Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resultaatgebieden: Informatieverwerking

Dovnload 23.05 Kb.

Resultaatgebieden: InformatieverwerkingDatum22.10.2018
Grootte23.05 Kb.

Dovnload 23.05 Kb.

Bron: Li Po Competentieprofiel 30-7-2007.

Senior Medewerker Personele Administratie
Resultaatgebieden:
Informatieverwerking

Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen en controleren van beslisdocumenten.

Prestatie-indicatoren:

Omvang van de productie

Snelheid van verwerking

Foutenpercentage

Zelfstandigheid
Informatiebeheer

Betreft de uitvoering van het werk, de productie- en controletaken en het omgaan met de geautomatiseerde informatiesystemen.

Prestatie-indicatoren:

Omvang van de schriftelijke productie

Omvang van de telefonische en persoonlijke afhandeling

Reactietijd: wachttijden, tempo bij het reageren op publieksvragen

Bereikbaarheid

Zelfstandigheid

Fouten of vergissingen.
Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van managementinformatie, het vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en soort producten

Bereikbaarheid voor informatie en overleg

Kwaliteit, dwz actualiteit, tijdigheid, juistheid en afwerking van de producten

Zelfstandige en volledige afhandeling van klantvragen
Projectleiding

Betreft het optreden als projectleider.

Prestatie-indicatoren:

Reputatie bij de opdrachtgever

Prioriteitstelling

Kwaliteit van het werk

Praktische en juiste verdeling van het werk over de deelnemers
Kritieke situaties:

Bureaucratische bejegening van klanten

Hokjesgeest; niet positief samenwerken met collega's van andere diensten.

Mensen niet meekrijgen voor projectwerkzaamheden.
Gedragsaspecten:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert haar projectdeelnemers

Geeft werk uit waarvan de deelnemers kunnen leren

Goed in conflictmanagement
Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Bejegening, afwerking en kwaliteit

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Reputatie bij klanten en collega's

Voorstellen voor aanpassing van de dienstverlening


Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om bij andere dan de eigen taken in te springen

Snel zien dat een bepaalde manier van werken niet tot een goed resultaat leid


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Spreekt de taal van de klanten

Helder en duidelijk


Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Toont begrip voor problemen bij andere afdelingen en bij de medewerkers, bijvoorbeeld ten aan zien van hun inzetbaarheid op de projecten
Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Benutte kansen voor het realiseren van projectdoelen

Moedige voorstellen voor verandering

Originele ideeën
Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Gebruikt de juiste gegevens en past die toe volgens het juiste beleid.

Kent en doorziet alle relevante werkprocessen en informatiseringsystemen

Maakt direct onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Helpt collega's en eigen medewerkers.

Verleent bijstand aan andere afdelingen. en diensten


Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en de werkzaamheden voor het project.

Toetst het werk op vaste tijden op afwerking en volledigheid.


Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Komt met initiatieven voor nieuwe projecten

Houdt het vak bij


Overige competenties:
Opleidingsindicatie:

HEAO of vergelijkbaar


Vakopleidingen en cursussen, bijvoorbeeld:

Tekstverwerking, Netwerken, Novell, Windows, Excel, Quattro Pro, Foxpro, SQL


Ervaring:

Enkele jaren in verschillende administratieve functies

Werkzaamheden in de sfeer van interne controle, salarisadministratie en informatievoorziening
Loopbaanmogelijkheden:
Instroomfuncties:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening

Functies in de sfeer van de automatisering en dataverwerking

Functies op financiëel-administratieve afdelingen
Horizontale mobiliteit:

Functies in de sfeer van de automatisering en dataverwerking

Functies op financiëel-administratieve afdelingen

Applicatie beheerder


Verticale mobiliteit:

Eerste medewerker personele administratie

Chef van een administratieve afdeling

Diverse leidinggevende administratieve functies bij centrale en perifere diensten

Diverse staf- en leidinggevende functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringsdiensten

Competentieprofiel. Laatst bijgewerkt: 30-7-2007 Li Po

  • Kritieke situaties: Bureaucratische bejegening van klanten
  • Gedragsaspecten: Groepsgericht leiderschap
  • Overige competenties

  • Dovnload 23.05 Kb.