, Adriaan Tabbers gewezen pachter van de hoorngelden, bezaaide landen, bieren, wijnen en brandewijnen over Dinther 1694, Johan van Geffen pachter van de hoorngelden en bezaaide landen te Heeswijk 1694, Geurt Hermans schepen en pachter van de hoorngelden en bezaaide landen te Kessel 1694, Hendrik van der Heide brouwer als pachter van de bieren wijnen en brandewijnen over Berlicum en Middelrode 1694, de collecteur en substituut officier Pieter Leijtens en de brouwers en tappers aldaar, Gerrit Croon drossaard van de heerlijkheid Geffen in het kwartier Maasland en de regenten brouwers en tappers aldaar; Evert van Dal pachter van de bieren en wijnen en brandewijnen over Udenhout 1694 en de brouwers en tappers aldaar en de officier Abraham van Rotterdam; Johan de Jonge pachter van de hoornbeesten en bezaaide landen over Oirschot en Best 1694 en de regenten aldaar; de regenten van Sint Oedenrode tegen Johan Kemps schepen brouwer en tapper en Gerrit Stans secretaris aldaar als hebbende de voors. regenten doen pachten en de andere gepacht de impost van de hoorngelden en bezaaide morgen, de bieren wijnen en brandewijnen 1694; Willebord Hendrik van Opschipstal substituut officier en schepen te Bakel als pachter van het hoorngeld en bezaaide landen over Bakel 1694 en tegen de regenten aldaar.


folio 42 – vrijdag 20 januari 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van Christoffel van Beugen en Maria van Zelst weduwe van wijlen Jacob de Bacquers en Adriaan de Bacquers pachters van de impost op het gemaal 1694 en van enige andere specien i.v.m. hun achterstallige pachtpenningen ten bedrage van 26.250 gl. met het verzoek die in surseance te mogen houden.


folio 47 – zaterdag 21 januari 1696

Rekest van de schepenen en regenten van de acht afgebrande dorpen in het kwartier Kempenland met een verzoek dat de ingezetenen de eed mogen afleggen in handen van de officier en twee schepenen in plats van in handen van de hoogschout en twee schepenen van ’s-Hertogenbosch. Akkoord.

folio 51 – maandag 23 januari 1696

Rekest van de conventualen van het Clarissenklooster van ’s-Hertogenbosch nu te Mechelen aangaande het pensioen van zuster Geertruid de Raad begroot op 350 gl. met een verzoek dit te verhogen tot 500 gl.


folio 52 – maandag 23 januari 1696

Rekest vanuit de dingbank van Helvoirt over hun geabandonneerde en verlaten landerijen die al 6 of 7 jaren geleden zijn verlaten nl. 2 lopensen en 10 lopensen door de voogden van Pieter Hendrik van Duppen liggende op den Distelberg rondom tussen gemeentegrond uitgezonderd oostwaarts die nl. strekt aan de erfenissen van de kinderen van wijlen Cornelis Pijnenburg – met nadere details over deze landerijen.


folio 53 – maandag 23 januari 1696

Rekest van Adriaan Wilhelmus Reijers secretaris van Aarle Rixtel Lieshout en Stiphout in kwartier Peelland [er staat Kempenland] i.v.m. de koop van de pastorie van Aarle en predikant Lambertus de Flodroff vgl. Flodorp en diens ‘delogeren’ mits hij de huur betaalt [zie ook folio 60].


folio 54 verso – dinsdag 24 januari 1696

Missive van Isaac van de Graaff in absentie van de ontvanger Willem Bentink op een rekest van die van Steensel in het kwartier Kempenland die om remissie van hun achterstallige verpondingen hebben verzocht.


folio 59 verso – woensdag 25 januari 1696

Rekest van schepenen en regeerders van Reusel bestaande uit ca. 100 huisgezinnen en 237 mergen beemden die hebben verzocht om een vorm van atterminatie betreffende hun verpondingenverwijzend naar oorlogstoestanden die zij hebben moeten doorstaan . Het gaat hier over een bedrag van ruim 4036 gl. en verderop in de akte wordt gesproken over een bedrag van 7085 gl.
MICROFICHE 243.3
folio 61 – donderdag 26 januari 1696

Rekest van de kerkenraad van Venloon of Loon op Zand i.v.m. het beroepen van Johan de Roij tot predikant aldaar en de akte van traktement wordt verleend op de dag der bevestiging.


folio 61 verso – donderdag 26 januari 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn ‘inhoudende in substantie dat het convent van Soeterbeek ’t geen wegens de geringheid der goederen daer aen gehorende gelaaten is in het besit derselver tot dat de conventualen uitgestorven sullen wese, geen betaling konnende krijgen van seker rentie van acht vaaten rogge betaald wordende met dry gl. achttien st. gaande uit een kampje leggende tusschen het erf van Hendrik Philips en het huis van Rixtel, sig geaddresseert heeft aen hem rentmr. als gehouden zijnde van ’s lands wege sorg te dragen dat het inkomen van het convent in staat blijven dat hij daar op procederende tegens den possesseur van het onderpand, Hendrik Swinkels wonende onder Helmond, die het aan denselve verkoft heeft op den 14 octob. des voorleden jaars van de executie geappelleert heeft aen haer Ed: Mo:, dog dat denselve het appel niet vervolgende en het selve daar door desert gelopen zijnde, hij rentmr. het voors. onderpand op den 2 der voorlede maand heeft gedaan neemen in arrest en dat hij bedugt zijnde dat den gem: Swinkels sig verder sal tragten te kanten tegens de executie versoekt haar Ed: Mo: authorisatie om te mogen voortvaaren met het gedaan arrest volgens de stijl en practicq in ’t stuk van parate executie. Waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan de missive te stellen in handen van den Heer thes: gen: Burgh om te examineren en rapport te doen”.


folio 63 – donderdag 26 januari 1696

Verbaal van korte berichten o.a.:

dat alle resp. rentmeesters zullen worden aangeschreven om een specifieke lijst door te sturen van alle ledig liggende hoeven en landerijen onder hun administratie gehorende met opgave van de grootte en de situatie van dien als ook van de staat der huizen en gebouwen; dat de hooivelden van het kapittel van Oirschot in de toekomst i.p.v. elk jaar nu voor een periode van 6 jaren verpacht zullen worden en de vervallen boorden en sloten behoorlijk worden opgegraven.
folio 68 verso – vrijdag 27 januari 1696

Rekest van Pieter Hasenbos uit Knegsel onder het kwartier Kempenland inhoudende dat in de meierij en elders veel verzwegen geestelijke renten en pachten zijn doordat gronden worden verkocht en de kopers niet weten dat die met pachten e.d. zijn belast; rekest van de heemraden onder Kessel met verzoek dat de rentmeester de Heer van Liessel geordonneerd mag worden 163-17-0 te betalen die de pastorie schuldig zou zijn i.v.m. de reparatie van de Maasdijk die in 1694 is doorgebroken; men gaat niet in op het verzoek van de kerkmeesters van Nuland om 50-10-0 te mogen hebben n.a.v. de reparatie van de kerk; als ook dat van de negen begijnen van het klooster Coudewater dat de twee zeer oude en afgeleefde dienstbegijnen in hun klooster mochten succederen in de plaats van de eerst afstervende van de supplianten; dat het rekest en de stukken van Willem Vreggen die in 1692 de rollagen heeft gemaakt op de muur te ’s-Hertogenbosch gesteld zullen worden in handen van de Heer van Ameliswaert want Vreggen zou gekort moeten worden omdat hij niet volgens het bestek gewerkt zou hebben.


folio 70 verso – zaterdag 28 januari 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn met het bericht dat hij op de 19e samen met ingenieur van Woestinghoven is wezen inspecteren de ‘gedevaliseerde’ sluis van de korenwatermolen te Son klagende dat ‘den hals van den hoog- of rogmoole gansch gebroken is sodanig dat niet een slag met de mole kan gemaalen worden voor dat de hals vernieuwd zij’. Besloten wordt dat de rentmeester de opdracht krijgt d ehals zo spoedig mogelijk te laten vernieuwen.


folio 71 – zaterdag 28 januari 1696

Rekest van Gregorius Rademaker en Gijsbert van Grinsveen als ook de meerderjarigen en voogden over de minderjarige kinderen van wijlen mr. Hendrik van Neerveen gewezen pachters medestanders en borgen van ’s lands impost op de bieren over de stad ’s-Hertogenbosch 1692 verzoekende om permissie om een restant van 3500 gl. te betalen van nu af over een jaar en tot meerder voldoening met de intrest van dien tegen 4 of 5%.


folio 80 verso – dinsdag 31 januari 1696

Missive van rentmeester Johan van Leefdael die bezwaar heeft gemaakt rond de betaling van de declaratie van de advocaat procureur en deurwaarder in de zaak tegen de crediteurs van wijlen Joost Johan Thijssen wonende te Aarle in het kwartier Peelland maar hij verwacht moeilijkheden van de kant van de advocaat.


folio 81 – dinsdag 31 januari 1696

Rekest van de regenten van de dingbank Helvoirt in het kwartier Oisterwijk i.v.m. de verkoop van verlaten landerijen.


folio 84 – woensdag 1 februari 1696

Missive van ingenieur Johan van Woestinghoven met het bericht dat hij vorig jaar ten overstaan van renmteester Frans van Heurn, Gerard Stanss. Molemaker secretaris te St.Oedenrode, aannemer Dirk Jans de Groot en diens borg Casper Eijmberts de molensluis van de korenwatermolen te Son heeft geïnspecteerd waarvan Dirk Jans de Groot de reparatie volgens het overgeleverde bestek heeft aangenomen op 13 juli 1694. De sluis bleek geheel en al geruïneerd en weggespoeld door een fout van de aannemer die in 1694 alleen enig hout bij de molen heeft gebracht en pas op 23 augustus begonnen was de dammen te leggen nadat de sluis op 6 mei was doorgespoeld. De bedding is vervolgens drooggelegd, de ….slag opgebroken en de materialen geleverd. Voorts is hij door de rentmeester, de secretaris en molenaar Jan van der Crabben menigmaal gemaand het aangenomen werk te voltooien. De aannemer krijgt een boete want hij had het werk voor 2 oktober 1694 moeten afleveren. Ook het herstel der schade zou voor zijn rekening komen o.a. van de hals en steenreep.


folio 88 verso – donderdag 2 februari 1696

Rekest van Christoffel van Beugen, Maria Sels weduwe van wijlen Jacob de Bakker en Adriaen de Bakker pachters van het gemaal wijnen en brandewijnen te ’s-Hertogenbosch en gewezen pachters van de bieren met een verzoek om uit de gijzeling ontslagen te worden en op borgtocht vrijgelaten te mogen worden en om surseance op de executie tot het einde van de pacht.


MICROFICHE 243.4

.

folio 91 – vrijdag 3 februari 1696Akte m.b.t. de overgeleverde rekeningen van Hendrik van Winteroij die de zaken behartigt van de abt van Floreffe en de aangeslagen goederen van deze abdij administreert; in de akte worden ook de abdij van Postel en Tongerloo genoemd [zeer lange akte].
folio 93 verso – vrijdag 3 februari 1696

Rekest van drossaard en schepenen van de vrijheid Hilvarenbeek inhoudende dat advocaat Pieter Emonds ten laste van de gemeente Hilvarenbeek een kapitaal van 2000 gl. had uitstaan.


folio 95 verso – vrijdag 3 februari 1696

Rekest van de regenten en ingezetenen van Udenhout in het kwartier Oisterwijk i.v.m. een akte van borgtocht.


folio 97 – zaterdag 4 februari 1696

Missive van de Heer van Ameliswaert commandeur te ’s-Hertogenbosch en van ingenieur Johan van Woestinghoven n.a.v. een inspectie van de nieuwe rollagen op de stadsmuren en hebben geconstateerd dat op sommige plaatsen de mortel niet correct is aangebracht volgens artikel 7 van het bestek en er worden in de akte opmerkingen gemaakt over het gebruik van oude stenen in de beer van de rollagen aan de linkerzijde van het Runmolenbolwerk die over een lengte van 20 roeden zijn wat volgens artikel 6 van het bestek niet had mogen geschieden; dat kost de aannemer Willem Vreggen een korting van 30 rijksdaalders op zijn bedongen salaris en bovendien volgt een ernstige reprimande om in de toekomst niet meer ‘ontrouwelijk’ te handelen in het maken van ’s lands werken en anders staat hem een lijfstraf te wachten. Ook hebben ze de verbreding van een gedeelte van de borstwering op de wallen bekeken wat volgens bestek is uitgevoerd en kan Hendrik van der Elst als aannemer zijn bedongen loon tegemoet zien. Voorts wordt nog gesproken over de walgang bij St.Anthonishekel, het Casterens molenwerf.


folio 99 verso – maandag 6 februari 1696

Missive van de Heer van Ameliswaert commandeur te ’s-Hertogenbosch over de vervallen staat van de halve bolwerken aan de Hinthamerpoort en dient de batterij in de bolwerken gerepareerd te worden, de borstweren zijn verzwaard en vernieuwd, nieuwe secreten op de wallen gemaakt, de kade die naar Othen gaat is verhoogd en beschoeid, de ruiterstallingen in de Minderbroedersstraat zijn gerepareerd en andere kleinigheden.


folio 100 verso – maandag 6 februari 1696

Proces voor de Raad hangende m.b.t. de gijzeling tussen Abraham van Lent gewezen pachter van ’s lands grote tienden te Geffen onder kwartier Maasland over de oogst van 1694 aan de ene kant en de schepenen en regeerders van Geffen aan de andere kant. Partijen worden opgeroepen te verschijnen voor de heren Fabricius en secretaris Van Slingelandt om tot een akkoord te komen.


folio 101 verso – maandag 6 februari 1696

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele die bericht dat hij vernomen heeft dat Willem van Luth een bastaard en controleur van de convooien en licenten te Bladel is overleden in de heerlijkheid van Waalwijk ten huize van mr. chirurgijn Wernard van de Ven en refereert aan de inventarisatie van de goederen uit de nalatenschap van genoemde Willem met nadere details.


folio 102 verso – maandag 6 februari 1696

Rapport n.a.v. een rekest van de regenten van het Groot Gasthuis te ’s-Hertogenbosch wegens de twee stuivers die de staat [’t land] gewoon is in oorlogstijden dagelijks te betalen voor iedere zieke of gewonde soldaat.


folio 102 verso – maandag 6 februari 1696

Memorie van de regenten van Eindhoven en omliggende gehuchten over een nauwkeurig onderzoek naar huizen die eventueel verpondingsvrij zouden zijn maar men heeft er geen gevonden getuige de verschenen attestaties.


folio 106 – woensdag 8 februari 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van de nagelaten kinderen van wijlen Anna Maria van Gerwen in leven kanunnikes in het adellijk stift van Hooidonk waarna de rentmeester wordt gelast de supplianten de alimentatie te betalen van het jaar waarin deze kanunnikes is overleden en een jaar van gratie.


folio 108 verso – donderdag 9 februari 1696

Bericht van Johan de Ruiter kwartierschout van het kwartier van Oisterwijk op een rekest van Adolphus Thomasius secretaris te Oisterwijk en Helvoirt te kennen gevende dat de taxatie der goederen waarvan de 20e en 40e penning betaald moet worden volgens een ordonnantie van 24 december gedaan moet worden door de officier, twee uit het gerecht en de secretaris met verklaring op hun eed, verzoekende dat de Raad van State gelieven te verklaren of de stadhouder van de kwartierschout diens plaats omtrent dit stuk kan waarnemen zo lang hij geen eed aan ’t land gedaan zal hebben. Hij mag waarnemen.


folio 110 – donderdag 9 februari 1696

Onderzocht is een missive van de Heer van Ameliswaard commandeur van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de aanbesteding van het opzetten van de borstweren van de halve bolwerken aan de Hinthamerpoort en van de courtine tussen beide en van een borstwering aan de Grote Hekel, het maken van enige nieuwe secreten op de wallen en het verhogen en beschoeien van de kade die naar Orthen loopt, de ruiterstalling in de Minderbroedersstraat en de reparatie ervan en de deuren en vensters die buiten zijn kennis in de stallingen gemaakt zouden zijn en de verzwakking van de zolders en de muren die zwaar beladen waren met hooi.


folio 111 – donderdag 9 februari 1696

Rekest van Johan van Geffen pachter van de impost op het zout over de stad ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Johan van den Dungen kramer aldaar heeft kunnen goedvinden te persisteren de visitatie en peiling geschiedende verder dan in zijn voorhuis onder voorwendsel dat de officier en schepenen daarbij moesten zijn, met verdere details over het zout in kassen en kisten.


folio 111 verso – vrijdag 10 februari 1696

Aan de Raad van State is bekend gemaakt dat Hendrik van Winteroij administrerende de goederen van de abdij van Floreffe zonder rekening gedaan of permissie gevraagd te hebben van hier vertrokken is en dat zijn vrouw voorgeeft dat een bedrag van ruim 3000 gl. die hij daarheen had gebracht om te tellen ten kantore van de ontvanger generaal en die waren gestolen. De deurwaarders worden verzocht hem en zijn goederen in arrest te nemen en kasten en kisten te verzegelen om te voorkomen dat van zijn goederen iets verduisterd zou worden.

folio 114 – zaterdag 11 februari 1696

Rapport na examinatie van een missive van rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch in verband met het feit dat de Heer van Waalwijk gehandhaafd is in het bezit van te genieten de bastaardgoederen onder Waalwijk en in het bijzonder die welke Willem van Luth onder Waalwijk zou nagelaten hebben. Deze Van Luth was controleur te Bladel [zie folio 101 verso].


folio 118 verso – zaterdag 11 februari 1696

Rapport na examinatie van de lijsten der geïnundeerde landerijen onder Rosmalen en Maren in het kwartier Maasland door de ontvanger der verpondingen aldaar doorgestuurd.


folio 119 – zaterdag 11 februari 1696

Rekest van Anna Eleonora van Brakel vrouw van Hendrik van Winteroij administrerende de goederen van de abt van Floreffe die uitstel vraagt omdat het geld, bestemd voor het kantoor, uit haar slaapkamer gestolen was.


MICROFICHE 243.5
folio 121 verso – maandag 13 februari 1696

Rentmeester de Heer van Liessel moet aan Albertus Oevering praeceptor van de 2e Latijnse School te ’s-Hertogenbosch een bedrag betalen van 28-17-0 vanwege reparatie aan ’s lands huis dat door hem bewoond is in de jaren 1691-1693.


folio 212 verso – maandag 13 februari 1696

Ontvanger Gerard van Hoeij over enige werken te ’s-Hertogenbosch waarbij landmeter Willem Mans bepaalde meetwerkzaamheden heeft verricht en een bedrag ontvangt van 15 gl. ; een ordonnantie van 33 gl. verleend aan Hendrik de Bruin mr. timmerman i.v.m. de hoognodige reparatie aan de rode brug achter de Isabellaschans zoals blijkt uit een attestatie van de commandeur van de stad; verzoek van de mr. timmerman Sebastiaen van der Leijden om een betaling van 94-16-0 i.v.m. de reparatie van ’s lands pleiten liggende binnen genoemde stad en het uithalen van een gezonken schip en aan de commandeur zal geschreven worden waarom deze reparaties zijn gebeurd zonder authorisatie alvorens men wil disponeren over het verzoek; bericht van Gijsbert van Berestein betreffende de verpondingen van de geïnundeerde landerijen in het kwartier van Maasland.


folio 134 – donderdag 16 februari 1696

Missive van J. van de Graaf in absentie van Willem Benting ontvanger van de beden in het kwartier van ’s-Hertogenbosch m.b.t. de heffing van de 100ste penning die is ingetrokken of in ieder geval vertraagd [gealtereert]

folio 136 – donderdag 16 februari 1696

Rekest van Willem Vermeer predikant te Asten die om een akte van traktement heeft verzocht ingaande op de dag der bevestiging.


folio 137 – vrijdag 17 februari 1696

Pleidooi in de zaak tussen Arnoldus van Roetstel gewezen pachter van de hoorngelden en bezaaide morgen in het kwartier Oisterwijk 1692 aan de ene kant en Anthony Verstijnen wonende aldaar aan de andere aknt.


folio 138 – vrijdag 17 februari 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein met een verzoek om approbatie van het bestek van het jaarlijks onderhoud van 16 kerken en koren onder zijn administratie overgebracht naast het verbaal van de heren die vorig jaar op de verpachting der tienden zijn geweest onder nr. 23 als ook de dispositie op de memorie onder nr. 30 nopende de vereiste reparaties van enige ’s lands hoeven en op vereiste andere rekesten.


folio 138 verso – vrijdag 17 februari 1696

Rapport op basis van een onderzoek van een remonstrantie van de kwartieren Peelland en Maasland en een missive van Coenraad Lintworm substituut – hoogschout van stad en meierij en de gecommitteerden uit de vier kwartieren met de specificatie van de geleden schade op 9 oktober 1694 te Eersel, Bladel, Reusel, Duizel en Hapert en nog in het particulier door Wilhelmus Waterbeek predikant te Hapert en Johan Hiddinga en enige particulieren uit Eersel betreffende de volgende bedragen:

Eersel 19.042-9-8; Bladel 907-1-0; Reusel 227-10-0; Duizel 166-216-0; Hapert 638-3-0; dominee Waterbeek 409-14-0 en Johan Hiddinga 714-14-0, dus in totaal 22.106-216-12 welke schade gedragen zal worden door de gehele meierij via een personele omslag ‘als zeker zijnde dat den vijand door het branden en blaaken der uiterste dorpen tragt de gehele meijerie te constringeren om sig te [be]geven onder contributien schoon de gijselaars van ieder dorp maer voor het selve en niet voor andere dorpen opgehaald en gevangen gehouden worden en sal extract deses gesonden worden aan de vier quartieren van de meijerije om sig na te reguleren’.
folio 144 verso – zaterdag 18 februari 1696

Misisve van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Liessel inhoudende dat hij op basis van de resolutie van de RvS van de 10e van deze maand Hendrik van Winteroij in arrest heeft laten nemen en zijn meubelen zijn geïnventariseerd waarvan hij nu de inventaris doorstuurt.


folio 147 verso – maandag 20 februari 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van de nagelaten kinderen van Anna Elisabeth van Heverbergh in haar leven kanunnikes in het adellijk stift van Hooidonk waarna de rentmeester wordt gelasten de supplianten te betalen boven het jaar van alimentatie waarin deze kanunnikes is overleden ook het jaar van gratie’ook meldt hij dat hij aan alle regenten van de dorpen waar ’s lands hoeven en landerijen liggen die onder zijn administratie vallen om te weten te komen hoe hoog de lasten zijn waarvoor genoemde hoeven en landerijen zijn omgeslagen. Dit zal hij in zijn rekening verwerken.


folio 148 verso – maandag 20 februari 1696

Rekest van Al: van Brakel vrouw van Hendrik van Winteroij administrator van de goederen van de abt van Floreffe tekenen gevende ‘dat haar man gegaan zijnde na Helmond tot het afhalen van enige papieren om te dienen tot sijn verdediging tegens het voor….ven dat hij kennis gehad soude hebben van de uytspraak van de abten van de goede hoop en Tongerloo breder gemelt in d enotule van de 10e deser te ‘sBosch door den rentmr. den Heer van Liessel op haar Ed: Mo; ordre gegijselt is en versoekende dat haer Ed: Mo: gelieven aen haer man te geven permissie om sig te komen verantwoorden voor den Raad, waarop gedelibereert zijnde is goetgevonden ende verstaan te ordonneren aan den provoost Hendrik van Bronkhorst om den voors. Hendrik van Winteroij van ‘sBosch af te haalen en in goede versekertheid herwaarts te brengen met last van den Heere van Liessel en aan den deurwaarder die gem: Winteroij in gijseling gehaeld heeft om hem aen den provoost over te leveren’.


MICROFICHE 243.6
folio 153 verso - maandag 20 februari 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een remonstrantie i.v.m. een verbrande hofstad en land gelegen te Sint Oedenrode door zijn voorzaat Joost Robroek op 20 februari 1680 bij evictie verkocht voor een kapitaal van een jaarlijkse pacht van 6 gl. en twee pond payments.


folio 155 – dinsdag 21 februari 1696

Uitgegeven is een lijst van de batterijjplanken en ribben die op voorraad liggen in het magazijn van ’s-Hertogenbosch overgestuurd door commies Johan Bus.


foli o155 – dinsdag 21 februari 1696

Rekest van Arent van Duinen drossaard van de baronie van Boxtel over Ancem van Wijngaart pachter van de wijnen aldaar die zich niet scheen te houden aan art. 12 van de generale ordonnantie en de drossaard verzoekt hem te ordonneren om de passende boete te innen.


folio 156 verso – woensdag 22 februari 1696

Rekest van schepenen en regenten van Eersel in kwartier Kempenland met een verzoek om surseance van betaling i.v.m. hun achterstallige verpondingen.


folio 157 – woensdag 22 februari 1696

Rapport op een rekest van regenten en schepenen van Hoogeloon in het kwartier van Kempenland die om een kopie verzoeken van hun verpondingsquohier.


folio 159 – woensdag 22 februari 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van Christoffel van Beugen en consorten pachters van het gemaal over ’s-Hertogenbosch verzoekende een restant van 11.000 gl. van de pacht der bieren van het laatste verlopen termijn te mogen betalen bij termijnen in de tijd van de twee komende jaren.


folio 163 verso – donderdag 23 februari 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein waarin hij een lijst doorstuurt van alle ledig liggende hoeven onder zijn administratie vallende.


folio 164 verso – donderdag 23 februari 1696

De ontvanger der verpondingen te ’s-Hertogenbosch wordt gemachtigd om de verponding met een stuiver te verhogen.


folio 166 – donderdag 23 februari 1696

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland met een algemene reactie op het plakkaat betreffende het klein zegel van 2 november 1695 op alle te passeren akten met een verzoek om daarvan vrijgesteld te mogen worden.


folio 172 verso – vrijdag 24 februari 1696

Rekest van Leunis Jan Leunissen brouwer te Heesch in kwartier Maasland die verzoekt om een mandement van oppositie in ordinaris forme tegen de proceduren van Johan van Geffen gewezen pachter van ’s lands impost op de bieren .


folio 172 verso – vrijdag 24 februari 1696

Rekest van schepenen en regenten van Casteren in het kwartier Kempenland klagende dat rentmeesters Thomas van Berestein en Barthout van Slingelandt in gebreke blijven in verband met de reparatie van de kerk in hun dorp.


folio 178 – zaterdag 25 februari 1696

Akte m.b.t. de vruchten van de goederen van de abdij van Floreffe over het voorbije jaar 1695 [lange akte].MICROFICHE 243.7
folio 182 – maandag 27 februari 1696

Nadeliberatie is goedgevonden aan de rentmeester de Heer van Liessel aan te schrijven dat hij zich heel precies moet laten informeren naar de huizen andere goederen die Hendrik van Winteroij administrateur van de abdij van Floreffe onder zijn administratie heeft en daarvan een inventarisatie te maken en ze in arrest te nemen.


folio 183 – maandag 27 februari 1696

Rapport op een rekest van Gregorius Rademaker pachter van de impost op het bestiaal te kennen geven dat de slachters op allerhande manieren proberen de genoemde impost te frauderen door aan te geven dat ze het vlees van anderen hebben overgenomen. De pachter heeft in e vleeshal een slachter aangetroffen met een half beest of meer zonder het te hebben aangegeven of impost betaald te hebben. Die slachter beweerde dat hij het vlees had overgenomen van een slachter die het beest wel had aangegeven en zodoende kon Rademaker de fraude niet achterhalen. Hij vraagt aan de RvS of hij bevoegd is te procederen tegen zulke fraudeurs.


folio 185 – dinsdag 28 februari 1696

Missive van ontvanger Gijsbert van Berestein betreffende het overbrengen van zijn rekening 1694 en een ampel vertoog van de redenen waarom hij zijn rekeningen niet tijdig kan insturen; hij verzoekt om dit te kunnen doen dat men de quohieren en collectboeken van Maasland in januari te laten beginnen en dat de periode oktober-december door de dorpen vooraf betaald moet worden of hij rekent zoals voorheen van oktober tot oktober.


folio 186 – dinsdag 28 februari 1696

Rekest va mr. Cornelis de la Porte een van ’s lands advocaten gericht tegen diverse ingezetenen van de Meierij over begane vuiligheden en kwade praktijken omtrent het stuk van de gemene middelen. Aan hem wordt een mandement crimineel verleend en van dagvaarding in persoon op en jegens Pieter Rovers president, de substituut van de officier van regenten van Berlicum en Middelrode over deze kwade praktijken.


folio 188 – woensdag 29 februari 1696

Rekest van Johan van Geffen gewezen pachter van het zout en de zeep over de stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch 1694 te kennen gevende ‘dat hij met gemoede niet siet te geraken aan de restanten van sijn pagt door dien de principaalste capitalisten onder vuile pretexten voorwenden geen twe duijsent gl. gegoed te wesen’ en daarom verzoekt hij de RvS hem letteren executoriaal te verlenen om zijn restanten via parate executie te mogen afdwingen met assistentie en behulpzaamheid van de magistraat van de stad.


folio 190 – donderdag 1 maart 1696

Missive van de ontvanger der verpondingen Cornelis van Vrijbergen en Gijsbert van Berestein over de lijsten die ze het vorig jaar hebben ingestuurd.


folio 193 – donderdag 1 maart 1696

Memorie van advocaat Cornelis de la Porte over de procedures tegen verschillende personen over de complotten en andere vuiligheden betreffende ’s lands middelen en hij de collectboeken van de pachters of hun collecteurs nodig heeft.


folio 194 – donderdag 1 maart 1696

Rekest van de magistraat van ’s-Hertogenbosch en van de stad Grave m.b.t. de nieuwe belasting van personele quotisatie ten dienste van het land. Men zoekt naar een zacht middel dat niet te veel opschudding veroorzaakt.


folio 195 – vrijdag 2 maart 1696

Rekest van de regeerders van Lith en Maren in het kwartier van Maasland klagende dat Willem Meurs sergeant majoor van het regiment van de kolonel de St.Armant en drossaard van Kessel verscheidene ingezetenen met geweld heeft laten weghalen, in zijn eigen huis gevangen heeft gezet en aldaar buiten acces heeft gehouden en met zware dreigementen personen heeft gedwongen dienst bij hem te nemen en van sommigen geeft hij een grote som geld afgeperst en anderen vervoerd naar Sluis in Vlaanderen, Nieuwpoort en elders. Zo heeft hij onlangs een zekere Johan Hendrik van Breugel uit Lith bij nacht met geweld uit diens huis laten weghalen en na hem te Kessel mishandeld te hebben per schip naar Nieuwpoort laten vervoeren. Eerlijke manskinderen durven niet zonder schroom op hun bed te rusten. Men overlegt diverse attestaties. Verzocht wordt aan de RvS deze sergeant majoor voor hen te laten verschijnen om hem verder te verhoren over dit geweld, hem te gelasten de jongeman vrij te laten en de afgeperste penningen te restitueren. De RvS gaat op dit verzoek in en de sergeant majoor moet zich bij de Ed: Mo: melden meebrengen Johan Hendrik van Breugel en Aart Jan Maartens. Dit bericht zal ook worden doorgegeven aan de Heer Hertog van Winterberg generaal der infanterie van het staatse leger.


folio 197 verso – vrijdag 2 maart 1696

Akte van borgtocht gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch waarbij Maria Roefs weduwe van wijlen de predikant Everard Schuijl, Adriaan Schuijl en Floris Schuijl predikant te Berlicum zich borg stellen voor de administratie van Johan Schuijl rentmeester der domeinen in de drie landen van Overmaze.


folio 197 verso – vrijdag 2 maart 1696

Rekest van Johan Rogman distillateur te Middelrode verzoekende, terwijl de pachter Lambert van Rosmalen in gebreke blijft te voldoen aan een appointement van de RvS dit in verband met de interpretatie van een ordonnantie op het gemaal over de granen en speciaal de rogge die gebroken wordt om te distilleren. De pachter wordt gelast aan Rogman de juiste biljetten af te geven van de granen die hij wil laten breken om gedistilleerd te worden.


folio 201 – zaterdag 3 maart 1696

Rapport n.a.v. een onderzoek van een rekest Louis de Kaarsteker [bekend als Caesteker] drossaard van de heerlijkheid Deurne in het kwartier Peelland verzoekende dat de RvS aan hem zou willen verlenen een executoriaal generaal om Jan Jansen Roijakkers molenaar te Vlierden die tegen de ordonnantie op de impost van het gemaal en verschillende plakkaten granen van elders op zijn molen ontvangen heeft, Pieter Willem Bollen en anderen, die hun granen bij nacht en ontij brengen ten huize van Pieter Wilbords te Deurne van waar ze opgehaald worden door de genoemde molenaar, te constringeren tot betaling der boeten hierop staan. De Raad van State gaat op dit verzoek niet in.


folio 206 – dinsdag 6 maart 1696

Rekest van Hendrik Cuipers en Anthoni Willem vader en schoonzoon beiden wonende te Duizel in het kwartier Kempenland te kennen gevende dat zij op 9 oktober 1694 door de vijand zijn weggevoerd en te Namen gevangen zijn gezet tot aan de overgang van de stad Namen waarna de 1e suppliant de gelegenheid heeft gekregen zich te redden [‘salveren’] en verzoekt aan de Edele Mogendheden dat ze die van Duizel gelieven te gelasten en te ordonneren de gevangenen conform een vorige resolutie te helpen onderhouden. De Raad van State gelast inderdaad de gemeente Duizel om conform art. 24 van het reglement van 22 oktober 1692 twee gl. per dag op te brengen voor iedere gevangene . Die kosten kunnen mogelijk via het kwartier Kempenland of de gehele meierij vergoed worden of het moet zijn dat men met de vijand een akkoord kan sluiten over de contributies.


folio 209 – woensdag 7 maart 1696

Rekest van schepenen en regeerders van het dorp Kessel, Alem en Empel in het kwartier Maasland waarna is besloten de supplianten surseance van betaling te verlenen zoals dat in het voorbije jaar voor Maren en Rosmalen is gedaan


folio 209 verso – woensdag 7 maart 1696

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peeelland te kennen gevende dat de quohieren van huizen en landerijen die verpondingsvrij zijn gevorderd zullen worden door de hoogschout ingevolge een resolutie van 4 november 1695 en nog gevorderd staan te worden door de ontvanger der verpondingen terwijl de supplianten die quohieren al een geruime tijd geleden hebben opgestuurd. De RvS gaat op dit verzoek in en gelast hoogschout en ontvanger verder geen quohieren te vorderen want ze zijn op 27 augustus 1695 al overgeleverd door de supplianten.


MICROFICHE 243.8
folio 211 – woensdag 7 maart 1696
  1   2   3   4   5


Dovnload 285.43 Kb.